Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Jaki dokument potwierdza schorzenia specjalne uprawniające do wyższego dofinansowania do wynagrodzeń

2013-03-07 10:17:00

Pracujące w zakładzie pracy chronionej dwie osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (z kodem 10-N oraz 11-I) przedłożyły pracodawcy zaświadczenia, że leczą się u lekarza psychiatry. Czy zatrudniający może otrzymywać na nie podwyższone dofinansowanie do wynagrodzeń oraz

więcej

W jakiej sytuacji niepełnosprawni pracownicy mają prawo do płatnych zwolnień od pracy w celu wykonania specjalistycznych badań

2013-03-07 10:16:00

Jesteśmy firmą z otwartego rynku pracy. Jeden z naszych niepełnosprawnych pracowników zwrócił się do nas z prośbą o wcześniejsze zwolnienie go z wykonywania obowiązków z powodu umówionej wizyty u lekarza specjalisty. Wcześniej osoba ta pracowała w zakładzie pracy

więcej

Ryzykowna gra dopłatami do pensji

2013-03-07 10:10:00

Ostatnie lata dla firm zatrudniających niepełnosprawnych pracowników, a w szczególności tych mających status zakładów pracy chronionej (ZPChr), były trudnym czasem. Zmieniające się nawet co pół roku przepisy i stopniowe ograniczenie przysługującej im pomocy czy

więcej

PFRON czeka na sprawozdania finansowe za 2012 r.

2013-03-07 10:08:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie rozpatrzy wniosków o dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników pochodzących od tych pracodawców, którzy do 30 kwietnia nie złożą odpowiednich formularzy dotyczących ich bilansu oraz

więcej

Zamrożone środki na rehabilitację pracowników

2013-03-07 09:20:00

Pracodawca, który utracił status zakładu pracy chronionej, a utrzymał fundusz rehabilitacji, 
za składki od świadczeń płaci sam. W zeszłym roku w wyniku nowelizacji ustawy o rehabilitacji część pracodawców utraciła status zakładu pracy chronionej. Te firmy, które

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG Kandydatura Pani Edyty Sieradzkiej do Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON

2013-03-06 11:52:00

Organizacja OBPON.ORG informuje, iż w związku z komunikatem PFRON z dnia 28.02.2013 r. "Komunikat w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON"  zgłosiła kandydaturę Pani Edyty Sieradzkiej - Wiceprezes Organizacji OBPON.ORG.  

więcej

Prawo do dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na niepełny etat

2013-03-06 11:46:00

Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W sytuacji gdy jest on zatrudniony na część etatu – świadczenie ulega stosownemu obniżeniu. 

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON i PFRON: dotyczące dofinanowań do wynagrodzeń po 01.12.2012 r. BARDZO WAŻNA ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 12.02.2013 R. komentarz Edyta Sieradzka ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 26.02.2013 R.

2013-03-06 09:26:00

W dniu 20.12.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do BON oraz PFRON pismo dotyczące   dofinanowań do wynagrodzeń po 01.12.2012 r. Plik pisma do BON do pobrania >>> Plik pisma do PFRON do pobrania >>> Z poważaniem Krzysztof

więcej

Podstawa do uznania osoby za niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2013-03-05 09:31:00

Czy w deklaracjach PFRON w grupie osób niepełnosprawnych uwzględniać należy wyłącznie pracowników, którzy mają potwierdzony (ustalony) stopień niepełnosprawności w stosownym orzeczeniu o niepełnosprawności, czy także osoby, które przebywają na rencie ze

więcej

Luka w nowelizacji kodeksu pracy

2013-03-05 08:43:00

Wprowadzając urlop rodzicielski i wydłużając macierzyński, należało zmienić zasady ponoszenia opłat na PFRON. Wygląda na to, że rząd, przygotowując nowelizację kodeksu pracy wydłużającą urlop macierzyński i wprowadzającą rodzicielski, zapomniał o ustawie o rehabilitacji zawodowej. Efekt

więcej

Od marca wyższe wpłaty na PFRON

2013-03-01 10:11:00

Pracodawcy dokonujący wpłat na PFRON powinni liczyć się z tym, że od marca 2013 r. wydatki przeznaczane na ten cel będą wyższe. Jest to wynik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie którego ustalana jest wysokość wpłat. 

