Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Relacja ze spotkania KRAZON

2008-08-21 10:39:00

Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych było głównym punktem wczorajszego spotkania Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, które miało

więcej

OBPON SZKOLENIE: KWESTIE PROCEDURALNE W SYSTEMIE POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ANNA PAŁECKA - BŁASZCZYK

2008-08-20 17:25:00

  OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na NAJNOWSZY cykl szkoleń pt: "KWESTIE

więcej

PRZYPOMINAMY! KALKULATOR KOSZTU PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW I UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ OBPON DOSTĘPNY ZA DARMO!

2008-08-20 14:46:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia: KALKULATOR KOSZTU PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH kliknij w baner aby przejść do kalkulatora Kalkulator kosztu

więcej

Trudno policzyć pomoc uzyskaną na niepełnosprawnych - EDYTA SIERADZKA, DANUTA MULTAŃSKA

2008-08-20 10:29:00

Mamy prawo ustalić ryczałtowe koszty zatrudniania niepełnosprawnego pracownika za miesiąc, kiedy był na zasiłku chorobowym. Za czas urlopu bezpłatnego lub macierzyńskiego ryczałt należy się jedynie, gdy ponieśliśmy na niego dodatkowe wydatki Obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. nowe zasady

więcej

Opinia KIG-R do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej

2008-08-19 10:45:00

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna przekazała w dniu 18.08.2008 r. do ministerstwa pracy i polityki społecznej wstępną opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Poniżej można pobrać plik z opinią

więcej

Konfederacja Pracodawców Polskich ocenia zmiany w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2008-08-19 09:31:00

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia większość zmian w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

UWAGA! OSTATNIE 2 DNI SUPER LETNIEJ PROMOCJI! DOSTĘP DO SERWISU VADEMECUM WIEDZY PRAWIE ZA DARMO

2008-08-18 13:12:00

Administrowany przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH serwis ( www.vademecumwiedzy.pl ) zawiera ponad 3500 tys. pytań i odpowiedzi dla

więcej

Zmiany miały pomóc przedsiębiorcom, a grożą inwalidom bezrobociem

2008-08-18 12:02:00

Pracodawcy negatywnie ocenili ministerialny projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu niepełnosprawnych. Ich zdaniem spowoduje on masowe zwolnienia takich osób Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ministerstwo

więcej

Pan Wojciech Skiba, prezes zarządu PFRON udzielił wywiadu dla miesięcznika "Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych

2008-08-14 13:01:00

 funkcjonowaniu systemu SODiR, wpływie nowych regulacji prawnych na zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz o roli PFRON w systemie aktywizacji zawodowej - z Wojciechem Skibą rozmawiał Edward Rosłanowski

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Stan prac przy zmianach w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji... z dnia 29 lipca 2008r.

2008-08-14 12:38:00

Szanowni Państwo, pracodawcy osób niepełnosprawnych. W związku z kierowanymi do naszej firmy, OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wielu zapytań dotyczących aktualnych prac i działan związanych z pracami przy zmianach w projekcie nowelizacji ustawy o

więcej

Jest zgoda sejmu na elektroniczny system monitorowania udzielania pomocy publicznej

2008-08-14 09:30:00

Jak już informowaliśmy wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt ustawy wprowadzający system elektronicznego monitorowania udzielania pomocy publicznej na zasadach de minimis. 1 --> W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o pomocy publicznej oraz

więcej

Opinia dotycząca propozycji zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 29.07.2008r.

2008-08-13 10:07:00

  Projekt ustawy z dnia 29.07.2008r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest skutkiem rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 7 lipca 2008 r . (dalej zwany Rozporządzeniem Unijnym) w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu

więcej

PFRON też będzie wyjaśniał trudne przepisy

2008-08-13 10:02:00

Zatrudniający mogą składać wkrótce wnioski o interpretację przepisów do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

Jak rozliczamy pomoc uzyskaną na niepełnosprawnych

2008-08-13 09:58:00

Ile załączników dodajemy do korekty wniosków o wypłatę dofinansowania Wn-D i refundacji składek Wn-U, jaką zrobiliśmy z powodu źle obliczonego dofinansowania wynagrodzenia tylko jednego niepełnosprawnego? Czy wszystkie informacje dotyczące tych wniosków, czy wyłącznie ten

więcej

Opublikowane zostały zmiany do rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej

2008-08-13 09:51:00

7 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany rozporządzeń wykonawczych (w załączniku) do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92). Zmiany polegają na wskazaniu rozporządzenia

więcej

Ukazało się rozporządzenie Komisji WE w sprawie wyłączeń blokowych

2008-08-11 11:26:00

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r.) zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne

więcej

UWAGA! SUPER LETNIA PROMOCJA! DOSTĘP DO SERWISU VADEMECUM WIEDZY PRAWIE ZA DARMO

2008-08-08 08:51:00

Administrowany przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH serwis ( www.vademecumwiedzy.pl ) zawiera ponad 3500 tys. pytań i odpowiedzi dla

więcej

Wojciech Skiba: nie ma mowy o likwidacji PFRON

2008-08-07 16:47:00

Z dr. Wojciechem Skibą, Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozmawia Tomasz Przybyszewski. Dochodzą do nas różne informacje na temat planów likwidacji PFRON. Czy są prawdziwe? - Absolutnie nie ma mowy o likwidacji PFRON.

więcej

MPiPS: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wysłany do konsultacji

2008-08-07 15:28:00

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wysłany do konsultacji Projekt ten zawiera przepisy dostosowujące pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby

więcej

ANALIZA OBPON: Wpływ zmian zawartych w projekcie ustawy z dnia 29 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na pracodawców po 1 stycznia 2009r. Opracowanie przedstawiające komentarz do poszczególnych zmian najważniejszych dla pracodawców w kolejności zawartej w projekcie

2008-08-07 09:00:00

  Przedstawiamy Państwu najnowsze opracowanie Pani Anny Pałeckiej -Błaszczyk przygotowane na zamówienie firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, administratora serwisu serwisu  tytuł: ANALIZA OBPON: Wpływ zmian zawartych w

więcej

Utrata statusu zakładu pracy chronionej - ankieta POPON

2008-08-06 13:10:00

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od wielu lat monitoruje stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Badania ankietowe są jednym z narzędzi pozwalających na lepsze zrozumienie sytuacji pracodawców zrzeszonych w organizacji. W badaniu

więcej

Jednakowe wsparcie dla wszystkich firm

2008-08-06 10:04:00

Zakłady pracy chronionej stracą na zmianie zasad udzielania pomocy niepełnosprawnym, zyska otwarty rynek. Rozliczenia mają być za to prostsze

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.