Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

WAŻNE! Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2010-05-13 22:01:00

Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu

więcej

ZAPYTANIA OBPON DO PFRON: dot. sposobu wypełniania nowego druku INF-O-PP dla pracodawców ubiegających się o miesięczne dofinansowanie z PFRON oraz w sprawie sankcji za nieterminowe przesłanie do PFRON druku INF-O-PP. ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 13.05.2010r.

2010-05-13 12:25:00

   W związku z zamieszczoną w dniu 23 kwietnia przez PFRON - informacją dot. zmiany tzw. INF-O-PP dla pracodawców ubiegających się o miesięczne dofinansowanie z PFRON - firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH skierowała do PFRON

więcej

POPON: Jak prawidłowo wydatkować środki zfron w świetle przepisów znowelizowanego rozporządzenia?

2010-05-13 10:42:00

Zgodnie z § 4a rozporządzenia (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810, ze zm., dalej jako rozporządzenie w sprawie zfron) warunkiem wykorzystania środków funduszu rehabilitacji jest dokonywanie wydatków z tego funduszu w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego

więcej

ZFRON. Wydatki na szkolenia muszą być przejrzyste, oszczędne i efektywne

2010-05-13 08:26:00

Od 5 maja pracodawcy, finansując szkolenia z ZFRON, nie mogą łączyć wydatków stanowiących pomoc publiczną z wydatkami stanowiącymi pozapomocowe wsparcie. Oznacza to zakaz łączenia w jednym projekcie szkoleń pozazawodowych ze szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe. Luiza Klimkiewcz

więcej

KOMUNIKAT OBPON: BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH DRUK INF-O-PP W NOWEJ WERSJI - modyfikacja aplikacji e-SODv2, wdrożenie formularza INF-O-PP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. UWAGA - MODUŁ FORMULARZA INF-O-PP W APLIKACJI e-SODv2 DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DOSTĘPNY BĘDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT!

2010-05-11 21:53:00

 Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia WSZYSTKIE informacje dotyczące wypełniania druku INF-O-PP, składania sprawozdań, przesyłania wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych (Wn-D)

więcej

Sukces czy porażka?

2010-05-10 08:49:00

Liderzy małych i dużych organizacji z coraz większym niepokojem zadają sobie pytania, czy otrzymają środki na podstawowe zadania, jakie realizują. Jest już pewne, że w tym roku na zadania zlecone samorządy dostaną jeszcze mniej pieniędzy niż przed rokiem. W kasie PFRON jest ich mniej do podziału

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie formularzy składanych przy ubieganiu się o pomoc publiczną. UWAGA inny formularz składamy przy ubieganiu się o SOD a inny przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Anna Pałecka Błaszczyk .

2010-05-06 12:35:00

Opracowanie: Anna Pałecka-Błaszczyk - wiceprezes Organizacji OBPON.ORG 06.005.2010 r. OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

więcej

KOMUNIKAT OBPON: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - weszło w życie dnia 05.05.2010r.

2010-05-05 11:54:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: w dniu 20 kwietnia 2010r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 64; poz. 398 str. 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - dyżury Pani Edyty Sieradzkiej w dniu 05.05.2010r. (środa)

2010-05-04 11:36:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org . Firma OBPON, jako

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dot. uzyskiwania dofinansowań dla tzw. STAREGO PRACOWNIKA - czyli zatrudnionego przed 1 stycznia 2009 r., który np. w 2010 r, uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności - Edyta Sieradzka

2010-05-01 18:18:00

Szanowni Państwo - z docierających do nas informacji wynika, iż po raz kolejny, prawie po roku czasu od zmiany ustawy o rehabilitacji, tj. od 1 stycznia 2009 r. - MPiPS (BON), informuje pracodawców w indywidualnych odpowiedziach, iż wyjaśnienia dot. tzw. starych

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG - ZAPYTANIE DO BON: W sprawie wątpliwości co do wykazywania efektu zachęty w kontekście dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

2010-04-30 17:21:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że w dniu 30.04.2010r. skierowała do Pana Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapytanie w sprawie wątpliwości co do wykazywania efektu zachęty w

więcej

Projekt resortu pracy do poprawki

2010-04-29 11:58:00

Na posiedzeniu, które odbyło się 27 kwietnia, Rada Ministrów omawiała m.in. założenia do projektu nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania nie zostały przyjęte. Rząd odesłał projekt do

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: dot. prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nt. obecnego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2010-04-27 17:35:00

ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace dotyczące wydolności obecnego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.    Zarząd ORGANIZACJI

więcej

Rząd o zmianach dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych

2010-04-27 17:00:00

Na dzisiejszym (27 kwietnia) posiedzeniu rząd zajmie się projektem założeń do noweli ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wysłucha też informacji o realizacji planu prywatyzacji na lata 2008-2011. Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji

więcej

KOMUNIKAT OBPON: modyfikacja aplikacji e-SODv2, wdrożenie formularza INF-O-PP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

2010-04-27 16:34:00

W związku ze zmianami, które wprowadza  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz.

więcej

Trzeba informować o prowadzonej działalności i otrzymanej pomocy

2010-04-27 07:48:00

Zmieniły się przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Ubiegający się o nią zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia informacji dotyczących m.in. prowadzonej działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej.

więcej

Niepełnosprawni też potrafią pracować - Rozmowa z Edytą Sieradzką, wiceprezes organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, dyrektor ds. dofinansowań w OBPON

2010-04-26 21:05:00

- Dlaczego niepełnosprawnym trudniej znaleźć pracę? - Ich sytuacja zawodowa to duży problem polskiego rynku pracy. Oferty skierowane bezpośrednio do nich są rzadkością. Niestety, wciąż istnieje stereotyp osoby niepełnosprawnej jako niepełnosprawnej w każdej dziedzinie życia. Taka

więcej

Ubiegasz się o pomoc de minimis, złóż oświadczenie, że z niej nie korzystałeś

2010-04-26 12:35:00

Od 5 kwietnia znacząco zmieniono procedurę ubiegania się o pomoc de minimis przez przedsiębiorców dotychczas z niej niekorzystających

więcej

KOMUNIKAT OBPON - DLA WSZYSTKICH PRACODAWCÓW UZYSKUJĄCYCH MIESIĘCZNE DOFINANSOWANIE Z PFRON - Zmienione przepisy dot. wypełniania i wysyłania do PFRON załączniak INF-O-PP - Edyta Sieradzka

2010-04-25 11:32:00

Szanowi Państwo - w dniu 23.04.2010r. na stronie PFRON została zamieszczona informacja dot. nowego sposobu sporządzania i wysyłania informacji tzw. INF-O-PP przez pracodawców ubiegających się o wypłatę miesięcznego dof. do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

więcej

WAŻNE! Sporządzanie inf. przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie tj. pracodawcy ubiegający się o wypłatę miesięcznego dof. do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

2010-04-23 12:29:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z dniem 5 kwietnia 2010 r. został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry