Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Skarbówka chce nowych uprawnień i podwyżki wynagrodzeń

2007-07-30 12:11:00

Łapówka kontrolowana, zakup kontrolowany i szerszy dostęp do informacji o rachunkach bankowych podatników - to dodatkowe uprawnienia, których chcą dla siebie inspektorzy

więcej

Książka 'ZFRON - tworzenie, wydatkowanie, przepisy...' - już w sprzedaży

2007-07-25 14:47:00

Szanowni Państwo - oczekiwanie na nowelizację ustawy o rehabilitacji z dnia 15 - go czerwca 2007r. nieznacznie opóźniło wydanie naszej książki. Niemniej

więcej

Zakład pracy chronionej czasem musi kupić winietę

2007-07-24 08:31:00

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Nasz samochód został zatrzymany do kontroli przez inspektorów transportu drogowego. Stwierdzili brak winiety (karty opłaty drogowej). Zostaliśmy ukarani, chociaż przepisy zwalniają nas z konieczności kupowania winiet. Czy inspektorzy mieli rację?

więcej

Pracodawca ubiegający się o pożyczkę ze środków PFRON nie musi posiadać statusu zakładu pracy chronionej, przez co najmniej 3 lata!

2007-07-23 00:24:00

Pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej może starać się uzyskać jednorazową pożyczkę w PFRON. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego warunek, aby ubiegający się o pożyczkę ze środków PFRON posiadał status zakładu pracy chronionej, przez co najmniej 3 lata jest niezgodny z ustawą z

więcej

NIK: INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI POMOCY PUBLICZNEJ UDZIELANEJ PRACODAWCOM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2007-07-19 12:01:00

NIK opublikowała INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI POMOCY PUBLICZNEJ UDZIELANEJ PRACODAWCOM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w II półroczu 2006 r. kontrolę dotyczącą: - wywiązywania się pracodawców posiadających status

więcej

Urząd może kontrolować firmę dłużej, niż pozwala ustawa

2007-07-19 12:00:00

Sprawdzenie rozliczeń podatkowych w małej firmie powinno zakończyć się po czterech tygodniach, a w dużej po ośmiu. Tak wynika z przepisów, jeśli jednak kontrolerzy przekroczą te limity, nic wielkiego się nie stanie

więcej

APLIKACJA - ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZLICZEŃ ZFRON. Już niebawem - PREMIERA

2007-07-18 10:14:00

Szanowni Państwo - już niebawem zaprezentujemy nasz najnowszy produkt: Aplikację internetową - 'Zautomatyzowany System Rozliczeń ZFRON' - w pierwszej kolejności indywidualne konta zakładane będą firmom, które już wniosły opłatę rejestracyjną. TYLKO DO 31 LIPCA 2007 r. MOŻNA ZAMAWIAĆ 12

więcej

Podatnik śpi, a interpretacje tracą ważność

2007-07-17 07:35:00

Interpretacje prawa podatkowego niezgodne z obecnym stanem prawnym utracą moc, ale nikt nie wie, kiedy

więcej

Zasady kontroli podatkowej na legitymację

2007-07-16 13:24:00

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą być przygotowani na to, że będą skontrolowani. Najczęściej kontrole prowadzone są na podstawie upoważnienia. Może się jednak zdarzyć, że kontrolerzy mogą sprawdzić podatnika wyłącznie

więcej

ZUS i NFZ będą wydawać wiążące interpretacje

2007-07-16 13:01:00

Płatnicy składek i osoby ubezpieczone będą mogli występować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie wiążącej interpretacji przepisów. Ustawa przewidująca takie rozwiązanie trafi wkrótce do Sejmu.

więcej

Leniwego fiskusa można ponaglić

2007-07-13 13:14:00

Praktyką stało się już, że duża część organów podatkowych nie podejmuje odpowiednich działań w kontaktach z podatnikami. W rezultacie na załatwienie często prostej sprawy podatnik czeka miesiącami. Trudniejsze sprawy potrafią ciągnąć się latami. Dzieje się tak, gdyż terminy załatwiania spraw

więcej

Doradcy podatkowi. Jeśli statut nieważny, to i uchwały uchylone

2007-07-12 11:12:00

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przegrała spór z ministrem finansów o swoje uchwały. Naczelny Sąd Administracyjny uznał wczoraj, że minister mógł je zawiesić, gdyż były podjęte na podstawie zawieszonego wcześniej statutu Wyrok w tej sprawie ma szersze znaczenie,

więcej

Nie zawsze trzeba przekazywać informacje. DORADZTWO PODATKOWE Przeciwdziałanie praniu pieniędzy przez doradców podatkowych

2007-07-12 11:11:00

Doradcy podatkowi nie muszą gromadzić i przekazywać informacji o praniu pieniędzy, jeśli ustalają sytuację prawną klienta lub świadczą pomoc prawną związaną z postępowaniem sądowym.

więcej

Korzystanie z leasingu będzie bardziej opłacalne

2007-07-12 11:09:00

Firmy i samorządy korzystające z różnych form leasingu mają większe szanse na finansowanie ze środków Unii Europejskiej dzięki nowym wytycznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Leasing polega na tym, że leasingodawca zobowiązuje się dać leasingobiorcy rzecz do używania na

więcej

VAT. Urząd pozwoli poprawić deklarację już po kontroli

2007-07-12 11:08:00

Od 2008 r. przedsiębiorcy będą mogli korygować deklaracje VAT po zakończonej przez urząd skarbowy kontroli. Wtedy zniknie nie tylko obecny zakaz, ale i 30-proc. sankcja

więcej

NIK: zlikwidować status zakładów chronionych

2007-07-12 10:47:00

PIP stwierdziła, że co drugi skontrolowany w 2006 roku ZPChr łamał prawa pracownicze Zakłady mogą kredytować bez odsetek swoją działalność z publicznych środków Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do ministra pracy o likwidację przywilejów ZPChr

więcej

VADEMECUM WIEDZY - nowy dział: 'niepełnosprawność'

2007-07-10 11:00:00

Nowy dział w naszym serwisie: "Niepełnosprawność"  Pytania kierowane do serwisu przestają dotyczyć wyłącznie problematyki związanej

więcej

NOWOŚĆ - KSIĄŻKA: 'POMOC DE MINIMIS DLA ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - Zakłady Pracy Chronionej - Otwarty Rynek Pracy - Niepełnosprawni Przedsiębiorcy' autorstwa Pani Anny Pałeckiej-Błaszczyk

2007-07-05 13:50:00

Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy kolejną książkę dla pracodawców osób niepełnosprawnych naszego wydawnictwa: Autor: Anna Pałecka - Błaszczyk Stron: ok. 300 Wydawca: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

więcej

Raport GP: fiskus ma problemy z doręczaniem interpretacji

2007-07-05 09:05:00

Od 1 lipca wydawaniem interpretacji podatkowych zajmuje się minister finansów Zyta Gilowska za pośrednictwem tylko czterech upoważnionych do tego izb skarbowych: bydgoskiej, poznańskiej, katowickiej i warszawskiej.

więcej

Interpretacje. Bezpośredni nadzór ministra wyeliminuje błędy urzędów

2007-07-05 08:38:00

Organy podatkowe nie zawsze radziły sobie z wydawaniem interpretacji Na potknięcia fiskusa uwagę zwracały sądy administracyjne Uchybienia dotyczyły niewłaściwego doręczania i uchylania postanowień

więcej

Wszystkie informacje o zmianach w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych po nowelizacji ustawy o rehabilitacji...z dnia 15 czerwca 2007r. dostępne w naszych serwisach

2007-07-04 13:29:00

Szanowni Państwo! 15 czerwca 2007r. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 27

więcej

Za błąd w interpretacji przepisu odpowie doradca

2007-07-04 09:00:00

Od września zwiększy się zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych Postępowania będą wszczynane, jeśli błąd doradcy wyniknie z niejasnych przepisów Ryzykowne będzie też doradzanie i wydawanie opinii prawnych w sprawach gospodarczych

więcej

Co zmieniło się przy wydawaniu interpretacji podatkowych

2007-07-04 08:56:00

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Od tego dnia wydawaniem interpretacji zajmuje się minister finansów. Jednak zmiany przepisów dotyczących wydawania interpretacji nie ograniczają się do Ordynacji podatkowej. Wiele istotnych kwestii

więcej

Ustawa o rehabilitacji... z dnia 15-go czerwca 2007r.. TEKST UJEDNOLICONY. Omówienie zmian w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych

2007-07-03 18:16:00

15 czerwca 2007r. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 27 czerwca 2007r. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.