Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Status permanentnej niepewności

2012-07-13 09:35:00

Pracodawcy osób niepełnosprawnych, w tym posiadający status zakładów pracy chronionej, nie mają łatwego życia. Coraz trudniej jest im nadążyć za zmieniającymi się przepisami, bo częstotliwość nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej może równać się chyba tylko z ustawami

więcej

Jak policzyć dofinansowanie na niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2012-07-13 08:26:00

- O ile mniejszą pomoc otrzymuje po 1 lipca pracodawca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mający status zakładu pracy chronionej dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bez schorzeń specjalnych), którego koszty płacy, czyli wynagrodzenie brutto ze

więcej

WSA w Gliwicach. Czy wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji wpływają na CIT

2012-07-12 08:09:00

Zakład pracy chronionej nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartości podatku od nieruchomości wpłacanej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych Tak orzekł WSA w Gliwicach 13 czerwca 2012 r. (I SA/Gl 1128/11).

więcej

Jakie normy czasu pracy stosować do osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w charakterze portiera

2012-07-12 07:57:00

Jako zakład pracy chronionej zatrudniamy kilka osób niepełnosprawnych. Pracują jako portierzy. Czy stosuje się do nich skrócony czas pracy określony w art. 15 ustawy o rehabilitacji, czy zasady ogólne wynikające z kodeksu pracy?

więcej

Czy ukończenie wieku emerytalnego przez pracownika przesądza o braku dofinansowania z PFRON

2012-07-12 07:55:00

Pracownik – osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym – w kwietniu osiągnął wiek emerytalny. Jednak nadal nie wystąpił do ZUS z wnioskiem o wydanie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury. Czy możemy złożyć wniosek o dofinansowanie do jego wynagrodzenia za kwiecień? Jak

więcej

Zmieniła się wysokość dofinansowania do wynagrodzeń

2012-07-12 07:52:00

Od lipca dopłaty do pensji pracowników z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są niższe, a w przypadku osób ze znacznym – wyższe. Wciąż nalicza się je od 1276 zł, ale podstawa od września może wzrosnąć

więcej

Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń niepełnosprawnych

2012-07-12 07:47:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń niepełnosprawnych Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 56 (888) z dn. 2012.07.12, strona 18   Z dniem 1 lipca br. zaszły zmiany w zakresie poziomu pomocy

więcej

Refundacja składek ZUS

2012-07-12 07:39:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Refundacja składek ZUS Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 56 (888) z dn. 2012.07.12, strona 3   Prowadzę firmę i zamierzam korzystać z refundacji składek ZUS ze środków PFRON . Czy kwota

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWY KONSULTANT W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY - PAN MARCIN SZYMANKIEWICZ

2012-07-09 11:37:00

W ramach rozwoju i podwyższania jakości świadczonych przez firmę OBPON usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem serwisu  ( www.vademecumwiedzy.pl ) informujemy naszych Klientów, użytkowników o pozyskaniu do

więcej

Firmy z otwartego rynku pracy poczekają na wyższe dopłaty do pensji

2012-07-09 09:18:00

Nie jest jeszcze przesądzone, czy pracodawcy bez statusu zakładu pracy chronionej, będą od nowego roku otrzymywać wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych

więcej

Sprawozdanie na wagę wsparcia - Edyta Sieradzka

2012-07-09 09:03:00

Aby zachować status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, do 20 lipca prowadzący je pracodawcy muszą wysłać wojewodzie informację INF-W za pierwsze półrocze 2012 r. Wzory takich informacji określają załączniki do rozporządzenia ministra pracy i polityki

więcej

Mniejsze dopłaty dla niepełnosprawnych

2012-07-05 08:39:00

Od 1 lipca firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności otrzymują niższe dopłaty do ich wynagrodzeń. Wysokość dopłaty do pensji od tego miesiąca w przypadku osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia

więcej

Zmiana zasad dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

2012-07-05 08:33:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmiana zasad dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Gazeta Podatkowa nr 54 (886) z dn. 2012.07.05, strona 2   Sejm na posiedzeniu w dniu 28 czerwca br. przyjął m. in. ustawę o zmianie ustawy o

więcej

Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym

2012-07-05 07:51:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym Autor: Ewa Madejek ; Gazeta Podatkowa nr 54 (886) z dn. 2012.07.05, strona 4   Z dniem 2 lipca 2012 r. zatrudniliśmy osobę z umiarkowanym

więcej

Obniżony wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych do ustalania obowiązku wpłat na PFRON

