Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON: Interwencja u Minister Jolanty Fedak w sprawie zwiększenia limitu pomocy de minimis do 500 tys. EUR Odpowiedź Pełnomocnika Rządu z dnia 6 sierpnia 2009 r. + kolejne zapytanie OBPON do BON z dnia 27.08.2009r. - ODPOWIEDŹ BON 10.09.2009r.

2009-09-25 13:14:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KRAJOWA IZBA GOSPODARCZO - REHABILITACYJNA w dniu 14.07.2009r. wystąpiły z interwencją w sprawie zwiększenia limitu pomocy de minimis do 500 tys. EUR do Minister Pracy i Polityki Społecznej - Jolanty Fedak.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW INF-OPP W APLIKACJI E-SODv2

2009-09-24 14:05:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, jako administrator aplikacji   , wspomagającej rozliczenia dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych informuje, że wprowadziliśmy możliwość wypełniania dokumentów INF -

więcej

KOMUNIKAT OBPON: ZAWIADOMIENIE O UZYSKANIU WPISU DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

2009-09-24 13:45:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEłNOSPRAWNYCH informuje, że uzyskała WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. Niniejszym informujemy, że rozpoczynamy działalność organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób

więcej

STANOWISKO BON: dot. wystapienia KIG-R w sprawie wyjaśnienia finansowania z ZFRON ryczałtów i dojazdów do pracy

2009-09-24 11:02:00

Warszawa, dnia 20.08.2009 r. L.dz./KIGR/PP/2009/EB/131 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi członków,

więcej

Dnia 23 września br. odbyło się spotkanie Komisji Przyjazne Państwo. Na spotkaniu omówiony został projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

2009-09-24 10:49:00

Dnia 23 września br. odbyło się spotkanie Komisji Przyjazne Państwo. Na spotkaniu omówiony został projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotyczy on umożliwienia firmom z otwartego rynku pracy tworzenia

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Komunikat rzecznika prasowego w sprawie bieżącej obsługi beneficjentów PFRON

2009-09-22 10:31:00

Zeszłotygodniowy incydent związany z zatrzymaniem przez policję pracownicy mazowieckiego oddziału PFRON, nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dotychczas prowadzonych programów celowych. Chciałbym podkreślić, że praca w PFRON przebiega bez żadnych zakłóceń, a beneficjenci

więcej

Maciej Szykuła wiceprezesem PFRON

2009-09-22 10:29:00

Z dniem 17 września p. Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej powołała p.Macieja Szykułę na funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. programowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pan Maciej Szykuła jest absolwentem Uniwersytetu Adama

więcej

KOMUNIKAT I OPRACOWANIE OBPON: Wyrok WSA w Krakowie – zakup apartamentu z przeznaczeniem na bazę wypoczynkową, w postaci spłaty rat kredytu z zakładowego funduszu rehabilitacji zaciągniętego na ten cel jest zgodny z prawem!!!

2009-09-19 18:44:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia długo przez nas oczekiwany  Wyrok WSA w Krakowie – dotyczący kwestii zakupu apartamentu z przeznaczeniem na bazę wypoczynkową, w postaci spłaty rat kredytu z zakładowego funduszu rehabilitacji

więcej

KOMUNIKAT OBPON: MATERIAŁY DOTYCZĄCE AKTUALNYCH KONTROLI URZEDÓW SKARBOWYCH W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ DOT. FUNDUSZU ZFRON

2009-09-18 10:17:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia wszystkim swoim Klientom materiały zawierające szczegółowe wytyczne kontrolne ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Ministerstwa Finansów oraz wytyczne Ministerstwa

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Mamy kontrolę z Urzędu Skarbowego, która zakwestonowała nam termin przekazywania podatku podatku od wynagrodzeń pracowników. W/g US powinniśmy przekazywać ten podatek w ciągu 7 dni od dnia wypłacenia wynagrodzenia...

2009-09-17 11:15:00

PRZEDSTAWIAMY WYBRANE ZAGDNIENIA Z SERWISU www.vademecumwiedzy.pl   PYTANIE NR: 7621/2009 Witam. Proszę pilnie o szybką odpowiedż. Mamy kontrolę z Urzędu Skarbowego, która zakwestonowała nam termin przekazywania podatku podatku od wynagrodzeń

więcej

ZAPYTANIE DO BON I ODPOWIEDŹ BON: Czy podatek od naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na ZFRON należy zapłacić z konta obrotowego firmy czy też z konta ZFRON?

2009-09-17 10:13:00

Informujemy, że Kancelaria Adwokacka Pana Andrzeja Sieradzkiego, obsługującego również firmę OBPON zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu z następującym problemem: Pytanie dotyczące odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji: Fundusz ZFRON

więcej

STANOWISKO BON: Kwestie likwidacji działalności prowadzonej na nieruchomościach sfinansowanych z ZFRON

2009-09-16 12:37:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH publikuje odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestii likwidacji działalności prowadzonej na nieruchomościach sfinansowanych z ZFRON. Pytanie skierowane przez kancelarię

więcej

OBPON wyłącznym przedstawicielem na Polskę foteli rehabilitacyjno-masujących dla zakładów pracy chronionej

2009-09-15 14:23:00

Infirmujemy, że Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH została wyłącznym dystrybutorem foteli rehabilitacyjnych i masujących firmy PROWELLNESS do zakładów pracy chronionej w Polsce . Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO MINISTERSTWA FINANSÓW: Propozycja rozważenia zmian w ustawach podatkowych, które skutkowałyby wyłączeniem z opodatkowania podatkiem dochodowym odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZFRON

2009-09-15 13:34:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   informuje, że w dniu dzisiejszym zwróciła się do Ministerstwa Finansów z propozycją rozważenia zmian w ustawach podatkowych, które skutkowałyby wyłączeniem z opodatkowania podatkiem dochodowym

więcej

OPRACOWANIE OBPON: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA TYCH PODATKÓW DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2009-09-14 11:41:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje obszerne opracowanie autorstwa Pani JOANNY WAWRZYŃCZAK, doradcy OBPON, konsultanta w serwisie VADEMECUM WIEDZY ( www.vademecumwiedzy.pl ), głównej księgowej w jednym z dużych ZPChr, autorki książki

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Zakres tematyczny aktualnych kontroli Urzędów Skarbowych na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Urzedów Skarbowych oraz praktyki wykładowców, którzy wzięli udział przy kilkunastu aktualnie odbywajacych się kontrolach

2009-09-13 22:40:00

KOMUNIKAT Z 13-GO WRZEŚNIA 2009r.: W związku z prośbami Naszych Klientów w trakcie najbliższych, rozpoczynających się już we wtorek 15.09.2009r. szkoleń w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie zostanie omówiony szczegółowy zakres tematyczny

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Sankcje za braki na koncie ZFRON, możliwości wydłużenia okresu spłaty

2009-09-13 14:59:00

PRZEDSTAWIAMY WYBRANE ZAGDNIENIA Z SERWISU www.vademecumwiedzy.pl   Pytanie: Witam! W ostatnim okresie ze wzgledu na brak srodków wystapiły braki we wpłatach na 10 i 15 Zfronu. Wyzej wymieniona sytuacja była spowodowana zachwianiem płynnosci finansowej firmy.

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: DOPRECYZOWANIE brzmienia przepisu § 9 ust. 2a rozporządzenia MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON dot. możliwości udzielenia pomocy indywidualnej - zrefundowania wydatku ze środków ZFRON, który został wcześniej poniesiony ze środków innych niż zgromadzone na rachunku bankowym funduszu ODPOWIEDŹ BON 07.09.2009r.

2009-09-11 12:29:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, po opublikowaniu odpowiedzi Biura Prasowego MPiPS z dnia 11.08.2009r. dot. możliwości udzielenia pomocy indywidualnej  - zrefundowania wydatku ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób

więcej

STANOWISKO BON: Odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych na wystąpienie KIG-R sprawie refundacji wydatków ze środków ZFRON

2009-09-11 12:07:00

Interwencja Izby do Ministra Jarosława Dudy w sprawie refundacji wydatków ze środków ZFRON. Warszawa, dnia 13.07.2009 r. L.dz./KIGR/PP/113/2009/EB Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu Ministerstwo

więcej

POPON prosi o jednoznaczne stanowisko Ministra Finansów w przedmiocie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów pochodzących ze zwolnień podatkowych

2009-09-11 11:43:00

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w dn. 10 września br. wystosowała pismo do Ministra Finansów, Jana Vincent – Rostowskiego, z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: PROŚBA O UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA ZALEGŁE ZAPYTANIA

2009-09-11 11:38:00

Informujemy naszych Klientów, że w dniu 11.09.2009r. firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z kolejną uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przedłużającego się braku odpowiedzi

więcej

KOMUNIKAT OBPON: W SPRAWIE ZAKRESU KONTROLI ZFRON W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ ZE STRONY URZĘDÓW SKARBOWYCH ORAZ URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ (ostatnia aktualizacja 10.09.2009r.)

2009-09-09 11:45:00

  ostatnia aktualizacja: 10.09.2009r., godz. 11:45 Jak już informowaliśmy w dniu 31.08.2009r. w ostatnim czasie w całej Polsce nasiliły się kontrole zakładów pracy chronionej ze strony Urzędów Skarbowych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej.   

więcej

Skarbówka kontroluje zakłady pracy chronionej

2009-09-08 06:50:00

Urzędy skarbowe sprawdzają firmy zatrudniające niepełnosprawnych. Jeśli wykryją nieprawidłowości, przedsiębiorcom grożą wysokie kary W najbliższym czasie zostanie skontrolowanych ponad 2 tysiące firm, które mają status zakładów pracy chronionej. – Z informacji,

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: w spr. wysokości rozdysponowanych środków refundacji dodatkowych kosztów dla ZPChr w 2009r., kryteriów przy udzielaniu pomocy oraz innych kwestiach

2009-09-04 12:55:00

Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  w dniu 04.09.2009r. zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu z następującym zapytaniem:   W trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, Firma OBPON

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.