Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON.ORG Przypomnienie odnośnie wysłania druku INF-W za pierwsze półrocze 2013 do wojewody przez ZPCHR

2013-07-05 12:30:00

Przypominamy wszystkim pracodawcom mającym status ZPCHR iż zgodnie z obowiązkiem ustawowym muszą do 20 lipca 2013 r. wysłać  do wojewody sprawozdanie za pierwsze półrocze 2013 roku na druku INF-W Druk INF-W   Z poważaniem Edyta Sieradzka

więcej

Wszystkie kraje UE przeciwne przepisom zagrażającym systemowi dofinansowań

2013-07-04 09:36:00

- Wszystkie państwa członkowie sprzeciwiły się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej przepisów związanych ze wspieraniem osób niepełnosprawnych – poinformowała portal www.niepelnosprawni.pl Agnieszka Majchrzak z biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i

więcej

Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchylenia przepisu dotyczącego skróconej normy czasu pracy niepełnosprawny powinien pracować 8 godzin dziennie

2013-07-04 09:14:00

Wyraziliśmy chęć zatrudnienia osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na pełen etat w naszej firmie. Po skierowaniu jej na wstępne badania lekarskie okazało się, że lekarz wystawił jej zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin

więcej

Jak prawidłowo pracodawca powinien wypełniać nowe druki INF-1

2013-07-04 09:13:00

Jako pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością wysyłamy co miesiąc do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) informację o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1). Czy wysyłając nowe druki na

więcej

Na jakich zasadach do stanu zatrudnienia należy przyjąć przebywających na zwolnieniu lekarskim

2013-07-04 09:12:00

W maju zatrudniliśmy dwóch nowych pracowników. Jeden z nich jest osobą niepełnosprawną. W czerwcu osoba ta złożyła wniosek o 5 dni urlopu bezpłatnego, natomiast pracownik pełnosprawny był przez 2 tygodnie na zwolnieniu lekarskim. Czy w dniach nieobecności tych pracowników

więcej

Czy wyliczając wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych, trzeba uwzględnić osoby na urlopie rodzicielskim

2013-07-04 09:10:00

Jesteśmy dużą spółką zatrudniającą osoby niepełnosprawne. Comiesięcznie wyliczamy stany zatrudnienia pracowników ogółem i niepełnosprawnych, koniecznych do prawidłowego wyliczenia np. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. W związku z

więcej

OBPON.ORG Uwagi Organizacji OBPON.ORG do opublikowanego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) przekazane polskim europosłom

2013-07-02 12:38:00

Organizacja OBPON.ORG przekazała polskim posłom zasiadającym w  w Parlamencie Europejskim uwagi Organizacji do opublikowanego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER), które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG Konsultacje nad pierwszym projektem rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych zakończone – podsumowanie dotychczasowych działań

2013-07-01 10:03:00

28 czerwca 2013 r. upłynął termin konsultacji nad opublikowanym przez Komisję Europejską w dniu 8 maja br. pierwszym projektem rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (nowe wyłączenie w sprawie wyłączeń

więcej

OBPON.ORG o oficjalnym stanowisku Polski w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego wyłączeń grupowych opublikowanym przez UOKiK

2013-06-28 11:48:00

Organizacja OBPON.ORG w całości popiera opublikowane na stronie UOKiK oficjalne stanowisko Polski w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego wyłączeń grupowych (GBER). Z zadowoleniem przyjęliśmy wskazane przez UOKiK spostrzeżenia odnośnie artykułu art. 1 ust. 2 lit. a.  

więcej

UOKiK: Oficjalne stanowisko rządu polskiego w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego wyłączeń grupowych

2013-06-28 10:24:00

W dniu 28 czerwaca 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił "Oficjalne stanowisko rządu polskiego w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego wyłączeń grupowych". POBIERZ STANOWISKO >>> UOKIK 28.06.2013 r.

więcej

Unia zwalnia niepełnosprawnych – powiedz STOP!

