Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON: WPŁYW projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. na sytuację zakładów pracy chronionej w kontekście środków zgromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych

2010-06-15 00:46:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia informacje nt. działań Rządu na rzecz powodzian przewidzianych w projekcie Ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i

więcej

Pomoc publiczna dla zakładów opieki zdrowotnej niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

2010-06-14 23:06:00

W ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wsparcie udzielane ze środków publicznych na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (z uwagi na specyfikę ich funkcjonowania i kształt publicznego systemu opieki zdrowotnej), co do zasady, nie wpływa

więcej

Pomoc de minimis udzielana zakładom pracy chronionej

2010-06-14 23:04:00

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakłady pracy chronionej są zwolnione z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (na zasadach określonych w odpowiednich przepisach podatkowych) oraz od podatku od czynności

więcej

Konstrukcja programu pomocy de minimis w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

2010-06-14 22:55:00

Od dnia 5 kwietnia 2010 r., zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) , podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE)

więcej

POPON: Grzegorz Napieralski: 'Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych powinno być dostępne dla wszystkich, proporcjonalnie do stopnia niepełnosprawności'

2010-06-13 12:29:00

W ramach kampanii konsultacyjnej POPON w sprawie zmian w systemie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych poprosiliśmy kandydatów na Urząd Prezydenta RP o przedstawienie programu wyborczego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej

Interwencja POPON dotycząca interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie zfron

2010-06-13 12:25:00

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o prawną interpretację § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007

więcej

OPRACOWANIE OBPON: WYLICZENIE MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH na 2011 r. - w przypadku ustalenia płacy minimalnej w kwocie - 1386,00 zł w 2011 roku dla zakładów pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy

2010-06-11 11:09:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE: 1 stycznia 2011 r. minimalna płaca wzrośnie z 1317,00 zł do co najmniej 1386,00 zł. Propozycję ministra pracy i polityki społecznej w tej sprawie poparł 08.06.2010r. Rząd ( więcej na ten temat

więcej

KOMUNIKAT OBPON ORG: Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG

2010-06-11 07:32:00

  Przemyśl, 10.06.2010 r. ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego „ Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG”

więcej

Rząd przyjął projekt pomocy dla powodzian. Pomoc Państwa dla powodzian

2010-06-10 08:38:00

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa ministra Michała Boniego i minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Szef doradców premiera omówił przyjęty przez rząd projekt ustawy o usuwaniu skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

więcej

POSTULATY OBPON.ORG: dotyczące kierunków polityki Państwa w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej. ODPOWIEDŹ KANCELARII SEJMU NA POSTULATY NASZEJ ORGANIZACJI ADRESOWANE DO PANA MARSZAŁKA SEJMU - BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

2010-06-09 13:59:00

ORGANIZACJA Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG w dniu 28.04.2010r. skierowała do wybranych przedstawicieli Rządu oraz członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Posłów na Sejm RP (lista osób poniżej)

więcej

KOMUNIKAT OBPON: W sprawie wskaźnika Altmana jako metody przyjętej do badania oceny sytuacji ekonomicznej na podstawie sprawozdań finansowych podmiotów wnioskujących o dofinansowanie SOD i de minimis przez PFRON

2010-06-09 13:24:00

FIRMA OBPON INFORMUJE: W związku z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie występowania o udzielenie pomocy publicznej w formie dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz pomocy de minimis, określonymi w rozporządzeniach Rady Ministrów,

więcej

Ustawa powodziowa ma pomóc pracodawcom

2010-06-08 13:31:00

Ustawa ma pomóc przede wszystkim pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy - z powodu powodzi - musieli przerwać lub ograniczyć swoją działalność. Poza tym ułatwić załatwianie formalności przez powodzian. fot: kprm.gov.pl Rząd - z uwagi na konieczność

więcej

OPINIA ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r.

2010-06-07 18:48:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.org przedstawia  opinię Organizacji do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r.  OBPON.ORG/0038/34/MT-

więcej

Stanowisko Konfederacji Pracodawców Polskich do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r.

2010-06-07 18:10:00

plik z opinią KPP do pobrania >>> Źródło: Konfederacja Pracodawców Polskich     CZYTAJ RÓWNIEŻ: Opinia Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org do projektu ustawy o

więcej

Opinia BCC do projketu Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010

2010-06-07 18:07:00

Projekt przedmiotowej ustawy dotyczy rozwiązań wymagających możliwie jak najszybszego wprowadzenia ich w życie celem złagodzenia i usuwania skutków powodzi. Wobec  konieczności niezwłocznego udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanym, proponowane wejście ustawy w życie z

więcej

OBPON.PL: KOMUNIKAT W SPRAWIE TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ (TOK) NOWY KONSULTANT W TOK - PANI MAŁGORZATA TYLEWICZ

2010-06-07 13:41:00

FIRMA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE: Od dnia 07 czerwca 2010 roku firma OBPON, administrator usługi "TOK" - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna www.tok.zpchr.pl zwiększa ilość konsultantów obsługujących

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa - wskaźnik Altmana w ocenie sytuacji ekonomicznej na podstawie sprawozdań finansowych podmiotu wnioskującego o dofinansowanie SOD i de minimis

2010-06-06 17:02:00

Firma OGOLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: W związku z nowym obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie występowania o udzielenie pomocy publicznej w formie dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz pomocy de minimis

więcej

SPECJALNY PROGRAM PFRON: Powódź 2010 - pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków

2010-06-04 12:44:00

Jednym z podstawowych zadań, jakie Państwo winno spełniać względem swoich obywateli, jest zapewnienie im maksymalnej ochrony życia, zdrowia i mienia. Funkcja ta nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach ekstremalnych, takich jak powodzie, występujące na ogół

więcej

KOMUNIKAT PFRON: INFOLINIA DLA PRACODAWCÓW nie będzie działała 4 czerwca 2010

2010-06-04 12:40:00

Data publikacji : dn.2 czerwca 2010 INFOLINIA DLA PRACODAWCÓW 4 czerwca 2010   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawiadamia, iż w dniu 4 czerwca 2010 r. Infolinia udzielająca informacji z zakresu Systemu

więcej

PROJEKT USTAWY WRAZ Z UZASADNIENIEM o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010r. (ważne również dla prowadzących zakłady pracy chronionej)

2010-06-02 09:25:00

Firma OBPON przedstawia PROJEKT USTAWY o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010r. Projekt zakład m.in.:  - możliwośc przeznaczania środków ZFŚŚ na cele związane z pomocą i likwidacją skutków powodzi na rzecz

więcej

POSTULATY OBPON.ORG: dotyczące kierunków polityki Państwa w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej. ODPOWIEDŹ UOKiK Z DNIA 28.05.2010r.

2010-06-01 13:37:00

Przepis rozporządzenia, który pozbawia gminy prawa do uzyskania pełnej rekompensaty za utracone dochody z podatku od nieruchomości, jest niezgodny z ustawą o rehabilitacji i konstytucją - uznał w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny.

więcej

Trybunał Konstytucyjny: pozbawienie gmin pełnych rekompensat za utracone dochody z podatku od nieruchomości z powodu zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej, sprzeczne z konstytucją

2010-06-01 13:29:00

Przepis rozporządzenia, który pozbawia gminy prawa do uzyskania pełnej rekompensaty za utracone dochody z podatku od nieruchomości, jest niezgodny z ustawą o rehabilitacji i konstytucją - uznał w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny.

więcej

POSTULATY OBPON.ORG: dotyczące kierunków polityki Państwa w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej. ODPOWIEDŹ POSŁA ZBYSŁAWA OWCZARSKIEGO

2010-05-31 20:58:00

ORGANIZACJA Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG w dniu 28.04.2010r. skierowała do wybranych przedstawicieli Rządu oraz członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Posłów na Sejm RP (lista osób poniżej)

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWA WERSJA SODiR Off-line 8.02 - obowiązuje od 28 maja 2010 roku

2010-05-31 20:39:00

Fundusz uprzejmie informuje, iż  od dnia 28 maja 2010 roku dostępna jest nowa wersja SODiR Off-line 8.02 Aby skorzystać z programu należy pobrać instalator, a następnie uruchomić go w celu instalacji na dysku. Po instalacji aplikacji SODiR off-line należy uruchomić plik loader.html.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.