Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

PFRON z nowymi zasadami kontroli

2013-02-04 10:34:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył liczbę narzędzi kontrolnych wobec firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnością i korzystają z dofinansowania do ich wynagrodzenia z Funduszu. Obecnie firma, która zatrudnia niepełnosprawnych

więcej

Zmiana kodu ubezpieczenia w przypadku utraty prawa do renty

2013-01-31 09:36:00

Pracownik od 1 stycznia stracił prawo do niepełnosprawności i do renty. Wyrejestrowaliśmy go z ubezpieczeń z kodem 011021 i zarejestrowaliśmy z kodem 01 1000. Z jakim kodem ubezpieczenia należy wypełnić ZUS RCA za wynagrodzenie wypłacone w styczniu?

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Aktualizacja Kalkulatora do wyliczeń dofinansowań w 2013 r.

2013-01-30 10:52:00

Szanowni Państwo - w dniu 30.01.2013 r. został zaktualizowany na naszych stronach internetowych kalkulator do wyliczeń miesięcznego dofinansowania w całym 2013 r. dla zpchr i otwartego rynku.   Edyta Sieradzka - Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON

więcej

Kto i jak czuwa nad zakładami pracy chronionej - Edyta Sieradzka

2013-01-30 09:17:00

Aż pięciu rodzajów kontroli może spodziewać się firma zatrudniająca niepełnosprawnych. Ale wnioski z badań jej szef może podważyć W miniony czwartek weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania

więcej

KOMUNIKAT PFRON Deklaracje i informacje składane przez pracodawców zobowiązanych do wpłat i zwolnionych z wpłat na Fundusz, Zarządowi PFRON od czerwca 2013 r.

2013-01-30 08:43:00

Szanowni Państwo Za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać deklaracje wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi

więcej

Sprawozdania i deklaracje za niepełnosprawnych na nowych drukach - Edyta Sieradzka

2013-01-24 10:18:00

Od dzisiaj obowiązują nowe wzory deklaracji, jakie pracodawcy składają do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiany dotyczą też miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu i kształceniu zatrudnionych Jednak dzięki przepisom przejściowym pracodawcy mogą

więcej

Od dziś nowe zasady kontroli PFRON

2013-01-24 10:10:00

Kontrolerzy Funduszu będą mogli wkroczyć do budynku firmy, by sprawdzić, czy rzeczywiście zatrudnia niepełnosprawnych, na których pobiera dofinansowania. Od dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do

więcej

Zmieniło się rozporządzenie określające zasady kontroli przez PFRON

2013-01-24 09:23:00

Od dziś zawiadomienie o niej może nastąpić w formie elektronicznej, a kontrolerzy funduszu mogą ją przeprowadzić w miejscu, gdzie zatrudnieni faktycznie świadczą pracę

więcej

Najpierw przelew, potem dopłata z PFRON

2013-01-24 09:21:00

Styczeń jest już drugim miesiącem, w którym pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników powinni pamiętać, że otrzymanie dofinansowania do ich wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zależy od sposobu, w jaki sami wypłacają

więcej

Firmy przekażą informacje i deklaracje do PFRON na nowych drukach

2013-01-24 09:03:00

Tylko do maja pracodawcy będą mogli korzystać z dotychczasowych formularzy, które muszą przesyłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PAŹDZIERNIK 2012)

2013-01-23 11:08:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 07.01.2013 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego

więcej

STANOWISKO BON w sprawie przedkładania orzeczeń o niepełnosprawności, terminu zaliczania pracowników do osób niepełnosprawnych oraz korygowania dokumentów w SODiR

2013-01-22 11:28:00

Stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie przedkładania orzeczeń o niepełnosprawności, terminu zaliczania pracowników do osób niepełnosprawnych oraz korygowania dokumentów w SODiR. STANOWISKO DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU

więcej

NAJNOWSZY CYKL SZKOLEŃ OBPON: BILANS 2012 W ZPCHR. Sporządzanie sprawoznań finansowych i zeznań podatkowych CIT/PIT za 2012 r. w ZPCHR oraz u pracodawców, którzy utracili status ZPCHR - Joanna Wawrzyńczak

2013-01-18 13:58:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na szkolenia pt.: " BILANS 2012 W ZPCHR. SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ

więcej

Od stycznia nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń

2013-01-17 08:48:00

W 2013 roku utrzymano jednak podział na zakłady pracy chronionej i innych pracodawców. Obniżono tylko pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. Luiza Klimkiewicz

więcej

Niepełnosprawny wypoczywa dłużej o dziesięć dni - Edyta Sieradzka

2013-01-17 08:33:00

ŚWIADCZENIA. Pracownik zaliczony 
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. 
Nie może zrzec się tego uprawnienia. Wolne może przepaść po upływie trzyletniego okresu przedawnienia. Osoba zaliczona do znacznego

więcej

Nowe wzory miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu oraz kształceniu osób niepełnosprawnych

2013-01-16 11:40:00

W dniu 24.01.br. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. MPiPS z dn. 20.12.2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (poz. 33), których podstawowym celem jest

więcej

Kontrola przeprowadzana na podstawie ustawy rehabilitacyjnej - nowe przepisy wykonawcze

2013-01-16 11:38:00

W Dzienniku Ustaw z dn. 09.01.2013 r. pod pozycją 29 opublikowano nowe rozp. MPiPS z dn. 20.12.2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

Nowe wzory deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców

2013-01-16 11:03:00

Od dnia 24.01.2013 r. obowiązują nowe wzory deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przez pracodawców zobligowanych do wpłat na wymieniony Fundusz.

więcej

PFRON czeka na sprawozdania firm

2013-01-16 09:49:00

20 stycznia mija termin przesłania przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaracji rozliczeniowych za 2012 r.

więcej

Nocny wyjazd niepełnosprawnego w delegację nie jest czasem pracy

2013-01-16 09:36:00

Godziny spędzone w pociągu na przygotowanie prezentacji handlowej mogą szefa niekiedy drogo kosztować - Pracownik niepełnosprawny (z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności) otrzymał polecenie wyjazdu w podróż służbową. Pociąg, którym jedzie, odjeżdża nad ranem (poza

więcej

Zmiany w dofinansowaniu zatrudniania niepełnosprawnych

2013-01-15 12:32:00

Sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy rozwiązać miałoby zrównanie przywilejów dla pracodawców. Takich zmian chce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa już jest, ale pieniędzy na jej realizację zabrakło. Dlatego zapisy dotyczące zrównania

więcej

Zatrudniasz – dostaniesz pieniądze na pensje, szkolenia i wyposażenie

2013-01-15 10:02:00

Niepełnosprawni pracownicy zwalniają pracodawcę z obowiązku płacenia składki na PFRON Dofinansowanie z tytułu zatrudnienia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 180 proc. najniższego wynagrodzenia. Rok temu było to 170 proc. Stawka wzrosła o 10 pp w połowie 2012 r.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG wysyłanie do 20 stycznia 2013 R. dokumentów rozliczeniowych za 2012 r. do PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ZPCHR i pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON

2013-01-14 11:25:00

Organizacja OBPON.ORG przypomina pracodawcom, że do 20 stycznia 2013 r. oprócz dokumentów miesięcznych, muszą dodatkowo wysłać  do PFRON dokumenty roczne za 2012 r. dot. INF-ÓW i DEK-ÓW. Zakłady Pracy Chronionej muszą również wysłać do wojewody

więcej

Nowe przepisy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

2013-01-14 10:42:00

Weszły w życie nowe przepisy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dotyczą one m.in. dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.  

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry