Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

BARDZO WAŻNE - PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ- . Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - podpisana przez Prezydenta dnia 24 grudnia 2008 r.

2008-12-29 15:30:00

Prezydent podpisał ustawę 29-12-2008 Dnia 24 grudnia 2008 r. Pan Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa została skierowana do

więcej

KZRSIiSN: List do Pełnomocnika Rządu w sprawie wątpliwości wynikających z interpretacji zapisów dotyczących efektu zachęty. Analiza zmian spodziewanych w roku 2009

2008-12-28 15:37:00

Krajowy Związek Rewizyjny Społdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie wątpliwości, które wynikają z lektury nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Ustawa w sposób ogólny

więcej

INTERWENCJA KIG-R U PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE DODATKOWYCH KOSZTÓW

2008-12-28 15:36:00

Pismo, które KIG-R złożyła do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej W związku z licznymi interwencjami

więcej

KOMUNIKAT OBPON dla uczestników warsztatów szkoleniowych pt. 'ROZLICZENIE ROCZNE 2008 DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI - praktyczne warsztaty z rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej w 2008r. z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS' - EDYTA SIERADZKA

2008-12-25 11:49:00

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ "WARSZTATY ROZLICZEŃ DOFINANSOWAŃ 2008r." - WYKŁADOWCA: EDYTA SIERADZKA Podajemy do Państwa informacji SPIS TREŚCI MATERIAŁÓW, które będą przygotowane dla każdego uczestnika najnowszych szkoleń – tj.

więcej

Konferencja prasowa Prezesa Zarządu PFRON w sprawie systemu zadań zlecanych oraz zmian w SODiR po 1 strycznia 2009r.

2008-12-23 11:34:00

Pan Wojciech Skiba, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spotkał się z dziennikarzami podczas środowej konferencji prasowej.   Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące:     1. Systemu zadań zlecanych dla

więcej

KOMUNIKAT OBPON - WYJAŚNIENIE MPiPS (BON) dot. uzyskania dofinansowania i refundacji za grudzień 2008r. INTERPRETACJA MPiPS JEDNOZNACZNIE WYJAŚNIA, IŻ PRACODAWCY BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ZA GRUDZIEŃ I REFUDNACJĘ SKŁADEK NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH NAWET JAK WYNAGRODZENIA LUB SKŁADKI ZOSTANĄ ZAPŁACONE W STYCZNIU BĄDŹ W LUTYM 2009r.

2008-12-23 09:24:00

Dofinansowanie i refundacja za grudzień 2008 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 17 grudnia 2008 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął bez poprawek ustawę  o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

więcej

UWAGA! KOMUNIKAT OBPON e-sod v2 - w sprawie uzależniania dostępu do baz danych za okres wsteczny od wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej

2008-12-18 15:51:00

Administracja Systemu wspomagającego rozliczenia dofinansowań i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne   , firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  informuje:   Opłaty za korzystanie z systemu  uiszczane są przez

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie zamieszczonego na stronie KiGR wyjaśnienia dot. SUBSYDIUM PŁACOWEGO A EFEKTU ZACHĘTY W 2009 R.

2008-12-18 12:45:00

W dniu dzisiejszym, czwartek 18.12.2008r., ukazał się na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej materiał autorstwa Pani Ewy Brożyny pt. "SUBSYDIUM PŁACOWE A EFEKT ZACHĘTY W 2009 R". , którego pełną treść zamieszczamy poniżej W związku z kierowanymi do

więcej

Sygnity S.A. ułatwi rozliczanie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

2008-12-18 11:04:00

Spółka Sygnity S.A. podpisała umowę z PFRON na modyfikację Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Celem modyfikacji systemu jest ułatwienie rozliczania refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą.

więcej

KOMUNIKAT OBPON - W dniu 17.12.2008r - SENAT PRZYJĄŁ USTAWĘ o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz - bez poprawek.

2008-12-18 09:40:00

Szanowni Państwo w dniu wczorajszym Senat RP - przyjął USTAWĘ  o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz - bez poprawek. Oznacza to, iż w dniu dzisiejszym zostanie ona przekazana do podpisu Prezydenta.  O wszelkich zmianach związanych z dalszym losem ustawy

więcej

KOMUNIKAT OBPON - informacje z prac na zmianą ustawy prowadzone w Senacie

2008-12-16 22:37:00

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. druki sejmowe nr 1275, 1274, 1389, 1389-A druki

więcej

PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ROZLICZENIU ROCZNYM 2008r: Książka 'Dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych...'

2008-12-16 15:49:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia pełną ofertę swojego wydawnictwa w zakresie tematyki dotyczącej

więcej

Prace Senatu nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji- ze strony MPiPS

2008-12-15 21:23:00

Aktualności Prace Senatu nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji 15-12-2008 11 grudnia br. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej obradowała nad ustawą o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komisja

więcej

Zmiany w dofinansowaniu pracy już od 1 stycznia?

2008-12-12 16:29:00

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nabiera tempa. 11 grudnia senacka Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła jednogłośnie wniosek o zatwierdzenie projektu bez poprawek. We wtorek Senat powinien zatwierdzić nowelizację. Nowelizacja ma

więcej

Senatorowie zajęli się ustawą

2008-12-12 16:16:00

Podczas dzisiejszego posiedzenia Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W pracach uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Organizacji

więcej

BON: Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji...

2008-12-12 13:37:00

Dnia 5 grudnia br. Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany związane są z wymogiem dostosowania przepisów obowiązujących w Polsce do przepisów Unii Europejskiej, w

więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych - wchodzi w życie 11 grudnia 2008r.

2008-12-11 13:13:00

Dnia 26 listopada 2008r. ogłoszone zostało rozporządzenie MPiPS, mające wejść w życie w dniu 11 grudnia 2008r., zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie wprowadza udogodnienia w zakresie ubiegania się o

więcej

PODZIĘKOWANIA DLA PANI EDYTY SIERADZKIEJ I ZESPOŁU PRACOWNIKÓW OGÓLNOPOLSKIEJ BAZY PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2008-12-11 10:57:00

  Witam serdecznie Bardzo proszę o przekazanie Pani Edycie Sieradzkiej wyrazów ogromnego uznania i serdeczne podziękowania za Jej nieprzeciętną inicjatywę i zaangażowanie w procesie tworzenia zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Pani Edyta Sieradzka w dniu dzisiejszym tj. 10 grudnia 2008r. uczestniczyć będzie w spotkaniu z senatorami w Senacie RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uchwalonej przez Sejm przekazanej do Senatu

2008-12-10 12:34:00

Informacja z ostatniej chwili: firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że w dniu 10 grudnia 2008r. o godz. 16:30 bezpośrednio po szkoleniu dla pracodawców osób niepełnosprawnych odbywającym sie dziś w Warszawie, Pani Edyta Sieradzka

więcej

KOMUNIKAT OBPON DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU DOFINANSOWAŃ PO 1 stycznia 2009r w szczególności dla osób, które były w Poznaniu, Bydgoszczy i Wrocławiu.

2008-12-09 23:43:00

Szanowni Państwo - informuję, iż omawiana na szkoleniu z Państwem definicja "kosztów płacy" od 1 stycznia 2009r . - nie będzie mogła jednak zawierać ekwiwalentów za urlop wypłaconych Waszym pracownikom oraz absolutnie umowy zlecenia bądź o dzieło z własnym pracownikiem ,

więcej

TEKST USTAWY UCHWALONY PRZEZ SEJM PRZEKAZANY DO SENATU

2008-12-09 23:40:00

  Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu       USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.   o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

więcej

BARDZO WAŻNE - A JEDNAK OTWARTY RYNEK NIE ZOSTAŁ ZRÓWNANY Z ZPCHR - publikujemy tekst ustawy uchwalonej przez Sejm przekazany do Senatu

2008-12-09 13:01:00

  Ustawy uchwalone na 31. posiedzeniu Sejmu   Lp. Tytuł ustawy Data Decyzja

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.