Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Czy wystąpienie straty w przedsiębiorstwie przesądza o utracie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z PFRON

2012-08-02 09:51:00

Prowadzimy zakład pracy chronionej. W ostatnich kilku miesiącach odnotowaliśmy spadek liczby zamówień naszych produktów. Mamy ujemny wynik finansowy. Czy sam fakt wystąpienia straty pozbawi nas dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych otrzymywanych z PFRON?

więcej

Jak obliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2012-08-02 09:49:00

Podpisaliśmy umowy z 30 pracownikami. Chcemy dać też pracę osobom niepełnosprawnym i pobierać na nie dofinansowanie z PFRON. Dowiedzieliśmy się, że jeśli zatrudniamy co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na etaty), to aby uzyskać dofinansowanie, musimy osiągnąć 6-proc. wskaźnik

więcej

Pracodawcy otrzymają wyższe dofinansowania do wynagrodzeń

2012-08-02 09:43:00

1386 zł wyniesie od września kwota podstawy, od której będzie wyliczana wysokość dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MAJ 2012)

2012-07-31 11:05:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane z dnia 02.07.2012 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PRZYPOMNIENIE: WAŻNE ZMIANY DOT. DOFINANSOWAŃ po 1 lipca 2012 r. i innych spraw związanych z ich uzyskiwaniem - Edyta Sieradzka

2012-07-31 08:33:00

Zarząd OBPON.ORG informuje, iż począwszy od wynagrodzeń wypłaconych za lipiec br. zmniejszyły się wskaźniki do wyliczeń maksymalnych kwot dofinansowań. Dodatkowo informujemy, iż za lipiec i sierpień br. pracodawcy będą musieli wziąć pod uwagę jeszcze płacę minimalną z 2009 r. tj. 1276 zł -

więcej

Niepełnosprawny ma prawo do dodatkowego urlopu

2012-07-30 08:53:00

10 dni więcej wolnego przysługuje pracownikowi, który ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

więcej

Pracodawcy mniej płacą, a PFRON traci

2012-07-30 08:35:00

Fundusz wydaje więcej na dopłaty do pensji, bo niektóre firmy naciskają na pracowników , aby podwyższali swój stopień niepełnosprawności

więcej

Sytuacja ZPChr po 1 lipca 2012 r.

2012-07-30 08:26:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Sytuacja ZPChr po 1 lipca 2012 r. Gazeta Podatkowa nr 61 (893) z dn. 2012.07.30, strona 18   Od 1 lipca 2012 r. obowiązują przepisy prawne, które dotyczą bezpośrednio pracodawców prowadzących zakłady

więcej

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2012-07-30 08:25:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 61 (893) z dn. 2012.07.30, strona 15   Firma zatrudnia 60 osób, w tym 3 osoby posiadają orzeczenie

więcej

Od września wzrosną dopłaty do pensji

2012-07-27 09:18:00

  Domy pomocy społecznej oraz hospicja będą zwolnione z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Taką zmianę zawiera uchwalona na czwartkowym posiedzeniu przez Senat poselska nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o

więcej

Mniej pracy chronionej

2012-07-26 08:43:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopłaca do coraz mniejszej liczby pracowników W ciągu roku liczba zatrudnionych na chronionym rynku pracy spadła o ponad 12 proc. (o 24,3 tys. osób). Spadek ten nie został zrekompensowany wzrostem liczby

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - W dniu 25.07.2012 r. tj. dzisiaj SENAT będzie głosował za przyjęciem nowelizacji ustawy o rehabilitacji, która w dniu 25.06.br. została przyjęta przez Sejm RP

