Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2007-10-14 15:11:00

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Uzasadnienie

więcej

BAZAZPCHR.PL: szkolenie w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy pt.: 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON

2007-10-14 13:11:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na szkolenie w:

więcej

12 MILIONÓW ODWIEDZIN W SERWISIE ZPCHR.INFO !!!

2007-10-14 11:36:00

Szanowni Państwo - użytkownicy serwisu  , jesteśmy już z Państwem prawie 6 lat. W maju br. serwis nasz zanotował od początku swojego istnienia 10 milionów odwiedzin. Niespełna 2 miesiące później liczba odwiedzin przekroczyła 11 mln!!! NA POCZĄTKU

więcej

BAZAZPCHR.PL szkolenie w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy pt.: 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON

2007-09-30 20:44:00

    OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na szkolenie w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy pt. "ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON?"   W związku z

więcej

Stanowisko firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wobec zarzutów postawionych w piśmie / informacji firmy Info Baza Sp. z o.o. z dnia 26.09.2007r.

2007-09-29 21:58:00

  OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W dniu 26.09.2007r. otrzymałem faksem pismo sygnowane przez członka zarządu spółki Info Baza, Pana Ireneusza.Suszka, w którym stawiane są w kierunku moim, jak i mojej

więcej

Jak się odwołać od decyzji urzędu

2007-09-27 11:03:00

Podatnik, który dostał niekorzystną decyzję urzędu, może odwołać się do izby skarbowej. Potem zostaje mu tylko skarga do sądu

więcej

KOMUNIKAT BAZAZPCHR.PL: Cykl szkoleń ogólnopolskich z tematyki dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - promocja nowego systemu rozliczeń e-SOD

2007-09-27 00:00:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  - w związku z licznymi zapytaniami o cykl szkoleń z tematyki dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych - informuje wszystkich swoich Klientów oraz osoby zainteresowane

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Kwestia kontroli rozliczeń rocznych dofinansowań

2007-09-26 19:02:00

WYBRANE Z SERWISU   Pytanie: Dotyczy rozliczenia rocznego SOD za 2005 r. W 2005 roku, przez okres 2 miesięcy, tj. 03 i 04 byliśmy firmą z otwartego rynku pracy, natomiast przez pozostałe miesiące zakładem pracy chronionej. W chwili obecnej Urząd Kontroli Skarbowej

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Czy zakład pracy chronionej ma obowiązek sporządzania formularza INF-1?

2007-09-26 16:37:00

  WYBRANE Z SERWISU   Treść pytania: Po przeczytaniu powyższej informacji mam dylemat. Jesteśmy zakładem pracy chronionej i przekazujemy do PFRON sukcesywnie INF-1.Swego czasu w dziale Wiadomości - dla pracodawców ON na stronie ZPCHR.INFO-Informacje ukazało

więcej

Czy wyrok NSA dotyczący interpretacji zmienia sytuację podatników

2007-09-26 13:55:00

Wielu podatników z zainteresowaniem czekało na pierwszą rozprawę przed NSA w sprawie, w której korzystny dla podatnika wyrok WSA w Warszawie został zaskarżony przez dyrektora Izby Skarbowej. Sąd stwierdził, że przez niewydanie postanowienia w przedmiocie interpretacji prawa

więcej

Opinia POPON o wpływie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. na system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2007-09-26 12:32:00

Opinia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych o wpływie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. na system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych Podniesienie wysokości minimalnego

więcej

BAZAZPCHR.PL: Relacja ze szkolenia w Krakowie z dnia 21.09.2007r. ' ZFRON w praktyce...'

2007-09-25 17:32:00

W dniu 21.09.2007r. w sali szkoleniowej firmy PROF-US, w Krakowie przy ul. Kościuszki 86 odbyło się szkolenie pt.:                             

więcej

VADEMECUM WIEDZY - już ponad 1700 pytań i odpowiedzi

2007-09-24 12:13:00

Szanowni Państwo - serwis Vademecum Wiedzy rozwija się bardzo dynamicznie. Z naszych usług korzysta już ponad 1000 podmiotów. W przeważającej mierze są to zakłady pracy chronionej oraz pracodawcy osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy. W ostatnich

więcej

KOMUNIKAT BAZAZPCHR.PL: Nowy system rozliczeń do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - PREMIERA JUŻ WKRÓTCE!!!

2007-09-24 11:59:00

Administracja serwisu firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że trwają prace nad nowym SYSTEMEM rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych budowanym w ramach planowanego przez nas od dłuższego

więcej

Stanowisko w sprawie konieczności uiszczania przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodwej opłat za dozór techniczny

2007-09-22 20:11:00

Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Mirosław Mielniczuk wydał stanowisko w sprawie konieczności uiszczania przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodwej opłat za dozór techniczny

więcej

BAZAZPCHR.PL szkolenie we Wrocławiu i Poznaniu (11 i 12.10.2007r.) pt.: 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON

2007-09-19 19:00:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na szkolenie we WROCŁAWIU I POZNANIU pt. "ZFRON w

więcej

Liczy się doręczenie. WSA o interpretacji w sprawie prawa podatkowego

2007-09-19 16:01:00

W sprawach o interpretację podatkową urząd skarbowy ma trzy miesiące na jej wydanie i doręczenie podatnikowi. Nie wystarczy więc podpisanie interpretacji w terminie. ORZECZENIE

więcej

Przepisy podatkowe można interpretować za pomocą różnych rodzajów wykładni

2007-09-18 11:35:00

Prawo podatkowe powołuje do życia stosunki społeczne nieistniejące poza nim Przepisy podatkowe można interpretować za pomocą różnych rodzajów wykładni Wykładni językowej oraz systemowej i celowościowej nie można stawiać na jednej płaszczyźnie - dowodzi profesor prawa

więcej

KOMUNIKAT BAZAZPCHR.PL: Nowy system rozliczeń do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - PREMIERA JUŻ WKRÓTCE!!!

2007-09-17 18:20:00

Administracja serwisu firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że trwają prace nad nowym SYSTEMEM rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych budowanym w ramach planowanego przez nas od dłuższego

więcej

BAZAZPCHR.PL szkolenie w Krakowie (21.09.2007r.) pt.: 'ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON'- OSTATNIE MIEJSCA

2007-09-17 11:53:00

     UWAGA! PRZYJMUJEMY OSTATNIE ZGŁOSZENIA - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na szkolenie w Krakowie pt. "ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować

więcej

Fiskus ma trzy miesiące na wydanie interpretacji

2007-09-17 11:22:00

Organ podatkowy powinien w ciągu trzech miesięcy zająć stanowisko w indywidualnej sprawie podatnika. W tym czasie ma jedynie sporządzić i podpisać interpretację. Jej doręczenie może nastąpić później

więcej

Książka: 'ZFRON - tworzenie, wydatkowanie...'- ERRATA (uwzględniająca zmiany po nowelizacji Ustawy o rehabilitacji... z dnia 15 czerwca 2007r.)

2007-09-17 10:50:00

Szanowni Państwo!       Publikacja "Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych - tworzenie i wydatkowanie..." powstawała w trakcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.