Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

OPRACOWANIE OBPON: Wysokość dofinansowania w 2010 r. przy zakładanej wysokości minimalnego wynagrodzenia w kwocie 1317zł (zpchr/otwarty rynek)

2009-07-15 10:30:00

  Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z dnia 30 listopada 2002 r.) Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno- Gospodarczych uzgodnia wynagrodzenie minimalne w wysokości 1317 zł brutto, począwszy od 1 stycznia 2010 r.

więcej

KIG-R I OBPON: Interwencja u Minister Jolanty Fedak w sprawie zwiększenia limitu pomocy de minimis do 500 tys. EUR

2009-07-14 19:41:00

KIG-R i OBPON wystąpiło z interwencją do Minister Pracy i Polityki Społecznej - Jolanty Fedak. Treść interwencji została zamieszczona poniżej. plik do pobrania >>> OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

więcej

KIG-R I OBPON: pismo do Ministra Dudy z pozytywnym katalogiem dodatkowych kosztów administracyjnych

2009-07-14 19:35:00

KIG-R I OBPON wystąpiło z pismem do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Jarosława Dudy. Treść pisma została zamieszczona poniżej. plik do pobrania >>> OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

więcej

WESZŁO W ŻYCIE: Rozporządzenie z dnia 30.06.2009r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników - opublikowane w Dzienniku Ustaw 09.07.2009r.

2009-07-14 19:08:00

Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 9 lipca 2009 r., nr 9, opublikowano rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia, czyli z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw,

więcej

OBPON: zapytanie do MPiPS i PFRON w zakresie przewidywanej procedury rozpatrywania wniosków pracodawców o zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych ODPOWIEDŹ PFRON 24.06.2009r. + ODP. BON 30.06.2009r.

2009-07-14 19:07:00

Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) zwróciła się z prośbą do Minister Pracy i Polityki Społecznej

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Wystosowanie do BON zapytań w kwestii uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w śwetle wątpliwości wynikających ze zmian po 1 stycznia 2009r. OCZEKUJE NA ODPOWIEDŹ JUŻ: 113 DNI (ODPOWIEDŹ BON 30.06.2009r.+WYJAŚNIENIE OBPON 14.07.2009r.)

2009-07-14 18:06:00

W związku z licznymi wątpliwościami, niespójnymi  interpretacjami  obowiązującego prawa w ramach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, które są wynikiem zmian obowiązującego prawa od 1 stycznia 2009r., firma OGÓLNOPOLSKA BAZA

więcej

OPINIA OBPON: Odliczanie czasu do przedłożenia propozycji programów pomocowych dotyczących zwiększenia limitu pomocy de minimis

2009-07-14 10:54:00

  Zgodnie z pkt 6 Komunikatu Komisji — Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu  finansowego i gospodarczego (2009/C 16/01) państwa członkowskie, aby skorzystać z podwyższonego do 500 tys. EURO limitu

więcej

KIG-R: Interwencja do Ministra Jarosława Dudy w sprawie refundacji wydatków ze środków ZFRON

2009-07-13 13:38:00

Interwencja Izby do Ministra Jarosława Dudy w sprawie refundacji wydatków ze środków ZFRON. Warszawa, dnia 13.07.2009 r. L.dz./KIGR/PP/113/2009/EB Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu Ministerstwo

więcej

KIG-R: Interwencja do Ministra Jarosława Dudy w sprawie nowelizacji rozporządzenia o ZFRON - szkolenia

2009-07-13 13:20:00

Warszawa, dnia 13.07.2009 r. L.dz./KIGR/PP/2009/EB/114 Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, W związku z opublikowaniem dnia 15 maja

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Komunikat w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) od dnia 10 lipca 2009r. TEKST UJEDNOLICONY

2009-07-13 08:29:00

Przedstawiamy omówienie zmian   ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) od dnia 10 lipca 2009 r. wraz z TEKSTEM UJEDNOLICONYM ustawy.

więcej

PFRON: do dokumentów zwykłych Wn-D za czerwiec 2009 r. jak też do korekt składanych od dnia wdrożenia funkcjonalności za poprzednie miesiące, wnioskodawca będzie miał obowiązek załączyć informację o pomocy publicznej

2009-07-12 23:47:00

PFRON informuje, iż od dnia 8 lipca 2009 r. zarówno do dokumentów zwykłych Wn-D za czerwiec 2009 r. jak też do korekt składanych od dnia wdrożenia funkcjonalności za poprzednie miesiące, wnioskodawca będzie miał obowiązek załączyć informację o pomocy publicznej z częścią A i C lub A i

więcej

POPON: Pełnomocnik Rządu: 0,5 mln euro pomocy na czas kryzysu

2009-07-12 23:45:00

Pomoc dla pracodawców dotkniętych skutkami kryzysu ekonomicznego z ZFRON może zostać udzielona przedsiębiorcom na czas kryzysu w wysokości nie przekraczającej 500 tys. euro. Taką opinie wyraził podczas wczorajszego z potkania z Zarządem POPON, Pełnomocnik Rządu ds. Osób

więcej

Wakacyjna promocja na szkolenia i doradztwo indywidualne w siedzibie firmy - Tylko do 15.07.2009 r. - 20% rabatu!