2013-06-27 10:30:00

Unia Europejska planuje ograniczyć możliwość dofinansowania do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych. Te drastyczne ograniczenia spowodują, że na każdych zatrudnionych 20 osób, korzystających ze wsparcia PFRON, swoje stanowisko utrzyma tylko jedna osoba. Stowarzyszenie EKON w

więcej

Firmy i niepełnosprawni walczą o dopłaty do pensji

2013-06-27 10:07:00

Jeszcze przez dwa dni można przesyłać uwagi do projektu nowego unijnego rozporządzenia w sprawie udzielania przedsiębiorstwom pomocy publicznej.

więcej

Poszły w górę refundacje i inne wskaźniki

2013-06-27 08:39:00

Od czerwca na wyższe dofinansowania mogą liczyć ci, którzy przyjmują podopiecznych urzędów pracy i zatrudniają niepełnosprawnych. Młodociani mają za to zagwarantowaną nieco wyższą pensję Przysługujące im za to dopłaty od starosty i z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

więcej

Niepełnosprawni dłużej zachowają pracę

2013-06-27 08:36:00

Unijne rozporządzenie, które ograniczy dopłaty z PFRON, ma zacząć obowiązywać w połowie przyszłego roku. W poniedziałek odbędzie się w Brukseli spotkanie robocze poświęcone rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych. Ma ono drastycznie obciąć dofinansowanie do wynagrodzeń

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Projekt 'Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych' – koncepcja zmian w systemie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2013-06-27 08:19:00

Szanowni Państwo, pragniemy przybliżyć członkom Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org oraz Klientom OBPON podstawowe założenia realizowanego aktualnie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w

więcej

Odpowiedź PFRON dotycząca wyliczania poz. 39-42 Wn-D w kontekście zatrudniania młodocianych zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

2013-06-27 08:19:00

Czy wyliczając poz. 39-42 na wniosku Wn-D składanym do PFRON o miesięczne dofinansowanie, należy do stanu zatrudnienia wliczać młodocianych zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych?  

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON w sprawie konsekwencji zajęcia komorniczego w kontekście uzyskiwanej przez pracowników pomocy indywidualnej oraz prawidłowości regulowania płatności za usługi lub towary (zgodne z katalogiem wydatków z funduszu rehabilitacji) za pomocą karty płatniczej wydanej do rachunku ZFRON

2013-06-27 07:23:00

W dniu 26.06.2013 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem dotyczącym konsekwencji zajęcia komorniczego w kontekście uzyskiwanej przez pracowników pomocy indywidualnej oraz prawidłowości regulowania płatności za usługi lub towary (zgodne z katalogiem

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Wyłączenia grupowe - odpowiedź Posłanki Danuty Jazłowieckiej na apel OBPON.ORG dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie GBER

2013-06-26 14:14:00

Szanowni Państwo,     z dużym zainteresowaniem i uwagą zapoznałam się z Państwa apelem ws. rewizji Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego wyłączeń blokowych. Rozumiem Państwa obawy związane z planowanymi zmianami, dlatego też przesyłam poniżej

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: w sprawie terminu uzyskania środków z tytułu zwolnienia z odprowadzania przez Zakłady Pracy Chronionej i byłe ZPCHR-y zaliczek na p.d.o.f. ODPOWIEDŹ BON Z 19.06.2013 R.

2013-06-26 13:46:00

W dniu 26.03.2013 Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem dotyczącym terminu uzyskania środków z tytułu zwolnienia z odprowadzania przez zakłady pracu chronionej i byłe zpch zaliczek na p.d.o.f.   Pani Teresa Hernik Dyrektor

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Wyłączenia grupowe - odpowiedź Posłanki Danuty Jazłowieckiej na apel OBPON.ORG dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie GBER

2013-06-26 12:56:00

Szanowni Państwo,     z dużym zainteresowaniem i uwagą zapoznałam się z Państwa apelem ws. rewizji Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego wyłączeń blokowych. Rozumiem Państwa obawy związane z planowanymi zmianami, dlatego też przesyłam poniżej

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG DO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w sprawie przekazywania przez zakłady pracy chronionej na ZFRON środków z tytułu zwolnienia z PIT-4 w terminie 7 dni od wypłaty wynagrodzenia oraz odmiennych stanowisk urzędów we wspomnianej kwestii i ich skutków na funkcjonowanie pracodawców osób niepełnosprawnych ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 19.06.2013 R.

2013-06-26 12:54:00

W dniu 15.02.2013 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Jarosława Dudy pismo w sprawie przekazywania przez zakłady pracy chronionej na ZFRON środków z tytułu zwolnienia  z PIT-4 w terminie 7 dni od wypłaty wynagrodzenia oraz

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.