2012-07-02 10:53:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Obniżony wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych do ustalania obowiązku wpłat na PFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 53 (885) z dn. 2012.07.02, strona 15   Niedługo osiągniemy stan zatrudnienia

więcej

Jakie dofinansowanie z PFRON dla pracodawców od 1 lipca 2012 r. - Edyta Sieradzka

2012-07-02 09:26:00

Od wczoraj obowiązują niższe kwoty maksymalnego wsparcia dla zatrudniających niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim, większe natomiast dla osób ze znacznym stopniem. Nadal liczy się je od tej samej podstawy, czyli 1276 zł   Kwota miesięcznego dofinansowania dla

więcej

Wyższe refundacje możliwe od września - Edyta Sieradzka

2012-07-02 09:20:00

  - Czy zgodnie z wniesionym do Sejmu projektem nowelizacji ustawy (druk 386) jest szansa, aby wzrosła kwota najniższego wynagrodzenia, branego pod uwagę przy wyliczeniach maksymalnych kwot dofinansowań – 1276 zł do 1386 zł? Obecnie trwają prace nad

więcej

Wpłaty na PFRON ujmuje się w kosztach

2012-07-02 09:17:00

Podmioty, które płacą składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapisują je jako podatki i opłaty

więcej

Wzrosną dofinansowania dla niepełnosprawnych

2012-06-29 09:57:00

Po­sło­wie za no­wymi karami dla firm nierzetelnie rozliczających się z PFRON Sejm w czwar­tek  jed­no­gło­śnie przy­jął pro­jekt zmian w usta­wie o re­ha­bi­li­ta­cji za­wo­do­wej i spo­łecz­nej oraz

więcej

Od lipca niższe dofinansowania do pensji

2012-06-29 09:06:00

Firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności będą otrzymywać niższe dopłaty do ich wynagrodzeń.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PRZYPOMNIENIE: Do 20 lipca prowadzący ZPChr lub ZAZ musi wysłać do Wojewody informację INF-W za pierwsze półrocze 2012 r.

2012-06-28 11:13:00

Organizacja OBPON.ORG przypomina, iż prowadzący zakład pracy chronionej (ZPChr) lub zakład aktywności zawodowej (ZAZ) jest obowiązany przedstawiać wojewodzie półroczne informacje dotyczące spełniania ustawowych warunków funkcjonowania tych podmiotów.

więcej

Sejm za uszczelnieniem systemu wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych

2012-06-28 11:03:00

Sejm jednogłośnie opowiedział się w czwartek za propozycją uszczelnienia systemu wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych zawartą w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych.

więcej

Płaca minimalna wzrośnie we wrześniu

2012-06-28 10:17:00

1 września br. podwyższone zostanie minimalne wynagrodzenie, stanowiące podstawę wyliczania dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością.

więcej

Jak znaleźć pracę? Zapłać za lewe zaświadczenie, załatw sobie grupę inwalidzką

2012-06-28 10:15:00

"Jak załatwić sobie grupę inwalidzką?" - pytają coraz częściej pracownicy. Dzięki orzeczeniu o niepełnosprawności łatwiej znaleźć pracę, bo przedsiębiorcy za każdego zatrudnionego inwalidę dostają spore dofinansowanie. Dochodzi do tego, że zdrowi pracownicy, by nie zostać zwolnionym,

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry