Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

STANOWISKO BON w sprawie zatrudnienia pielęgniarki w zakładzie pracy chronionej

2012-09-24 10:08:00

Stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie możliwości zatrudniania na umowę o pracę pielęgniarki w ZPCHr w ramach zapewnienia doraźnej opieki medycznej

więcej

Nowe zasady kontroli

2012-09-24 08:48:00

Kontroler PFRON będzie mógł wejść wszędzie tam, gdzie pracownicy faktycznie świadczą pracę Pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych czekają kontrole nie tylko PFRON, ale także pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Taką zmianę przewiduje projekt

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Aktualizacja Kalkulatora do wyliczeń dofinansowań w 2012 r. (trzy etapy)

2012-09-21 17:15:00

    Szanowni Państwo - w dniu 21.09.2012 r. został zaktualizowany na naszych stronach internetowych  kalkulator do wyliczeń miesięcznego dofinansowania w całym 2012 r . Kalkulator zawiera trzy okresy wyliczania kwot maksymalnego dofinansowania tzn. 1.

więcej

OPRACOWANIE OBPON: TEKST UJEDNOLICONY ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

2012-09-20 10:39:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje TEKST UJEDNOLICONY Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej

więcej

Jakie środki umożliwią kontynuowanie rehabilitacji

2012-09-20 08:51:00

Nasza firma rozważa rezygnację ze statusu zakładu pracy chronionej. Planujemy utrzymanie stanu zatrudnienia oraz wskaźnika, o których mowa w art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji, co pozwoli nam zachować zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z jakich

więcej

Z jakiego funduszu pokryć koszty wyjazdu integracyjnego

2012-09-20 08:50:00

Spółka posiada status zakładu pracy chronionej. Ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) chcemy zorganizować dla naszych niepełnosprawnych pracowników dwudniowy wyjazd wypoczynkowy, który pozwoli także zacieśnić więzi między

więcej

Czy nieprawidłowe wypłacenie części pensji pozbawi całego dofinansowania

2012-09-20 08:44:00

Korzystamy z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Mamy jednak wątpliwości dotyczące ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Czy nieterminowe lub nieprawidłowe wypłacenie części wynagrodzenia (np. gotówką) spowoduje całkowitą utratę prawa do

więcej

Pracodawców czekają postępowania sprawdzające przez PFRON

2012-09-20 08:40:00

Rozmowa z Ewą Balicką-Sawiak , rzecznikiem prasowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 września, kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prezes PFRON zyskał nowe

więcej

PFRON: liczba zatrudnionych niepełnosprawnych stabilna, koszty wyższe

2012-09-19 09:56:00

W 2013 roku liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrośnie o kilka tysięcy, jednak koszty ponoszone na ten cel przez Fundusz wzrosną o ponad 10 proc.  

więcej

Stabilna liczba pracujących niepełnosprawnych

2012-09-19 09:13:00

W 2013 roku liczba osób z dysfunkcjami zatrudnionych dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrośnie o kilka tysięcy. Koszty ponoszone na ten cel przez fundusz wzrosną o ponad 10 proc. Tak szacuje prezes PFRON. Obecnie z

więcej

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT PFRON: dot. podwyższenia płacy minimalnej począwszy od wysyłanych do 20 października do PFRON wniosków Wn-D za wrzesień br.

2012-09-19 07:59:00

Data publikacji : 17.09.2012 Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych

więcej

Kary dla firm za błędy w rozliczeniach z PFRON

2012-09-14 08:23:00

Nawet 5 tys. zł grzywny 
zapłaci przedsiębiorca 
podający nieprawdziwe informacje dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych W sobotę 15 września wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

Czy organ wydający zaświadczenie o pomocy de minimis może badać zasadność poniesionego wydatku

2012-09-13 10:20:00

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Komisja rehabilitacyjna opracowała dla niepełnosprawnego pracownika indywidualny program rehabilitacji (IPR). Program obejmował m.in. zakup kosiarki spalinowej. Ponieważ wydatek ten miał charakter przysporzenia dla pracodawcy, wystąpiliśmy do właściwego

więcej

Jakie konsekwencje powoduje uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej tylko dla głównego oddziału

2012-09-13 10:18:00

Jako pracodawca posiadamy status zakładu pracy chronionej. Decyzja o przyznaniu tego statusu dotyczy jednak tylko oddziału głównego firmy. Mamy także oddziały w innych miastach (niebędące odrębnymi pracodawcami) i zatrudniamy w nich niepełnosprawnych pracowników. Jaka będzie

więcej

Kiedy będzie można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń w części pokrytej ze środków publicznych

2012-09-13 10:17:00

Jesteśmy zakładem aktywności zawodowej. Dowiedzieliśmy się, że w związku ze zmianą przepisów będziemy mogli jako podmiot zatrudniający niepełnosprawnych uzyskać dofinansowanie do ich wynagrodzeń, mimo że nasza działalność jest finansowana ze środków publicznych. Kiedy będzie

więcej

Dofinansowania do pensji niepełnosprawnych wzrosną

2012-09-13 09:58:00

Wchodząca w życie w najbliższą sobotę nowelizacja ustawy rehabilitacyjnej wprowadza wiele ważnych zmian dla firm zatrudniających niepełnosprawnych. Nie wszystkie zaczną jednak obowiązywać od tego dnia.

więcej

Więcej pieniędzy za nowe obowiązki - Edyta Sieradzka.

2012-09-13 09:29:00

Od września zwiększyły się kwoty dofinansowania na pracowników niepełnosprawnych. Czy będą to już wyższe stawki w dokumentach sporządzanych we wrześniu (od pensji za sierpień), czy dopiero od poborów wrześniowych? - Od września zwiększyły się kwoty dofinansowania na

więcej

Przystosowanie stanowiska do pracy osoby niepełnosprawnej

2012-09-12 09:52:00

Do starostwa wpłynęło orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracownicy zatrudnionej od 8 lat na stanowisku inspektora (praca siedząca polegająca na załatwianiu spraw interesantów) (symbol przyczyny niepełnosprawności – 05-R oraz 02-P). Pracownica także złożyła pismo z

więcej

Więcej pieniędzy na dopłaty do pensji, mniej na rehabilitację zawodową

2012-09-12 09:34:00

5,08 mld zł wyniesie w przyszłym roku budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Taki niewielki wzrost o nieco ponad 50 mln zł w porównaniu do tegorocznego planu finansowgo funduszu przewiduje projekt budżetu na 2013 r. przyjęty przez rząd. Tak jak w

więcej

Kontrola odwlecze uzyskanie dopłaty

2012-09-11 09:19:00

Zwiększył się zakres uprawnień Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Może sprawdzać kwoty i terminy poniesienia kosztów płacy i nakazać zwrot dofinansowania w razie niejasności ◊: Jestem przedsiębiorcą legitymującym się statusem zakładu pracy

więcej

Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych

2012-09-06 12:01:00

Od września 2012 r. firmy mogą otrzymać większe dofinansowania do wynagrodzeń niektórych niepełnosprawnych pracowników. Ale od grudnia br. dostaną je pod warunkiem, że przeleją pensje na konta bankowe tych osób   Nowe zasady wypłaty dofinansowań do

więcej

Na jaki cel mogą być przeznaczone środki z puli pomocy indywidualnej

2012-09-06 09:48:00

Nasz pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej. Jeden z pracowników (z niepełnosprawnością ze względu na wadę słuchu) złożył wniosek o pomoc indywidualną. Chce przeznaczyć środki otrzymane z ZFRON na remont pokrycia dachowego swojego domu, które zostało zniszczone ostatnio

więcej

Czy trzeba zawiadamiać inspekcję pracy o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej

2012-09-06 09:47:00

Jesteśmy pracodawcą z otwartego rynku pracy. Chcemy zatrudnić osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czy nadal obowiązują przepisy, które nakazują zgłoszenie zatrudniania osoby niepełnosprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy?

więcej

KOMUNIKAT OBPON w sprawie cyklu szkoleń 'Zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 września 2012 r., wprowadzone nowelizacją z dnia 28.06.2012 r. ...' - wykładowca Edyta Sieradzka

2012-09-05 11:02:00

Szanowni Państwo, W związku z dużym zainteresowaniem i dodatkowymi pytaniami ze strony uczestników najnowszego cyklu szkoleń OBPON pt. "Zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 września 2012 r., wprowadzone nowelizacją z dnia 28.06.2012 r. wpływające na zatrudnianie

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry