Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17591 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2740 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Z dniem 12 kwietnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej

2008-04-13 20:40:00

Informujemy, że z dniem 12 kwietnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

więcej

Nowe rozporządzenia w sprawach osób niepełnosprawnych

2008-04-13 20:34:00

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak podpisała 4 kwietnia 2008 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie

więcej

Firmy nie otrzymają odsetek z PFRON

2008-04-13 19:42:00

Przedsiębiorcy, którym PFRON nie zrefundował w terminie opłaconych przez nich składek do ZUS, nie mają prawa do odsetek. Pracodawcy pobierający z PFRON pomoc w nienależnej wysokości nie muszą zwracać jej z odsetkami. Osoby, które nie otrzymały refundacji składek w terminie, mogą

więcej

Kiedy korygujemy dofinansowania i refundacje składek - EDYTA SIERADZKA

2008-04-13 19:34:00

Na pytania dotyczące poprawiania formularzy INF-D-P oraz INF-U-P odpowiada Edyta Sieradzka, dyrektor ds. dofinansowań w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   Wpisujemy pieniądze wypłacone   Zakład pracy chronionej wypłaca

więcej

Prezes może stać na czele komisji rehabilitacyjnej - MONIKA MISZTAL

2008-04-13 19:32:00

Tylko fachowcy z potwierdzoną wiedzą i umiejętnościami zasiadają w komisji opracowującej indywidualne programy rehabilitacjii Co najmniej 15 proc. środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych trzeba przeznaczyć na indywidualne programy rehabilitacji. Jakie

więcej

Przymiarka do likwidacji zakładów pracy chronionej

2008-04-13 19:24:00

Wsparcie zatrudnienia ma polegać nie tylko na dofinansowaniu płacy, ale też na zapewnianiu pomocy w zakładzie. Z przepisów powinno zniknąć pojęcie niezdolności do pracy Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą niepełnosprawnym przygotowały „Rekomendacje do polityki społecznej

więcej

Łatwiej będzie uzyskać dofinansowania i refundacje

2008-04-13 19:21:00

Zatrudniający skorzystają wkrótce z ujednoliconych procedur wypełniania druków INF-D-P oraz INF-U-P, na których rozliczają dofinansowania wynagrodzeń i refundacji składek od niepełnosprawnych Taki wniosek płynie z kolejnego spotkania członków komisji ds. SODiR, jakie

więcej

OBPON: relacja z 2 spotkania zespołu ekspertów w sprawie SODiR

2008-04-10 13:07:00

  Szanowni Państwo w dniu 08.04.2008r. w siedzibie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się drugie spotkanie członków Komisji ds. SODiR. To spotkanie zostało przeprowadzone również przy udziale przedstawicieli BON. Oczywiście w

więcej

Rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji

2008-04-07 16:16:00

W Dzienniku Ustaw Nr 53 z dnia 28 marca 2008 r. pod poz. 323 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i

więcej

NIEPEŁNOSPRAWNI | Rehabilitacja zawodowa. Firmy chcą zwrotu kosztów

2008-04-04 17:16:00

Pracodawcy chcą, aby pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych obejmowała także koszty administracyjne i związane z dokumentacją pracowniczą.

więcej

STANOWISKO BON: Kwalifikacje zawodowe doradcy zawodowego zasiadającego w komisji rehabilitacyjnej

2008-04-02 12:17:00

Szanowni Państwo,      w związku z wątpliwościami i różnymi interpretacjami na temat niezbędnych kwalifikacji zawodowych doradcy zawodowego zasiadającego w komisji rehabilitacyjnej, powoływanej na podstawie § 4a ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

więcej

Brak refundacji składek można zaskarżyć do sądu. Rynek pracy | Pomoc niepełnosprawnym

2008-04-01 10:02:00

Pracodawcy i niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą złożyć do sądu administracyjnego skargę na bezczynność PFRON, jeśli fundusz nie wypłaca w terminie refundacji składek ZUS. Tysiące rencistów, którzy prowadzą własne firmy, oraz pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych wciąż czekają

więcej

NOWOŚCI W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY: Nowy konsultant, nowe grupy tematyczne

2008-03-31 16:32:00

NOWY KONSULTANT W SERWISIE          ORAZ NOWE KATEGORIE TEMATYCZNE Szanowni Państwo - użytkownicy naszych serwisów, Klienci naszej firmy. W związku z dużą ilością zapytań dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem programu

więcej

2 spotkanie zespołu ekspertów w sprawie SODiR

2008-03-31 14:27:00

Informujemy, że kolejne spotkanie roboczego zespołu ekspertów odbędzie się 2 kwietnia br. (środa) w biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie będzie dotyczyć  tematyki związanej z wypełnianiem przez pracodawców dokumentów o

więcej

Niepełnosprawni: firmy łatwiej dostaną pomoc. Firma otrzyma z PFRON 75 proc. kosztów zatrudnienia. Uproszczenie systemu rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych pracowników

2008-03-31 11:59:00

Rząd zamierza uprościć system rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych. Od przyszłego roku pracodawcy nie będą ubiegać się w PFRON oddzielnie o dofinansowanie do ich pensji i opłaconych do ZUS składek. Mają otrzymywać do 75 proc. łącznych kosztów zatrudnienia. Docelowo pomoc mają rozdzielać

więcej

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

2008-03-27 15:26:00

Za błędy urzędników odpowiedzialność majątkową ponoszą: Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Każdy może domagać się odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej.

więcej

JUŻ W SPRZEDAŻY NAJNOWSZA KSIĄŻKA: 'ZFRON - tworzenie i wydatkowanie przepisy, wyjaśnienia, wzory wniosków, pytania i odpowiedzi' WYDANIE II

2008-03-26 22:27:00

od dnia 26.03.2008r. rozpoczynamy sprzedaż i wysyłkę ksiażki pt. "ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - tworzenie i wydatkowanie przepisy,

więcej

OBPON: 3 - dniowe 'Indywidualne konsultacje ZFRON, IPR, SOD, zagadnienia księgowości, porady prawne dla ZPChr - ZAMEK KSIĄŻ, WAŁBRZYCH

2008-03-26 21:29:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza przedstawicieli zakładów pracy chronionej, pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy, klientów i sympatyków firmy OBPON, osoby

więcej

Spotkanie zespołu ekspertów w sprawie SODiR

2008-03-26 08:18:00

Dziś o godz. 10:00 w siedzibie PFRON w Warszawie odbędzie sie posiedzenie zespołu roboczego ekspertów, pracującego nad poprawą funkcjonowania systemu obsługi dofinansowań. W gronie ekspertów - z ramienia firmy Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób

więcej

ZATRUDNIENIE Pomoc niepełnosprawnym. Refundacja składek ma być uproszczona

2008-03-26 08:13:00

Co drugi rencista prowadzący firmę ma problemy z otrzymaniem refundacji składek na ubezpieczenie społeczne wpłaconych do ZUS. Dzisiaj organizacje pozarządowe przedstawią Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych propozycje zmian w sposobie udzielania pomocy pracodawcom

więcej

Obniżenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zakupu usługi lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne - MONIKA MISZTAL

2008-03-25 15:43:00

Przedstawiamy Państwu najnowsze opracowanie Pani Moniki Misztal dot.tematyki zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych przygotowane na zamówienie firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, administratora serwisu serwisu 

więcej

JUŻ W SPRZEDAŻY - NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON - 'Bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania ZPChr i pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy

2008-03-25 13:52:00

JUŻ W SPRZEDAŻY - NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH          PONAD 1000 STRON WIEDZY !!! JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE NINIEJSZĄ KSIĄŻKĘ MOGĄ OTRZYMAĆ GRATIS:

więcej

OBPON: 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, członka komisji IPR' - ZAMEK KSIĄŻ, WAŁBRZYCH

2008-03-25 12:26:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza przedstawicieli zakładów pracy chronionej, obecnych i przyszłych doradców zawodowych, członków komisji IPR na 2 panelową, 3 dniową  imprezę konferencyjno - szkoleniową, w ramach

więcej

Powołanie zespołu ekspertów w sprawie SODiR

2008-03-21 18:32:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: dnia 26 marca 2008 roku odbędzie się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego ekspertów, pracującego nad poprawą funkcjonowania systemu obsługi dofinansowań. W gronie wytypowanych

więcej

Pracodawcy chcą uproszczenia rozliczeń

2008-03-20 12:19:00

Błędy w systemie obsługi dofinansowań zniechęcają do korzystania ze wsparcia W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze posiedzenie zespołu, który ma pracować nad poprawą systemu obsługi dofinansowań (SODiR). W jego skład wejdą eksperci z PFRON, Polskiej Organizacji Pracodawców

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.