Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

PRZYPOMINAMY! BAZAZPCHR.PL: szkolenie - 'NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obow.od 01.01.2008r' Informacja o stanie legislacyjnym rozporządzeń SOD

2007-12-04 12:23:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA SZKOLENIE pt.: „NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obowiązującymi od 01.01.2008r”

więcej

Doradcy zachowali dotychczasowe uprawnienia

2007-12-04 06:23:00

Zmiana prawa - Doradcy podatkowi nie stracą uprawnień do prowadzenia ewidencji i ksiąg podatkowych.

więcej

Ustawa o doradztwie znowelizowana

2007-12-03 14:19:00

Parlament znowelizował ustawę o doradztwie podatkowym. Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego to jednak wykonanie planu minimum. Doradcy chcą kolejnych zmian w ustawie.

więcej

Weszły w życie nowe rozporządzenia – zobacz co możesz zyskać. CZĘŚĆ I: Utwórz stanowisko pracy dla niepełnosprawnego pracownika za pieniądze PFRON - MONIKA MISZTAL

2007-11-30 00:36:00

Wchodzą w życie przepisy aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 776, poz. 123 ze zm.) (dalej: ustawa o rehabilitacji) opracowywanych w konsekwencji nowelizacji tej ustawy.

więcej

BAZAZPCHR.PL: Relacja z kursu na doracę zawodowego, członka komisji IPR - Smardzewice 26,27,28.11.2007r

2007-11-29 14:18:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W dniach 26-28 listopada 2007r. odbył się w Smardzewicach koło Tomaszowa

więcej

Przedsiębiorcy otrzymali prawie 6 mld zł pomocy publicznej w 2006 roku. Najczęściej były to dotacje i ulgi podatkowe

2007-11-28 11:22:00

PRAWO | UOKiK | Pomoc publiczna Przedsiębiorcy dostali więcej o miliard złotych Przedsiębiorcy otrzymali prawie 6 mld zł pomocy publicznej w 2006 roku. Najczęściej były to dotacje i ulgi podatkowe. Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku

więcej

Tryb odwołania od negatywnej interpretacji podatkowej

2007-11-27 12:27:00

Najpierw wezwanie, potem skarga Podatnik niezadowolony z interpretacji podatkowej wydanej przez organ jednostki samorządowej może złożyć odwołanie do sądu administracyjnego. Wcześniej powinien wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa. PORADA

więcej

Urząd odpowiada za zawinioną opieszałość

2007-11-27 10:31:00

Żądający przed sądem odszkodowania za straty poniesione wskutek nieterminowego załatwienia sprawy administracyjnej musi precyzyjnie wykazać okresy bezczynności i to, że winę za nią ponosi wyłącznie opieszały urząd Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 23 listopada 2007 r. (sygn. IV

więcej

Doradcy podatkowi. Egzaminowany na doradcę dostanie więcej czasu

2007-11-26 12:46:00

Kandydaci do zawodu doradcy podatkowego zdający egzamin ustny przygotowują się do odpowiedzi w obecności członków komisji egzaminacyjnej, a nie – jak do niedawna – w sekretariacie komisji. Wśród przystępujących do egzaminu pojawiają się informacje, że w związku z tą zmianą

więcej

SEJM Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym. Publikacja nowych przepisów do 5 grudnia

2007-11-23 07:29:00

Wczoraj odbyło się w Komisji Finansów Publicznych pierwsze czytanie projektu zmian do ustawy o doradztwie podatkowym. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych odbyło się wczoraj pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Projekt stanowi realizację

więcej

KSIĄŻKA 'ZFRON - tworzenie, wydatkowanie, przepisy, wyjaśnienia, wzory wniosków, pytania i odpowiedzi' WYDANIE II - Monika Misztal

2007-11-22 23:03:00

Informujemy o rozpoczęciu prac przy II wydaniu książki "ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   - tworzenie i wydatkowanie przepisy, wyjaśnienia, wzory wniosków, pytania i odpowiedzi stan prawny z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 maja

więcej

Podatkowy raj jest w Emiratach. 10 państw o najniższym podatku dochodowym

2007-11-22 19:31:00

Osoby, które chcą uniknąć płacenia wysokich podatków dochodowych powinny postarać się o obywatelstwo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

więcej

Czy zawsze trzeba stawić się na wezwanie urzędu skarbowego

2007-11-22 14:03:00

Bezwzględne stawienie się w urzędzie skarbowym na wezwanie jest obowiązkiem podatnika, gdy zostało ono doręczone w prawidłowy sposób. Możemy jednak się nie stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub gdy wezwanie otrzymamy od organu podatkowego z innego województwa.

więcej

KOMUNIKAT BAZAZPCHR.PL: szkolenie - 'NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obowiązującymi od 01.01.2008r'

2007-11-20 16:44:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA SZKOLENIE pt.: „NOWELIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ (SOD), REFUNDACJA SKŁADEK ZUS wraz z AKTAMI WYKONAWCZYMI obowiązującymi od 01.01.2008r”

więcej

Postępowanie podatkowe. Fiskus może wstrzymać wykonanie decyzji

2007-11-20 12:41:00

Złożyłam wniosek o przywrócenie terminu wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. Zastanawiam się jednak, czy jest szansa, aby urząd wstrzymał wykonanie decyzji do czasu wydania rozstrzygnięcia w sprawie przywrócenia terminu?

więcej

Postępowanie podatkowe. Na postanowienie odmowne przysługuje zażalenie

2007-11-20 12:39:00

Spóźniłem się nie ze swojej winy ze złożeniem odwołania. Złożyłem wniosek o przywrócenie terminu. Otrzymałem jednak postanowienie odmowne. Czy od tego rozstrzygnięcia przysługuje mi środek odwoławczy?

więcej

Doradcy czekają na wykonanie wyroku Trybunału

2007-11-19 10:12:00

Propozycja zmiany przepisów dotyczących doradców podatkowych to pierwszy projekt ustawy w nowej kadencji Sejmu.

więcej

UWAGA! Ostatnie miejsca na 3 - dniowy Kurs na doradców zawodowych- członków komisji IPR', 26-28 listopad 2007r.

2007-11-19 08:51:00

                OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 3 - dniowy "Kurs na doradców zawodowych- członków

więcej

VADEMECUM WIEDZY: zmiany w rozporządzeniu o ZFRON odnośnie doradcy zawodowego - członka komisji IPR

2007-11-16 15:53:00

Szanowni Państwo, w związku z kierowanymi do nas coraz częściej zapytaniami o kwalifikacje i wymagania dotyczące funkcji doradcy zawodowego - członka komisji rehabilitacyjnej dot. m.in. warunków zasiadania w komisji rehabilitacyjnej  - prezentujemy kolejną odpowiedź z naszego

więcej

Mniej wniosków o interpretacje podatkowe wydawane już na nowych zasadach

2007-11-16 09:37:00

Polacy niechętnie występują o interpretacje. Liczba wniosków zmalała prawie pięciokrotnie Ministerstwo Finansów podsumowało właśnie III kwartał br. pod względem liczby złożonych wniosków i wydanych interpretacji prawa podatkowego. Był to zarazem pierwszy kwartał

więcej

Nadpłata za wniosek o interpretację do zwrotu

2007-11-15 10:37:00

Niezwłocznie powinien nastąpić zwrot nadpłaconej opłaty od wniosku za interpretację przepisów podatkowych. Jego forma w każdej konkretnej sprawie będzie uzgadniana z wnioskodawcą – zapewnia w odpowiedzi przekazanej „Rz” Ministerstwo Finansów.

więcej

Jedna kontrola, a dwa postępowania

2007-11-15 10:27:00

Urząd kontroli skarbowej może wszcząć postępowanie podatkowe, mimo że w tej samej sprawie wcześniej prowadził już w firmie kontrolę.

więcej

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW Kursu na doradców zawodowych - członków komisji IPR, 26-28 listopad 2007

2007-11-14 14:10:00

                OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 3 - dniowy "Kurs na doradców zawodowych- członków

więcej

Zagrożone etaty dla niepełnosprawnych ratuje jednorazowa pożyczka

2007-11-14 10:44:00

Firmami wyspecjalizowanymi w zatrudnianiu niepełnosprawnych są zakłady pracy chronionej. Aby uzyskać status, muszą spełnić zaostrzone kryteria. W zamian jednak dostają znaczne wsparcie od państwa (...) Edyta Borkowska, Monika Misztal

więcej

Rząd PiS wyciął w pień interpretacje

2007-11-14 10:02:00

Podatnicy rezygnują z wiążących interpretacji, a fiskus też praktycznie przestał je wydawać. To skutek „reformy” minister Gilowskiej.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.