Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Zmian w PFRON-ie nie skonsultowano z partnerami społecznymi - Senatorowie dyskutowali we wtorek nad zmianami, wynikającymi z nowelizacji ustawy o finansach publicznych

2009-07-28 21:20:00

Zmian w PFRON-ie nie skonsultowano z partnerami społecznymi Planowane od 2012 roku podporządkowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ministrowi pracy i polityki społecznej nie zostało skonsultowane z partnerami społecznymi - zwraca uwagę senacka Komisja

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2009-07-28 16:40:00

W związku z wejściem w życie zmiany w opłacaniu sk ł adek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Ś wiadcze ń Pracowniczych od 1 lipca 2009 r.- zamieszczamy dla naszych Klientów poradnik pod tytułem: , Zasady podlegania ubezpieczeniom spo ł ecznym i ubezpieczeniu

więcej

OPINIA OBPON I ZAPYTANIE DO BON DOTYCZY PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA 6 MAJA 2009r. ODPOWIEDŹ BON 13.07.2009r.

2009-07-28 10:43:00

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ODPOWIEDŹ BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTYCZĄCĄ PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA 6 MAJA 2009r.  

więcej

OPRACOWANIE OBPON: PORÓWNANIE PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH W KONTEKŚCIE ZAKRESU KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ANNA-PAŁECKA - BŁASZCZYK

2009-07-25 12:28:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH przedstawia tabelaryczne opracowanie zawierające  PORÓWNANIE PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH W KONTEKŚCIE ZAKRESU KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM OSÓB

więcej

Interwencja KIG-R do Ministra Jarosława Dudy w sprawie zawężenia dodatkowych kosztów administracyjnych - odpowiedź Pełnomocnika

2009-07-24 22:09:00

Warszawa, dnia 23.06.2009 r. L.dz.KIGR/PP/2009/EB/99 Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze ! Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna pragnie

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Zmiany w systemie SODiR, nowa wersja GK 7.12 z dnia 07.07.2009r.

2009-07-24 16:08:00

Aktualna wersja oprogramowania: 7.12 ostatnia aktualizacja: 07.07.2009r. 07 lipca PFRON wdrożył nową (7.12) wersję Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. GK 7.12 z dnia 07.07.2009r. Zapraszamy na naszą stronę celem pobrania nowej wersji:

więcej

Pusta kasa PFRON

2009-07-24 11:50:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma w tym roku o 500 mln zł mniej na wsparcie osób niepełnosprawnych. Dlatego ograniczono wydatki na niektóre programy, w tym choćby na budowę podjazdów dla wózków inwalidzkich. Mniej pieniędzy otrzymują

więcej

Jest szansa na 500 tyś. euro

2009-07-24 11:49:00

W dniu wczorajszym w siedzibie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie kierownictwa Biura z przedstawicielami organizacji pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

więcej

Od 2012 r. PFRON będzie podlegał ministrowi pracy

2009-07-23 11:47:00

Od 2012 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie podlegał ministrowi pracy i polityki społecznej; rozwiązaniu ulegną dotychczasowa rada nadzorcza i zarząd funduszu - przewiduje nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która trafiła do Senatu. Zgodnie

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: w sprawie odpowiedzi BON z dnia 16.06.2009r. dotyczącej kwalifikowania kosztów stanowiących podstawę uzyskania pomocy publicznej w postaci refundacji dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych ODPOWIEDŹ BON 16.07.2009r.

2009-07-23 11:27:00

INFORMUJEMY, ŻE FIRMA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKIEROWAŁA DO BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPYTANIE : DODANO ODPOWIEDŹ BON 16.07.2009r. (poniżej) 02.06.2009r. I. Ze zdziwieniem i przykrością

więcej

KIG-R: Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Jarosława Dudy w sprawie działania BON. Opinia dotycząca artykułu BON pt. 'Szczególne aspekty wydatkowania środków ZFRON na usługi turystyczne'

2009-07-23 08:12:00

   Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH publikuje w ystąpienie Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Jarosława Dudy w sprawie działania BON oraz opinię dotyczącą artykułu BON pt.

więcej

STANOWISKO FIRMY OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOBEC INFORMACJI BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA 16.07.2009r. PT. 'Wydatkowanie środków ZFRON na turystykę'

2009-07-22 15:15:00

W dniu 16.07.2009r. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ukazała się informacja pt.: „Szczególne aspekty wydatkowania środków ZFRON na usługi turystyczne”. Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: W sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON, w szczególności dot. zaległości finansowych pracodawcy składającego wniosek o refundację dodatkowych kosztów ODPOWIEDŹ BON - 10.07.2009r.

2009-07-21 11:42:00

INFORMUJEMY, ŻE FIRMA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKIEROWAŁA DO BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPYTANIE : ODPOWIEDŹ BON Z 10.07.2009r. PUBLIKUJEMY PONIŻEJ  20.06.2009r.  Stosownie do

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Apel do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o zorganizowanie spotkania w celu doprecyzowania przepisów rozp. z dnia 22 kwietnia 2009r. w spr. pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzących ZPChr ze środków PFRON ODPOWIEDŹ PEŁNOMOCNIKA 15.07.2009r.

2009-07-20 11:12:00

Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w dniu dzisiejszym, tj. 23.06.2009r. wystosowała do Pana Ministra Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informację o problemach interpretacyjnych wynikających z nie do

więcej

KOMUNIKAT OBPON: TOK - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna DYŻURY KONSULTANTÓW

2009-07-19 15:21:00

UWAGA! KOMUNIKAT OBPON DLA KLIENTÓW - UŻYTKOWNIKÓW TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ www.tok.zpchr.pl W związku z sezonem urlopowym podajemy informację o dyżurach naszych konsultantów: ANNA PAŁECKA - BŁASZCZYK - nieobecna w dniach

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie wypełniania nowego formularza Inf-OPP

2009-07-16 14:54:00

  W związku z licznymi zapytaniami ze strony Klientów naszej firmy w kwestii prawidłowego wypełniania nowego formularza INF-OPP firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: W ciągu kilku najbliższych dni ukaże się na stronach naszego

więcej

Opinia KZRSIiSN do nowelizacji rozporządzenia w sprawie ZFRON

2009-07-16 14:46:00

      Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w imieniu swoim oraz zrzeszonych spółdzielni chciałby wyrazić swoją negatywną opinię na temat ostatniej nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: Dodatkowe koszty, odrzucanie wniosków przez PFRON z powodu nieosiągania wskaźnika zatrudnienia 50% niepełnosprawnych w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 10.07.2009r.

2009-07-16 12:42:00

Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w dniu 25.06.2009r. wystosowała kolejne zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w związku z wątpliwościami dotyczącymi refundacji dodatkowych kosztów dla

więcej

USŁUGA OBPON W SIEDZIBIE KLIENTA: Wydatkowanie środków ZFRON w ramach indywidualnych programów rehabilitacji (IPR)

2009-07-15 14:29:00

  W związku z faktem, posiadania przez niektórych Państwa dużych środków zgromadzonych na ZFRON na koncie indywidualnych programów rehabilitacji firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oferuje kompleksową usługę wydatkowania

więcej

USŁUGA OBPON W SIEDZIBIE KLIENTA: Audyt uzyskiwanej pomocy publicznej z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

2009-07-15 12:55:00

USŁUGA dot. audytu uzyskiwanej pomocy publicznej z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych bezpośrednio w siedzibie firmy danego pracodawcy. Szanowni Państwo, w związku z docierającymi do naszej firmy zapytaniami o przeprowadzenie przez naszych

więcej

USŁUGA OBPON W SIEDZIBIE KLIENTA: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW DO PFRON o rekompensatę dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, asystentów osób niepełnosprawnych oraz zwrotu kosztów szkoleń OSTATNIE WOLNE TERMINY!

2009-07-15 12:14:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem ze strony naszych Klientów uzyskaniem zwrotu dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych (budowy i rozbudowy, transportowe i

więcej

ZAPTANIE OBPON DO BON: inicjatywa dokonania zmian w projekcie rozporządzenia o ZFRON oraz prośba o uzasadnienie zmian

2009-07-15 11:33:00

W dniu 15.07.2009r. firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wystosowała do Pana Ministra, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy pismo z inicjatywą dokonania zmian w projekcie rozporządzenia o zakładowym funduszu rehabilitacji

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.