Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Wyjaśnienia interpretacji

2007-09-17 09:24:00

Naczelny Sąd Administracyjny o terminie wydania wiążącej interpretacji podatkowej Decyduje podpis urzędnika Wydanie interpretacji to jej sporządzenie i podpisanie - uznał NSA Fiskus mógł doręczać postanowienia po upływie trzech miesięcy od złożenia wniosku Jeżeli data

więcej

BAZAZPCHR.PL: Teksty rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej Ustawy o Rehabilitacji...- prośba o nadsyłanie uwag

2007-09-14 21:34:00

Informujemy, iż rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej Ustawy o rehabilitacji... przekazane zostały do uzgodnien miedzyresortowych. W poniedzialek (17.09.2007r.) zbiera się Komisja Uzgodnieniowa. Z wątpliwości naszych Klientów wynikało, że rozwiązanie Sejmu RP będzie miało

więcej

Urzędowa kontrola przez całą dobę

2007-09-13 18:03:00

ADMINISTRACJA RZĄDOWA PROJEKT Urzędowa kontrola przez całą dobę Rząd chce, aby urzędnicy uprawnieni do kontroli mogli pracować 24 godziny na dobę, a także w niedziele i święta. Właściciele firm będą się musieli liczyć z wizytą inspektora nawet w środku nocy

więcej

Od czego zależy prestiż zawodowy doradców podatkowych

2007-09-13 18:02:00

Dobrym doradcą podatkowym nie jest ten, który wygrywa wiele spraw w sądach, lecz ten, który kończy spory podatkowe na jak najniższym etapie stosowania prawa - uważa profesor prawa

więcej

Ordynacja podatkowa. Ulgi w spłacie zobowiązań wprowadzono za późno

2007-09-13 18:01:00

Przedsiębiorcy mogą nie zdążyć wykorzystać ulg podatkowych stanowiących pomoc na restrukturyzację. Przepisy, które mają im to umożliwić, będą obowiązywały przez niespełna trzy miesiące

więcej

Odpowiedzialność za zaległości. Urząd musi wyczerpać możliwości egzekucji

2007-09-12 13:05:00

O bezskuteczności egzekucji zaległości podatkowych spółki można mówić dopiero wtedy, gdy urząd wyczerpał wszystkie możliwości egzekucji.

więcej

BAZAZPCHR.PL: Wyjaśnienie w sprawie wątpliwości dot. informacji zawartej w art. 'Zmiany w zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych' z GP nr 173 z dnia 06.09.2007r.

2007-09-12 12:22:00

Szanowni Państwo, użytkownicy naszych serwisów internetowych  oraz . W związku z napływającymi do nas wątpliwościami dot. informacji zawartej w artykule z Gazety Prawnej nr 173 z dnia 06.09.2007r. "Zmiany w zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych" autorstwa

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Zakup książki - wydatkowanie z ZFRON

2007-09-10 21:44:00

WYBRANE Z SERWISU   Pytanie: W związku z powtarzającymi się zapytaniami Klientów Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w szczególności Klientów, którzy zakupili, bądź są zainteresowani zakupem książki

więcej

BAZAZPCHR.PL zaprasza na szkolenie w Krakowie pt.: 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON' - informacja uaktualniona

2007-09-10 20:51:00

                                    UWAGA! informacja uaktualniona: 10.09.2007r. OGÓLNOPOLSKA BAZA

więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej - wersja 30.08.07

2007-09-10 14:30:00

Rozporządzenie Rady Ministrów uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

więcej

Podatnik może odliczyć VAT z faktur od niezarejestrowanego kontrahenta. WAŻNE WYROKI W SPRAWACH PODATKOWYCH Koszty podwyższenia kapitału, odliczenia i zwroty nadwyżki VAT

2007-09-10 13:13:00

Sam fakt niezarejestrowania wystawcy faktur jako czynnego podatnika VAT nie może być podstawą do pozbawienia jego kontrahenta prawa do odliczenia VAT. Konieczne jest, aby podatnik wiedział lub przy zachowaniu minimum należytej staranności mógł wiedzieć o nadużyciu podatkowym. Tak orzekł WSA w

więcej

Zmiana stanowiska nie może szkodzić podatnikowi. PROCEDURA | Wojewódzki Sąd Administracyjny o interpretacji podatkowej

2007-09-10 12:05:00

SENTENCJA Nie można obciążać podatnika podatkiem w kwocie wyższej, w sytuacji gdy zastosował się on do pisemnej interpretacji przepisów prawa. Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji z powodu zmiany stanowiska organu podatkowego.

więcej

RYNEK PRACY | Zatrudnienie niepełnosprawnych. PFRON dopłaci do wynagrodzeń

2007-09-07 10:04:00

ZMIANA PRAWA Pracodawca, który ma dług wobec PFRON przekraczający 100 zł, nie otrzyma dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników.

więcej

Zmiany w zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych

2007-09-06 09:11:00

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 15 czerwca 2007 r. wprowadza istotne zmiany w zakresie form wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Od stycznia 2008 r. dofinansowanie do wynagrodzeń będzie wypłacane co

więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

2007-09-05 12:58:00

Lista załączników Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (wersja z 30.08.07) 99.8kb 2007-09-05

więcej

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na szkolenie w Krakowie pt.: 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON'

2007-09-05 12:40:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na szkolenie w Krakowie pt. "ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON?" W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zaświadczeń o pomocy de minimis oraz

więcej

Nie można karać podatnika dwa razy za ten sam błąd

2007-09-05 10:43:00

Podwójna kara za ten sam czyn jest niezgodna z konstytucją Ukarani mogą żądać wznowienia postępowań

więcej

PROCEDURY Zawieszenie działalności przez doradców podatkowych

2007-09-04 08:55:00

Doradcy podatkowi mogą zawiesić prowadzoną działalność nawet na pięć lat Przez ten okres mogą prowadzić inną działalność i korzystać z możliwości reklamy Przepisy o zawieszeniu budzą jednak wiele kontrowersji i należy je szybko zmienić

więcej

KIG-R: WYJAŚNIENIE BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRAWIE FINANSOWANIA Z ZFRON SAMOCHODU NA WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

2007-08-31 08:56:00

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, pismem z dnia 11 lipca 2007 r. znak: L.dz./KIGR/PP/281/2007/EB wystąpiła do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawiając stanowisko Izby w sprawie możliwości finansowania wydatku,

więcej

Doradcy mogą stracić prawo wykonywania zawodu. DORADZTWO PODATKOWE Opublikowano projekt zmian w ustawie

2007-08-31 07:32:00

ZMIANA PRAWA Resort finansów przygotował projekt małej nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Zmiany dotyczą około 80 proc. doradców podatkowych w Polsce.

więcej

Jak i kiedy można wstrzymać wykonanie decyzji podatkowych. PROCEDURY Uprawnienia fiskusa i podatników

2007-08-31 07:30:00

Decyzje podatkowe pierwszej instancji co do zasady podlegają wykonaniu bez względu na to, czy podatnik je kwestionuje czy nie. Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których ich wykonanie można wstrzymać aż do czasu zakończenia sporu.

więcej

VADEMECUM WIEDZY - podatkowe interpretacje - poradnik z uwzględnieniem zmian z 1 lipca 2007r.

2007-08-29 16:11:00

Podatkowe interpretacje - poradnik  Od 1 lipca 2007 r. obowiązują zmienione przepisy ordynacji podatkowej dotyczące wydawania i

więcej

Co można zrobić, gdy brakuje pieniędzy na zapłatę zobowiązań podatkowych

2007-08-29 14:01:00

Podatnik, który nie ma pieniędzy na zapłatę podatku, może skorzystać z tzw. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Ma prawo wystąpić o odroczenie terminu płatności, rozłożenie należności na raty czy umorzenie należności lub jej części. O przyznaniu takiej ulgi decyduje jednak urząd. Czy

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry