Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17591 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2740 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Relacja z konferencji 23-24 kwietnia 2009r. - Chlewiska, Pałac Odrowąża

2009-05-05 12:17:00

www.manorhouse.pl DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ LICZNIE PRZYBYŁYM UCZESTNIKOM!

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Oferta dla pracodawców w zakresie form pomocy przy składaniu wniosków o rekompensatę dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, asystentów osób niepełnosprawnych oraz zwrotu kosztów szkoleń

2009-05-05 11:57:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem ze strony naszych Klientów uzyskaniem zwrotu dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych (budowy i rozbudowy, transportowe i

więcej

Fiskus odroczy podatek firmie zatrudniającej niepełnosprawnych

2009-05-04 10:33:00

ZMIANA PRAWA - Nowe rozporządzenie określi zasady przyznawania ulg w spłacie podatków przedsiębiorcom zatrudniającym osoby w niekorzystnej sytuacji i osoby niepełnosprawne. Przedsiębiorca może ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym stanowiące pomoc publiczną w ramach

więcej

Nowe refundacje z PFRON

2009-05-04 08:58:00

Przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych już niebawem będą mogli wystąpić o refundację dodatkowych wydatków związanych z dostosowaniem firmy do potrzeb takich pracowników W ostatnich dniach kwietnia minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Finansowanie z ZFRON wyjazdu turystyczno-rekraacyjnego

2009-05-02 23:52:00

WYBRANE Z SERWISU www.vademecumwiedzy.pl   PYTANIE NR: 6715/2009 Pytanie: Firma będąca ZPCHR organizuje dla swoich pracowników wyjazd turystyczno-rekraacyjny. Koszty to przejazd, nocleg, wyżywienie, zwiedzanie zabytków. Uczestnictwo potwierdzili

więcej

OBPON: Odniesienie do materiału Fakty RMF FM pt. 'Koniec z wojażami pod przykrywką szkoleń dla niepełnosprawnych'

2009-05-01 01:22:00

"Koniec z wojażami pod przykrywką szkoleń dla niepełnosprawnych" - Fakty RMF FM (Czwartek, 2009-04-30 10:07) W ciągu tygodnia Ministerstwo Pracy przygotuje rozporządzenie, które ograniczy możliwości organizowania wyjazdów służbowych, opłacanych z Państwowego

więcej

KOMUNIKAT OBPON: informacja dla pracodawców osób niepełnosprawnych w sprawie szkoleń z zakresu 'ZFRON - zmiany po nowelizacji rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych'

2009-04-30 23:34:00

Szanowni Państwo - wobec pojawiających się zapytań w sprawie szkoleń o tematyce, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych organizowanych przez naszą firmę , firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: Firma nasza

więcej

Czy można pożyczyć środki z ZFRON

2009-04-30 12:02:00

W związku z obecnym kryzysem gospodarczym nasza firma popadła w kłopoty finansowe. Czy możemy pożyczyć środki zakładowego funduszu rehabilitacji, by utrzymać płynność finansową, a tym samym zachować poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

więcej

Zpch-y wsparte pieniędzmi publicznymi

2009-04-27 18:22:00

22 kwietnia minister pracy i polityki społecznej Joanna Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej dla zakładów pracy chronionej. Wsparcie będzie udzielane ze środków PFRON. Nie wiadomo jednak, czy przedsiębiorcom prowadzącym zpch-y zostaną zwrócone te

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna - Pani Edyta Sieradzka nieobecna w dniach 28.04.2009r.- 04 maja 2009r.

2009-04-27 15:19:00

Administracja serwisu i usługi TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ ( www.tok.zpchr.pl ) firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje: w dniach 28 kwietnia 2009r. do 04 maja 2009r. Pani Edyta Sieradzka będzie nieobecna. W związku z tym telefonicznych

więcej

OPRACOWANIE OBPON: KALKULATOR DO WYLICZEŃ ULG WE WPŁATACH NA PFRON (wersja z uszczegółowieniem)

2009-04-25 00:00:00

W związku z wieloma zapytaniami o metody i sposób naliczania ulg we wpłatach na PFRON dla kontrahentów prezentujemy dla naszych Klientów KALKULATOR DO WYLICZEŃ ULG WE WPŁATACH NA PFRON Uwaga! Wersja z uszczegółowieniem kalkulator do pobrania po

więcej

CZY PRACODAWCA POWINIEN ZŁOŻYĆ KOREKTY DOFINANSOWAŃ ZA ROK 2008 W PRZYPADKU WYPŁAT WYNAGRODZEŃ DO 10-go DNIA NASTĘPNEGO MIESIĄCA

2009-04-23 16:54:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH otrzymała od Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pismo z dnia 31.03.2009r., z którego wynika, że nasza firma jakoby błędnie informuje pracodawców osób niepełnosprawnych o

więcej

UWAGA! Nowe rozporządzenie w sprawie pomocy dla ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

2009-04-23 12:27:00

22 kwietnia br. Pani Minister Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawnie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem publikacji w

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Jeszcze kilka słów o osobach niewidomych na gruncie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK

2009-04-19 18:44:00

Opracowała dla firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNCYH: Anna Pałecka-Błaszczyk, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON 19 kwietnia 2009 r. materiał wyłącznie dla zalogowanych użytkowników   www.zpchr.info

więcej

KOMUNKAT OBPON: 20 mln odwiedzin w serwisie dla pracodawców www.zpchr.info !!!

