Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

APEL OBPON.ORG DO MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PANA WŁADYSŁAWA KOSINIAK - KAMYSZ o pilną nowelizację rozporządzenia w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek w przypadku utraty statusu zpchr i finansowania po utracie statusu pomocy pracownikom niepełnosprawnym z zfron rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej

2012-11-08 11:12:00

W związku z wyjątkowo niekorzystną interpretacją ZUS z dnia 25.10.2012 r. dotyczącą naliczania składek na ubezpieczenie społeczne od otrzymywanych przez pracowników niepełnosprawnych świadczeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych z zakładowego funduszu

więcej

Które zakłady pracy chronionej korzystają ze zwolnienia?

2012-11-08 08:56:00

Zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje tylko część zakładów pracy chronionej. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych ogranicza je tylko do jednego typu zakładów wymienionych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

Dopłaty z PFRON dla szpitali to nie pomoc publiczna. - Edyta Sieradzka

2012-11-08 08:44:00

Mimo zmiany przepisów, zakłady opieki zdrowotnej ubiegające się o dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników nadal nie muszą wykazywać efektu zachęty Po zmianie ustawy o rehabilitacji od 1 października 2012 r. dotyczącej możliwości ponownego ubiegania się przez

więcej

Czy do umorzenia pożyczki ze środków zfron wystarczy podanie zatrudnionego

2012-11-08 08:32:00

Jako zakład pracy chronionej posiadamy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z jego środków, w ramach pomocy indywidualnej, udzielamy nieoprocentowanych pożyczek naszym niepełnosprawnym pracownikom. Jakie dokumenty są potrzebne, aby dokonać umorzenia takiej

więcej

Kiedy można się ubiegać o status zakładu pracy chronionej

2012-11-08 08:31:00

Pracodawca chce ubiegać się o status zakładu pracy chronionej. Jednym z warunków uprawniających do posiadania tego statusu jest legitymowanie się wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych wysokości co najmniej 50 proc. Co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych muszą

więcej

Jakie są zasady ustalania miesięcznych kosztów płacy w celu uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika

2012-11-08 08:30:00

Pracodawca z otwartego rynku pracy chce ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków PFRON. Czy do kosztów płacy można wliczać dodatkowe składniki pensji zatrudnionych (inne niż wynagrodzenia zasadnicze) oraz takie świadczenia jak:

więcej

System skróconego tygodnia czasu pracy a umiarkowany stopień niepełnosprawności

2012-11-08 08:11:00

Od stycznia 2013 r. będziemy zatrudniali pracownika na 3/4 etatu. Jest to osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, dostarczyła zaświadczenie o zasadności stosowania skróconej normy czasu pracy. Jak powinien pracować taki pracownik, czy musi pracować 6 godzin codziennie

więcej

Dopłaty z PFRON pozostaną ograniczone

2012-11-08 08:08:00

Dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych bez zmian Rząd planuje także ograniczenie wydatków z PFRON. Proponuje się zatem utrzymanie tegorocznych rozwiązań. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługiwałoby 100% kwot dofinansowania do wynagrodzeń, określonych w

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: w sprawie składek od świadczeń wypłacanych z ZFRON po utracie statusu ZPCHR ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 05.11.2012 R.

2012-11-07 10:45:00

W dniu 16.07.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do BON zapytanie w sprawie skłądek od świadczeń wypłacanych z ZFRON po utracie statusu ZPCHR.     Pani Teresa Hernik Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO ZUS: w sprawie składek od świadczeń wypłacanych z ZFRON po utracie statusu ZPCHR ODPOWIEDŹ ZUS Z DNIA 26.10.2012 R.

2012-11-05 11:15:00

W dniu 16.07.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapytanie w sprawie skłądek od świadczeń wypłacanych z ZFRON po utracie statusu ZPCHR.   Szanowni Państwo, Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób

więcej

Sprzeczne odpowiedzi urzędu w sprawie pensji niepełnosprawnego. - Edyta Sieradzka

2012-11-05 09:56:00

Nie wiadomo, czy pracodawcy muszą przelewać zarobki pracowników z obniżoną sprawnością na osobisty rachunek bankowy tych osób czy dopuszczalne są inne opcje. Powód – resortowy pełnomocnik wydał dwie odmienne opinie Od 1 grudnia 2012 r. wynagrodzenia

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: - po 1 października 2012 r. uzyskiwane miesięczne dofinansowanie z PFRON przez SPZOZ-y - w dalszym ciągu nie będzie stanowiło dla nich pomocy publicznej

2012-10-31 11:32:00

Szanowni Państwo - informujemy, iż po zmianie ustawy o rehabilitacji po 1 października 2012 r. dot. możliwości ponownego ubiegania się przez SPZOZ-y o miesięczne dofinansowanie dla ich niepełnosprawnych pracowników z PFRON - zgodnie z moimi zaleceniami na szkoleniach zadania pytania

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON dot. zatrudniania młodocianego pracownika niepełnosprawnego a możliwość występowania do PFRON o jego dofinansowanie do wynagrodzeń ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 15.10.2012 R.