2012-07-25 11:12:00

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca rozpocznie się 16. posiedzenie Senatu   25 i 26 lipca 2012 r. odbędzie się 16. posiedzenie Senatu. Senat rozpocznie obrady

więcej

Podwójne przepisy dają mniej sprawnym taki sam start i kontrakt jak zdrowym

2012-07-24 09:55:00

Angażując osobę z niedomaganiami, szef musi pamiętać zarówno o odrębnościach związanych z zawarciem samej umowy, jak i o dodatkowych uprawnieniach takiego podwładnego Do przyjęcia na etat takiego pracownika nie wystarczy sama znajomość kodeksu pracy, który reguluje

więcej

Nie ma różnic przy umowach i wymaganiach

2012-07-24 09:52:00

Wszystkich pracowników i pracodawców obowiązują te same zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania angaży. Także wobec niepełnosprawnych stosuje się ogólne przepisy kodeksu pracy w tym zakresie Oznacza to, że z taką osobą można zawrzeć jedną z następujących

więcej

Należą się dłuższe wakacje i gimnastyka przy biurku

2012-07-24 09:50:00

Na podstawie ustawy o rehabilitacji niepełnosprawni korzystają z dodatkowych uprawnień pracowniczych, których nie ma zdrowy personel. Obejmuje to m.in. wyjazd na turnus regenerujący W zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności ułatwienia te dotyczą: -

więcej

PIP kontroluje ZPChr

2012-07-23 08:30:00

Źródło: Gazeta Podatkowa PIP kontroluje ZPChr Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 59 (891) z dn. 2012.07.23, strona 3   Rozpoczynamy działalność jako ZPChr. Czy PIP będzie regularnie kontrolował obiekty i pomieszczenia

więcej

Zmniejszenie zatrudnienia w ZPChr

2012-07-23 08:23:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmniejszenie zatrudnienia w ZPChr Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 59 (891) z dn. 2012.07.23, strona 21   Prowadzimy zakład pracy chronionej. Planujemy zwolnienie kilku pracowników. W związku

więcej

Pracodawcy muszą przesłać sprawozdania wojewodzie

2012-07-20 09:16:00

Dziś mija ostatni dzień, w którym pracodawca mający status zakładu pracy chronionej powinien przesłać informację dotyczącą spełniania ustawowych warunków jego posiadania.

więcej

Czy potwierdzenie niepełnosprawności jednego z pracowników spowoduje obniżenie miesięcznej wpłaty na PFRON

2012-07-19 08:03:00

Nasza firma nie zatrudniała dotychczas osoby niepełnosprawnej. Wpłacaliśmy zatem kary na PFRON. Jednak ostatnio w dokumentacji jednego z naszych pracowników znalazło się pierwsze orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 02-P. Jaki ma to wpływ na nasze rozliczenia z

więcej

Kiedy można skorzystać z ułatwień w uzyskaniu statusu zakładu pracy chronionej

2012-07-19 08:02:00

Jako spółka przejęliśmy pracowników zakładu pracy chronionej w związku z jego podziałem. Sami chcemy uzyskać status ZPChr w przyspieszonym trybie, bez spełniania warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Przepisy wskazują, że

więcej

Czy sposób wypłaty pensji wpływa na prawo do dofinansowania wynagrodzeń z PFRON

2012-07-19 08:01:00

—  Zatrudniamy osoby niepełnosprawne i chcemy otrzymywać z tego tytułu dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON. Niektórym pracownikom przekazujemy wynagrodzenie na konta bankowe. Jednak większość z nich otrzymuje je w formie gotówkowej w kasie naszego zakładu. Czy

więcej

Nowe przepisy wzmocnią kontrolę. Być może nadmiernie

2012-07-19 07:47:00

Senat na najbliższym posiedzeniu (25 – 26 lipca) ma zająć się ustawą z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania przyjęte w tym akcie można

więcej

Firma w stanie likwidacji a wpłaty na PFRON

2012-07-16 08:09:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Firma w stanie likwidacji a wpłaty na PFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 57 (889) z dn. 2012.07.16, strona 15   Czy firma w likwidacji reguluje wpłaty na PFRON?

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.