2009-07-11 18:08:00

SZKOLENIA I DORADZTWO INDYWIDUALNE W SIEDZIBIE FIRMY WAKACYJNA PROMOCJA TYLKO DO 15.07.2009 R. 20% RABATU! Dla firm, które zgłoszą

więcej

OPINIA OBPON: Zmiany w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (SPROSTOWANIE OBPON)

2009-07-10 08:28:00

  W opracowaniu z dnia 08.07.2009r. znalazł się błąd. Publikujemy ponownie nasze opracowanie z wyjaśnieniem autorki.    Sprostowanie do opinii w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Do

więcej

KOMUNIKAT OBPON: VADEMECUM WIEDZY - Pani Edyta Sieradzka, Dyr. ds. Dofinansowań w OBPON, konsultant w serwisie Vademecum Wiedzy ukończyła Magisterskie Studia Menedżerskie MBA we Wrocławiu

2009-07-10 08:14:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że Pani EDYTA SIERADZKA, dyrektor ds. Dofinansowań w firmie OBPON, konsultant udzielający odpowiedzi w serwisie   www.vademecumwiedzy.pl ukończyła Magisterskie Studia Menedżerskie MBA na Wydziale

więcej

OPRACOWANIE OBPON: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - TEKST UJEDNOLICONY

2009-07-10 08:10:00

OPRACOWANIE OBPON: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zmiany wchodzą w życie dnia 22 lipca 2009r. TEKST UJEDNOLICONY Opracowanie: Anna

więcej

ZFRON: WYDATEK PRACOWNIKA NIE JEST WYDATKIEM PRACODAWCY, WYDATKIEM PRACODAWCY JEST UDZIELENIE POMOCY INDYWIDUALNEJ PRACOWNIKOWI NA CELE OKREŚLONE W § 2 ust. 1 pkt 11 lit. a-r rozporządzenia w sprawie ZFRON.

2009-07-10 07:10:00

Dnia 21 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891). I już pojawiły się, nie znajdujące podstaw prawnych w w/w

więcej

UWAGA! Nowa wersja systemu SODiR wersja 7.10 z dnia 8 lipca 2009r. z formularzem INF-OPP

2009-07-09 13:22:00

8 lipca PFRON wdrożył nową (7.10) wersję Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Nowa wersja aplikacji SODiR off-line rozszerzona jest o nowy formularz Inf-OPP: Informacji o Otrzymanej Pomocy Publicznej. GK 7.10 Zapraszamy na naszą stronę celem pobrania nowej wersji:

więcej

POPON: Rykoszetem w niepełnosprawnych pracowników

2009-07-09 09:25:00

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyraża jednoznacznie negatywne stanowisko w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 7 lipca

więcej

KOMUNIKAT OBPON: TOK - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna DYŻURY KONSULTANTÓW

2009-07-08 15:43:00

UWAGA! KOMUNIKAT OBPON DLA KLIENTÓW - UŻYTKOWNIKÓW TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ www.tok.zpchr.pl W związku z sezonem urlopowym podajemy informację o dyżurach naszych konsultantów: EDYTA SIERADZKA - nieobecna w dniach 07.07.2009r. -

więcej

Komentarz POPON do rozporządzenia w sprawie ZFRON

2009-07-08 15:05:00

W Dzienniku Ustaw nr 107 z dnia 7 lipca 2009 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany: - zakaz refundacji

więcej

WAŻNE - ZMIANA PRAWA: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

2009-07-08 14:50:00

W Dzienniku Ustaw nr 107 z dnia 7 lipca 2009 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

więcej

KOMUNIKAT OBPON: W sprawie dostepności systemu SODiR oraz funkcjonalności zakładki do pomocy publicznej innej niż de minimis

2009-07-08 13:09:00

Informujemy, że w dniach  07.07.2009 r. (wtorek) od godziny 00:01 do dnia 08.07.2009 r. (środa) do godziny 8:00 system SODIR był niedostępny. Od dnia dzisiejszego, tj. 08.07.2009r. aktywna jest w systemie zakładka służąca do wysyłania informacji o uzyskanej pomocy innej niż de minimis,

więcej

POPON: PFRON i rząd unikają odpowiedzi w sprawie dodatkowych kosztów

2009-07-08 09:04:00

3 lipca 2009 r. w siedzibie PFRON w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli PFRON i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z reprezentantami organizacji pracodawców, w tym Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło

więcej

KOMUNIKAT PFRON: System SODIR będzie niedostępny

2009-07-07 11:19:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 07.07.2009 r. (wtorek) od godziny 00:01 do dnia 08.07.2009 r. (środa) do godziny 8:00 system SODIR będzie niedostępny. Źródło: PFRON 07.07.2009r.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry