Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie organizacji cyklu szkoleń ogólnopolskich z zakresu tematyki dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS - wykładowca EDYTA SIERADZKA

2008-09-12 13:21:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na najnowsze szkolenia z tematyki dofinansowań do wynagrodzen osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS Szanowni Państwo, w związku z widocznym zapotrzebowaniem na szkolenia w

więcej

Niepełnosprawni w pracy: przystosowanie stanowiska

2008-09-12 10:48:00

Pracodawca zatrudniający lub noszący się z zamiarem zatrudnienia niepełnosprawnych podwładnych musi zatroszczyć się o odpowiednie przystosowanie ich stanowisk pracy. Koszty takiej adaptacji, po spełnieniu ustawowych warunków, można jednak odzyskać. Zgodnie z art. 26 ustawy z 27

więcej

NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON ODDANA DO DRUKU: 'Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji' - Izabela Stepaniak, Mariusz Herdzina

2008-09-12 09:01:00

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że długo oczekiwana książka wydawnictwa OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pt. ' Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji - konstruowanie, wydawanie środków w praktyce,

więcej

Rozmowa z Ministrem Jarosławem Dudą, z dr. Wojciechem Skibą, Prezesem Zarządu PFRON oraz Dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepelnoisprawnych Sylwią Boratyńską

2008-09-11 17:14:00

Z Ministrem Jarosławem Dudą oraz Dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepelnoisprawnych Sylwią Boratyńską rozmawiała Magdalena Gajda, natomiast z Prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojciechem Skibą rozmawiał Piotr Pawłowski. Sytuację

więcej

Odpowiedź Ministra Jarosława Dudy na interwencję KIG-R z dnia 22 lipca 2008 r. w spr. zaświadczeń o pomocy de minimis

2008-09-10 10:55:00

Odpowiedź Ministra Jarosława Dudy na interwencję KIG-R z dnia 22 lipca 2008 r. W dniu 04 września 2008 r. wpłynęła do KIG-R odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy dotycząca interwencji KIG-R w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

więcej

W Polsce pracuje tylko 15 proc. niepełnosprawnych, a średnia w Unii Europejskiej to 50 proc.! Rząd chce, by w ciągu dwóch lat liczba pracujących niepełnosprawnych wzrosła do 21 proc.

2008-09-09 16:45:00

W naszym kraju żyje 4,3 mln niepełnosprawnych, którzy skończyli 15 lat. Sporo z tych osób mogłoby i chce pracować, ale niestety są bez szans. Rząd deklaruje, że to zmieni. Jak? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przygotowało już projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu

więcej

WAŻNE! Rusza elektroniczny system monitorowania pomocy publicznej – aplikacja SHRIMP, który ma ułatwić sporządzanie i przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy. Docelowo ma też pełnić funkcję rejestru pomocy de minimis. Jako pierwsze skorzysta z niego Mazowsze

2008-09-04 12:48:00

SendTo(' title=\"Aplikacja SHRIMP - System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej\" href=\"http://shrimp.uokik.gov.pl/\">Aplikacja SHRIMP - System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej – umożliwi przekazywanie do Urzędu Ochrony

więcej

OBPON: Komunikat dla użytkowników usługi - TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA

2008-09-04 12:23:00

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NASZEJ USŁUGI: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 4 WRZEŚNIA 2008r. - 17 WRZESNIA 2008r. PANI EDYTA SIERADZKA PRZEBYWA NA URLOPIE. W TYCH DNIACH DODZWONIENIE SIĘ DO PANI EDYTY SIERADZKIEJ NA NUMER

więcej

Książki dla pracodawców osób niepełnosprawnych - najnowsze propozycje wydawnictwa OBPON

2008-09-04 11:28:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia pełną ofertę swojego wydawnictwa w zakresie tematyki dotyczącej

więcej

Opinia Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2008-09-03 18:34:00

Opinia KRAZON do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W dniu dzisiejszym (03.09.2008 r.) została złożona u Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy opinia

więcej

Zaświadczenia o pomocy - komunikat PFRON z dnia 2 września 2008 r.

