Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW DLA OBPON Z DNIA 05.03.2010r. w sprawie zaliczania w koszty uzyskania przychodów kwot pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości oraz części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w zakładach pracy chronionej

2010-03-15 12:08:00

W dniu 15.03.2010r. firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH otrzymała odpowiedź ze strony MINISTERSTWA FINANSÓW z dnia 05.03.2010r. w sprawie zaliczania w koszty uzyskania przychodów kwot pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości oraz

więcej

'Minister kwestionuje koszty' - co dalej z konsekwencjami zaliczania w koszty podatku od nieruchomości? (Rzeczpospolita 15.03.2010r.)

2010-03-15 01:09:00

Minister kwestionuje koszty Rzeczpospolita, kpt 14-03-2010, ostatnia aktualizacja 14-03-2010 23:42 Wpłaty zwiększające zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w efekcie zwolnienia od podatku od nieruchomości nie są kosztem uzyskania przychodu Tak uważa

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: INTERWENCJA KIG-R W SPRAWIE KOLEJNEJ NOWELIZACJI USTAWY

2010-03-12 22:56:00

    W dniu 03.03.2010r. Krajowa Izba Gospodarczo - Rehabilitacyjna zainterweniowała do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Jarosława Dudy w sprawie kolejnej nowelizacji ustawy.    ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dotyczący INTERPRETACJI OGÓLNEJ Ministerstwa FInansów w sprawie podatku od nieruchomości i zaliczek PIT-4 w zakładach pracy chronionej - Joanna Wawrzyńczak

2010-03-11 14:43:00

  Informujemy, iż w dniu 5 marca 2010 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871 dotyczącą zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej oraz

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON I UOKIK: W sprawie określenia terminów przechowywania dokumentacji związanej z wykorzystaniem środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ODPOWIEDŹ UOKiK Z DNIA 23.12.2009r., ODP. Z BON Z DNIA 08.01.2010r. ORAZ Z DNIA 22.02.2010 r.

2010-03-02 13:01:00

W dniu 26.11.2009r. firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH złożyła do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz do Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ZAPYTANIE w sprawie określenia terminów przechowywania

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Niepełnosprawny przedsiębiorca, będący jednocześnie jednym ze wspólników spółki jawnej - może ubiegać się o refundację składek ZUS z PFRON - (odpowiedź na pytanie zadane w VW)- Edyta Sieradzka

2010-02-22 11:34:00

Pytanie nr 8370/2010 Firma będąca spółką jawną (czterech wspólników) posiada status zakładu pracy chronionej. Jeden ze współwłaścicieli posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy może starać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne?

więcej

KOMUNIKAT OBPON: UZYSKIWANIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA TZW. OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE. Możliwość zrobienia korekt do PFRON za rok 2009 - EDYTA SIERADZKA

2010-02-15 13:13:00

KOMUNIKAT OBPON: od 2004 roku do chwili obecnej przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który z kolei dla ZUS jest osobą współpracującą. Szanowni Państwo – z uwagi na napływające do naszej firmy zapytania,

więcej

OBPON.ORG: Zapytanie do PFRON w sprawie kosztów wdrożenia i modyfikacji systemu SODiR Offline i Online w latach 2004-2010

2010-02-14 11:11:00

W dniu 09.02.2010r. Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tryubie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zwróciła się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zapytaniem o koszty

więcej

KOMUNIKAT OBPON: DO WSZYSTKICH KLIENTÓW OBPON - PRACE MODYFIKACYJNE W PANELU ADMINISTRACYJNYM, SYSTEMIE I SERWERZE OBPON

2010-02-10 19:01:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - użytkownicy serwisów:  INFORMACYJNEGO:  www.zpchr.info ,  KONSULTACYJNO - DORADCZEGO:   www.vademecumwiedzy.pl   APLIKACJI ROZLICZEŃ

więcej

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny: posłowie opowiedzieli się za odrzuceniem poprawki senackiej o wprowadzeniu do ustawy dodatkowego zapisu obligującego pracodawcę do zgłoszenia PIP faktu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę

2010-02-10 17:41:00

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny  posłowie zajęli negatywne stanowisko wobec przyjętej przez Senat poprawki do uchwalonej przez Sejm RP w bieżącym roku nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

OBPON.ORG: Zapytanie do UOKiK w sprawie efektu zachęty

2010-02-10 16:08:00

W dniu 10.02.2010r. Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG wystąpiła osobiście do Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwestii wątpliwości dotyczących EFEKTU ZACHĘTY . Zapraszamy do zapoznania się z naszym pismem.

więcej

VADEMECUM WIEDZY: W jaki sposób wydatek na zakup dostępu do serwisów informacyjnych OBPON wpływa na zmniejszenie ograniczeń zawodowych pracownika niepełnosprawnego, dla którego został poniesiony wydatek w ramach IPR

2010-02-09 23:53:00

PRZEDSTAWIAMY WYBRANE ZAGADNIENIA Z SERWISU www.vademecumwiedzy.pl   PYTANIE NR: 8485/2010   Pytanie: Witam, jesteśmy stałym Klientem firmy OBPON. W związku z tym korzystamy z pełnego dostępu do Waszych serwisów: informacyjnego oraz Vademecum

więcej

OBPON.ORG: WYBRANE OPINIE PRACODAWCÓW DOT. PLANOWANEGO PRZEZ RZĄD OGRANICZENIA DOFINANSOWAŃ NA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU LEKKIM

2010-02-09 14:39:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG w świetle pojawiających się w mediach informacji o planowanym przez Rząd wyłączeniu z dofinansowań osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim zwróciła się w dniu 29.12.2009r. do Pełnomocnika

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Klasyfikacja działalności PKD 2007

2010-02-09 13:38:00

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że od dnia 01 stycznia 2010 r. obowiązuje jedynie klasyfikacja działalności PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Okres

więcej

ZMIANA PRAWA. Obowiązek pisemnego zgłoszenia faktu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2010-02-09 09:31:00

  ł ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe ł nosprawnych U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG. DO BON I UOKiK:: w sprawie wyjaśnienia kwestii mozliwości wydatkowania odsetek ze środków zgromadzonych na rachunku ZFRON

2010-02-08 20:09:00

ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG w dniu 08.02.2010r. zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz do Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zapytaniem odnośnie wyjaśnienia

więcej

LIST POWITALNY I PODZIĘKOWANIA DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI OBPON.ORG

2010-02-08 11:09:00

               Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że zechcieliście przystąpić do nowej Organizacji zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnych, w pełni niezależnej, działającej w

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: SERWIS INTERNETOWY ORGANIZACJI JUŻ OTWARTY!

2010-02-06 20:05:00

   Szanowni Państwo, informujemy, że ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG uruchomiła w dniu 02.02.2010r. serwis internetowy Organizacji, gdzie nasi Członkowie bedą mogli zapoznawać się z bieżącą i archiwalną działalnością

więcej

Senat powiedział 'tak' - Pracodawcy z rynku otwartego zatrudniając osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, nie będą musieli uzyskiwać pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu dla nich stanowiska

2010-02-06 18:55:00

Pracodawcy z rynku otwartego zatrudniając osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, nie będą musieli uzyskiwać pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu dla nich stanowiska

więcej

KONFEDERACJA PRACODAWCÓW POLSKICH: PFRON potrzebuje zmian, ale nie kosztem osób niepełnosprawnych

2010-02-06 17:39:00

W dniu 05.02.2010r. KONFEDERACJA PRACODAWCÓW POLSKICH wypowiedziała się na swojej stronie internetowej www.kpp.org.pl w zakresie planowanego rozwiązania ratowania budżetu PFRON obniżką dopłat do wynagrodzeń osób z lekkim stopniem niepełnosprawności  

więcej

WYROK NSA: Nie można odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis na pierwotne pokrycie wydatków ze środków niepochodzących z rachunku ZFRON. Rekompensowanie z rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

2010-02-06 17:06:00

Wyrok NSA, 2010-01-20 Naczelny Sąd Adnministracyjny wydał korzystny dla ZPChr wyrok w sprawie uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis w przypadku gdy wydatek został uprzednio sfinansowany z innych środków niż zgromadzone na ZFRON (rachunek bieżący) a następnie ich zrefundowania z

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.