Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Projekt założeń do projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 6 października 2009 r.)

2009-10-16 12:36:00

Projekt założeń do projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 6 października 2009 r.) Załącznik: zestawienie wybranych dokumentów i aktów prawnych obejmujących swoimi uregulowaniami osoby niepełnosprawne.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: – projekt ustawy z dnia 9 października 2009 roku o zmianie ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem (WAŻNE art. 6 – nowelizacja ustawy o rehabilitacji na 2010 rok)

2009-10-13 13:06:00

Projekt ustawy z dnia 09 października 2009 r. o zmianie ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem 2009.10.09 16:16 WYCIĄG z projektu ustawy z dnia 09 października 2009 r. o zmianie ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych wraz

więcej

Będą zmiany na lepsze - Z Jarosławem Dudą, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, rozmawia Piotr Pawłowski

2009-10-10 07:57:00

Piotr Pawłowski: Jak będzie wyglądała struktura PFRON po przekształceniu? Kto będzie nadzorował jego pracę i rozdzielał środki? Jarosław Duda: Dotychczasowe zapisy, które zostały przeprowadzone przez Sejm i podpisane, według mojej wiedzy przez pana prezydenta, wskazują na to, że od

więcej

KOMUNIKAT OBPON: - PFRON - ZMIANA WERSJI SODiR OFF-LINE z 7.32 na 7.35

2009-10-08 09:57:00

Od dnia 2 października 2009 r. obowiązuje nowa wersja GK 7.35 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż do każdego przesyłanego do Systemu SODiR wniosku Wn-D należy załączyć: "Informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de

więcej

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla zakładu pracy chronionej ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości, które posiadał on w momencie przyznawania takiego statusu

2009-10-08 08:43:00

Zwolnienie z opodatkowania przysługuje tylko zakładowi Zakłady pracy chronionej korzystają z przywilejów podatkowych polegających na zwolnieniach od podatków. Prawa do zwolnień

więcej

WAŻNE! Niekorzystne stanowiska organów podatkowych dla zakładów pracy chronionej

2009-10-07 21:30:00

Wpłaty na PFRON można uznać za koszty podatkowe zakładów pracy chronionej w momencie przekazania środków pieniężnych na rachunek funduszu. Natomiast odpisy i wpłaty na ZFRON będą stanowiły koszt dopiero w momencie faktycznego wydatkowania środków z funduszu na określone cele.

więcej

Jaka powinna być treść umowy o pracę z niepełnosprawnym

2009-10-07 21:21:00

Chcę zatrudnić w firmie osobę niepełnosprawną. Czy umowa o pracę z taką osobą powinna spełniać jakieś szczególne warunki?

więcej

RZĄD SKĄPI NA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Trudno otrzymać pieniądze z PFRON

2009-10-07 20:30:00

Przedsiębiorcy protestują przeciwko wytycznym, które znacznie ograniczają ich prawo do refundacji z PFRON Chodzi o refundację dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych. Na podstawie rozporządzenia z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej

więcej

WAŻNE! Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 24 września 2009 r.)

2009-10-07 14:49:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 24 września 2009 r.).

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Najnowsze wyjaśnienia indywidualne Izb Skarbowych w Polsce dotyczące: 1) Zapłaty podatku przez prowadzących ZPCHR z tytułu przekazywanej tzw. nadwyżki SOD na ZFRON, która do końca 2008 roku musiała zostać przeznaczona w całości na IPR, 2) Zaliczania wydatków z ZFRON finansowanych z IPR nie dotyczących nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów podatkowych

2009-10-06 17:44:00

 Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia interesujące materiały dotyczące najnowszych wyjaśnień indywidualnych Izb Skarbowych dotyczących  1) zapłaty podatku przez prowadzących ZPCHR z tytułu przekazywanej tzw. nadwyżki SOD na ZFRON,

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: w spr. wysokości rozdysponowanych środków refundacji dodatkowych kosztów dla ZPChr w 2009r., kryteriów przy udzielaniu pomocy oraz innych kwestiach ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 28.09.2009r.

2009-10-06 17:14:00

ZESTAWIENIE ZAWIERA: 1. Ilość zawartych umów o refundację dodatkowych kosztów na dzień 10 września 2009r. 2. Kwotę łączną zawartych umów z podziałem na województwa 3. Podział umów na uwzględnione koszty: administracyjne, transportowe oraz budowy i rozbudowy

więcej

Interwencja KIG-R u Pani Minister Jolanty Fedak w sprawie zgodności z prawem działań BON dotyczących refundacji dodatkowych kosztów

2009-10-06 13:13:00

  Firma OBPON informuje o interwencji KIG-R do minister Jolanty Fedak w sprawie interpretowania przez PFRON przepisów dotyczących refundacji dodatkowych kosztów oraz braku odpowiedzi na skierowany wspólnie (OBPON i KIG-R) do Ministerstwa Pracy i Polityki

więcej

Zrównanie dofinansowania dla firm z rynku otwartego i zpch zostanie odroczone

2009-10-05 23:30:00

Trwają międzyresortowe negocjacje dotyczące budżetu Państwa na rok 2010, dlatego dnia 1 października br. odbyło się spotkanie Jarosława Dudy, Wiceministra Pracy i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z Zarządem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób

więcej

WIELKA PROMOCJA SERWISU VADEMECUM WIEDZY: 30% RABATU + DOWOLNA KSIĄŻKA GRATIS!!! TYLKO W DNIACH 06.10.2009r. - 15.10.2009r.

2009-10-05 21:45:00

WIELKA PROMOCJA SERWISU : 30% RABATU + DOWOLNA KSIĄŻKA GRATIS!!! TYLKO W DNIACH 6.10.2009r. - 15.10.2009r. Serwis konsultacyjno - doradczy VADEMECUM WIEDZY funkcjonuje już od ponad 4 lat! Ilość zapytań napływających do naszego serwisu (jest ich już ponad 6000!),

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: w spr. ilości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania w postaci refundacji dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych w roku 2010 (ODPOWIEDŹ PFRON 28.09.2009r.)

2009-10-05 16:52:00

Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w imieniu swoich Klientów zwróciła się z zapytaniem do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Jarosława Dudy w spr. ilości środków finansowych przewidzianych na

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Skutki zbycia samochodu objętego refundacją dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych po upływie okresu trwania umowy ANNA PAŁECKA - BŁASZCZYK

2009-10-04 12:51:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie na temat s kutków zbycia samochodu objętego refundacją dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych po upływie okresu trwania umowy Zapraszamy do

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: Czy koszty na dowożenie do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych należy w każdym przypadku traktować jako pomoc de minimis? ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 24.09.2009r.

2009-10-04 11:51:00

Informujemy, że firma OGOLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w dniu 31.08.2009r. zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z zapytaniem " Czy koszty na dowożenie do pracy i z pracy należy w każdym przypadku traktować jako pomoc

więcej

USŁUGA OBPON: SZYBKIE OPINIOWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ DODATKOWYCH KOSZTÓW NA 2009r. i 2010r. W CELU ZWIĘKSZENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZYZNANIA WNIOSKOWANEJ BĄDŹ ZBLIŻONEJ DO WNIOSKOWANEJ KWOTY

2009-09-30 12:47:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem ze strony naszych Klientów uzyskaniem zwrotu dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych (budowy i rozbudowy, transportowe i

więcej

KOMUNIKAT OBPON: BEZPŁATNE WIZYTY W WASZYCH FIRMACH - zapraszamy do skorzystania!

2009-09-29 12:26:00

Szanowni Państwo - wszyscy pracodawcy osób niepełnosprawnych w Polsce    Jak już informowaliśmy nasza Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w związku z rozwojem i planowaną ekspansją usługową, od dnia 1 - go września 2009r.

więcej

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW OBPON: W SPRAWIE POWOŁANIA NOWEJ SPÓŁKI

2009-09-27 21:18:00

Szanowni Państwo,     W związku z dynamicznym rozwojem Naszej firmy zadecydowaliśmy o stworzeniu osobnego podmiotu, który będzie specjalizował się w tworzeniu oprogramowania oraz świadczeniu usług internetowych. W ten sposób powstała firma HyperWare K.Kuncelman,

więcej

OPINIA OBPON 2: do informacji Biura Pełnomocnika Rządu zatytułowanej 'Szczególne aspekty wydatkowania środków ZFRON na usługi turystyczne' ZAPYTANIE DO BON I MINISTERSTWA FINANSÓW (ODPOWIEDŹ BON 15.09.2009r.)

2009-09-25 13:26:00

W związku z wieloma wątpliwościami Klientów OBPON dot. informacji Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia pt.   'Szczególne aspekty wydatkowania środków ZFRON na usługi turystyczne' z dnia 18.07.2009r. ( informacja do pobrania

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.