2008-09-03 18:33:00

Od 1 stycznia 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia społeczne beneficjentom: - niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą - niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek na ubezpieczenia

więcej

Spóźniona wpłata składek komplikuje rozliczenia z PFRON

2008-09-03 08:49:00

Za luty 2008 r. nie opłaciliśmy w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, dlatego nie przysługiwała nam refundacja składek ZUS za pracowników niepełnosprawnych. Dokumenty do PFRON były już jednak wcześniej przygotowane i omyłkowo w informacjach INF-D-P za luty i marzec 2008 r. w poz. 39

więcej

Jak sporządzamy dokumenty przekazywane do PFRON

2008-09-03 08:44:00

Niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym, zatrudniony od 1 stycznia br. na cały etat w zakładzie pracy chronionej, w lipcu przepracował dzień, siedem dni był na urlopie wypoczynkowym, a przez 11 nie było go w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych. Zwolniliśmy go z tego powodu 26 lipca. Firma wypłaca

więcej

Utrata statusu zakładu pracy chronionej

2008-09-03 08:41:00

Do końca czerwca br. firma miała status zakładu pracy chronionej, a od 1 lipca przeszła do otwartego rynku. Angażuje poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Czy dobrze wypełniłam formularz INF-D-P za lipiec dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na cały

więcej

Wpłata składek po terminie a refundacja z PFRON

2008-09-01 08:04:00

Mam ustalone prawo do renty i dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą. Z tytułu prowadzenia działalności opłacam składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe (nie wniosłem o ubezpieczenie chorobowe). Składki na ubezpieczenie zdrowotne i FP za

więcej

Nowe zasady udzielania pomocy dla zakładów pracy chronionej. Niepełnosprawni mogą stracić zatrudnienie

2008-08-28 09:36:00

Od 1 stycznia 2009 r. pomoc publiczna dla chronionego i otwartego rynku pracy będzie taka sama. PFRON nie będzie odrębnie refundował pracodawcom opłaconych składek ZUS niepełnosprawnych. Zakłady pracy chronionej już zapowiadają, że będą rezygnować z tego statusu lub redukować zatrudnienie.

więcej

PKPP Lewiatan o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

2008-08-27 09:09:00

PKPP Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje propozycje zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powinny one doprowadzić do usprawnienia i uproszczenia instrumentów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W Polsce

więcej

OSTATNIE MIEJSCA: 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, CZŁONKA KOMISJI IPR', + 2 - dniowe 'Warsztaty weryfikacyjne dla Doradców Zaw. Członków Komisji IPR' oraz INDYWIDUALNE KONSULTACJE ZFRON, IPR, ZAGADNIENIA KSIĘGOWOŚCI, PORADY PRAWNE - 3-5 września 2008r., ZAMEK W GNIEWIE

2008-08-26 10:18:00

SZANOWNI PAŃSTWO - ZAPRASZAMY NA CIEKAWĄ IMPREZĘ SZKOLENIOWĄ - KURS NA DORADCĘ, WARSZTATY DLA DORADCÓW ORAZ INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA PRACODAWCÓW NA ZAMKU W GNIEWIE W DNIACH 3-5 WRZESNIA 2008r. W "KRZYŻACKIEJ" ATMOSFERZE ORAZ MIŁYM GRONIE SPĘDZIMY ZE SOBĄ WIELE WESOŁYCH

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWE, ATRAKCYJNE CENY NA SZKOLENIA DLA KLIENTÓW ORAZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

2008-08-25 10:30:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, informuje, że wprowadziła nowe, atrakcyjne ceny na usługi szkoleniowe realizowane za pośrednictwem wchodzącej w skład OBPON firmy szkoleniowej OGÓLNOPOLSKIE

więcej

Ekwiwalent za urlop poza kosztami płacy - EDYTA SIERADZKA, DANUTA MULTAŃSKA

2008-08-24 16:41:00

–Przeczytałam wyjaśnienia z 30 lipca br. zamieszczone w DF z 20 sierpnia 2008 r. Czy faktycznie – wyliczając koszty płacy, do których doliczamy składki ZUS od pracodawcy – bierzemy pod uwagę również wypłacony ekwiwalent? We wcześniejszych interpretacjach Biuro

więcej

OBPON PRZEDSTAWIA: KALKULATORY KOSZTÓW PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KALKULATOR 2: wersja porównująca wysokość dofinansowań wg starych i nowych zasad w styczniu 2009r.

2008-08-22 10:49:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia: KALKULATORY KOSZTÓW PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH kliknij w baner aby przejść do kalkulatora

więcej

Niepewny los ryczałtu za chorego niepełnosprawnego - EDYTA SIERADZKA

2008-08-22 07:53:00

Gdy niepełnosprawny pracownik długo miał zwolnienie lekarskie, sam musisz sobie radzić z wyliczeniem pomocy z tytułu jego zatrudniania. Przepisy nie określają bowiem, jak należy to zrobić – Zakład pracy chronionej rozlicza podwyższone koszty zatrudniania niepełnosprawnych ryczałtem.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.