Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KIG-R: Drugie spotkanie w PFRON w sprawie refundacji podwyższonych kosztów dla ZPCH zatrudniających co najmniej 50% osób niepełnosprawnych

2009-07-06 11:56:00

3 lipca 2009 r. w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odbyło się drugie spotkanie dotyczące refundacji podwyższonych kosztów pracodawcom zatrudniającym co najmniej 50 % osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu PFRON Wojciech

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Spotkanie z organizacjami pracodawców osób niepełnosprawnych w sprawie pomocy określonej w art. 32 ustawy o rehabilitacji (...)

2009-07-06 11:45:00

Szanowni Państwo, w dniu 30 - go czerwca 2009 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował na swojej stronie internetowej ( www.pfron.org.pl ) o spotkaniu w sprawie pomocy określonej w art. 32 ustawy o rehabilitacji (...). Prezentujemy komunikat PFRON:

więcej

OBPON: zapytanie do MPiPS i PFRON w zakresie przewidywanej procedury rozpatrywania wniosków pracodawców o zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych ODPOWIEDŹ PFRON

2009-07-06 11:23:00

Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) zwróciła się z prośbą do Minister Pracy i Polityki Społecznej

więcej

PFRON - Formy wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

2009-07-05 20:25:00

Pracodawco, Zatrudniając osoby niepełnosprawne możesz ubiegać się o: zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów wyposażenia ich stanowiska pracy, zwrot kosztów zatrudnienia

więcej

OPRACOWANIE OBPON – dot. podpisanego w dniu 30 czerwca 2009r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

2009-07-05 18:39:00

Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości posiadają tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu W dniu 30 czerwca 2009r. podpisane zostało przez Panią Minister Jolantę Fedak rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z

więcej

WAŻNE! : Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów zatrudniania pracownika niepełnosprawnego

2009-07-05 17:58:00

Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów zatrudniania pracownika niepełnosprawnego 03-07-2009 30 czerwca 2009 r. Pani Minister Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Spotkanie z organizacjami pracodawców osób niepełnosprawnych w sprawie pomocy określonej w art. 32 ustawy o rehabilitacji (...)

2009-07-05 16:13:00

Spotkanie z organizacjami pracodawców osób niepełnosprawnych w sprawie pomocy określonej w art. 32 ustawy o rehabilitacji (...)   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza organizacje pracodawców osób

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Obowiązek składania wniosku Wn-U-G

2009-07-05 16:12:00

PFRON informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 8, poz. 42) w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osoba niepełnosprawną prowadząca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G   Państwowy Fundusz

więcej

KOMUNIKAT OBPON: VADEMECUM WIEDZY - Pani Anetta Lewandowska, konsultant w serwisie Vademecum Wiedzy uzyskała tytuł biegłego rewidenta

2009-06-27 10:29:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że Pani Anetta Lewandowska, konsultant udzielający odpowiedzi w serwisie   www.vademecumwiedzy.pl uzyskała uprawnienia BIEGŁEGO REWIDENTA . Anetta Lewandowska ekonomista

więcej

KOMUNIKAT OBPON: TOK - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna w OBPON, zmiana numerów telefonów

2009-06-27 09:45:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przypomina, że dla Klientów naszej firmy, posiadających dostęp do naszych serwisów internetowych www.zpchr.info   oraz www.vademecumwiedzy.pl   usługa TELEFONICZNEJ OBSŁUGI

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Rozmowy w sprawie pomocy dla pracodawców z przedstawicielami PFRON i MPiPS

2009-06-26 13:34:00

3 lipca odbędzie się spotkanie z przedstawicielami PFRON i Ministerstwa Pracy, w sprawie stosowania przepisów dotyczących refundacji dodatkowych kosztów na podstawie art. 32 ustawy o rehabilitacji (...). Pismo do MPIPS w spr. niezadowolenia środowiska pracodawców

więcej

KOMUNIKAT OBPON: W dniu 24 czerwca (środa) 2009 roku nasze serwisy internetowe były nieczynne z powodu niespodziewanej awarii serwera. Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy

2009-06-25 09:07:00

W dniu 24 czerwca (środa) 2009 roku nasze serwisy internetowe były nieczynne z powodu niespodziewanej awarii serwera. Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy. Z poważaniem Krzysztof Kuncelman - właściciel

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: Dodatkowe koszty, odrzucanie wniosków przez PFRON z powodu nieosiągania wskaźnika zatrudnienia 50% niepełnosprawnych w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

2009-06-25 08:22:00

 Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wystosowała kolejne zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w związku z wątpliwościami dotyczącymi refundacji dodatkowych kosztów dla pracodawców

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Apel do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o zorganizowanie spotkania w celu doprecyzowania przepisów rozp. z dnia 22 kwietnia 2009r. w spr. pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzących ZPChr ze środków PFRON

2009-06-23 10:07:00

Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w dniu dzisiejszym, tj. 23.06.2009r. wystosowała do Pana Ministra Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informację o problemach interpretacyjnych wynikających z nie do

więcej

RZECZPOSPOLITA: Wsparcie z PFRON według wytycznych

2009-06-23 07:30:00

Pracodawcy uważają, że opracowane przez resort pracy zasady refundowania dodatkowych kosztów zakładom pracy chronionej w nieuzasadniony sposób ograniczają możliwość otrzymania tego wsparcia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało informacje o stosowaniu niektórych

więcej

KOMUNIKAT OBPON II - dot. KONTROLI PFRON uzyskanego przez pracodawców dofinansowania za pierwszy kwartał 2009r.

2009-06-22 12:04:00

KOMUNIKAT OBPON - dot. KONTROLI PFRON uzyskanego przez pracodawców dofinansowania za pierwszy kwartał 2009r. Z wstępnie uzyskanych informacji z PFRON, wynika, iż kontrole uzyskanego dofinansowania za pierwszy kwartał 2009r. były związane z projektem unijnym, jaki

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: w sprawie odpowiedzi BON z dnia 16.06.2009r. dotyczącej kwalifikowania kosztów stanowiących podstawę uzyskania pomocy publicznej w postaci refundacji dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

2009-06-20 13:42:00

  INFORMUJEMY, ŻE FIRMA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKIEROWAŁA DO BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPYTANIE : I. Ze zdziwieniem i przykrością przyjęliśmy odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: W sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON, w szczególności dot. zaległości finansowych pracodawcy składającego wniosek o refundację dodatkowych kosztów

2009-06-20 13:05:00

      INFORMUJEMY, ŻE FIRMA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKIEROWAŁA DO BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPYTANIE :    Stosownie do § 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia

więcej

Założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 5.03.2009 r.) - Rekomendacja KRM z dnia 2009-06-19

2009-06-20 13:00:00

Założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 5.03.2009 r.) Rekomendacja KRM Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 19.06.2009r.

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Finansowanie z ZFRON kolonii, obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci pracowników niepełnosprawnych

2009-06-20 11:31:00

  WYBRANE Z SERWISU www.vademecumwiedzy.pl   PYTANIE NR: 7090/2009   Pytanie: Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie: czy z pomocy indywidualnej ZFRON można finansować tylko kolonie, obozy i turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

więcej

KOMUNIKAT OBPON – dot. obecnie prowadzonych przez PFRON kontroli dofinansowań do wynagrodzeń w ZPCHR i na tzw. otwartym rynku, które obejmują pierwszy kwartał br.

2009-06-19 17:15:00

   Szanowni Państwo – z docierających do naszej firmy informacji od pracodawców wynika, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który rozpoczął od ponad miesiąca kontrole uzyskiwanego przez pracodawców dofinansowania do wynagrodzeń za

więcej

KOMUNIKAT OBPON – dot. korekt druków INF-D-P i INF-U-P za rok 2008r. po ukazaniu się wyjaśnienia MPiPS z dnia 18 czerwca br.

2009-06-19 16:36:00

KOMUNIKAT OBPON – dot. korekt druków INF-D-P i INF-U-P za rok 2008r. po ukazaniu się wyjaśnienia MPiPS z dnia 18 czerwca br. W związku z ukazaniem się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (zakładka osoby niepełnosprawne- www.mpips.gov.pl ) w

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Dnia 19 czerwca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - OPRACOWANIE: ANNA PAŁECKA - BŁASZCZYK

2009-06-18 12:43:00

  Dnia 19 czerwca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr

więcej

ODPOWIEDŹ BON DLA OBPON: w sprawie kwalifikowania kosztów stanowiących podstawę uzyskania pomocy publicznej w postaci refundacji dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

2009-06-18 11:43:00

Przemyśl, dnia 02.06.2009r. Sz. Pan Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Gałczyńskiego 4, 00- 362 Warszawa     Firma Ogólnopolska Baza

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.