Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 3): Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy wydatek został dokonany z konta bieżącego firmy a następnie refundowany z konta ZFRON! Wyroki WSA

2008-10-07 10:59:00

    Przedstawiamy kolejne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Krakowie i Wrocławiu. Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy wydatek został dokonany z konta bieżącego firmy a następnie

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Panem Jarosławem Dudą

2008-10-07 10:45:00

Szanowni Państwo, w związku z wiloma wątpliwościami DOT. PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2008r. DOT. USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ... odnoszącymi się glównie do kwestii zmian od 1 stycznia 2009r. w zakresie sposobu

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 2): WSA Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy pracodawca nie dochował 30 – dniowego terminu do przedstawienia informacji o poniesionym wydatku

2008-10-06 11:30:00

  WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy pracodawca nie dochował 30 – dniowego terminu do przedstawienia informacji o poniesionym wydatku.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Stan prac przy zmianach w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji... z dnia 29 lipca 2008r. ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA RZĄDU ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2008-10-06 11:10:00

Szanowni Państwo, pracodawcy osób niepełnosprawnych. W związku z kierowanymi do naszej firmy, OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wielu zapytań dotyczących aktualnych prac i działan związanych z pracami przy zmianach w projekcie nowelizacji ustawy o

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 1): GIODO - Czy Urząd Skarbowy, PFRON, NIK ma prawo do żądania przedstawienia IPR, czy przy kontroli można odmówić przedstawienia IPR, w jaki sposób przechowywać i kto może mieć dostęp do IPR?

2008-10-02 17:17:00

W związku z licznymi zapytaniami naszych Klientów w kwestii udostępniania organom kontrolnym pełnej dokumentacji dot. Indywidualnych Programów Rehabilitacji na tle ustawy o ochornie danych osobowych firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB

więcej

Zmiany w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

2008-10-01 14:02:00

W MPiPS odbyła się konferencja prasowa, poświęcona wyjaśnieniu zmian, jakie nastąpią od 1 stycznia 2009 r. w systemie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, a także realizacji programu

więcej

Konsultacje w sprawie ustawy

2008-10-01 11:27:00

Trwają konsultacje pracodawców z przedstawicielami władz w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Trudno mówić o przełomie, ale dzisiejsze rozmowy pokazały, że można liczyć na osiągnięcie kompromisu. W spotkaniu z przedstawicielami KRAZON, w tym

więcej

2 - DNIOWE WARSZTATY z uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS - EDYTA SIERADZKA (szczegółowy, rozszerzony program szkolenia) UWAGA! NOWE TERMINY!

2008-09-30 16:12:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na NAJNOWSZY cykl 2 - dniowych warsztatów z tematyki dofinansowań do wynagrodzeń

więcej

OBPON - ZAPYTANIE DO BON: DOT. PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA DOT. USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ...

2008-09-29 11:53:00

Informujemy naszych Klientów, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH skierowała do Biura Pelnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapytanie zwiazane   Szanowni Państwo – z wielką uwagą przeczytaliśmy zamieszczony na

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dot. przystosowania od 01.10.2008r. aplikacji SODiR online oraz SODiR offline do wyliczania niektórym pracodawcom mniejszego ryczałtu o 12,5%, którzy do swoich pracowników w stopniu znacznym i umiarkowanym stosują art. 16 ust 1 ustawy o rehabilitacji...

2008-09-29 11:30:00

  Szanowni Państwo z informacji uzyskanych z PFRON wiemy, iż wchodząca od 1.10.2008 r. w życie nowelizacja rozporządzenia pomocowego w zakresie naliczania mniejszych kwot ryczałtu dotycząca pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, do których pracodawcy

więcej

1 października 2008 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą

2008-09-29 11:07:00

1 października 2008 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą (Dz. U. z

więcej

Tańsze interpretacje podatkowe

2008-09-28 16:06:00

Z 75 do 40 złotych spadła opłata za złożenie wniosku o indywidualną interpretację.

więcej

UWAGA - BARDZO WAŻNE! Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych - projekt z dnia 23 września 2008r. - pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską Rady Ministrów w dniu 25 września 2008r. skierowany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

2008-09-25 14:20:00

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską Rady Ministrów i dzisiaj został skierowany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.  

więcej

OBPON: Czy wprowadzona 10 września nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą dot. zmniejszenia ryczałtu o 12,5% obejmuje również osoby w stopniu znacznym i umiarkowanym, które mają zgodę lekarza na dłuższy czas pracy niż 7 godzin dziennie?

2008-09-25 11:48:00

Klienci OBPON kierują do naszej firmy zapytania - czy wprowadzona 10 września nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i

więcej

Firmy ochroniarskie z niższą refundacją

2008-09-25 10:18:00

Od 1 października firmy ochroniarskie otrzymają z PFRON niższą refundację za niepełnosprawnych We wczorajszym Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej ( DzU nr 171, poz. 1062 ) zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom

więcej

NAJNOWSZE WARSZTATY SZKOLENIOWE OBPON: 2 - dniowe warsztaty z uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS - EDYTA SIERADZKA (szczegółowy, rozszerzony program szkolenia)

2008-09-24 16:01:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na NAJNOWSZY cykl 2 - dniowych warsztatów z tematyki dofinansowań do wynagrodzeń

więcej

BARDZO WAŻNE - KOMUNIKAT OBPON: PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU ZNACZNYM BĄDŹ UMIARKOWANYM ZATRUDNIONE PRZY PILNOWANIU, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PRZEPISY ART. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji od 1 października 2008r, będą musieli OBNIŻYĆ WIELKOŚCI RYCZAŁTU O 12,5%

2008-09-24 15:37:00

BARDZO WAŻNA INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI   Szanowni Państwo – w Dzienniku Ustaw nr 171, poz. 1062 z dnia 10 września została zamieszczona nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom

więcej

KOMUNIKAT PFRON

2008-09-23 13:02:00

KOMUNIKAT PFRON Fundusz zwraca się z uprzejmą prośbą do zakładów pracy chronionej o wypełnienie do dnia 24 września 2008 r. ankiety znajdującej się pod adresem internetowym zamieszczonym poniżej:

więcej

E-SOD aplikacja rozliczeń dofinansowań jako najlepsze i najtańsze rozwiązanie - TYLKO W DNIACH OD 16 DO 26 WRZEŚNIA SPECJALNE RABATY!

2008-09-22 22:37:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TWÓRCA APLIKACJI DO ROLICZEN DOFINANSOWAŃ ( e-SOD - OBPON.PL ) zaprasza do skorzystania z super oferty cenowej na zakup naszej aplikacji : TYLKO W DNIACH OD 16 WRZEŚNIA DO 26 WRZEŚNIA 2008r.

więcej

MEGA PROMOCJA LIMITOWANA - DOSTĘP DO SERWISÓW OBPON ZA 50% CENY. PRZEDŁUŻONA TYLKO DO 26 WRZEŚNIA

2008-09-22 10:02:00

UWAGA! PRZEDŁUŻAMY MEGA PROMOCJĘ LIMITOWANĄ DLA NOWYCH KLIENTÓW- DOSTĘP DO SERWISÓW OBPON ZA 50% CENY. TYLKO DO 19 WRZEŚNIA 2008r. Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje:  w dniach od 12 września

więcej

Czy ZPChr-y zwolnione są z podatku od nieruchomości?

2008-09-19 13:09:00

Firma posiada status zakładu pracy chronionej. Z tego tytułu korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Czy to zwolnienie dotyczy również innych nieruchomości będących w posiadaniu właściciela firmy, które równocześnie nie są związane z działalnością

więcej

Wywiad z Ministrem Jarosławem Dudą - Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

2008-09-17 15:35:00

Minister Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych udzielił wywiadu dla miesięcznika „Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych”. Niedawno minęło pół roku pełnienia przez Pana funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.