Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

PISMO OBPON.ORG DO PFRON: W sprawie wyznaczenia daty spotkania z przedstawicielami naszej organizacji oraz PFRON, mającego na celu omówienie nurtujących pracodawców osób niepełnosprawnych zagadnień zwiazanych z dofinansowaniami do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

2010-06-29 10:11:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się w dniu 29.06.2010 r. do Pana Wojciecha Skiby - Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z prośbą o wyznaczenie daty spotkania z

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Wniesienie aportem do sp. z o.o. przedsiębiorstwa po utracie statusu zpchr a prawo do dysponowania środkami zfron przez nowego właściciela

2010-06-28 14:46:00

    W dniu 28.06.2010r. Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z pytaniem dot. kwestii w niesienia aportem do sp. z o.o. przedsiębiorstwa po utracie

więcej

Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

2010-06-28 14:29:00

Dopłaty do wynagrodzeń, zwolnienie z wpłat na PFRON, a nawet z podatku od nieruchomości - to przywileje, z jakich korzystają firmy , które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Pracodawca, który zamierza rozpocząć współpracę z osobami niepełnosprawnymi, nie musi ubiegać

więcej

KOMUNIKAT OBPON: przygotowany przez PFRON formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla pracodawców oraz dla niepełnosprawnych przedsiębiorców ubiegających się w PFRON o refundację składek ZUS

2010-06-28 12:03:00

Z dniem 5 kwietnia 2010 r. powstał obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis tj. przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego

więcej

Informacja NIK o wynikach kontroli zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w roku 2010

2010-06-26 18:52:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia raport NIK o wynikach kontroli zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w roku 2010.     Tematem kontroli było zatrudnianie osób niepełnosprawnych w

więcej

OBPON.ORG: PYTANIA DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA DOT. POLITYKI WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRACODAWCÓW - ODPOWIEDŹ PANA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

2010-06-26 16:39:00

         Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG www.obpon.org , zrzeszająca i reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych oraz działająca na rzecz pracowników

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: KOLEJNE ZAPYTANIE Z PROŚBĄ O JEDNOZNACZNE STWIERDZENIE czy pracodawcy w dalszym ciągu mogą ubiegać się w PFRON o dofinansowanie dla tzw. 'starych' pracowników

2010-06-24 10:34:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się w dniu 24.06.2010 r. do PFRON o jednoznaczne potwierdzenie stanowiska Funduszu dot. kwestii czy   pracodawcy w dalszym ciągu mogą ubiegać się w PFRON o dofinansowanie

więcej

Opinia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 'PODKARPACIE' do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 2.06.2010 r. zakładającego m.in. zmiany ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych udzielających kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON

2010-06-23 17:41:00

Przedstawiamy przesłany W DNIU 23.06.2010r. m.in. do Organizacji OBPON.ORG apel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 'PODKARPACIE' o wsparcie polityczne zatrudniania osób niepełnosprawnych w kontekście proponowanych zmian zawartych w projekcie ustawy o ograniczaniu barier

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 2.06.2010 r. WAŻNE DLA PRACODAWCÓW UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON

2010-06-23 10:26:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSTAWIA: Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 2.06.2010 r. zakładający m.in. zmiany ważne dla pracodawców osób

więcej

Musi być efekt zachęty, by było dofinansowanie - Edyta Sieradzka

2010-06-23 09:44:00

- W marcu br. zatrudniliśmy na umowę o pracę osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w miejsce pracownika niepełnosprawnego, który rozchorował się w styczniu, wciąż przebywa na zwolnieniu lekarskim i, jak sam twierdzi, raczej nie wróci do pracy ze względu na zdrowie.

więcej

Opłata na PFRON już nie taka straszna

2010-06-23 09:30:00

Planowane ograniczenie barier w administracji może doprowadzić do zmniejszenia zatrudnienia niepełnosprawnych Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców proponuje, aby przedsiębiorcy niezatrudniający wymaganej

więcej

Osoby niepełnosprawne prowadzące firmy, które ubiegają się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne, muszą przedstawiać m.in. sprawozdania finansowe

2010-06-22 10:09:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przypomina, że zmieniła się dokumentacja, jaką muszą do funduszu przekazywać niepełnosprawni przedsiębiorcy ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: interpretacja przepisu § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U.2007.245.1810 ze zm.) celowość i oszczędność wydatków z ZFRON

2010-06-21 09:41:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o interpretację przepisu § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - dyżur Pani Anny Pałeckiej-Błaszczyk w dniu 22.06.2010r. (wtorek)

2010-06-18 16:32:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org . Firma OBPON, jako

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne

2010-06-17 12:45:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w związku z wejściem w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr.

więcej

WIELKA PROMOCJA! TYLKO DO KOŃCA CZERWCA 2010r. - WYKUP LUB PRZEDŁUŻ DOSTĘP DO NASZYCH SERWISÓW A OTRZYMASZ 1, 2 LUB NAWET 3 NOWE KSIĄŻKI GRATIS!!!

2010-06-17 11:18:00

PROMOCJA - WYKUP LUB PRZEDŁUŻ DOSTĘP DO NASZYCH SERWISÓW A OTRZYMASZ 1, 2 LUB NAWET 3 NOWE KSIĄŻKI GRATIS! Szanowni Państwo, pracodawcy osób niepełnosprawnych, firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przygotowała dla

więcej

OBPON.ORG: REZONANS MAGNETYCZNY MOŻE STANOWIĆ WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY W KONTEKŚCIE SFINANSOWANIA GO ZE ŚRODKÓW ZFRON! Korespondencja OBPON z BON, UOKiK, GIP, DPP MPiPS, MZ. KOLEJNE ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON PO ODPOWIEDZIACH Z PIP I MZ 22.03.2010r. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 25.05.2010r. POTWIERDZAJĄCA STANOWISKO OBPON.ORG

2010-06-15 19:52:00

PRZEDSTAWIAMY KORESPONDENCJĘ W KOLEJNOŚCI CHRONOLOGICZNEJ: 1. Pismo OBPON do BON z dnia 27.10.2010r. - odpowiedź BON dla OBPON z dnia 13.11.2010r. >>> 2. Pismo OBPON do Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 08.12.2009r. - odpowiedź GIP dla OBPON z dnia 12.01.2010r.

więcej

OBPON.ORG: PYTANIA DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA DOT. POLITYKI WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRACODAWCÓW - ODPOWIEDŹ PANA WALDEMARA PAWLAKA

2010-06-15 14:18:00

         Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG www.obpon.org , zrzeszająca i reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych oraz działająca na rzecz

więcej

OBPON.ORG: PYTANIA DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA DOT. POLITYKI WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRACODAWCÓW - ODPOWIEDŹ PANA GRZEGORZA NAPIERALSKIEGO

2010-06-15 13:49:00

         Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG www.obpon.org , zrzeszająca i reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych oraz działająca na rzecz

więcej

OBPON.ORG: PYTANIA DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA DOT. POLITYKI WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRACODAWCÓW - ODPOWIEDŹ PANA ANDRZEJA OLECHOWSKIEGO

2010-06-15 10:48:00

         Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG www.obpon.org , zrzeszająca i reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych oraz działająca na rzecz

więcej

OBPON.ORG: PYTANIA DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA DOT. POLITYKI WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRACODAWCÓW - ODPOWIEDŹ PANA ANDRZEJA LEPPERA

2010-06-15 10:32:00

         Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG www.obpon.org , zrzeszająca i reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych oraz działająca na rzecz

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.