Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

OBPON: Opinia o zmianie ustawy o postepowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej. Wpływ wdrożenia aplikacji SHRIMPP na sytuację pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej

2008-05-21 16:55:00

Prezentujemy   o pinię o zmianie ustawy o postepowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej oraz wynikający ze zmian w ustawie wpływ wdrożenia aplikacji System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej de minimis (SHRIMPP) na sytuację pracodawców

więcej

OSTATNIE MIEJSCA na szkolenie: 2 - dniowe 'Warsztaty dla Członków Komisji IPR' Wrocław, Katowice

2008-05-21 12:22:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 2 - dniowe 'WARSZTATY DLA CZŁONKÓW IPR' Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza

więcej

RZECZPOSPOLITA: Pomoc może być tylko na nowych niepełnosprawnych pracowników

2008-05-21 10:10:00

Może się okazać, że od przyszłego roku wsparcie dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych będzie przyznawane wyłącznie na osoby nowo przyjmowane Od 1 stycznia 2009 r. zmienią się zasady przyznawania pomocy publicznej dla przedsiębiorców zatrudniających osoby

więcej

BARDZO WAŻNE! PETYCJA OBPON DO MPiPS w sprawie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w spr. stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, tzw. 'rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych', które zastąpić ma m.in. w szczególności dotychczasowe rozporządzenie 2204 w sprawie pomocy na zatrudnienie - PROJEKTOWANE ZMIANY

2008-05-20 15:50:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że wystąpiła do Minister Pracy i Polityki Społecznej z PETYCJĄ   w sprawie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w spr. stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Program SODiR JUŻ DZIAŁA!

2008-05-20 10:32:00

Szanowni Państwo - będąc w stałym kontakcie z PFRON oraz producentem SODiR, firmą SYGNITY S.A. udało nam się uzyskać wyjaśnienia dot. pojawiajacych się błędów w aplikacji dot. poz.50 INF D-P. O wynikach naszych interwencji błyskawicznie informujemy: DOKUMENTACJA

więcej

BARDZO WAŻNE – KOMUNIKAT OBPON dot. wysyłania Wniosku WN-D dla pracodawców, którzy dostali wezwanie do korekty z powodu złego wyliczenia poz. 50 INF-D-P

2008-05-20 08:27:00

Szanowni Państwo – przed chwilą dostałam informację od producenta oprogramowania aplikacji SODiR tj. firmy Sygnity, iż błąd faktycznie leżał po ich stronie. Został on zweryfikowany i już poprawiony, dlatego Ci pracodawcy, którzy wysłali Wniosek Wn-D i dostali wezwanie do korekty,

więcej

Popularne są tylko refundacje i dofinansowania

2008-05-20 08:06:00

Pracodawcy korzystają tylko z niektórych form wsparcia, jakie przewiduje ustawa o rehabilitacji Takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczącej zmian w przepisach, które weszły w życie w tym roku.

więcej

Popularne są tylko refundacje i dofinansowania

2008-05-20 08:06:00

Pracodawcy korzystają tylko z niektórych form wsparcia, jakie przewiduje ustawa o rehabilitacji Takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczącej zmian w przepisach, które weszły w życie w tym roku.

więcej

BARDZO WAŻNE – KOMUNIKAT dot. wysyłania Wniosku WN-D dla pracodawców, którzy dostali wezwanie do korekty z powodu złego wyliczenia poz. 50 INF-D-P.

2008-05-19 18:58:00

  Szanowni Państwo – przed chwilą dostałam informację od producenta oprogramowania aplikacji SODiR tj. firmy Sygnity, iż błąd faktycznie leżał po ich stronie. Został on zweryfikowany i już poprawiony, dlatego Ci pracodawcy, którzy wysłali Wniosek Wn-D i dostali wezwanie do

więcej

KOMUNIKAT OBPON: WYCOFANIE POZWU I REZYGNACJA Z ROSZCZEŃ ZE STRONY FIRMY INFO BAZA WOBEC OGÓLNOPOLSKIEJ BAZY PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2008-05-19 14:40:00

Szanowni Państwo - sprawa niepokojenia naszej firmy: OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zarzutami o tzw. nieuczciwą konkurencję ze strony firmy Info Baza Sp. z o.o. zakończyła się. Pelonomocnik POWODA wycofał pozew oraz zrzekł się w całości roszczeń objętych

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Utworzenie bazy rehabilitacyjnej, jakie wymagania musi spełniać baza rehabilitacyjna, finansowanie z zfron, mozliwość świadczenia odpłatnych usług - rozp. w spr. wymagań, jakim powinny podlegać zakłady opieki zdrowotnej

2008-05-19 12:46:00

WYBRANE Z SERWISU   PYTANIE NR: 4321/2008 Pytanie: 1.Chcielibyśmy utworzyć baze rehabilitacyjną dla pracowników niepełnosprawnych, mamy gotowe pomieszczenie. Moje pytanie brzmi: a) jakie wymagania musi spełniać baza rehabilitacyjna b) czy musimy

więcej

KOMUNIKAT OBPON – dot. problemów z wysłaniem Wniosków Wn-U oraz załączników INF-U-P za marzec i kwiecień z aplikacji SODiR offline, które dotyczą wyliczenia poz. 51 do poz. 55 na druku INF-U-P.

2008-05-19 12:19:00

Szanowni Państwo w związku z licznymi pytaniami oraz telefonami do mnie i do OBPON, które dotyczą tego samego problemu a mianowicie wysłania przez pracodawców Wniosku Wn-U wraz załącznikami INF-U-P za kwiecień do PFRON z aplikacji SODiR offline, który spowodowany jest złym

więcej

KOMUNIKAT OBPON – dot. problemów z wysłaniem Wniosków Wn-D oraz załączników INF-D-P za kwiecień z aplikacji SODiR offline, które dotyczą wyliczenia poz. 50 na druku INF-D-P

2008-05-19 11:31:00

Szanowni Państwo w związku z licznymi pytaniami oraz telefonami do mnie i do OBPON, które dotyczą tego samego problemu a mianowicie wysłania przez pracodawców Wniosku Wn-D wraz załącznikami INF-D-P za kwiecień do PFRON z aplikacji SODiR offline, który spowodowany jest złym

więcej

KOMUNIKAT OBPON – dot. problemów z wysłaniem Wniosków Wn-D oraz załączników INF-D-P za kwiecień z aplikacji SODiR offline, które dotyczą wyliczenia poz. 50 na druku INF-D-P.

2008-05-19 10:49:00

  Szanowni Państwo w związku z licznymi pytaniami oraz telefonami do mnie i do OBPON, które dotyczą tego samego problemu a mianowicie wysłania przez pracodawców Wniosku Wn-D wraz załącznikami INF-D-P za kwiecień do PFRON z aplikacji SODiR offline, który spowodowany jest

więcej

Najniższe wsparcie za konkretnego pracownika podajemy narastająco od początku roku - EDYTA SIERADZKA

2008-05-16 07:57:00

Wielką trudność sprawia czytelnikom ustalenie minimalnej wysokości wsparcia, jakie możemy uzyskać od PFRON na daną osobę Ten tzw. najniższy pułap intensywności pomocy wpisujemy w poz. 38 druku INF-D-P dla wyliczenia dofinansowania wynagrodzenia oraz w poz. 46 formularza INF-U-P dla ustalenia

więcej

Termin na złożenie dokumentów PFRON przywraca wyjątkowo - ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK

2008-05-16 07:53:00

Przekazanie obowiązkowych druków z opóźnieniem powoduje zasadniczo przepadek dofinansowania czy refundacji. PFRON daruje tylko tym pracodawcom, którzy nie przyczynili się do zwłoki Nie ma jednolitych terminów składania wymienionych informacji i wniosków. Ustawa

więcej

Trudno jest rozliczać pomoc z tytułu zatrudniania niepełnosprawnych - relacja z panelu dyskusyjnego OBPON i 'RZECZPOSPOLITEJ