więcej

Ważna treść, a nie liczba dokumentów - Edyta Sieradzka

2013-03-01 09:57:00

Wiele orzeczeń o niepełnosprawności, które podwładny dostarcza pracodawcy, powoduje, że trzeba je bardzo wnikliwie analizować. Nie ze wszystkich bowiem wynikają takie same uprawnienia dla zatrudniającej go firmy - Jak mam zakwalifikować nowe orzeczenie pracownika o stopniu

więcej

Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych

2013-02-28 11:04:00

Pracownikowi posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje, oprócz urlopu przewidzianego w przepisach Kodeksu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.   Pracownik o umiarkowanym lub

więcej

Od marca wyższe wpłaty na PFRON

2013-02-28 10:47:00

Pracodawcy dokonujący wpłat na PFRON powinni liczyć się z tym, że od marca 2013 r. wydatki przeznaczane na ten cel będą wyższe. Jest to wynik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie którego ustalana jest wysokość wpłat.

więcej

Jak przebiega kontrola PFRON po zmianie przepisów

2013-02-27 09:43:00

Nowe przepisy w zakresie kontroli PFRON obowiązujące od 15 września 2012 r. i kolejne, które weszły w życie 24 stycznia 2013 r., wzmocniły uprawnienia kontrolne tego organu nad przepływem środków publicznych kierowanych do pracodawców zatrudniających osoby

więcej

WIELKA PROMOCJA OBPON: ATRAKCYJNY PREZENT + 2 MIESIĄCE ABONAMENTU GRATIS !

2013-02-25 15:01:00

PROMOCJA OBPON:   ATRAKCYJNY PREZENT + 2 MIESIĄCE ABONAMENTU GRATIS !   ZAPRASZAMY ! ! !  

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Pani EDYTA SIERADZKA od dnia 01.03.2013 r. obejmuje w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) stanowisko DYREKTORA GENERALNEGO

2013-02-25 14:56:00

  Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że od dnia 01.03.2013 roku Pani EDYTA SIERADZKA obejmuje w naszej firmie stanowisko DYREKTOR GENERALNY. Pani Edyta Sieradzka pracuje dla firmy OBPON od ponad 5 lat, dotychczas sprawując

więcej

Od czerwca nowe wzory deklaracji PFRON

2013-02-25 09:27:00

Obowiązują rozporządzenia Ministra Pracy, które wprowadzają nowe wzory deklaracji w sprawie wpłat pracodawców na Fundusz oraz informacji miesięcznych i rocznych o zatrudnieniu, kształceniu i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozporządzenia te wprowadzają jednak

więcej

Inspekcja pozornie mniej inwazyjna

2013-02-22 08:53:00

Nowelizacja przepisów dotycząca postępowań kontrolnych w firmie zatrudniającej osoby niepełnosprawne teoretycznie zdejmuje z przedsiębiorcy wiele obowiązków. W praktyce jednak lustrujący może żądać rozległej pomocy Choć podstawowe prawa i obowiązki kontrolujących i

więcej

Czy spłata pożyczki z poborów niepełnosprawnego pozbawia pracodawcę prawa do dofinansowania z PFRON

2013-02-21 08:56:00

Pracodawca korzysta z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy w przypadku potrącenia z pensji niepełnosprawnego podwładnego, za jego zgodą, spłaty pożyczki z kasy

więcej

Koniec ulg wraz z utratą statusu. - Edyta Sieradzka

2013-02-21 08:26:00

Byłe zakłady pracy chronionej nie mogą liczyć, że świadczenia z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pozostaną bez składek. ZUS nie przychylił się do argumentów przemawiających za zwolnieniem z tych opłat Już w piśmie z 25 października 2012 r. (992900/400-246/

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - BARDZO WAŻNA INTERPRETACJA Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dotycząca przekazywania na ZFRON środków z tytułu zwolnienia z PIT4 w terminie 7 dni

2013-02-19 09:56:00

Organizacja OBPON.ORG informuje, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2012.11.07 uznał, że zarówno ZPCHR jak i byłe  ZPCHR nie mają obowiązku przekazywać na zfron środków z tytułu zwolnienia  z PIT-4 w terminie 7 dni od wypłaty wynagrodzenia. Ta

więcej

Byłe zakłady pracy chronionej też mogą się wspomóc zwolnieniami podatkowymi

2013-02-19 08:43:00

Przepisy nie określają, jak ustalić intensywność pomocy publicznej ze środków funduszu rehabilitacji pochodzących z nieodprowadzonych zaliczek, gdy firma utraciła szczególny status. Resort pracy wskazuje, że jest to 90 proc. tych pieniędzy Intensywność pomocy określa stopień,

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.