Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

ODPOWIEDŹ BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PETYCJĘ OBPON SKIEROWANĄ DO MPiPS w sprawie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w spr. stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE tzw. 'rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych', które zastąpić ma m.in. dotychczasowe rozporządzenie 2204 w sprawie pomocy na zatrudnienie

2008-06-30 13:14:00

Jak już informowaliśmy, Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, wystąpiła do Minister Pracy i Polityki Społecznej z PETYCJĄ   w sprawie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w spr. stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre

więcej

KOMUNIKAT OBPON: DOTYCZY NOWEJ WERSJI PROGRAMU SODiR ON -LINE oraz zmian w aplikacji SODiR off-line

2008-06-30 11:15:00

  Opracowanie: EDYTA SIERADZKA - Dyrektor ds. Dofinansowań i Rozwoju Produktu e-SOD w firmie OBPON Szanowni Państwo – informujemy wszystkich swoich klientów, iż od 12 czerwca br. została udostępniona dla Was nowa, udoskonalona wersja aplikacji SODiR, która powstała na

więcej

BEZPŁATNE, 30 - dniowe TESTOWANIE PEŁNEJ WERSJI APLIKACJI E-SODv2 - systemu wspomagającego rozliczenia dofinansowań i składek ZUS - DLA WSZYSTKICH PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2008-06-27 13:05:00

PRZETESTUJ BEZPŁATNIE PEŁNĄ WERSJĘ APLIKACJI  v2 WSPOMAGAJĄCĄ ROZLICZENIA DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJĘ SKŁADEK ZUS. W CIĄGU 30 - DNIOWEGO OKRESU TESTOWANIA MOŻECIE PAŃSTWO ROZLICZYĆ SIĘ W SYSTEMIE COMIESIĘCZNYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI OD 1 STYCZNIA 2008R. PRZEPISAMI, ZAIMPORTOWAĆ

więcej

Komunikat w sprawie aplikacji e-SODv2. Przydzielanie darmowej pełnej wersji programu do rozliczeń dofinansowań

2008-06-26 19:36:00

Szanowni Klienci naszej firmy, osoby zainteresowane bezpłatnym przetestowaniem aplikacji  v2 wspomagającej rozliczenia dofinansowań i refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Informujemy, że w ciągu pierwszych 2 tygodni od momentu wdrożenia nowej wersji aplikacji

więcej

Nawet liberałowie wiedzą, że opłaca się zatrudniać niepełnosprawnych

2008-06-26 18:44:00

Polska ma najniższy w Europie współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. O zakładach pracy chronionej nie mam niestety najlepszego zdania, kosztują podatników wiele, a ich efektywność w rozwiązywaniu problemu pracy dla niepełnosprawnych, sądząc po przytoczonych wyżej

więcej

Unia chce zwolnić z pracy polskich niepełnosprawnych

2008-06-26 18:35:00

Bruksela chce, by od 1 stycznia rząd ściął o 20 proc. dotacje dla pracodawców zatrudniających inwalidów - dowiedziała się "Polska". Komisja Europejska wymogła na polskim rządzie likwidację 4 tys. zakładów pracy chronionej stworzonych po to, by niepełnosprawni

więcej

Za nieprawidłowe korzystanie z zakładowego funduszu rehabilitacji dodatkowa wpłata na PFRON

2008-06-26 10:26:00

Nieuregulowanie należności wobec Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych m.in. za nieterminowe wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji lub wydatkowanie jego środków niezgodnie z ich przeznaczeniem może uniemożliwić pracodawcy korzystanie z dofinansowania do wynagrodzeń

więcej

OBPON: Opinia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Połoznych w sprawie kwalifikacji pielęgniarki wykonującej zadania służby medycyny pracy w zakładzie pracy chronionej

2008-06-24 13:34:00

Szanowni Państwo, w związku z wątpliwościami w kwestii kwalifikacji pielęgniarki wykonującej zadania służby medycyny pracy w zakładzie pracy chronionej - w szczególności: czy pielęgniarka świadcząca usługi dla zakładu pracy chronionej w celu  zapewnienia doraźnej i

więcej

OBPON: Cykl szkoleń doskonalących SOD - wypełnianie druków, wątpliwosci interpretacyjne, kierunki zmian, weryfikacja rozliczeń od 1 stycznia 2008r. OSTATNIE SZKOLENIE: KRAKÓW 2 LIPCA 2008r.

2008-06-23 12:51:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na szkolenie pt: 'Wypełnianie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i

więcej

Firmy mogą obawiać się zatrudniania niepełnosprawnych

2008-06-23 08:29:00

Projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością   Dostosowania budynków i środków transportu do potrzeb niepełnosprawnych i zakaz ich dyskryminacji. Takie m.in. zmiany zawiera projekt nowej ustawy o wyrównywaniu szans osób z

więcej

Wyższe dofinansowanie na pracownika ze szczególnym schorzeniem - EDYTA SIERADZKA

2008-06-21 16:49:00

Na niepełnosprawnych pracowników ze szczególnymi dolegliwościami przysługuje nam więcej pomocy materialnej z PFRON. Dysfunkcję trzeba jednak udokumentować

więcej

KOMUNIKAT OBPON DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ SOD: dodatkowe materiały szkoleniowe - wykładowca EDYTA SIERADZKA: Kody schorzeń specjalnych

2008-06-20 12:44:00

Prezentujemy Państwu materiały, o które prosicie na szkoleniach organizowanych przez naszą firmę. Plik do pobrania po zalogowaniu administracja OBPON

więcej

KOMUNIKAT OBPON DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ SOD: dodatkowe materiały szkoleniowe - wykładowca EDYTA SIERADZKA: PROCEDURA WYPEŁNIANIA DRUKÓW INF-D-P ZA LUTY ORAZ INF-U-P ZA STYCZEŃ I LUTY DLA ZPCHR (WYNAGORDZENIA WYPŁACANE W KOLEJNYM MIESIĄCU)

2008-06-20 12:38:00

Prezentujemy Państwu materiały, o które prosicie na szkoleniach organizowanych przez naszą firmę. Plik do pobrania po zalogowaniu administracja OBPON    

więcej

KOMUNIKAT OBPON DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ SOD: dodatkowe materiały szkoleniowe - wykładowca EDYTA SIERADZKA: stanowisko BON - zaliczanie do stopnia niepełnosprawności

2008-06-20 12:33:00

Prezentujemy Państwu materiały, o które prosicie na szkoleniach organizowanych przez naszą firmę. Plik do pobrania po zalogowaniu administracja OBPON  

więcej

Niepełnosprawnych czeka rewolucja

2008-06-19 10:12:00

Za dwa tygodnie poznamy ostateczną wersję rozporządzenia Komisji Europejskiej z nowymi zasadami udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Polska będzie miała tylko pół roku na zmianę przepisów

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Wyjaśnienie w sprawie zadanego (zamieszczonego) pytania w jednym z serwisów internetowych

2008-06-18 17:07:00

Szanowni Państwo, nieczęsto podejmuję się na łamach mojego serwisu drążenia spraw, które dotyczą działalności innych podmiotów - nawet jeśli stanowią nieudolną kopię projektów sygnowanych przez moją firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB

więcej

Najnowsza książka Pana Szczepana Wrońskiego oraz Pani Edyty Sieradzkiej - 'Dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacja składek na ubezpieczenia społeczne...'

2008-06-18 11:56:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jako wydawca książek dla pracodawców osób niepełnosprawnych informuje o kolejnym etapie prac przy wydaniu najnowszej pozycji wydawniczej pt.: "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB

więcej

Jak wypełnić dokument INF-D-P i wniosek Wn-D - Edyta Sieradzka

2008-06-18 09:35:00

Mam problem z wypełnieniem poz. 39 i 40 dokumentu INF-D-P i wniosku Wn-D za maj. Nie wiem, jakie miesiące ująć w tych pozycjach. Wynagrodzenia wypłacamy do 10 dnia kolejnego miesiąca.

więcej

Pomylone daty w dokumentach - Edyta Sieradzka

2008-06-18 09:32:00

Pracownik doręczył 31 stycznia br. pierwsze orzeczenie o lekkiej niepełnosprawności, która datuje się od 30 grudnia 2007 r. Firma wykazała go we wnioskach o wypłatę dofinansowania i refundacji za styczeń i pomoc tę otrzymała. Koleżanka powiedziała, że mogliśmy go zaliczyć do

więcej

Jak rozliczyć niepełnosprawnego, który chorował i miał premię - Edyta Sieradzka

2008-06-18 09:30:00

Zakład pracy chronionej ubiega się o dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego na pełnym etacie niepełnosprawnego, który przez cały maj 2008 r. przebywał na zasiłku chorobowym i dostał premię uznaniową. Jaki przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy ma podać w części C informacji INF-D-P?

więcej

DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ - ROZLICZ MAJ 2008r. ZA POMOCĄ APLIKACJI e-SODv2 BEZPŁATNIE (termin złożenia deklaracji do 20 czerwca)

2008-06-17 12:39:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH administrator aplikacji INFORMUJE: ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BEZPŁATNEGO ROZLICZENIA DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie rzekomej likwidacji oddziału w Przemyślu przez firmę INFO BAZA Sp. z o.o. z Wrześni

2008-06-16 14:32:00

Szanowni Państwo, wobec opublikowanego przez firmę Info Baza Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni komunikatu o rzekomej likwidacji oddziału swojej firmy w Przemyślu przy ul. Kosynierów 1 informujemy:   Wyłącznym najemcą lokalu przy ul. Kosynierów 1 w Przemyślu jest od 1

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.