2012-10-30 12:04:00

W dniu 28.07.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do BON zapytanie dotyczące zatrudniania młodocianego pracownika niepełnosprawnego a możliwość występowania do PFRON o jego dofinansowanie do wynagrodzeń PLIK PISMA DO POBRANIA >>>   Krzysztof

więcej

Trudno ustalić efekt zachęty - Edyta Sieradzka

2012-10-30 08:12:00

Aby pracodawca, który zatrudnia niewidomych lub głuchych pracowników, dostał comiesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, musi wykazać wzrost zatrudnienia osób z obniżoną sprawnością. Nie wystarczy tu

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWY KONSULTANT W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY - PAN RADOSŁAW FROŃ

2012-10-29 13:29:00

W ramach rozwoju i podwyższania jakości świadczonych przez firmę OBPON usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem serwisu  ( www.vademecumwiedzy.pl ) informujemy naszych Klientów, użytkowników o pozyskaniu do

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1162)

2012-10-26 13:31:00

Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1162   Warszawa, dnia 24 października 2012 r. Poz. 1162 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 października 2012 r.

więcej

Stan zdrowia bez tajemnic

2012-10-26 09:26:00

Podmiot wydający zaświadczenie do uzyskania pomocy de minimis ma prawo żądać udzielenia niezbędnych informacji mających związek z przedmiotem kontroli. Może też pytać o stopień niepełnosprawności i schorzenia Pomoc de minimis to szczególny rodzaj pomocy publicznej udzielanej

więcej

PROMOCJA OBPON: Vademecumwiedzy.pl gratis! - zamów lub przedłuż dostęp do zpchr.info

2012-10-24 12:54:00

  OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przygotowała specjalną ofertę z 40% RABATEM na wykupienie pełnego dostępu do serwisu

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: DWIE RÓŻNE ODPOWIEDZI BON dla dwóch Organizacji dotyczące interpretacji sformułowania 'jego rachunek bankowy'- wskazanie różnic

2012-10-24 10:11:00

Szanowni Państwo - w związku z udzielonymi dla dwóch Organizacji tj. OBPON.ORG i POPON różnych odpowiedzi przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczących sformułowania "jego rachunek bankowy" informujemy,  iż niestety jako Organizacja nie

więcej

Firma może wpłacić pensję na konto małżonka

2012-10-23 08:12:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże dofinansowanie do wynagrodzenia, jeżeli zostanie przekazane na rachunek wskazany przez zatrudnionego niepełnosprawnego. 1 grudnia wejdzie w życie art. 26a ust. 1a 1 pkt 2 ustawy z 27 września 1997 r. o rehabilitacji

więcej

Karą za nieterminowość szlaban na dopłatę do wynagrodzeń - Edyta Sieradzka

2012-10-19 09:07:00

Pracodawca nie dostanie dofinansowania do pensji niepełnosprawnego, jeśli spóźni się z zapłatą poborów, składek lub podatku. PFRON będzie mógł przymknąć oko na niewielkie opóźnienia dopiero od grudnia br. - Co oznacza „terminowość" w ustawie o

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - Projekt ustawy tzw. okołobudżetowej wniesiony do Sejmu w dniu 18.10.2012 r. ART. 3 wskazuje na brak zrównania w 2013 r. Otwartego Rynku do ZPCHR w pomocy z tytułu dofinansowań.

2012-10-19 08:47:00

Warszawa, 18 października 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-107-12 Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na podstawie art. 118 ust. 1

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące przepisów art. 26 a nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 28 czerwca 2012 r. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 28.09.2012 R.

2012-10-18 11:39:00

W dniu 06.09.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do BON zapytanie dotyczące interpretacji kilku zmienionych przepisów art. 26 a i b obecnej ustawy o rehabilitacji, zamieszczonych w Ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

więcej

Większe kontrole firm zatrudniających niepełnosprawnych – czy będą zmiany?

2012-10-18 10:14:00

Resort pracy opublikował projekt rozporządzenia w sprawie kontroli pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Przewiduje on rozszerzenie kręgu podmiotów objętych kontrolą. Czynności kontrolne miałyby być przeprowadzane nie tylko w siedzibie pracodawcy, ale także w miejscu

więcej

Od kiedy pensja może być wypłacona do rąk niepełnosprawnego pracownika

2012-10-18 10:05:00

Jestem pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Co miesiąc występuję do PFRON z wnioskiem o wypłatę dofinansowania do ich wynagrodzeń. Wiem, że od grudnia nastąpi zmiana przepisów wprowadzająca obowiązek przekazywania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników na ich konta

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.