2008-05-16 07:43:00

Sporządzanie dokumentów o wypłatę dofinansowań wynagrodzeń i refundacji składek opłaconych za takich pracowników jest od 1 stycznia dużym problemem. Winne są temu niejasne nowe przepisy oraz skomplikowane dokumenty fot. Rzeczpospolita (na zdjeciu od lewej: Piotr Żukowski -

więcej

Pracodawcy chcą uproszczenia pomocy

2008-05-16 07:37:00

Do końca maja udostępnimy firmom bardziej funkcjonalny system obsługi dofinansowań wynagrodzeń i refundacji składek niepełnosprawnych pracowników – zapowiada PFRON W ten sposób fundusz chce pomóc pracodawcom. – Nie możemy zrobić wiele więcej bez zmian

więcej

KOMUNIKAT OBPON: UTWORZENIE NOWEGO PODMIOTU OBSŁUGUJĄCEGO PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE SZKOLEŃ

2008-05-15 15:19:00

FIRMA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE O UTWORZENIU Z DNIEM 1 MAJA 2008r. NOWEGO PODMIOTU OBSŁUGUJĄCEGO PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I DORADCZEJ POD NAZWĄ:  

więcej

JUŻ W SPRZEDAŻY - NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON: POMOC PUBLICZNA DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH... - ANNA PAŁECKA - BŁASZCZYK

2008-05-15 14:42:00

NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON JUŻ W SPRZEDAŻY!!! POMOC PUBLICZNA DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POMOC DE MINIMIS. POMOC NA ZATRUDNIENIE. POMOC NA SZKOLENIA ANNA PAŁECKA - BŁASZCZYK   JUŻ W SPRZEDAŻY!

więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy publicznej. CO ZMIENIA SIĘ DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY DE MINIMIS I JAKIE BEDĄ DLA NICH UDOGODNIENIA?

2008-05-14 20:14:00

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustaw o pomocy publicznej oraz o podatkach i opłatach lokalnych - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta Nowelizacja wprowadza m.in. administrowaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) aplikację o nazwie: System

więcej

Zakres danych dotyczących niepełnosprawnego pracownika, które pracodawca musi przekazać PFRON lub US - odpowiedź GIODO dla POPON

2008-05-14 19:16:00

Prezentujemy odpowiedź Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na pytanie POPON dotyczącego zastrzeżeń, co do zakresu danych dotyczących niepełnosprawnego pracownika, jakie pracodawca musi przedstawić PFRON lub Urzędowi Skarbowemu w ramach przeprowadzanej kontroli.

więcej

Szkolenie doskonalące w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i ref. składek ZUS wraz z zał. INF-D-P i INF-U-P, praktyczne aspekty wykorzystania zmian wprowadzonych w aplikacji SODiR oraz prezentacja E-SOD 2

2008-05-13 16:01:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenie pt: „ Szkolenie doskonalące w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek ZUS wraz z załącznikami INF-D-P i INF-U-P,

więcej

OBPON: 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, CZŁONKA KOMISJI IPR', 11-13 czerwca 2008r.

2008-05-12 16:08:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 3 - dniowy "Kurs na doradców

więcej

UWAGA! Nowa wersja oprogramowania SODiR Off-line v 4.52 - aktualizacja 10.05.2008r.

2008-05-12 12:18:00

Informujemy, że jest już dostępna w naszym serwisie APLIKACJA SODiR off-line. Aktualizacja z dnia 10.05.2008 r . Wersja v 4.52 LISTA ZMIAN: Obecnie obowiązująca wersja SODiR OffLine to: 4.52 (od 10 maja 2008) W wersji 4.52 wprowadzono następujące zmiany:

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.