Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Interpretacje podatkowe. Nadpłata za wniosek nie podlega zwrotowi

2007-11-13 12:15:00

Osoby, które nadpłacą za wydanie interpretacji, nie mają co liczyć na zwrot pieniędzy. Przepisy nawet nie przewidują takiej możliwości

więcej

Serwis ZPCHR.INFO: już 45 tys. artykułów

2007-11-12 13:21:00

JEDYNY TAKI SERWIS...   Szanowni Państwo - jesteśmy z Wami juz od ponad 5 lat. Codzienny monitoring informacji ukierunkowanych

więcej

Legalnie i nielegalnie podatnicy próbują zmniejszyć płacone podatki

2007-11-12 09:21:00

Mając możliwość swobodnego kształtowania umów i stosunków gospodarczych, podatnicy starają się wywołać dzięki temu pożądane skutki podatkowe. Czy wszystkie środki są dozwolone?

więcej

Kiedy możesz starać się o ulgę w spłacie podatków

2007-11-12 09:19:00

O ulgę w zapłacie podatku w swoim urzędzie skarbowym może starać się nie tylko Kowalski, ale również przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

więcej

Jak polski fiskus walczy z obejściem prawa podatkowego

2007-11-12 09:08:00

Polskie przepisy nie zawierają klauzuli obejścia prawa. W zwalczaniu tego zjawiska nie pomoże również władzom skarbowym przepis, który nakazuje im zwrócić się do sądu, by ten ustalił, czy działania podatnika były pozorne

więcej

Podatki. Zanim urząd przyzna ulgę, sprawdzi dokumenty

2007-11-12 09:06:00

Fiskus sprawdzi przygotowany przez firmę wniosek o przyznanie ulgi w zapłacie zobowiązań podatkowych. Ustali przede wszystkim, czy jest on zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

więcej

Podatki. Fiskus umorzy, ale tylko na wniosek

2007-11-12 09:05:00

Przedsiębiorca ubiegający się o umorzenie podatku lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej musi złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek

więcej

PRZYPOMINAMY! BAZAZPCHR.PL: Kurs na doradców zawodowych - członków komisji IPR (26-28.11.2007r.)

2007-11-10 15:58:00

                OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na 3 - dniowy "Kurs na doradców zawodowych- członków komisji

więcej

Jakie konsekwencje wiążą się z niedotrzymaniem terminu podatkowego

2007-11-09 11:44:00

Dopełnienia obowiązków podatkowych należy dokonywać w odpowiedni sposób, np. przez złożenie właściwej deklaracji podatkowej oraz w określonym terminie. Niedotrzymanie terminów ustawowych może wiązać się z karami, także finansowymi. Czy informacja po terminie jest skuteczna

więcej

Zakłady pracy chronionej korzystają z wielu przywilejów

2007-11-08 10:13:00

Najwięcej niepełnosprawnych zatrudniają zakłady pracy chronionej. Mają z tego tytułu dużo obowiązków, ale też wiele uprawnień i preferencji finansowych Decyzję o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej (zpch) wydaje wojewoda. Zyskuje go również w ciągu trzech miesięcy od daty

więcej

SPECJALNA OFERTA DLA KLIENTÓW zpchr.info oraz Vademecum Wiedzy: WIELKA ENCYKLOPEDIA PRAWA O WARTOŚCI 259 zł GRATIS!

2007-11-07 16:23:00

SPECJALNA OFERTA DLA PIERWSZYCH 4 KLIENTÓW Szanowni Państwo! Mamy dla Państwa specjalną ofertę 4 sztuk darmowych egzemplarzy "Wielkiej

więcej

Urząd musi wydać interpretację mimo późniejszego postępowania. WSA w Warszawie o obowiązkach organu podatkowego

2007-11-07 10:42:00

Wszczęcie postępowania kontrolnego wobec spółki po czterech miesiącach od złożenia przez nią wniosku o interpretację nie może być podstawą do odmowy wydania interpretacji. ORZECZENIE

więcej

PRZYPOMINAMY! BAZAZPCHR.PL: Kurs dla doradców zawodowych - członków komisji IPR (26-28.11.2007r.)

2007-11-07 10:29:00

                OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 3 - dniowy "Kurs dla doradców zawodowych- członków

więcej

ROZLICZENIA | Interpretacje dotyczące opodatkowania transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. Minister pomoże skorzystać z ulgi

2007-11-07 10:15:00

Przy zbyciu nieruchomości dla potwierdzenia prawa do ulgi meldunkowej trzeba wystąpić o interpretację podatkową Korzystne rozstrzygnięcie wydała już szczecińska izba skarbowa - ważny jest dzień zameldowania, a nie nabycia Zdaniem ekspertów, od interpretacji negatywnych

więcej

6 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rehabilitacji... 7 listopada weszły w życie rozporządzenia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych

2007-11-07 09:28:00

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych NIEPEŁNOSPRAWNI Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

więcej

Jaka jest odpowiedzialność karna skarbowa doradcy podatkowego

2007-11-06 09:39:00

Jaką odpowiedzialność karną skarbową ponosi doradca podatkowy w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa?

więcej

Wypłaty dla niepełnosprawnych i firm mogą być zagrożone

2007-11-05 14:21:00

Od 7 listopada niepełnosprawni mogą starać się na przykład o dofinansowanie założonej przez siebie firmy Aby wypłacić pieniądze jeszcze w tym roku, rady powiatu muszą podjąć specjalne uchwały Możliwe, że niektórzy niepełnosprawni i pracodawcy ich zatrudniający

więcej

Pełno błędów we wnioskach o interpretację

2007-11-05 14:13:00

Podatnicy mają kłopoty z właściwym wypełnieniem wniosku o interpretację prawa. Jedna trzecia pytań pozostaje nierozpatrzona ze względu na braki formalne

więcej

BAZAZPCHR.PL: Relacja ze szkolenia w WARSZAWIE i BYDGOSZCZY z dnia 23 I 24.10.2007r. ' ZFRON w praktyce...'

2007-11-02 15:00:00

W dniu 23.10.2007r. w Warszawie oraz w dniu 24.10.2007r. w Bydgoszczy odbyły się szkolenia pt. " "ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON? ZAGADNIENIA KSIĘGOWE I PODATKOWE DOTYCZĄCE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB

więcej

Niepełnosprawni starający się o dotacje na własny biznes albo pracodawcy, którzy chcą uzyskać refundacje wynagrodzeń i składek takich pracowników, za kilka dni będą ubiegać się o pomoc według nowej procedury

2007-11-02 14:18:00

Najpierw długa procedura, potem pieniądze za zatrudnianie niepełnosprawnych Za kilka dni, czyli 7 listopada wchodzą w życie przepisy wykonawcze do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.).

więcej

BAZAZPCHR.PL: Kurs dla doradców zawodowych - członków komisji IPR (26-28.11.2007r.)

2007-10-31 18:09:00

                OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 3 - dniowy "Kurs dla doradców zawodowych- członków komisji

więcej

BAZAZPCHR.PL: Relacja ze szkolenia w KATOWICACH z dnia 22.10.2007r. ' ZFRON w praktyce...'

2007-10-30 15:48:00

W dniu 22.10.2007r. odbyło się w Katowicach szkolenie pt. " "ZFRON w praktyce – jak prawidłowo wydatkować środki ZFRON? ZAGADNIENIA KSIĘGOWE I PODATKOWE DOTYCZĄCE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" szkolenie odbyło się w Centrum

więcej

Chcemy być coraz bardziej przyjaźni dla osób niepełnosprawnych - Rozmowa z Prezesem Zarządu PFRON Marianem Leszczyńskim

2007-10-30 11:38:00

Gratulując Panu objęcia funkcji Prezesa Zarządu PFRON chcielibyśmy zapytać Pana o jego wizję funk­cjonowania Funduszu? Misją Funduszu jest wspieranie osób niepełnospraw­nych w ich aktywności życiowej, społecznej i zawodowej. Nie tylko z racji doświadczeń zawodowych, jest

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry