Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

PKPP Lewiatan. Wyższe dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych

2012-09-05 10:55:00

Od września br. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych będzie naliczane od minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1386 zł brutto, a nie jak dotychczas od 1276 zł czyli wynagrodzenia minimalnego z grudnia 2009 roku. - Przy rosnących kosztach pracy taka zmiana była

więcej

Uroczystość ratyfikacji konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - transmisja on-line na stronie www.prezydent.pl

2012-09-05 09:57:00

6 września 2012 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość ratyfikacji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

więcej

Coraz mniej zakładów pracy chronionej

2012-09-04 09:04:00

Aż 189 pracodawców, którzy nie zdecydowali się na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przeszło na otwarty rynek pracy Do końca czerwca firmy mające status zakładu pracy chronionej (ZPChr), które nie chciały go stracić z powodu nieosiągania

więcej

Niepełnosprawny z dłuższym urlopem

2012-09-03 09:10:00

Firma zatrudniająca pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zobowiązany jest do respektowania ich dodatkowych uprawnień pracowniczych

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (CZERIWEC 2012)

2012-09-03 08:29:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane z dnia 31.07.2012 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu

więcej

Pracodawcy dostaną wyższe dopłaty do pensji

2012-08-31 08:09:00

Od września pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej otrzyma o 198 zł więcej dofinansowania, jeżeli zatrudnia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

więcej

Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

2012-08-29 11:37:00

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne otrzymają wyższe dofinansowanie z PFRON, ale muszą się liczyć z kontrolami i konsekwencjami za niedopełnienie obowiązków związanych z jego rozliczaniem. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o

więcej

Kod tytułu ubezpieczenia pracownika, który utracił status osoby niepełnosprawnej

2012-08-29 11:34:00

Pracownik był zgłoszony do ZUS z kodem 01 1021. 1 czerwca stracił prawo do niepełnosprawności i renty. Pracodawca wyrejestrował go z kodem 01 1021 i zarejestrował  z 01 1000. Pensja realizowana jest 10. dnia za miesiąc poprzedni. Z jakim kodem ubezpieczenia należało wysłać raport ZUS RCA za

więcej

Dziennik Polski: Niepełnosprawni zarobią więcej

2012-08-28 10:21:00

ZATRUDNIENIE. Od następnego miesiąca zmienią się przepisy dofinansowania pracy z PFRON-u  Trwające od miesięcy protesty organizacji społecznych i związków pracodawców przeciwko zmniejszeniu dofinansowania pracy niepełnosprawnych nareszcie przyniosły skutek.  

więcej

Ważne zmiany dla firm zatrudniających niepełnosprawnych

2012-08-27 15:01:00

Będzie wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Kolejna nowelizacji przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych wchodzi w życie we wrześniu.

więcej

Pracodawcy RP. Od września wyższe dopłaty do pensji dla niepełnosprawnych

2012-08-27 09:01:00

Dnia 1 września zmienią się zasady dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych. Zdaniem Pracodawców RP wpłynie to pozytywnie na ich sytuację na rynku pracy.

więcej

Pracodawcy RP. Od września wyższe dopłaty do pensji dla niepełnosprawnych

2012-08-27 09:01:00

Dnia 1 września zmienią się zasady dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych. Zdaniem Pracodawców RP wpłynie to pozytywnie na ich sytuację na rynku pracy.

więcej

Kolejne zmiany w dofinansowaniu pensji niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2012-08-27 08:50:00

Od lipca br. pracodawcy otrzymują niższe refundacje do pensji niepełnosprawnych pracowników. Od września te kwoty wzrosną, bo po dwóch latach została „odmrożona" definicja minimalnej placy, która jest podstawą do obliczeń wysokości dofinansowań Od lipca br.

więcej

Dofinansowanie nie tylko do pensji

2012-08-24 09:31:00

Zakład aktywności zawodowej przysłuży się pracodawcy i zatrudnionym niepełnosprawnym. Ten pierwszy zaoszczędzi na kosztach działalności, a załoga zyska wsparcie nie tylko w pracy Szczegóły dotyczące funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej (zaz) określa ustawa z 27

więcej

Trener pracy pomoże niepełnosprawnemu

2012-08-24 08:49:00

Środki zgromadzone w zakładowym funduszu aktywności będą mogły być przeznaczone na zakup leków, indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz poprawę warunków socjalnych.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zaproszenie na ratyfikację Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

2012-08-23 13:01:00

W dniu 23.08.2012 r. Prezes Organizacji OBPON.ORG Pan Krzysztof Kuncelman otrzymał zaproszenie na uroczystość ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Uroczystość odbędzie się 6 września 2012 r. o godz. 11.00

więcej

Czy karę za nieterminowe wpłaty zapłacić w ratach

2012-08-23 09:08:00

Prowadzimy zakład pracy chronionej. W związku z tym, że przez kilka miesięcy nieterminowo odprowadzaliśmy zaliczki na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON wydał decyzję o zapłacie z tego tytułu 30 proc. kary. Nie jesteśmy w stanie zapłacić na konto funduszu

więcej

Zmieniają się warunki udzielania dofinansowania do wynagrodzeń

2012-08-23 09:07:00

Pensja niepełnosprawnego pracownika musi być przekazana na jego rachunek bankowy. W przeciwnym razie pracodawca nie dostanie dopłaty z PFRON. Stanie się tak również wtedy, gdy spóźni się z wypłatą pensji lub opłaceniem składek ponad 14 dni. Nowością jest także to, że korzystający z

więcej

Te zmiany w prawie dotkną niepełnosprawnych

2012-08-16 13:24:00

  Prezydent  Bronisław Komorowski  podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych, która uszczelnia system wsparcia zatrudnienia tych osób. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, chodzi o ustawę z 28 czerwca

więcej

Jak traktować dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy przy ustalaniu liczby pracowników niepełnosprawnych

2012-08-16 09:01:00

Jeden z naszych niepełnosprawnych pracowników miał w tym miesiącu trzy dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. W jaki sposób pracodawca powinien w takim przypadku ustalić stan zatrudnienia przy ubieganiu się o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON? Podobno mają wejść w

więcej

Czy pracodawca zwolniony z wpłat na PFRON musi składać miesięczną informację INF-1

2012-08-16 08:49:00

Od niedawna mamy status ZPChr. Osiągamy odpowiednie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych obowiązujące od 1 lipca 2012 r. Czy ZPChr również ma obowiązek składaćmiesięczne informacje na formularzach INF-1 czy też z uwagi na posiadanie tego statusu jesteśmy zwolnieni z tego

więcej

Prezydent podpisał nowelę o rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych

2012-08-14 12:22:00

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych, która uszczelnia system wsparcia zatrudnienia tych osób.  

więcej

Zmienia się prawo dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych- Nowa Trybuna Opolska - wyjaśnienia Edyta Sieradzka

2012-08-13 21:36:00

  Od 1 września br. wzrasta m.in. podstawa do wyliczenia dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Będzie ona wynosiła 1386 zł.   Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

więcej

Czy menedżer skorzysta z ZFRON

2012-08-09 08:47:00

Kierownikiem naszej firmy jest osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego. Jest ona niepełnosprawna ruchowo. Czy osoba ta może uzyskać pomoc indywidualną ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na zakup samochodu przystosowanego do potrzeb

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry