Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON I PFRON: dotyczące wliczania pracowników do tzw. schorzeń szczególnych ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 14.12.2012 R.; ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 03.01.2013 R.

2013-01-10 15:30:00

W dniu 22.11.2012 r. Organizacji OBPON.ORG  zwróciła się do MPiPS i PFRON z prosbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wliczania pracowników do tzw. schorzeń szczególnych. Plik pisma do MPiPS do pobrania>>> Plik pisma do PFRON

więcej

STANOWISKO BON w przedmiocie ubiegania się o zaświadczenia o pomocy de minimis przez byłe zpchr na wydatki stanowiące przysporzenie dla pracodawcy sfinansowane ze środków ZFRON uzyskanych po utarcie statusu z PIT4

2013-01-10 14:47:00

W dniu 04.01.2013 roku Organizacja OBPON.ORG uzyskała stanowisko BON  w przedmiocie ubiegania się o zaświadczenia o pomocy de minimis przez byłe zpchr na wydatki stanowiące przysporzenie dla pracodawcy sfinansowane ze środków ZFRON uzyskanych po utarcie statusu z PIT4

więcej

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia wzór ankiety przedkładanej przez PFRON pracownikom niepełnosprawnym do wypełnienia podczas czynności kontrolnych u pracodawcy

2013-01-10 12:18:00

Ankieta zawiera m.in. pytania: - czy pracownik jest zatrudniony w firmie, - czy pracownik podpisuje listę płac, - czy wykonywana praca zgodna jest z zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę, - czy praca wykonywana jest na terenie zakładu, - czy wypłacane

więcej

Zmiany w dofinansowaniu zatrudniania niepełnosprawnych.

2013-01-10 11:19:00

Sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy rozwiązać miałoby zrównanie przywilejów dla pracodawców. Takich zmian chce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa już jest, ale pieniędzy na jej realizację zabrakło. Dlatego zapisy dotyczące zrównania

więcej

Jakie są zasady ustalania stanu zatrudnienia

2013-01-10 09:27:00

Jednemu z niepełnosprawnych pracowników, zatrudnionemu od 1 września 2009 r., orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wygasło 30 września 2012 r. Jednak 1 października złożył on do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie

więcej

Czasami pracodawca musi zwrócić pomoc - Edyta Sieradzka

2013-01-08 11:15:00

Nie należy się finansowe wsparcie zakładowi zatrudniającemu niepełnosprawnego, gdy okaże się, że podwładny ten ma już ustalone prawo do emerytury. Niewiedza nie chroni - Pracownik zakładu pracy chronionej poinformował pracodawcę 14 grudnia 2012 r., że otrzymał decyzję ZUS o

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Kwestie wydatkowania środków ZFRON uzyskane w 2010 r., wydatkowane przed końcem 2011 r. a przed uzyskaniem zaświadczenia o pomocy de minimis w kontekście zwrotu do PFRON ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 21.12.2012 R.

2013-01-08 09:44:00

 W dniu 19.10.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do BON  zapytanie dotyczące kwestii wydatkowania środków ZFRON uzyskanych w 2010 r., wydatkowanych przed końcem 2011 r. a przed uzyskaniem zaświadczenia o pomocy de minimis w kontekście zwrotu do PFRON  

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON I PFRON: dotyczące wliczania pracownika do wskaźnika osób niepełnosprawnych oraz wykazywania efektu zachęty ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 19.12.2012 R.; ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 02.01.2013 R.

2013-01-07 16:50:00

W dniu 22.11.2012 r. Organizacji OBPON.ORG  zwróciła się do MPiPS i PFRON z prosbą o udzielenie odpowiedzi na zapytanie dotyczące wliczania pracownika do wskaźnika osób niepełnosprawnych oraz wykazywania efektu zachęty. Plik pisma do MPiPS

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: dotyczące przepisów art. 26 a nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 28 czerwca 2012 r. ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 13.12.2012 R.

2013-01-07 16:35:00

 W dniu 11.10.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do PFRON zapytanie dotyczące interpretacji kilku zmienionych przepisów art. 26 a i b obecnej ustawy o rehabilitacji, zamieszczonych w Ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i

więcej

Wniosek o refundację z dodatkowym formularzem

2013-01-04 09:26:00

Przedsiębiorcy występujący do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie składek do ZUS muszą pamiętać o dołączeniu informacji składanej w związku z ubieganiem się o pomoc publiczną.

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

2013-01-03 14:26:00

Zmiana kwoty dofinansowania w roku 2013 dla otwartego rynku pracy. Informujemy, iż art. 3 ustawy z dnia 07.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1456)  ( pobierz ) wprowadza zmiany do ustawy o rehabilitacji

więcej

NAJNOWSZY CYKL SZKOLEŃ OBPON: Nowe przepisy prawne po 1 stycznia 2013 roku ujęte w ustawie o rehabilitacji oraz w nowych rozporządzeniach wykonawczych - wykładowca Edyta Sieradzka UWAGA! OSTATNIE MIEJSCA

2013-01-03 10:32:00

  OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na szkolenia pt.: "NOWE PRZEPISY PRAWNE UJĘTE PO 1 STYCZNIA 2013 ROKU W USTAWIE O

więcej

Dokument urzędowy ważniejszy od opinii lekarza - Edyta Sieradzka.

2013-01-03 09:45:00

Licząc stan zatrudnienia pozwalający na ulgi we wpłatach do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, szef ponownie uwzględni pracownika do schorzenia szczególnego dopiero od dnia, gdy dostarczy on nowe orzeczenie lub zaświadczenie do firmy. Tak wynika z odpowiedzi Biura

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Testy akceptacyjne modyfikacji systemu SODiR

2013-01-02 11:03:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające testy akceptacyjne modyfikacji systemu SODiR, składanie dokumentów Wn - D za okres sprawozdawcy 01/2013 r., uwzględniających zmianę algorytmu wyliczania kwoty dofinansowania do

więcej

Na konto bankowe, ale z opóźnieniem

2013-01-02 09:37:00

Od grudnia 2012 r. prawo do refundacji części wynagrodzenia niepełnosprawnego zależy od formy przekazania mu pensji. Dopłaty nie odbierze już jednak niewielkie uchybienie w terminie poniesienia kosztów płacy Od 1 grudnia 2012 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie miesięcznego

więcej

Zakłady pracy chronionej dalej z wyższymi dopłatami

2012-12-31 09:12:00

Przynajmniej do końca 2013 r. firmy działające na otwartym rynku pracy będą otrzymywać niższą pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnionych pracowników.

więcej

W 2013 r. pracodawca bez wsparcia z PFRON, jeśli nie dokonano przelewu na konto pracownika

2012-12-24 09:41:00

Od początku 2013 r. pracodawca nie ma już prawa do comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, jeśli wynagrodzenie nie trafiło wcześniej do pracownika.

więcej

Zmiany w dopłatach do wynagrodzeń

2012-12-24 08:17:00

1500 zł, czyli obecna kwota minimalnej pensji za pracę, będzie w 2013 r. podstawą, od której obliczane jest dofinansowanie przekazywane przez PFRON zatrudniającym niepełnosprawnych. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia nie oznacza, że wszyscy pracodawcy będą otrzymywać wyższe

więcej

KOMUNIKAT OBPON BARDZO WAŻNA INFORMACJA - Odpowiedź BON na pytanie Organizacji OBPON.ORG dot. wliczania osób niepełnosprawnych do schorzeń szczególnych m.in. dla potrzeb możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON itd. komentarz Edyta Sieradzka

2012-12-21 11:56:00

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym tj. 21.12.2012 r. otrzymaliśmy odpowiedź z BON, z której jednoznacznie wynika, iż niestety zdaniem Ministerstwa art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji po  1 stycznia 2011 roku ma zastosowanie do wszystkich artykułów z ustawy, w których

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: w przedmiocie ustalania wysokości zaliczek na PIT-4, które musi przekazać na ZFRON były ZPCHR ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 14.12.2012 R.

2012-12-21 11:27:00

W dniu 29.11.2012 r.  Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie ustalania wysokości zaliczek na PIT-4, które musi przekazać na ZFRON były ZPCHR   PLIK Z ZAPYTANIEM DO POBRANIA >>> Z poważaniem

więcej

Zmiany w dopłatach do wynagrodzeń

2012-12-21 10:31:00

1500 zł, czyli obecna kwota minimalnej pensji za pracę, będzie w 2013 r. podstawą, od której obliczane jest dofinansowanie przekazywane przez PFRON zatrudniającym niepełnosprawnych. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia nie oznacza, że wszyscy pracodawcy będą otrzymywać wyższe

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.