Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON: Informacja dla pracodawców – nowe rozporządzenie w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

2009-11-15 14:26:00

Dnia 17 listopada 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Informacja dla pracodawców korzystających z refundacji dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych

2009-11-10 10:37:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie dla pracodawców korzystających z refundacji dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Opracowanie: Anna

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Zapytanie do PFRON w związku z zamieszczonym na ich stronie komunikatem, dotyczącym wypełnienia tabel związanych z ZFRON – ODPOWIEDŹ PFRON

2009-11-03 17:05:00

PYTANIE DO PFRON:   W związku z zamieszczonym na Państwa stronie komunikatem dot. wypełnienia tabel dot. ZFRON zwracam się z pytaniem, na ile wypełnienie tych tabel jest obowiązkowe, gdyż z Państwa komunikatu wynika, iż jest to tylko prośba, a nie decyzja nakazująca. Bardzo proszę o

więcej

WAŻNE - Komunikat z SODiR - poprawne wypełnianie danych nagłówkowych w dokumentach przesyłanych do systemu SODiR w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek na uzbezpieczenie społeczne

2009-11-02 20:44:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie prosi o poprawne wypełnianie danych nagłówkowych w dokumentach przesyłanych do systemu SODiR w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek na uzbezpieczenie społeczne tj. REGON, NIP, PESEL, PKD,

więcej

Ze strony PFRON: Informacje dotyczące wpływów i wydatków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

2009-11-02 20:43:00

PFRON w dniu 2 listopada 2009r. na swojej stronie zamieścił komunikat:  W związku z pismem Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy działającego w trybie artykułu 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i

więcej

KOMUNIKAT ORGANIZACJI OBPON.ORG (z dnia 02.11.2009r.)

2009-11-02 16:53:00

   Szanowni Państwo, w związku z wieloma zapytaniami kierowanymi do naszej firmy, dotyczącymi kwestii możliwości przystąpienia do nowej ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informujemy:    Po spotkaniu

więcej

WAŻNE! Prawomocne orzeczenie NSA w sprawie refundacji – czasowe pokrycie wydatków z własnego rachunku pracodawcy a następnie jego uzupełnienie z rachunku ZFRON nie może skutkować odmową wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

2009-11-02 08:01:00

  II GSK 73/09 - Wyrok NSA Prawomocne orzeczenie NSA w sprawie refundacji – czasowe pokrycie wydatków z własnego rachunku pracodawcy a następnie jego uzupełnienie z rachunku ZFRON nie może skutkować odmową wydania zaświadczenia o pomocy de minimis. „

więcej

ZAPYTANIE OBON DO BON: W sprawie refundacji dodatkowych kosztów udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON: 12 pytań z wątpliwościami do wyjaśnienia

2009-11-01 15:17:00

pytanie z dnia 02.11.2009r.      Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania i wątpliwości: 1. Przepis § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy

więcej

Wystąpienie KIG-R w sprawie działania Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, odpowiedź BON, podtrzymanie stanowiska przez KIG-R

2009-10-30 21:17:00

Wystąpienie KIG-R do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Jarosława Dudy w sprawie działania BON i z prośbą o spotkanie. Warszawa, dnia 21.07.2009 r.

więcej

'Baba z wozu, Fedak lżej'

2009-10-29 16:17:00

Kłopot z tymi kobietami. Niby pracują, a potem nieoczekiwanie zachodzą w ciążę. A jak jeszcze pełnią funkcję kierowniczą, to taka ciąża od razu staje się problemem dla wszystkich, więc najlepiej żeby tę funkcję pełnił ktoś inny. Najlepiej mężczyzna, bo on w ciążę nie zachodzi. Wiem, co myślą

więcej

Pismo KIG-R do Ministra Jarosława Dudy dotyczące uwag do projektu rozporzadzenia w sprawie ZFRON

2009-10-28 20:44:00

Warszawa, dnia 27.10.2009 r. L.dz./KIGR/PP/ 2009/EB/170 Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, W związku z opublikowaniem na stronach

więcej

OBPON: zapytanie do MPiPS i PFRON w zakresie przewidywanej procedury rozpatrywania wniosków pracodawców o zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. ODPOWIEDŹ PFRON 24.06.2009r. ,ODP. BON 30.06.2009r. KOLEJNE ZAPYTANIE OBPON DO BON (rozwinięcie) 20.07.2009r. ODPOWIEDŹ BON 30.09.2009r.

2009-10-28 15:25:00

 Informujemy, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) zwróciła się z prośbą do Minister Pracy i Polityki

więcej

RZECZPOSPOLITA: NOWA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW

2009-10-27 19:45:00

W ostatnich dniach powstała ogólnopolska organizacja społeczna, która chce obok dwu innych organizacji tego typu reprezentować przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w

więcej

ZAPYTANIE OBON DO BON: W sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON: czy koszty administracyjne, które można ująć we wniosku o refundację dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych należy wykazać stosując zasadę kasową czy też metodą memoriałową ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 30.09.2009r.

2009-10-27 18:43:00

OBPON 42/08/2009/043 Przemyśl, dnia 03.08.2009r. Do: Szanowna Pani Sylwia Boratyńska – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych BIURO PENOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Gałczyńskiego 4, 00-362

więcej

RELACJA ZE ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO ORGANIZACJI PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

2009-10-27 14:29:00

   Informujemy, że w dniu 22 października 2009 roku w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji "VILLA BARBARA" w Jaworzu k/Bielska Białej odbyło się zgromadzenie założycielskie nowej organizacji zrzeszającej pracodawców

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO MINISTERSTWA FINANSÓW: Propozycja rozważenia zmian w ustawach podatkowych, które skutkowałyby wyłączeniem z opodatkowania podatkiem dochodowym odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZFRON ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW Z DNIA 21.10.2009r.

2009-10-27 10:51:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   informuje, że w dniu 15.09.2009r.  zwróciła się do Ministerstwa Finansów z propozycją rozważenia zmian w ustawach podatkowych, które skutkowałyby wyłączeniem z opodatkowania podatkiem

więcej

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawą

2009-10-26 10:55:00

Nie tylko zakłady pracy chronionej mogą zatrudniać osoby niepełnosprawne. Może to zrobić każdy pracodawca, jeśli tylko odpowiednio przystosuje takiemu pracownikowi miejsce pracy. Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy pracodawca, nawet jeśli nie zapewnia warunków pracy chronionej, ma

więcej

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekty budżetu na 2010 r. w częściach dotyczących m.in. PFRON-u

2009-10-24 15:42:00

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała w dniu 20 października 2009r. projekty budżetu na 2010 r. w częściach dotyczących KRUS, PFRON-u, Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Według projektu na Kasę Rolniczego

więcej

Zapytanie KIG-R do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych odnośnie możliwości finansowania z ZFRON rat kredytu w przypadku nabycia środka trwałego

2009-10-24 15:39:00

Warszawa, dnia 22.10.2009 r. L.dz./KIGR/PP/EB/169 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, w związku z

więcej

Niepełnosprawni nie dostaną wyższych dopłat do pensji w 2010 roku

2009-10-24 15:32:00

Dofinansowania do pensji w 2010 roku będą liczone na podstawie płacy minimalnej z 2009 roku. Firmy z otwartego rynku pracy nie otrzymają wyższych dopłat do pensji niepełnosprawnych. Rząd przekonuje, że niepełnosprawni w najmniejszym stopniu odczują planowane oszczędności. W przyszłym roku firmy

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Wystosowanie do BON 15 zapytań w kwestii uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w śwetle wątpliwości wynikających ze zmian po 1 stycznia 2009r. ODPOWIEDZI BON Z DNIA 30.09.2009r. NA ZAPYTANIA OBPON Z DNIA 24.03.2009r.

2009-10-20 13:27:00

W związku z licznymi wątpliwościami, niespójnymi  interpretacjami  obowiązującego prawa w ramach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, które są wynikiem zmian obowiązującego prawa od 1 stycznia 2009r., firma OGÓLNOPOLSKA BAZA

więcej

RMF FM: Fakty, 16.10.2009r., godz. 17:00 Ministerstwo pracy przyznaje, że nie jest w stanie skończyć z turystyką szkoleniową w zakładach pracy chronionej

2009-10-17 00:28:00

Przedstawiamy materiał z faktów RMF FM z dnia 16.10.2009r. godz 17:00 Nie da się ukrócić wojaży kosztem niepełnosprawnych Ministerstwo pracy przyznaje, że nie jest w stanie skończyć z turystyką szkoleniową w zakładach pracy chronionej. Chodzi o zagraniczne wyjazdy, na

więcej

NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON JUŻ W SPRZEDAŻY! 'Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki' - EDYTA SIERADZKA

2009-10-16 23:55:00

Szanowni Państwo, firma OGOLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że jest już w sprzedaży najnowsza książka naszego wydawnictwa, autorstwa Pani EDYTY SIERADZKIEJ, pt.: " Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle

więcej

SPRZECIW KIG-R: Interwencja KIG-R u Ministra Finansów Pana Jana Vincent-Rostowskiego w sprawie obniżenia dofinansowania do wynagrodzeń w 2010 r.

2009-10-16 15:12:00

Warszawa, 16.10.2009 r. Pan Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów Ministerstwo Finansów 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Szanowny Panie Ministrze! Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry