Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Interpretacje podatkowe. Spóźnienie fiskusa działa na korzyść podatnika

2007-08-28 11:37:00

Podatnicy, którzy wystąpili do urzędu skarbowego o interpretację, powinni sprawdzić, czy odpowiedź przyszła do nich w terminie. Jeśli nie, organ będzie musiał uznać ich stanowisko

więcej

Skutki przekroczenia terminu na wydanie interpretacji

2007-08-27 08:42:00

WAŻNE WYROKI W SPRAWACH PODATKOWYCH Problemy z rozliczeniem przychodów i urzędowymi interpretacjami przepisów Skutki przekroczenia terminu na wydanie interpretacji - Organ odwoławczy rozpatrujący zażalenie na interpretację przepisów podatkowych wydaną po

więcej

Wydatki na poczęstunek nie będą kosztem

2007-08-27 08:24:00

IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE O CELACH REPREZENTACYJNYCH FIRMY Wydatki na poczęstunek nie będą kosztem Wydatki na zakup poczęstunku i napojów dla kontrahentów nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż są to wydatki reprezentacyjne firmy.

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Zatrunianie pracowników w formie telepracy a wydatki na wyposażenie stanowiska pracy z ZFRON

2007-08-27 07:53:00

WYBRANE Z SERWISU   ZMIANA PRAWA. Kodeks pracy określi obowiązki i uprawnienia telepracowników oraz ich pracodawców. Ostatnio zaszło sporo zmian w zasadach zatrudniania pracowników na odległość w formie tzw. TELEPRACY. Sejm uchwalił nowelizację

więcej

Mniejsze kary dla firm

2007-08-27 07:46:00

ZMIANA PRAWA Będzie łatwiej zapewnić sieć demontażu aut wycofanych z eksploatacji. Zmniejszą się jednak wpływy z recyklingu.

więcej

Jakie skutki wywołuje interpretacja podatkowa i jej wygaśnięcie

2007-08-27 07:42:00

PROCEDURY Odpowiedzi na pytania podatników Jakie skutki wywołuje interpretacja podatkowa i jej wygaśnięcie Interpretacja podatkowa jest swoistą ochroną dla podatnika. Może się on do niej zastosować, ale nie musi. W każdym przypadku wiąże ona organy podatkowe. Przy zmianie

więcej

KOMUNIKAT ADMINISTRACJI SERWISU ZPCHR.INFO: wysyłka zamówionych książek pt. 'ZFRON - tworzenie, wydatkowanie...' autorstwa Pani Moniki Misztal

2007-08-24 11:11:00

Informujemy wszystkich Klientów, którzy oczekują na wcześniej zamówioną książkę  'ZFRON - tworzenie, wydatkowanie, przepisy...' - już w sprzedaży. UWAGA! Książka zawiera ujednolicony tekst z wyszczególnieniem zmian wprowadzonych ustawą o rehabilitacji... z

więcej

Interpretacje. Minister wysłał odpowiedź zbyt późno

2007-08-24 09:02:00

Minister finansów nie zawsze wydaje interpretację na tyle szybko, aby trafiła do podatnika w terminie. A przecież ma na to aż pół roku

więcej

Jak podatnik może zaskarżyć niekorzystną indywidualną interpretację podatkową

2007-08-24 08:45:00

Jeśli podatnik otrzymał niekorzystną interpretację podatkową, może odwołać się od niej do izby skarbowej, poprosić ministra finansów o usunięcie naruszenia prawa, złożyć skargę do sądu administracyjnego. Wybór środka będzie zależał od tego, kiedy interpretacja została wydana, przed czy

więcej

Jak można legalnie opóźniać kontrole podatkowe w firmie

2007-08-24 08:33:00

Kontrolę może opóźnić wyznaczenie pełnomocnika Gdy urząd chce doręczyć upoważnienie - jest on nieuchwytny  Podatnicy, którzy chcą uniknąć kontroli ze strony organów podatkowych, wyznaczają pełnomocnika  Następnie pełnomocnik wskazuje

więcej

Od 1 lipca 2008 r. interpretacje podatkowe i celne będzie wydawał nowy organ

2007-08-23 08:16:00

Zmiana prawa Od 1 lipca 2008 r. wydawaniem interpretacji podatkowych i celnych będzie zajmować się Krajowa Informacja Skarbowa, która zastąpi dzisiejszą Krajową Informację Podatkową.

