Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

BARDZO WAŻNE -KOMUNIKAT OBPON (ZOSTAŁ PRZYJĘTY PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI PRZEZ SEJM W DNIU 5.12.2008r- WAŻNE ZMIANY OTWARTY RYNEK JEDNAK ZOSTAŁ ZRÓWNANY Z ZPCHR (INFORMACJA ZE STRONY PAP)

2008-12-06 02:47:00

  Mniejsza pomoc dla pracodawców w zakładach pracy chronionej PAP | dodane 2008-12-05 (23:05)   Nowe przepisy doprowadzą do zwolnień niepełnosprawnych? Zmniejszenie pomocy dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej

więcej

Jak rozliczamy pracowników niepełnosprawnych - EDYTA SIERADZKA

2008-12-05 10:26:00

Na pytania czytelników Rzeczpospolitej związane z rozliczaniem pracowników niepełnosprawnych odpowiada Edyta Sieradzka   Pracownik nie ma orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tylko wystawione przez lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy. Czy

więcej

KOMUNIKAT OBPON- Praca Komisji po drugim czytaniu w sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji - Sprawozdanie Komisji z dnia 3.12.2008r

2008-12-04 18:05:00

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( druk nr 1275 wpłynął 31-10-2008 )

więcej

Opozycja zgłosiła poprawki do projektu nowelizacji - 2 czytanie

2008-12-04 11:05:00

poprawkami do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgłoszonymi w II czytaniu przez posłów opozycji. Z pięciu zgłoszonych poprawek (w załączniku) jedynie poprawka dotycząca wydłużenia okresu obowiązywania

więcej

Komunikat OBPON: Szanowni Państwo – dzisiaj w sejmie o godzinie 20.45 – miało się odbyć drugie czytanie ustawy na podstawie Sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 1275, 1274 i 1389)

2008-12-03 02:13:00

  Dzisiaj w sejmie o godzinie 20.45 – miało się odbyć drugie czytanie ustawy na podstawie Sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Dla Pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych

2008-12-02 09:03:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 3 grudnia 2008 r. nastąpi rozliczanie korelacji (etatów) wykazywanych w SODiR pracowników niepełnosprawnych, na których pracodawcy ubiegają się o dofinansowanie do wynagrodzeń. W związku z

więcej

VADEMECUM WIEDZY: - dot. przepisów przejściowych w nowelizacji ustawy o rehabilitacji

2008-11-29 13:27:00

  WYBRANE Z SERWISU   PYTANIE NR: 5561/2008 Pytanie: Druk 1275 określa zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Artykuły 3.1 i 4.1 określają refundację i dofinansowanie, które

więcej

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 listopada 2008r. dot. regulacji prawnych w projektcie nowelizacji ustawy oz mianie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2008-11-28 00:04:00

Administracja serwisu www.zpchr.info (OBPON) publikuje otrzymane w dniu 25 listopada br. pismo Rzecznika Praw Obywatelskich   pobierz plik 1>>> pobierz plik 2 >>>

więcej

Sprawozdanie z prac podkomisji zostało przyjęte

2008-11-27 23:03:00

Na wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny posłowie przyjęli sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów (rządowego oraz senackiego) ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

KOMUNIKAT OBPON (WAŻNE) – W dniu wczorajszym tj. 26 listopada Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji z ważnymi poprawkami.

2008-11-27 13:54:00

  W związku z tym wiemy, iż prace nad nowelizacją zostały odwieszone i nowelizacja ustawy wejdzie na pewno w życie od 1 stycznia 2009r. W poniedziałek tj. 1 grudnia 2008r. będzie dostępny na stronach sejmowych i naszych tekst przyjętej nowelizacji wraz z poprawkami przez Komisję

więcej

KOMUNIKAT OBPON: CZY ŚRODKI ZFRON MOŻNA LOKOWAĆ NA LOKATACH TERMINOWYCH I LOKATACH TYPU 'OVERNIGHT' - ODPOWIEDŹ BON

2008-11-18 22:00:00

W związku z licznymi zapytaniami naszych Klientów, o możliwość lokowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na lokatach terminowych czy też lokatach overnight, zwracamy się, jako firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB

więcej

INFORMACJA z posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która miała zaopiniować przyjęte przez podkomisję poprawki do ustawy o rehabilitacji. Posiedzenie odbyło się dzisiaj tj. 18 listopada br.,

2008-11-18 21:26:00

Szanowni Państwo -  informujemy, iż z ostatnich informacji uzyskanych z posiedzenia sejmowej Komisji   Polityki Społecznej i Rodziny, która obradowała w dniu dzisiejszym wynika, że wszelkie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zostały zawieszone

więcej

KOMUNIKAT OBPON: – dot. pisma Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie stosowania obniżonej wartości ryczałtowo ustalonych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych nr BON-I-52311-216-AS/2008r. z dnia 3 listopada 2008r.

2008-11-18 15:03:00

Szanowni Państwo – czytając odpowiedź BON na zapytanie niedawno opublikowane w naszym serwisie z dnia 30 września 2008r. dotyczące obniżania ryczałtu o 12,5% - uważamy, iż odpowiedź udzielona przez Ministerstwo jest błędna , gdyż po pierwsze jest niezgodna z treścią ich

więcej

Sprawozdanie z posiedzenia podkomisji sejmowej z dnia 13 listopada 2008r.

2008-11-18 14:45:00

plik do pobrania >>> Źródło: SEJM

więcej

Najnowsze projekty rozporządzeń do projektu ustawy o rehabilitacji

2008-11-17 19:26:00

Trwają prace legislacyjne nad projektami rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej  do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (trwają prace w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny). Z projektami

więcej

Sprawozdanie z posiedzenia sejmowej komisji

2008-11-17 18:59:00

W dniach 12-13 listopada br. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego oraz senackiego projektów ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 1274 i 1275). W obradach

więcej

SZKOLENIE W RZESZOWIE 21.11.2008r.: ''ZFRON – stanowiska BON, orzecznictwo sądów a ugruntowana praktyka zakładów pracy chronionej' - WYKŁADOWCY: I.Stepaniak, M.Herdzina

2008-11-17 14:48:00

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ NA SZKOLENIE W RZESZOWIE W DNIU  21.11.2008r. Hotel Classic (UWAGA! PROMOCYJNA CENA - PATRZ CENY SZKOLENIA).

więcej

KOMUNIKAT OBPON: RELACJA ZE SPOTKANIA Z PEŁNOMOCNIKIEM RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2008-11-14 15:28:00

W dniu 12 i 13 listopada Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych spotkał się ze specjalistami, którzy prowadzą dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne szkolenia oraz pomagają im w uzyskiwaniu pomocy publicznej dot. dofinansowań z PFRON. Z RAMIENIA

więcej

WAŻNE! Komunikat w sprawie sejmowych prac nad nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2008-11-14 12:44:00

W dniu 13 listopada 2008 r. odbyło się drugie (i ostatnie) posiedzenie sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach pierwszego czytania w/w projektu.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: KALKULATOR INTERNETOWY DO WYLICZEŃ KWOT DOFINANSOWAŃ UWZGLĘDNIAJĄCY MIN. WYNAGRODZENIE 2009 (1276 zł)

2008-11-14 10:52:00

Szanowni Państwo - przypominamy, ze na stronie www.e-sod.pl jest dostepny KALKULATOR INTERNETOWY DO WYLICZEŃ KWOT DOFINANSOWAŃ UWZGLĘDNIAJĄCY MIN. WYNAGRODZENIE 2009 (1276z)   zapraszamy na www.e-sod.pl   OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.