2009-04-19 18:28:00

Szanowni Państwo, informujemy, że stworzony i prowadzony przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH serwis internetowy dla pracodawców osób niepełnosprawnych    ( www.zpchr.info  ) zanotował już przeszło 20

więcej

Wyliczamy koszty płacy przy dofinansowaniu - EDYTA SIERADZKA

2009-04-17 08:51:00

Pracownik mający lekki stopień niepełnosprawności był zatrudniony do 15 marca 2009 r. w systemie zmianowym jako dozorca. W ewidencji czasu pracy za marzec ma wykazane 75godz./30 godz. praca plus 45 godz. urlop wypoczynkowy. Na jego pobory złożyło się: 217,50 zł pensji zasadniczej, 427,05 zł

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Wzór wypełniania informacji o pomocy publicznej, którą pracodawcy muszą co miesiąc składać do PFRON wysyłając wniosek Wn-D o dofinansowanie - Edyta Sieradzka

2009-04-16 13:49:00

W związku z informacjami na temat dołączania do WND informacji o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy publicznej mam pytania 1 - czy data wysyłania informacji jest taka sama jak data wysyłania WND 2 - co z informacjami za styczeń i luty których nie wysyłało się 3 - proszę o przykładowe

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Czy szkolenie dla prezesa (osoba niepełnosprawna) dotyczące funkcjonowania ZPChr można zrefundować z ZFRON? Jeśli tak to z jakiej puli

2009-04-15 10:51:00

WYBRANE Z SERWISU www.vademecumwiedzy.pl   PYTANIE NR: 6660/2009 Pytanie: Dzień Dobry Czy szkolenie dla prezesa (osoba niepełnosprawna) dotyczące funkcjonowania ZPChr można zrefundować z ZFRON? Jeśli tak to z jakiej puli. Proszę o pilną odpowiedż pytanie

więcej

KOMUNIKAT OBPON: informacja dla pracodawców osób niepełnosprawnych w sprawie szkoleń

2009-04-14 19:49:00

Szanowni Państwo - wobec pojawiających się ofert szkoleń o różnej tematyce, skierowanych do pracodawców osób niepełnosprawnych oraz zapytaniach do nas kierowanych, firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: Firma nasza

więcej

Wystąpienie Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych do Pana Ministra Jarosława Dudy

2009-04-14 11:22:00

Warszawa, 08.04.2009 r. Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych W imieniu Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRAZON), skupiającej największe

więcej

POPON zgłosił do BON projekt nowelizacji

2009-04-14 10:54:00

9 kwietnia została przedłożona Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, ministrowi Jarosławowi Dudzie propozycja projektu nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie wydatkowania

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Informacja dla użytkowników serwisu VADEMECUM WIEDZY

2009-04-12 12:21:00

Szanowni Państwo, użytkownicy serwisu   ( www.vademecumwiedzy.pl ) , administracja serwisu, firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: od niedawna możliwe jest przeglądanie wybranych odpowiedzi na pytania napływajace do naszego serwisu

więcej

OBPON: SPOTKANIE KONFERENCYJNO SZKOLENIOWE DLA WŁAŚCICIELI, PREZESÓW, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, KSIĘGOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ FINANSAMI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ ORAZ PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z OTWARTEGO RYNKU PRACY

2009-04-10 09:53:00

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W 2 - DNIOWYM  SPOTKANIU KONFERENCYJNO  - SZKOLENIOWYM DLA WŁAŚCICIELI, PREZESÓW, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, KSIĘGOWYCH - OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ FINANSAMI W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELI FIRM ZAINTERESOWANYCH ZATRUDNIANIEM

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Komunikat PFRON w spr. sporządzania informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. (Długo oczekiwana informacja o otrzymanej pomocy publicznej została w końcu opublikowana na stronach PFRON w dniu 9 kwietnia 2009r.)

2009-04-09 21:51:00

Szanowni Państwo – z informacji zamieszczonej na stronie PFRON wynika, iż wszyscy Państwo którzy postępowali zgodnie z naszymi wytycznymi, które były przedstawiane na szkoleniach organizowanych przez OBPON dot. dofinansowań i pomocy publicznej oraz zamieszczane w odpowiedziach

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.