więcej

Resortowy wniosek o interpretację przydatny tylko w prostych sprawach

2007-08-20 12:33:00

Występując o interpretację podatkową, trzeba korzystać ze wzoru wniosku ORD-IN opracowanego przez Ministerstwo Finansów. Przedtem podatnicy musieli samodzielnie sporządzać wnioski, uwzględniając pewne stałe elementy, takie jak opis stanu faktycznego, zawarcie własnego stanowiska w sprawie

więcej

Definicje z różnych ustaw nie muszą być jednakowe

2007-08-20 12:22:00

OBOWIĄZKI FUNDACJI Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Fundacje muszą pamiętać o rejestracji transakcji Fundacje obowiązane są informować o każdej transakcji, jeśli jej okoliczności wskazują, że pieniądze mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

więcej

ORDYNACJA PODATKOWA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w Doręczaniu Decyzji. Pismo powinien otrzymać również pełnomocnik

2007-08-20 11:28:00

Organ, który doręczył pismo wyłącznie stronie, będzie musiał ponownie je doręczyć ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi. STAN FAKTYCZNY Pełnomocnik podatnika w listopadzie 2002 r. wystąpił o restrukturyzację zaległości podatkowych. Do wniosku załączono program restrukturyzacji oraz

więcej

Jak funkcjonuje wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych przez Ministra Finansów

2007-08-16 23:06:00

Za nami pierwszy miesiąc wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych przez ministra finansów. Podatnicy złożyli do czterech izb skarbowych 781 wniosków o interpretacje ale często zapominali uiścić opłatę, co powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. /* */

więcej

NOWY KONSULTANT W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY - INFORMUJEMY, ŻE ZAPROSILIŚMY DO WSPÓŁPRACY Z NASZYM SERWISEM PANIĄ ANNĘ PAŁECKĄ-BŁASZCZYK

2007-08-16 11:38:00

NOWY KONSULTANT W SERWISIE   . INFORMUJEMY, ŻE ZAPROSILIŚMY DO WSPÓŁPRACY Z NASZYM SERWISEM PANIĄ

więcej

Kiedy zaksięgować korektę sprzedaży

2007-08-16 11:25:00

W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I EWIDENCJACH PODATKOWYCH Kiedy zaksięgować korektę sprzedaży Fakturę korygującą sprzedaż księgujemy w księgach roku bieżącego, jeśli sprawozdanie finansowe za rok, w którym doszło do sprzedaży, zostało już zatwierdzone

więcej

Specjalista pomoże rozstrzygnąć spór podatkowy

2007-08-16 11:17:00

OD KONTROLI DO SĄDU Specjalista pomoże rozstrzygnąć spór podatkowy Opinia biegłego to jeden z dowodów w postępowaniu podatkowym. Potrzebna jest zawsze wtedy, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy

więcej

Co zrobić, żeby urząd zmienił niekorzystną dla podatnika decyzję

2007-08-16 11:08:00

Decyzje urzędników nie zawsze zawierają rozstrzygnięcia korzystne dla podatników. Podatnik może jednak starać się o zmianę niekorzystnej dla siebie decyzji wydanej np. przez organ podatkowy.

więcej

VADEMECUM WIEDZY - Interaktywne składanie wniosków o udzielenie podatkowej interpretacji indywidualnej

2007-08-14 15:10:00

Interaktywne składanie wniosków o udzielenie podatkowej interpretacji indywidualnej   Udostępniamy naszym

więcej

Interpretacje podatkowe nowe, ale nie lepsze

2007-08-14 10:17:00

 nowych interpretacjach stracono szansę na poprawienie tego, co było wadliwe, i zachowanie tego, co dobrze funkcjonowało - uważa członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Finansowego Aureus, prawnik w KRP Jurysta, pozaetatowy członek samorządowego kolegium odwoławczego

więcej

Znaczki skarbowe znów są kosztem firmy

2007-08-13 09:53:00

Od soboty przedsiębiorcy ponownie mogą zaliczać wydatki na znaczki skarbowe do kosztów uzyskania przychodów, sporządzając odpowiedni dowód wewnętrzny

więcej

Podatnicy zapominają opłacić wnioski o interpretacje

2007-08-13 09:26:00

Minął pierwszy miesiąc wydawania interpretacji podatkowych na nowych zasadach. Od 1 lipca odpowiedziami na pytania podatników zajmuje się minister finansów za pośrednictwem czterech izb skarbowych: katowickiej, bydgoskiej, poznańskiej i warszawskiej. Podatnicy złożyli 781

więcej

Interpretacje podatkowe przez internet

2007-08-09 17:44:00

Wnioski o udzielenie interpretacji indywidualnej dostępne są już interaktywnie - poinformowało Ministerstwo Finansów.

więcej

Ważna data wydania, a nie doręczenia. WSA O PRZEDAWNIENIU ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

2007-08-09 13:00:00

Sprawdzając, czy organ podatkowy mógł określić zobowiązanie podatkowe, czy się ono przedawniło, istotna jest data wydania decyzji, a nie jej doręczenia

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.