Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

E-SOD aplikacja rozliczeń dofinansowań jako najlepsze i najtańsze rozwiązanie - TYLKO W DNIACH OD 25 DO 29 MAJA SPECJALNE RABATY! - OSTATNI DZIEŃ PROMOCJI

2009-05-24 08:11:00

E-SOD aplikacja rozliczeń dofinansowań jako najlepsze i najtańsze rozwiązanie wspomagające rozliczenia pomocy publicznej otrzymywanej z PFRON, związanej z dofinansowaniami do wynagrodzeń

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Relacja ze spotkania w PFRON w sprawie refundacji dodatkowych kosztów (Rozp. z dnia 22 kwietnia) Wzór wniosku przedstawionego przez PFRON

2009-05-20 23:41:00

Dnia 20 maja 2009 r. w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu nowej formy pomocy publicznej dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej osiągających wskaźnik zatrudnienia osób

więcej

BARDZO WAŻNE - KOMUNIKAT OBPON: AKTUALNY WZÓR oraz Instrukcja wypełnienia informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2009-05-20 21:48:00

 zwiazku z KOMUNIKATEM OBPON: KOMUNIKAT OBPON: dotyczący 'modułu' do generowania informacji o pomocy publicznej z dnia 14 maja 2009r. czytaj komunikat >>>   publikujemy dla Państwa AKTUALNY

więcej

PFRON: Spotkanie z organizacjami pracodawców – lista uczestników

2009-05-19 19:08:00

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego sposobu realizacji zadania określonego w art. 32 ustawy o rehabilitacji, tj. udzielania pomocy pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej przez Fundusz, została zamknięta. Do udziału w spotkaniu

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dotyczący 'modułu' do generowania informacji o pomocy publicznej

2009-05-18 14:13:00

Szanowni Państwo! W związku z napływającymi do naszej firmy zapytaniami:    "Czy w związku z tym, iż musimy co miesiąc póki co w formie papierowej wysyłać do PFRON informację  o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną

więcej

VADEMECUM WIEDZY: WYLICZENIE EFEKTU ZACHĘTY

2009-05-17 09:31:00

WYBRANE Z SERWISU www.vademecumwiedzy.pl        www.vademecumwiedzy.pl Pytanie: W jaki sposób liczymy "efekt zachęty" oraz czy i kiedy występowć o SOD dla pracownika , który rozwiązał z własnej inicjatywy umowę o

więcej

WAŻNE! Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającgo rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 6 maja 2009 r.)

2009-05-15 13:21:00

Zfron 6.05.2009                                     Projekt z dnia 06.05 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

więcej

OBPON: Zapytanie do BON o termin udzielania pomocy w formie dofinanowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

2009-05-15 13:19:00

Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) zwróciła się z prośbą do Minister Pracy i Polityki Społecznej

więcej

KOMUNIKAT OBPON nr II - Zmiana w wypełnianiu informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którą pracodawcy muszą co miesiąc dołączać do Wniosku Wn-D starając się o dofinansowanie i na razie jeszcze w formie papierowej wysyłać ją do PFRON. (dla pracodawców wypłacających wynagrodzenia w kolejnym miesiącu)

2009-05-14 10:37:00

  Szanowni Państwo – w dniu dzisiejszym zwróciłam się z zapytaniem do PFRON, czy taki sam dzień udzielenia pomocy (tzn. ostatni dzień okresu sprawozdawczego obowiązuje również firmy wypłacające wynagrodzenia dla swoich pracowników w miesiącu kolejnym np. za

więcej

WAŻNE KOMUNIKAT OBPON - Zmiana w wypełnianiu informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którą pracodawcy muszą co miesiąc dołączać do Wniosku Wn-D starając się o dofinansowanie i na razie jeszcze w formie papierowej wysyłać ją do PFRON

2009-05-13 20:54:00

  Szanowni Państwo – w dniu dzisiejszym na stronie internetowej PFRON ( www.pfron.org.pl ) [opublikowany rownież na stronie naszego serwisu www.zpchr.info ] ukazał się komunikat informujący pracodawców, iż PFRON otrzymał z Biura Pełnomocnika Rządu d/s Osób

więcej

KOMUNIKAT PFRON I BON: Ustalanie dnia udzielenia pomocy publicznej w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

2009-05-13 18:17:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w nawiązaniu do komunikatu z dnia 9 kwietnia 2009 r. „Sporządzanie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

więcej

OBPON: Zgłoszenie do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez PFRON dnia 20 maja 2009r. dotyczącym sposobu realizacji ubiegania się o pomoc przewidzianą w art. 32 ustawy o rehabilitacji dla zakładów pracy chronionej

2009-05-13 09:34:00

Przemyśl, dnia 13.05.2009r. Do: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa Sz. Pani Katarzyna Kamińska  

więcej

OBPON: zapytanie do MPiPS i PFRON w zakresie przewidywanej procedury rozpatrywania wniosków pracodawców o zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych

2009-05-12 11:22:00

  Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) zwróciła się z prośbą do Minister Pracy i Polityki

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Tabela zawierająca przegląd form pomocy publicznej dla pracodawców osób niepełnosprawnych z chronionego oraz otwartego rynku pracy

2009-05-11 21:26:00

W związku z licznymi zapytaniami Klientów naszej firmy - prezentujemy tabelę zawierającą przegląd form pomocy publicznej dla pracodawców osób niepełnosprawnych z chronionego oraz otwartego rynku pracy. Opracowanie dla firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Pomoc dla zakładów pracy chronionej - zasady i tryb ubiegania się o dofinansowanie i refundację

2009-05-11 21:19:00

W „Dzienniku Ustaw” Nr 70, poz. 603 z dnia 8 maja 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Przedsiębiorco, możesz liczyć na wsparcie! Do 500 tys. euro wsparcia dla przedsiębiorstwa!

2009-05-09 13:35:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE SWOICH KLIENTÓW o możliwości uzyskania pomocy publicznej w kwocie do 500 tys. euro tzw. 'skumulowanej' pomocy de minimis! Tak więc każde przedsiębiorstwo, które nie uzyskało całkowitej kwoty

więcej

WAŻNE! Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych dot. art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji - zwrot dodatkowych kosztów nowo zatrudnionych niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy

2009-05-09 13:21:00

Informujemy, że został opublikowany wzór w niosku (Wn-ZK) o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych dot. art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji - zwrot dodatkowych kosztów nowo zatrudnionych niepełnosprawnych bezrobotnych i

więcej

WAŻNE! OPUBLIKOWANE! Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. WESZŁO W ŻYCIE 8 MAJA 2009r.

2009-05-09 09:05:00

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 8 MAJA 2009r. O GODZINIE 22:49 OPUBLIKOWANE ZOSTAŁO   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Pomoc finansowa ze środków PFRON dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Dodatkowe koszty. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu (omówienie rozporządzenia z 22 kwietnia 2009r. - ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK

2009-05-08 14:23:00

Opracowanie dla firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNCYH: Anna Pałecka-Błaszczyk, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON 27 kwietnia 2009 r. materiał wyłącznie dla zalogowanych użytkowników   www.zpchr.info   - Klientów OBPON

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Dodatkowe koszty. Termin składania wniosków do PFRON dla zakładów pracy chronionej

2009-05-08 08:25:00

W związku z pojawiającymi się rozbieżnymi informacjami na temat terminów składania do PFRON wniosków o refundację dodatkowych kosztów przez zakłady pracy chronionej - podajemy do wiadomości:   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.