Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej do polskich Parlamentarzystów w kwestii prac legislacyjnych dotyczących projektu rozporządzenia GBER

2013-07-22 07:59:00

Organizacja OBPON.ORG przedstawia pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak - Kamysz  do polskich Parlamentarzystów w kwestii prac legislacyjnych dotyczących projektu : rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym

więcej

Niepełnosprawni mogą zniknąć z firm ochroniarskich

2013-07-19 11:25:00

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest w firmach ochroniarskich dość powszechnym zjawiskiem. Dzięki dotacjom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracodawcy obniżają w ten sposób koszty swojej działalności. Ta sytuacja może jednak wkrótce się

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON ORAZ PFRON dotyczące zaświadczeń od lekarzy specjalistów i dokumentowania schorzeń szczególnych

2013-07-19 09:01:00

W dniu 19.07.2013 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON oraz PFRON  z zapytaniem dotyczącym zaświadczeń od lekarzy specjalistów i dokumentowania schorzeń szczególnych. Plik pisma do BON do pobrania >>> Plik pisma do PFRON do

więcej

Wsparcie niepełnosprawnych pracowników w rękach Brukseli

2013-07-18 12:29:00

Trwają prace nad ostateczną wersją projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zmian w przepisach o limitach pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie UE, które wiążą się m. in. z ograniczeniem wsparcia na dofinansowanie zatrudnienia osób z

więcej

Stanowisko MPiPS dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń

2013-07-18 12:09:00

Organizacja OBPON.ORG przedstawia odpowiedź BON na poniższe zapytania. Pytanie z 14 czerwca 2013 Czy wypłata wynagrodzenia 2 dni po terminie wysyłki wniosku o dofinansowanie spowoduje  zwrot dofinansowania za te osoby, jeżeli został zachowany termin 14 dni

więcej

Firmy muszą przesłać sprawozdania wojewodom

2013-07-18 08:45:00

Do 20 lipca pracodawcy, którzy mają status zakładu pracy chronionej (ZPChr), powinni przesłać do urzędu wojewódzkiego informacje m.in. o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych za pierwsze półrocze 2013 r. Jednak w związku z tym, że termin ten przypada w sobotę, będą to

więcej

Czy zatrudnianie niepełnosprawnych będzie mniej opłacalne?

2013-07-17 09:53:00

Upadłość ponad stu tysięcy firm i kilkaset tysięcy nowych bezrobotnych - takie mogą być skutki wdrożenia nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych. Regulacja ta zagraża bowiem funkcjonowaniu programu dopłat do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

więcej

KE ogranicza pomoc publiczną. Niepełnosprawni bez pracy?

2013-07-17 09:30:00

Blisko ćwierć miliona osób niepełnosprawnych w całym kraju może zostać bez pracy, jeśli w życie wejdą nowe unijne regulacje dotyczące pomocy publicznej. - Tylko na Mazowszu problem może dotknąć 24 tysięcy osób - alarmują radni sejmiku województwa. Komisja Europejska

więcej

Niepełnosprawni będą tracić zatrudnienie

2013-07-17 07:45:00

Po obniżeniu dofinansowań dla zakładów pracy chronionej firmy mogą rezygnować z tego statusu. Zagrożone są osoby z lekkim upośledzeniem

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON ORAZ PFRON dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności oraz dofinansowań do wynagrodzeń

2013-07-16 14:45:00

W dniu 16.07.2013 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem dotyczącym orzeczeń o niepełnosprawności oraz dofinansowań do wynagrodzeń   Plik pisma do BON do pobrania >>> Plik pisma do PFRON do pobrania >>> Z

więcej

'240 tys. niepełnosprawnych w Polsce może stracić pracę. Upadną zakłady'. Nowy pomysł KE

2013-07-16 10:28:00

- 240 tys. osób straci pracę, upadną zakłady. To będzie załamanie na rynku pracy niepełnosprawnych - alarmuje Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Przeciwko nowemu prawu, które proponuje KE, protestują organizacje pozarządowe i europosłowie różnych państw.

więcej

Od 10 lipca 2014 r. niepełnosprawny znów będzie pracował krócej

2013-07-15 09:20:00

Jeżeli Sejm nie zmieni ustawy, 10 lipca 2014 r. przestanie obowiązywać przepis dopuszczający pracę w skróconym wymiarze jedynie pracownikom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy uzyskali od lekarza stosowne zaświadczenie.  

więcej

Ekwiwalent za urlop niepełnosprawnego bez dofinansowania - Edyta Sieradzka

2013-07-15 08:01:00

Do kosztów płacy można doliczyć składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od należności za dni niewykorzystanego w naturze urlopu. Samo świadczenie i naliczone od niego składki społeczne trzeba jednak pomijać Co miesiąc pracodawca uzyskujący dopłaty z

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO UOKiK dotyczące przebiegu spotkania Komitetu Doradczego KE ds. Pomocy Państwa w sprawie projektu rozporządzenia GBER ODPOWIEDŹ UOKiK Z DNIA 11.07.2013 R.

2013-07-12 09:49:00

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa   Szanowni Państwo,   Zarząd Organizacji Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.ORG), której

więcej

Odpowiedź BON dla OBPON.ORG dotycząca wyliczania kosztów płacy w poz. 52 na INF-D-P

2013-07-11 15:18:00

Organizacja OBPON.ORG skierowała drogą mailową zapytanie do PFRON dotyczące wyliczania kosztów płacy w poz. 52 na INF-D-P, które z kolei zostało przekazane przez PFRON do BON. Poniżej publikujemy odpowiedź BON na zadane przez Wiceprezes OBPON.ORG Panią Edytę Sieradzką zapytanie.

więcej

Krótsza praca jeszcze przez rok wymaga zaświadczenia

2013-07-11 09:29:00

Do 9 lipca 2014 roku będą obowiązywać obecne przepisy regulujące czas pracy osób z dysfunkcjami. Jeśli Sejm ich nie zmieni, przywrócone zostaną zasady, które były stosowane do końca 2011 roku.

więcej

Co dalej z zatrudnieniem niepełnosprawnych? - komentarz BCC do projektu Komisji Europejskiej dot. pomocy publicznej

2013-07-10 11:19:00

Jeśli wejdzie w życie projekt Komisji Europejskiej wprowadzający limity kwotowe pomocy publicznej, roczne wsparcie finansowe z budżetu na zatrudnianie niepełnosprawnych spadnie z 3 mld zł do 200 mln zł. To w praktyce oznacza likwidację systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

więcej

Rząd niewiele wynegocjował dla niepełnosprawnych

2013-07-10 11:17:00

Rząd niewiele osiągnął w rozmowach z Komisją Europejską w sprawie nowego rozporządzenia, które ogranicza przyznawanie pomocy z budżetu państwa - ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Gdyby rozporządzenie weszło w życie, roczne wsparcie finansowe z budżetu

więcej

Odpowiedź BON dla OBPON.ORG dotycząca dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

2013-07-10 10:28:00

Organizacja OBPON.ORG skierowała drogą mailową zapytanie do PFRON odnośnie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które z kolei zostało przekazane przez PFRON do BON. Poniżej publikujemy odpowiedź BON na zadane przez Wiceprezes OBPON.ORG Panią Edytę Sieradzką

więcej

Mleczko: mamy zapewnienie, że projekt KE nie uderzy w niepełnosprawnych

2013-07-09 10:36:00

Komisja Europejska nie chce w Polsce ograniczać dostępu osób niepełnosprawnych do rynku pracy - takie zapewnienie otrzymał wiceminister pracy Radosław Mleczko po spotkaniu z komisarzem UE ds. konkurencji Joaquinem Almunią w Brukseli.   Chodzi o projekt KE, który

więcej

Komunikat Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie nowego projektu rozporządzenia w sprawie GBER

2013-07-08 18:21:00

08-07-2013 W dniu 5 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie projektu rozporządzenia Komisji WE w sprawie uznania niektórych kategorii pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W spotkaniu wzięli udział m. in.

więcej

Unijne 'nie' dla ograniczenia pomocy dla niepełnosprawnych

2013-07-08 09:14:00

Wszystkie kraje UE sprzeciwiły się przepisom, które mogą zmniejszyć dofinansowanie pracodawców zatrudniających pracowników z dysfunkcjami – poinformował Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

więcej

Odpowiedź PFRON dla OBPON.ORG odnośnie wdrożenia nowej wersji aplikacji SODiR

2013-07-08 08:31:00

Dzień dobry,   W związku z informacjami, które otrzymujemy od pracodawców osób niepełnosprawnych o utrudnieniach w korzystaniu z aplikacji SODiR spowodowanych dostosowaniem aplikacji SODIR Online do standardu WCAG 2.0 określającego wytyczne dotyczące tworzenia

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG Informacja ze spotkania w MPiPS dotyczącego projektu w sprawie GBER

2013-07-05 14:16:00

Szanowni Państwo, informujemy, że dzisiaj (5 lipca 2013 r.)  w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie mające na celu przybliżenie zainteresowanym postępu prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych, które ma

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry