Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Pensja niepełnosprawnego na konto lub pod jego adres

2012-11-30 08:47:00

Wynagrodzenie za grudzień przedsiębiorca musi przekazać pracownikowi w nowym trybie, inaczej ryzykuje wstrzymanie dofinansowania z PFRON. Od 1 grudnia zaczynają obowiązywać zmienione przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

Pracodawcy chcą zrównania dopłat do pensji

2012-11-29 09:00:00

PKPP Lewiatan zwrócił się do senatorów o wprowadzenie zmian w tzw. ustawie okołobudżetowej, którą będą się zajmować na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Organizacja uważa, że powinien z niej zostać usunięty przepis, który o rok wydłuża okres, w którym firmy

więcej

Będą zmiany w oskładkowaniu świadczeń dla niepełnosprawnych

2012-11-29 08:56:00

Firmy, które nie są zakładami pracy chronionej, lecz mają fundusz rehabilitacji, za wypłacaną pomoc nie odprowadzą składek do ZUS – Pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie korzystne dla niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach,

więcej

Lewiatan apeluje o zmiany w ustawie o zatrudnianiu niepełnosprawnych

2012-11-29 08:51:00

Aby zwiększyć udział pracowników niepełnosprawnych w otwartym rynku pracy należy zrównać prawa pracodawców związane z ich zatrudnianiem. Obecnie pełne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego otrzymują tylko pracodawcy prowadzący zakłady pracy

więcej

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA NAJNOWSZEGO CYKLU SZKOLEŃ OBPON: Nowe przepisy prawne po 1 stycznia 2013 roku ujęte w ustawie o rehabilitacji oraz w nowych rozporządzeniach wykonawczych - wykładowca Edyta Sieradzka

2012-11-28 11:44:00

W związku z telefonami od pracodawców osób niepełnosprawnych do naszej firmy, którzy chcieliby aby szkolenia dotyczące zmian w rozporządzeniach wykonawczych zoorganizować jeszcze w grudniu br. informujemy, iż obecnie rozporządzenia zmieniające wzory deklaracji

więcej

Jakie obowiązki mają zatrudniający niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2012-11-28 08:45:00

Aby pracodawca mógł uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnionego niepełnosprawnego, grudniową pensję musi mu przelać na jego rachunek w banku - Czy do wynagrodzeń za listopad 2012 r. wypłacanych w grudniu 2012 r. trzeba

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON a leasing ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 16.11.2012

2012-11-27 09:05:00

W dniu 6.11.2012 r.Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z prośbą o wykładnię przepisu art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności wyjaśnienie, co może być przedmiotem kooperacji uprawniającym do

więcej

Pensja nie musi wpłynąć na konto niepełnosprawnego

2012-11-27 08:37:00

Od 1 grudnia 2012 r. pracodawca powinien przesyłać wypłatę niepełnosprawnego na wskazany przez niego rachunek bankowy. Może być on zarówno właścicielem, jak i współwłaścicielem tego konta – wyjaśnił PFRON. Od tego, czy pracodawca przeleje pensję na rachunek bankowy lub

więcej

STANOWISKO BON w sprawie wliczania pracownika niepełnosprawnego do wyższego stopnia niepełnosprawności

2012-11-26 09:48:00

W dniu 14.09.2012 r. skierowane zostało zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób niepełnosprawnych dotyczące wliczania pracownika niepełnosprawnego do wyższego stopnia niepełnosprawności.   W dniu 12.10.2009 zatrudniliśmy pracownicę legitymującą się lekkim

więcej

Pracodawcom będzie trudniej wyłudzić pomoc z PFRON

2012-11-26 08:23:00

Wynagrodzenie za grudzień będzie pierwszą pensją, którą firma musi przekazać na konto niepełnosprawnego pracownika, aby otrzymać na niego dofinansowanie.

więcej

OPINIA PRAWNA OBPON. ORG - Rozwiązanie wskazane przez Zarząd jak i Doradców OBPON.ORG dotycząca problemu składek od świadczeń wypłacanych przez byłe zakłady pracy chronionej ze środków ZFRON

2012-11-23 12:21:00

Szanowni Państwo - Z uwagi na skalę problemu, jaki rodzi ostatnia interpretacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotycząca składek od świadczeń wypłacanych przez byłe zakłady pracy chronionej ze środków ZFRON (pismo z dnia 25.10.2012 r., znak: 992900/400-246/2012/WUK), Organizacja

więcej

Jak sfinansować szczepienia przeciwko grypie dla niepełnosprawnych pracowników

2012-11-22 09:32:00

Chcemy ze środków ZFRON sfinansować szczepienia przeciwko grypie dla niepełnosprawnych pracowników. W jaki sposób możemy to zrobić? Czy istnieje możliwość przekazania środków na ten cel bezpośrednio na rachunek przychodni medycznej?

więcej

Wypłata wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego po 1 grudnia 2012 roku - wyjaśnienie PFRON

2012-11-21 12:40:00

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986), począwszy od wniosków za grudzień 2012 r., dofinansowanie

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - Przypominamy wszystkim pracodawcom mającym status zpchr, iż tylko do 30 listopada 2012 r. mogą złożyć wniosek na 2013 r. do PFRON o refundację dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2012-11-21 11:25:00

Zadanie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zwrot dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych zakładom pracy chronionej zatrudniających co

więcej

Wymiar czasu pracy niepełnosprawnego

2012-11-21 09:13:00

Zatrudniamy, w pełnym wymiarze, pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności posiadającego zaświadczenie lekarskie o wymogu 7-godzinnego czasu pracy. Planujemy zmniejszyć wymiar czasu pracy tak, aby zatrudniony pracował 4 godziny dziennie. Jaki wymiar etatu będzie go

więcej

Szpital dostanie dopłaty do pensji z PFRON

2012-11-20 09:09:00

Zakłady opieki zdrowotnej nie muszą wykazywać efektu zachęty na swoich niepełnosprawnych pracowników, aby uzyskać dofinansowanie do ich wynagrodzeń.

więcej

PFRON nie może kwestionować ustaleń urzędów skarbowych

2012-11-20 07:53:00

Urzędnicy Funduszu niesłusznie nakładają wysokie kary na przedsiębiorców 
na podstawie protokołów kontroli urzędów skarbowych. PFRON nakłada ostatnio wysokie kary na przedsiębiorców, którzy przed laty spóźnili się kilka dni z wpłatą

więcej

Świadczenia na rehabilitację nie zawsze zwolnione ze składek na ZUS

2012-11-16 07:57:00

Firma, która zrezygnowała ze statusu zakładu pracy chronionej, ale dalej prowadzi zakładowy fundusz rehabilitacji, musi odprowadzić składki od wypłaconej niepełnosprawnym pracownikom pomocy.

więcej

Pomoc na leczenie niepełnosprawnych ze składkami na ZUS - Edyta Sieradzka

2012-11-15 09:36:00

Utrata statusu zakładu pracy chronionej oznacza konieczność naliczania opłat na ubezpieczenia pracowników od środków przeznaczonych na reperowanie ich zdrowia, pochodzących z zakładowego funduszu rehabilitacji. Zasadą jest, że utrata statusu zakładu pracy chronionej (zpchr)

więcej

ODPOWIEDŹ PFRON NA PYTANIE OBPON.ORG dotyczące otrzymywania dofinansowania na na pracownika w stopniu lekkim lub umiarkowanym, który otrzyma emeryturę pomostową

2012-11-14 10:27:00

W dniu 06.11.2012 r. OBPON.ORG zwrócił się do PFRON z pytaniem odnośnie dofinansowania na na pracownika w stopniu lekkim lub umiarkowanym, który otrzyma emeryturę  pomostową.   Witam Państwa  W imieniu członków Organizacji

więcej

Sposób korzystania z dni wolnych na badania, zabiegi oraz zakup lub naprawę sprzętu przez niepełnosprawnego

2012-11-12 10:43:00

Pracownicy niepełnosprawni mają m.in. uprawnienie do dnia wolnego lub jego części w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy. Czy pracownik powinien dostarczyć do zakładu pracy

więcej

Zatrudnianie niepełnosprawnego ze wskazaniem o zdolności do pracy w warunkach pracy chronionej

2012-11-12 10:42:00

Czy pracodawca niebędący zakładem pracy chronionej może zatrudnić osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym ze wskazaniem: „zdolny do pracy w warunkach pracy chronionej”? Czy pracodawca powinien skierować pracownika do lekarza w celu ustalenia zasadności stosowania

więcej

Zakłady z wyższymi dopłatami do pensji

2012-11-12 09:29:00

W 2013 roku nie zmieni się wysokość odpisu podstawowego naliczanego za pracowników do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). To oznacza, że będzie go dalej stanowić kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2010 r.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - W dniu dzisiejszym tj. 9.11.2012 r. Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową. Oznacza to, iż w 2013 roku nie będzie jednak zrównania dofinansowań dla pracodawców z tzw. otwartego rynku do zpchr

2012-11-12 08:36:00

09.11.2012 , aktualizacja: 09.11.2012 15:40 Sejm uchwalił w piątek tzw. ustawę okołobudżetową, która przewiduje m.in. zamrożenie płac w budżetówce, dofinansowanie staży lekarskich środkami z Funduszu Pracy i podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe. Posłowie zgodzili się na dwie

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.