Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT W SPRAWIE APLIKACJI E-SODv2 DO ROZLICZEŃ DOFINANSOWAŃ I REF. SKŁADEK ZUS - EDYTA SIERADZKA

2008-07-18 12:53:00

Szanowni Państwo – niezmiernie miło mi poinformować, iż utworzona przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych aplikacja E-SOD v2, którą dla Państwa stworzyli dwaj programiści naszej firmy Pan Radosław Wierzbicki i Pan Maciej Weryk – została już

więcej

Dofinansowanie z PFRON policz zgodnie z tym, na jaką część etatu zatrudniłeś pracownika

2008-07-18 11:41:00

Ryczałt pomocy z PFRON dla pracodawcy za niepełnosprawnego pracownika ustala się proporcjonalnie do jego miesięcznego wymiaru czasu pracy Tak wynika ze stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 8 lipca 2008 r.

więcej

Opóźnienie we wpłatach na PFRON

2008-07-17 07:53:00

Zatrudniamy 25 pracowników i jesteśmy zobowiązani do wnoszenia opłat na rzecz PFRON . W ubiegłym miesiącu wpłaty dokonaliśmy z kilkudniowym opóźnieniem. Czy PFRON naliczy nam odsetki za takie opóźnienie?

więcej

NOWOŚCI W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY: Nowy konsultant, nowe grupy tematyczne

2008-07-16 11:19:00

NOWY KONSULTANT W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY - LICENCJONOWANY DORADCA PODATKOWY: PIOTR MACIEJEWSKI, ROZSZERZENIE KATEGORII TEMATYCZNYCH SERWISU W ramach podwyższania jakości świadczonych przez naszą firmę usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem

więcej

WAŻNE! Stanowisko BON dla OBPON: Potwierdzenie wyliczenia RYCZAŁTU w POZ. 38 INF-D-P oraz 46 INF-U-P USTALA SIĘ PROPORCJONALNIE DO MIESIĘCZNEGO WYMIARU CZASU PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

2008-07-16 10:43:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OTRZYMAŁA W DNIU 16 LIPCA 2008r. odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych potwierdzającą  sposób wyliczenia RYCZAŁTU w POZ. 38 INF-D-P oraz 46 INF-U-P USTALA SIĘ PROPORCJONALNIE

więcej

WAŻNE - ZMIANA PRZEPISÓW! Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ( Projekt 02-07-2008 )

2008-07-15 11:12:00

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ( Projekt 02-07-2008 )    

więcej

KOMUNIKAT OBPON: PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU ZNACZNYM BĄDŹ UMIARKOWANYM ZATRUDNIONE PRZY PILNOWANIU, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PRZEPISY ART. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji – BEDĄ MIELI PRAWDOPODOBNIE JESZCZE w 2008r. OBNIŻENIE WIELKOŚCI RYCZAŁTU O 12,5%

2008-07-15 10:56:00

  Szanowni Państwo –  został juz opublikowany najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniaj ą cym osoby niepełnosprawne oraz osobom

więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (projekt z 02.07.2008 r.)

2008-07-15 09:40:00

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (projekt z 25.04.08 r.) wraz z uzasadnieniem

więcej

NOWY SERWIS INTERNETOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2008-07-15 09:25:00

Szanowni Państwo, wreszcie doczekaliśmy się nowego serwisu internetowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych. Nowa strona PFRON już na pierwszy rzut oka wydaje się być estetyczna, przejrzysta, a przede wszystkim CZYTELNA. Zapraszamy na stronę

więcej

KOMUNIKAT OBPON: STANOWISKO OBPON WOBEC INTERPRETACJI OSTATNIEGO STANOWISKA BON dotyczacego poz. 41 INF-D-P

2008-07-15 09:11:00

W związku z docierającymi do nas informacjami o pojawieniu się kolejnych informacji dotyczącących wyliczania wielkości kwot ryczałtu oraz najniższego pułapu intensywności pomocy, które należy wpisać do druków INF-D-P  w poz. 41 ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń

więcej

KOMUNIKAT OBPON: RYCZAŁT w POZ. 38 INF-D-P oraz 46 INF-U-P USTALA SIĘ PROPORCJONALNIE DO MIESIĘCZNEGO WYMIARU CZASU PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

2008-07-15 09:07:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: Jednoznacznie na podstawie niżej zamieszczonego stanowiska MPiPS-BON możemy stwierdzić, iż kwotę ryczałtu w poz. 38 INF-D-P oraz poz. 46 INF-U-P należy ustalić tj. wyliczyć przez miesięczny

więcej

FINANSOWANIE INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2008-07-15 08:36:00

W zakresie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków poakcesyjnych, które stanowią przysporzenie dla przedsiębiorcy zastosowanie mają (od 1 stycznia 2008

więcej

Komisja Europejska przyjmuje rozporządzenie w sprawie automatycznego zatwierdzania pomocy na rzecz zatrudniania i wzrostu gospodarczego

2008-07-14 12:26:00

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej. Treść komunikatu oraz całego rozporządzenia w języku angielskim zostały załączone poniżej

więcej

POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

2008-07-14 12:19:00

Dnia 9 lipca 2008 r., w Sejmie, odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, którego tematem było: 1. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie systemu zaopatrzenia pacjentów oraz osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. 2.

więcej

Jak skorygować dokumenty o pomoc z PFRON - Edyta Sieradzka

2008-07-14 07:47:00

Ostatnio musieliśmy skorygować trzy wnioski INF-D-P o dofinansowanie, bo inne są schorzenia szczególne w orzeczeniach pracowników. Czy na zfron należy wpłacić całą kwotę wykazaną w INF-D-P, czy tylko różnicę między tą kwotą a skorygowaną?

więcej

Kiedy skorygować stopień niepełnosprawności - Edyta Sieradzka

2008-07-14 07:40:00

W formularzu do PFRON pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności zaznaczyłam, że ma stopień lekki. Do kiedy mogę skorygować dokumenty INF-D-P wysłane do PFRON, jeżeli chciałabym zwiększyć dofinansowanie firmy

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie z powództwa firmy INFO BAZA przeciwko Krzysztofowi Kuncelman, właścicielowi firmy OBPON, o umorzeniu postepowania i zasądzeniu od powoda kwoty 2417 zł na rzecz pozwanego

2008-07-09 12:11:00

Szanowni Państwo, doczekaliśmy się finału pierwszej ze spraw sądowych, jakimi zostaliśmy zarzuceni przez spółkę o nazwie Info Baza z Wrześni. Sprawa dotyczyła rzekomego rozpowszechniania niepradziwych informacji oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Oto w postanowieniu Sądu

więcej

Nieprecyzyjne przepisy utrudniają rozliczenia z PFRON - Edyta Sieradzka

2008-07-09 10:31:00

Wyliczaj ryczałt tylko za te miesiące, za które występujesz o dofinansowanie lub refundację z PFRON. Jeśli resort ustali inną zasadę, pracodawca będzie mógł skorygować swoje rachunki

więcej

Ostateczna wersja rozporządzenia o wyłączeniach grupowych

2008-07-08 12:02:00

Komisja Europejska zatwierdziła 7 lipca br. ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (tekst rozporządzenia został opublikowany na stronach Komisji). Rozporządzenie wprowadza zasadę automatycznego zatwierdzania szeregu środków pomocy, dzięki czemu państwa członkowskie

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie organizacji cyklu ogólnopolskich szkoleń z zakresu NOWYCH ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH

2008-07-07 20:04:00

   W związku z licznymi zapytaniami ze strony naszych Klientów dotyczącymi zorganizowania przez naszą firmę szkoleń w tematyce planowanego w lipcu 2008 r. wejścia w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

więcej

PRZYPOMINAMY! Informacja w sprawie wyliczania wielkości kwot ryczałtu oraz najniższego pułapu intensywności pomocy, które należy wpisać do druków INF-D-P bądź INF-U-P ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundację składek ZUS

2008-07-07 17:20:00

W związku z docierającymi do nas informacjami o pojawieniu się kolejnych informacji dotyczącących wyliczania wielkości kwot ryczałtu oraz najniższego pułapu intensywności pomocy, które należy wpisać do druków INF-D-P bądź INF-U-P ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń

więcej

Nowe kody ubezpieczeniowe w ZUS dla pracowników niepełnosprawnych

2008-07-07 14:11:00

Od 1 lipca 2008 r. zmieniły się niektóre kody ubezpieczeniowe wykorzystywane przez firmy będące płatnikami składek przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych ZUS.

więcej

Na jakich pracowników są dofinansowania z PFRON - Edyta Sieradzka

2008-07-04 11:13:00

Kogo uwzględnić w ewidencji Na emeryta - refundacja składek Porównaj dwie kwoty

więcej

Książki dla pracodawców osób niepełnosprawnych

2008-07-02 12:07:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia pełną ofertę swojego wydawnictwa w zakresie tematyki

więcej

MPiPS: Sprostowanie do artykułu 'Niepełnosprawni stracą pracę' z Polska The Times z 26 czerwca 2008 r.

2008-06-30 13:15:00

Sugerując możliwość utraty pracy przez wszystkie osoby niepełnosprawne, których zatrudnienie obecnie wspierane jest ze środków publicznych - tytuł artykułu wprowadza w błąd, przypisując rządowi wypowiedź w tej kwestii (dosł. „220 tys. osób może trafić na bruk”).

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry