Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17591 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2740 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - zmiana godzin dyżuru Pani DOROTY MYSZKIEWICZ w dniu 28.03.2013 r. (czwartek)

2013-03-26 11:18:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl . Firma OBPON, jako administrator

więcej

Mniej niż 25 etatów nie odbierze statusu. - Edyta Sieradzka

2013-03-26 09:55:00

Zakład pracy chronionej musi zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Chodzi tu jednak o średnią miesięczną, a nie stan na konkretny dzień - Z powodu udzielenia osobie niepełnosprawnej urlopu bezpłatnego na kilka dni w zakładzie spadło

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Pani MAŁGORZATA TYLEWICZ - PIWNIK od dnia 01.04.2013 r. obejmuje w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) stanowisko DYREKTORA DS. PRAWNYCH

2013-03-25 19:16:00

  Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że od dnia 01.04.2013 roku Pani MAŁGORZATA TYLEWICZ - PIWNIK obejmuje w naszej firmie stanowisko DYREKTOR DS. PRAWNYCH. Pani Małgorzata Tylewicz - Piwnik pracuje dla firmy OBPON od kilku lat

więcej

Nadal jest ulga na niewidomego pracownika. - Edyra Sieradzka.

2013-03-25 09:25:00

Nie zmieniły się urzędowe interpretacje w sprawie niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. Pracodawcy mogą ich wliczać do wskaźnika osób zatrudnionych w firmie Wątpliwości dotyczące udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG Kolejna Izba Skarbowa wypowiedziała się w sprawie terminu przekazywania na ZFRON środków z tytułu zaliczek na p.d.o.f.

2013-03-21 11:20:00

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org informuje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podzielił stanowisko Dyrektorów Izb Skarbowych w Katowicach i Poznaniu - zaprezentowane w ostatnim czasie w naszym serwisie informacyjnym - w

więcej

Osoby niepełnosprawne w Polsce – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w 2013 - Edyta Sieradzka

2013-03-21 10:28:00

Osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, Poz. 721 z późn. zm. ), jest osoba, której niepełnosprawność została

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące utrzymania statusu ZPCHR ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 13.03.2013 R.

2013-03-18 14:01:00

W dniu 18.02.2013 Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem dotyczącym utrzymania statusu ZPCHR. Plik pisma do BON do pobrania >>> Z poważaniem Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 13.03.2013 R. DOSTĘPNA PO

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON i PFRON: dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności oraz złożenia korekt na informacji INF-1 składanej do PFRON ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 08.02.2013, ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 28.02.2013 R.

2013-03-15 11:19:00

W dniu 29.01.2013 Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON i PFRON z zapytaniem dotyczącym  orzeczeń o niepełnosprawności oraz złożenia korekt na informacji INF-1 składanej do PFRON Plik pisma do BON do pobrania >>> Plik pisma do PFRON do pobrania

więcej

KOMUNIKAT OBPON. ORG - Obowiązek i termin składania sprawozdań finansowych za 2012 rok do PFRON - wyjaśnienie Edyta Sieradzka

2013-03-15 10:38:00

Informuję, iż na podstawie zamieszczonego KOMUNIKATU PFRON dot. terminu przesłania sprawozdań finansowych za 2012 r. w dniu 05.03.2013 r. wynika, iż: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z

więcej

KOMUNIKAT OBPON. ORG Odpowiedź PFRON i BON dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania w sytuacji wypłaty wynagrodzenia rodzinie po śmierci pracownika

2013-03-14 13:48:00

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG przedstawia stanowisko PFRON i BON dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w sytuacji wypłaty wynagrodzenia rodzinie po śmierci pracownika.   STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI

więcej

Niepełnosprawny na etacie – zobowiązania, ale i korzyści dla pracodawcy

2013-03-14 11:37:00

Zatrudnianie niepełnosprawnych regulowane jest przez szereg przepisów, które mają ułatwiać funkcjonowanie takich osób na rynku pracy.

więcej

KOMUNIKAT OBPON. ORG - PROJEKTY NOWELIZACJI ROZPORZĄDZEŃ DOT. DEK-ów i INF-1 z marca 2013 r. - wydłużenie terminów do 31.08.2013 r. wysyłania deklaracji i informacji na obecnych drukach

2013-03-14 10:55:00

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 8 marca 2013 r.) 2) Rozporządzenie

więcej

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – co to jest? Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy, wysokość dofinansowania

2013-03-14 10:07:00

CO TO JEST? Pracodawcy zatrudniającemu osoby  niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji

więcej

Ważne terminy i dokumenty. - Edyta Sieradzka.

2013-03-14 09:59:00

Pomoc publiczna | Aby nie utracić prawa do dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, pracodawcy muszą wywiązywać się z wielu obowiązków. Między innymi do końca kwietnia powinni złożyć w PFRON sprawozdania finansowane za 2012 r. – przypomina Edyta Sieradzka,

więcej

Jakie warunki musi spełnić osoba zatrudniająca niepełnosprawnego syna, żeby otrzymać dofinansowanie z PFRON

2013-03-14 09:38:00

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniam kilka osób. Chcę zatrudnić na umowę o pracę mojego niepełnosprawnego syna. Czy mógłbym otrzymać dofinansowanie do jego wynagrodzenia z PFRON? Jakie warunki musiałbym spełnić, aby tak się stało?

więcej

Czy ustalając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, należy wliczyć osoby korzystające z urlopów wychowawczych?

2013-03-14 09:36:00

Jako firma zatrudniająca dużą liczbę pracowników jesteśmy zobowiązani do wpłat na PFRON, gdyż nie osiągamy 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W marcu przyjęliśmy do pracy kilku nowych pracowników, w tym także osoby niepełnosprawne. Z kolei dwie pracownice

więcej

Dane do PFRON na nowych drukach dopiero od września

2013-03-14 08:36:00

O trzy miesiące dłużej będą obowiązywać dotychczasowe wzory deklaracji przekazywanych przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (GRUDZIEŃ 2012)

2013-03-13 12:12:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 05.02.2013 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego

więcej

KOMUNIKAT OBPON. ORG - AKTUALIZACJA PO 1 stycznia 2013 r. PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWANYCH PRZEZ PFRON dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń

2013-03-12 09:47:00

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - WN-D, który obowiązuje od 21 marca 2011 - aktualizacja po 1 stycznia 2013 r.  

więcej

Pomyłka o złotówkę to zwrot całości - Edyta Sieradzka.

2013-03-11 09:58:00

Wypłata niewielkiej część pensji pracownikowi niepełnosprawnemu w nieprawidłowy sposób lub po terminie oznacza utratę prawa do całego dofinansowania za ten miesiąc. Gdy pracodawca je otrzymał, musi je oddać Jeżeli pracodawca pomyli się w wyliczeniu kosztów płacy, np. z tytułu

więcej

Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej w przypadku korzystania z płatnego zwolnienia od pracy na turnus rehabilitacyjny

2013-03-08 09:25:00

  Pracownik o znacznym stopniu niepełnosprawności przedstawił zaświadczenie, że będzie brał udział w turnusach rehabilitacyjnych. Na razie są to dwa turnusy po dwa dni. Moje pytanie dotyczy urlopu dodatkowego w przypadku, gdy pracownik korzysta z turnusu rehabilitacyjnego. Czy jeśli

więcej

ODPOWIEDŹ UOKIK DLA OBPON.ORG dotycząca limitu pomocy de minimis przysługującego przedsiębiorstwom należącym do grupy kapitałowej

2013-03-07 12:56:00

 W dniu 19.02.2013 r. Organizacja OBPON. ORG, zwróciła się do UOKiK z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.   Jeden z członków Organizacji OBPON.ORG, tj. pracodawca mający status zpchr, należy do grupy kapitałowej. Czy ubiegając się

więcej

Czy po utracie statusu zakładu pracy chronionej od kwot indywidualnej pomocy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych trzeba opłacać składki ZUS

2013-03-07 10:56:00

Nasza firma utraciła status zakładu pracy chronionej. Zachowaliśmy jednak środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z tych środków w znacznej części finansowana jest bezzwrotna pomoc indywidualna dla osób niepełnosprawnych. Czy po utracie statusu

więcej

Kiedy przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności

2013-03-07 10:18:00

Nasza firma zatrudnia osobę, która od lutego 2012 roku jest zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (poprzednio był to lekki stopień). Od lutego 2013 roku zatrudniony ma więc prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Czy nabył to uprawnienie w pełnym wymiarze (10 dni), czy

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.