Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

POPON podejmie działania w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących zaliczania w koszty uzyskania przychodów zwolnień przekazywanych na ZFRON

2009-09-04 12:27:00

W ostatnich tygodniach urzędy skarbowe nasiliły kontrole prawidłowości prowadzenia przez pracodawców zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W znacznej części zakres tych kontroli wynika z najnowszych interpretacji Izb Skarbowych mówiących, że naliczony, a

więcej

ANKIETA OBPON: DOTYCZĄCA REFUNDACJI DODATKOWYCH KOSZTÓW W ZPCHr

2009-09-03 16:29:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza wszystkie zakłady pracy chronionej do wypełnienia ankiety dotyczącej uzyskiwania refundacji dodatkowych kosztów ANKIETA dotycząca uzyskiwania pomocy w postaci refundacji dodatkowych

więcej

PFRON opóźnia się z refundacją składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

2009-09-02 20:32:00

Od dłuższego czasu pojawiają się sygnały o opóźnieniach w refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest fakt, że wiele osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

więcej

Jak otrzymać pomoc z PFRON na przystosowanie stanowisk pracy

2009-09-02 20:30:00

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, poza korzyścią wynikającą z obniżenia wpłat na PFRON, są uprawnieni do korzystania z pomocy finansowanej przez Fundusz. Jedną z form takiego wsparcia, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy, jest zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy

więcej

Jak wykorzystywać fundusz rehabilitacji

2009-09-02 19:44:00

Niepełnosprawni pracownicy zakładu pracy chronionej składają wnioski o pomoc na zakup leków, obejmujące okresy kilku następnych miesięcy. Sama wypłata przyznanej pomocy następuje zaś w cyklu miesięcznym, po przedstawieniu przez pracownika dowodu zakupu. Czy taka procedura jest prawidłowa?

więcej

Jakie są skutki zbycia środków trwałych – w ramach wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego pracownika – ze środków ZFRON

2009-09-02 19:39:00

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zamierza sprzedać wózek widłowy, zakupiony – w ramach wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego pracownika – ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jak należy postąpić z sumą uzyskaną

więcej

ZPChr. Zgłoszenie faktu zaistnienia zmian, polegających na dokonaniu rozbudowy hali produkcyjnej i części administracyjnej

2009-09-02 19:35:00

Pytanie: Jesteśmy średnim przedsiębiorstwem, spółką z o. o., posiadającą status zakładu pracy chronionej. Tydzień temu zakończyliśmy inwestycję, polegającą na rozbudowie hali produkcyjnej i części administracyjnej naszego zakładu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję,

więcej

Zwolnienie zakładu pracy chronionej z podatku

2009-09-02 19:27:00

Pytanie: Nasza firma do stycznia 2006 r prowadzona była wspólnie przez współmałżonków, którzy jednocześnie są współwłaścicielami wszystkich nieruchomości. Od stycznia 2006 roku firma jest prowadzona tylko przez jednego ze współmałżonków, zakład

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie szkoleń dot. dodatkowych kosztów zatrudniania niepelnosprawnych w związku z dobiegającym dnia 30 listopada 2009r. terminem składania wniosków na rok 2010

2009-09-02 11:01:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, ŻE JEST W TRAKCIE ORGANIZACJI OGOLNOPOLSKIEGO CYKLU SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ PT: "Dodatkowe koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych

więcej

KOMUNIKAT OBPON: W sprawie podniesienia jakości usług względem pracodawców osób niepełnosprawnych

2009-09-01 16:39:00

    Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w związku z rozwojem i planowaną ekspansją usługową informuje swoich Klientów oraz wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce, że od dnia 1 - go września 2009r.

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: Jaka jest podstawa prawna twierdzenia, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 50% musi zostać osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 24.08.2009r.

2009-09-01 11:13:00

W dniu 30.07.2009r. firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH skierowała do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych kolejne zapytanie w sprawie refundacji dodatkowych kosztów z PFRON w kwestii osiągania wskaźnika 50% zatrudnienia

więcej

KOMUNIKAT OBPON: KONTROLE URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKRESIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU (ZFRON) W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ

2009-08-31 10:52:00

Szanowni Państwo, z informacji uzyskanych od naszych Klientów na szkoleniach ogólnopolskich oraz z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej (TOK - www.tok.zpchr.pl ) wynika, że urzędy skarbowe w całej Polsce przystąpiły do kontroli zakładowego funduszu rehabilitacji osób

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: w spr. ilości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania w postaci refundacji dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych w roku 2010

2009-08-28 12:08:00

Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w imieniu swoich Klientów zwróciła się z zapytaniem do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Jarosława Dudy w spr. ilości środków finansowych przewidzianych na

więcej

KIG-R I OBPON: Interwencja u Minister Jolanty Fedak w sprawie zwiększenia limitu pomocy de minimis do 500 tys. EUR Odpowiedź Pełnomocnika Rządu z dnia 6 sierpnia 2009 r. + kolejne zapytanie OBPON do BON z dnia 27.08.2009r.

2009-08-27 13:29:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KRAJOWA IZBA GOSPODARCZO - REHABILITACYJNA w dniu 14.07.2009r. wystąpiły z interwencją w sprawie zwiększenia limitu pomocy de minimis do 500 tys. EUR do Minister Pracy i Polityki Społecznej - Jolanty Fedak.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Najnowsza ksiązka naszego wydawnictwa w trakcie wydania: 'Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki' - EDYTA SIERADZKA

2009-08-27 12:02:00

Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH kończy prace przy wydaniu 2 książki autorstwa Pani EDYTY SIERADZKIEJ dot. tematyki dofinasowań do wynagrodzeń wg. stanu prawnego na rok 2009. Informujemy, że jako wydawca rozpoczniemy sprzedaż w/w

więcej

Posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej 'Przyjazne Państwo'

2009-08-27 11:58:00

Dnia 26 sierpnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”, którego porządkiem obrad było m.in. rozpatrzenie inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

więcej

VADEMECUM WIEDZY: NOWA KATEGORIA TEMATYCZNA - 'Ustawa antykryzysowa'

2009-08-26 12:41:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, jako twórca i administrator serwisu  ( www.vademecumwiedzy.pl ) informuje, że w związku z dużą liczbą pytań ze strony naszych Klientów dotyczących pakietu antykryzysowego utworzyliśmy w

więcej

KOMUNIKAT OBPON - BARDZO WAŻNE: dotyczy szkoleń z tytułu „Dofinansowań” organizowanych w terminach od 7 do 10 września 2009 r.

2009-08-25 12:41:00

BARDZO WAŻNE dotyczy szkoleń z tytułu „Dofinansowań” organizowanych w terminach od 7 do 10 września 2009 r. Szanowni Państwo – przypominamy wszystkim pracodawcom, którzy w 2008r. uzyskiwali dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i

więcej

OPRACOWANIE OBPON: USTAWA ANTYKRYZYSOWA TAKŻE DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - ANNA-PAŁECKA - BŁASZCZYK

2009-08-21 13:54:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie na temat ustawy antykryzysowej, która dotyczy również pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Opracowanie: Anna

więcej

OPRACOWANIE OBPON: KOSZTY DOWOŻENIA DO PRACY I Z PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WZGLĘDNY DE MINIMIS - ANNA-PAŁECKA - BŁASZCZYK

2009-08-21 11:53:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie KOSZTY DOWOŻENIA DO PRACY I Z PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WZGLĘDNY DE MINIMIS Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Opracowanie: Anna Pałecka - Błaszczyk, Dyrektor ds.

więcej

KIG-R I OBPON: Interwencja u Minister Jolanty Fedak w sprawie zwiększenia limitu pomocy de minimis do 500 tys. EUR Odpowiedź Pełnomocnika Rządu z dnia 6 sierpnia 2009 r.

2009-08-18 12:35:00

KIG-R i OBPON wystąpiło z interwencją do Minister Pracy i Polityki Społecznej - Jolanty Fedak. Treść interwencji została zamieszczona poniżej. plik do pobrania >>>   Odpowiedź Pełnomocnika Rządu z dnia 6 sierpnia 2009 r.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.