Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Projekt ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - opinia POPON

2008-08-06 09:34:00

Przedstawiamy Państwu opinię Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczącą projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 29 lipca 2008 r. W załączeniu: 1. Projekt z dnia 29 lipca

więcej

Co podajemy w drukach rozliczających pomoc z PFRON - Edyta Sieradzka

2008-08-06 09:13:00

Wypełniamy druki Poprawiamy pomyłkę Przesunięta wypłata

więcej

Zmiany w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Firmy nie będą rozliczać się co roku z PFRON

2008-08-06 08:49:00

Pracodawcy otrzymają łącznie zwrot kosztów wynagrodzenia i składek niepełnosprawnego pracownika. W zależności od stopnia niepełnosprawności dofinansowanie wyniesie od 60 proc. do 160 proc. minimalnej płacy. Pracodawcom z chronionego i otwartego rynku pracy będzie przysługiwała taka sama

więcej

TABELA Z WYLICZENIAMI DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ W 2009r. WEDŁUG PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, z dnia 29 lipca 2008r. - EDYTA SIERADZKA

2008-08-04 23:37:00

Przedstawiamy Państwu najnowsze opracowanie Pani EDYTY SIERADZKIEJ, Dyrektora ds. Dofinansowań w firmie OBPON przygotowane na zamówienie firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, administratora serwisu serwisu  TABELA Z

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NAJNOWSZY PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, z dnia 29 lipca 2008r.

2008-08-04 23:17:00

KOMUNIKAT OBPON (NAJNOWSZY PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, z dnia 29 lipca 2008r., która dostosowuje przepisy reguluj ą ce instrumenty pomocy dla pracodawców do przepisów

więcej

Jak korygujemy pomoc uzyskaną na niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2008-08-01 10:22:00

Jestem kadrową w przedsiębiorstwie z otwartego rynku.Obliczając najniższy pułap intensywności pomocy od stycznia br., stosowałam przez pomyłkę stary wzór z 2007 r.Nadwyżkę zwracamy do PFRON z odsetkami, czy bez?

więcej

ZMIANA SIEDZIBY POMORSKIEGO ODDZIAŁU PFRON

2008-07-31 08:53:00

Od dnia 4 sierpnia nowa siedziba znajdować się będzie w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 184. Numery telefonów oraz adresy mailowe pozostają bez zmian. Źródło: PFRON

więcej

STANOWISKO BON: Czy udział w szkoleniu stanowi przychód dla pracownika

2008-07-30 11:50:00

stanowisko do pobrania >>> Źródło: POPON

więcej

Rozliczenia pomocy na pracowników niepełnosprawnych gdy zmienia się status przedsiębiorstwa - Edyta Sieradzka

2008-07-30 10:04:00

Od 1 lipca firma jest zakładem pracy chronionej, do tego czasu działała na innych zasadach. Jak rozliczać dofinansowanie i refundację składek SODiR?

więcej

Jak rozliczyć przerwę w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej - Edyta Sieradzka

2008-07-30 10:02:00

Zwolniliśmy pracownika w kwietniu i ponownie zatrudniliśmy w czerwcu. Czy w druku INF-D-P mam wypełnić pozycje od 7 do 16, bo dofinansowanie było brane na niego poprzednio i obecnie?

więcej

PRZYPOMINAMY -KOMUNIKAT OBPON: w sprawie organizacji cyklu ogólnopolskich szkoleń z zakresu NOWYCH ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH

2008-07-29 17:22:00

W związku z licznymi zapytaniami ze strony naszych Klientów dotyczącymi zorganizowania przez naszą firmę szkoleń w tematyce planowanego  wejścia w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Czy wydatek związany z pokryciem kosztów szkolenia bedzie kosztem podatkowym?

2008-07-28 13:19:00

WYBRANE Z SERWISU   PYTANIE NR: 4812/2008 Zamierzamy skorzystać ze szkolenia organizowanego przez Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowe dla Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się w Maroko. Koszt szkolenia ok. 4.000,00 zł od

więcej

POPON: Tłumaczenie części rozporządzenia KE dotyczącej wsparcia na zatrudnienie ON

2008-07-28 12:05:00

Szanowni Państwo. Prezentujemy autorskie tłumaczenie rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznające niektóre rodzaje pomocy w części dotyczącej wsparcia na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Artykuł 41 Pomoc w

więcej

Pracodawcy nie stracą pomocy na niepełnosprawnych - rozmowa z Jarosławem Dudą, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych

2008-07-28 11:31:00

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie będzie mogło wynosić więcej niż 75 proc. kosztów płacy dla pracodawców, którzy wykonują działalność gospodarczą, i 90 proc. dla tych, którzy jej nie prowadzą.   Rozmowa z Jarosławem Dudą,

więcej

Urlop pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym

2008-07-28 07:55:00

W trakcie roku zatrudniliśmy niepełnosprawnego pracownika na część etatu. Osoba ta posiada 8-letni staż pracy i jest uprawniona do urlopu dodatkowego. Umowa została zawarta na dwa lata. Jaki wymiar urlopu przysługuje temu pracownikowi w bieżącym roku i jak go rozliczać?

więcej

Jak wypełniać formularz INF-D-P po wstrzymaniu dofinansowania - Edyta Sieradzka

2008-07-25 11:01:00

Czy jako pracodawca z otwartego rynku przy wstrzymanym dofinansowaniu za styczeń 2008 r. mam wykazać w deklaracjach INF-D-P za następne miesiące w poz. 39 dofinansowanie narastająco, czy pomniejszone o wstrzymane? Co należy wpisać w poz. 40 tego formularza?

więcej

Zasady umarzania i rozkładania na raty należności z tytułu wpłat na PFRON - ANNA PAŁECKA - BŁASZCZYK

2008-07-24 11:52:00

Przedstawiamy Państwu najnowsze opracowanie Pani Anny Pałeckiej -Błaszczyk przygotowane na zamówienie firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, administratora serwisu serwisu  tytuł: Zasady umarzania i rozkładania na raty należności

więcej

BEZPŁATNE TESTOWANIE APLIKACJI DO ROZLICZEŃ DOFINNASOWAŃ E-SOD + WERYFIKACJA ROZLICZEŃ OD 1 STYCZNIA 2008r.

2008-07-23 13:09:00

PRACODAWCO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ZWERYFIKUJ BEZPŁATNIE ROZLICZENIA DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI SKŁADEK ZUS OTRZYMANYCH OD 1 STYCZNIA 2008r. DO CHWILI OBECNEJ Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TWÓRCA APLIKACJI DO ROLICZEN

więcej

Zmiany w systemie pomocy na zatrudnienie. PFRON będzie zwracać koszt opieki nad dzieckiem

2008-07-21 08:53:00

KE przyjęła właśnie rozporządzenie dotyczące m.in. niepełnosprawnych, które Polska musi wdrożyć do końca tego roku Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych otrzymają zwrot maksymalnie 75 proc. kosztów ich zatrudnienia PFRON może refundować nie tylko wynagrodzenia i składki do

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.