Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON.PL: W sprawie NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI WYDAWNICTWA OBPON pt.: 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi' - IZABELA STEPANIAK, MARIUSZ HERDZINA

2010-07-15 11:32:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, ŻE NIEBAWEM UKAŻE SIĘ NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON pt. 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory

więcej

Gratulacje dla firm, które zdobyły Złoty Certyfikat Rzetelności w 2010 r.

2010-07-14 14:56:00

Serdecznie gratulujemy firmom, które zdobyły Złoty Certyfikat Rzetelności w 2010 r.   To wyróżnienie dla najlepszych i najbardziej wiarygodnych przedsiębiorstw w Polsce. Firmy

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG - ZAPYTANIE DO BON: W sprawie wątpliwości co do wykazywania efektu zachęty w kontekście dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 02.07.2010r.

2010-07-14 14:48:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że w dniu 30.04.2010r. skierowała do Pana Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapytanie w sprawie wątpliwości co do wykazywania efektu zachęty w

więcej

POSTULATY OBPON.ORG: dotyczące kierunków polityki Państwa w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej. ODPOWIEDŹ MPiPS BON NA POSTULATY NASZEJ ORGANIZACJI ADRESOWANE DO MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JOLANTY FEDAK

2010-07-14 14:26:00

ORGANIZACJA Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG w dniu 28.04.2010r. skierowała do wybranych przedstawicieli Rządu oraz członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Posłów na Sejm RP (lista osób poniżej)

więcej

RELACJA OBPON.ORG: Z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 6 lipca 2010 r. (wtorek) w Warszawie

2010-07-07 18:02:00

We wtorek, 6 lipca 2010r. w Nowym Domu Poselskim w Warszawie przy ul. Senackiej 1 odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Tematem spotkania była sytuacja budżetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu

więcej

KIG-R: relacja z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych

2010-07-07 15:48:00

Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej uczestniczyli w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, którego tematem była trudna sytuacja budżetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 6 lipca 2010 r.

więcej

POPON: relacja z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych

2010-07-07 15:46:00

6 lipca 2010 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, którego tematem była m.in. trudna sytuacja budżetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Polskiej Organizacji

więcej

Jak uratować PFRON?

2010-07-07 15:04:00

Około stu przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracodawców oraz władz samorządowych wzięło udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się 6 lipca. Reprezentujący środowisko osób z niepełnosprawnością zostali poproszeni o

więcej

WYROK WSA. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

2010-07-06 07:59:00

II FSK 1946/08 - Wyrok NSA orzeczenie prawomocne Data orzeczenia: 2010-04-02 Data wpływu: 2008-11-14 Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie: Bogusław Woźniak, Grzegorz Borkowski /przewodniczący/, Stefan Babiarz /sprawozdawca/ Symbol z opisem: 6119 Inne o

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: RELACJA ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG odbytego dnia 25.06.2010 r. - ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ

2010-07-05 12:01:00

Organizacja OBPON.ORG PUBLIKUJE RELACJĘ ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG odbytego dnia 25.06.2010 r. - ZESTAWIENIE PODJETYCH UCHWAŁ PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO

więcej

ZGŁOSZENIE OBPON.ORG: uczestnictwa w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, którego tematem będzie trudna sytuacja budżetowa PFRON, a które odbędzie się w dniu 6 lipca 2010 r. (wtorek) w Warszawie

2010-07-02 13:57:00

02.07.2010 r. Szanowny Pan Marek Plura - Poseł na Sejm RP Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Szanowny Panie Pośle Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG  ( www.obpon.org ) wyraża chęć

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: wyjaśnienie przepisów ustawy 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., w zakresie dotyczącym pracodawców osób niepełnosprawnych

2010-07-02 12:39:00

02.07.2010r. Sz. Pani Teresa Hernik - Dyrektor Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Nowogrodzka 1/3/5 00 - 513 Warszawa   Zarząd Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG, zwraca się z

więcej

Zatrudnianie menedżerów jako 'telepracowników'

2010-07-02 08:58:00

Niejasne przepisy zniechęcają przedsiębiorców do zatrudniania telepracowników. Telepraca to nie tylko same zalety elastycznej formy współpracy. Aby efektywnie pracować na odległość należy mieć szczególnie dobrze rozwinięte umiejętności organizacji własnego

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: dot. przyjętej przez Fundusz procedury weryfikowania sytuacji ekonomicznej pracodawców ubiegających się o miesięczne dofinansowanie z PFRON – Edyta Sieradzka ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 26.06.2010 r.

2010-07-01 14:06:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.org W DNIU 07.06.2010r. ZWRÓCIŁA SIE DO PFRON Z ZAPYTANIEM o udzielenie informacji i przedstawienie przyjętej przez PFRON procedury weryfikacji przesłanych przez pracodawców nowych

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zmiany w ustawie o rehabilitacji

2010-07-01 12:38:00

W dniu 01.07.2010r. Pani Edyta Sieradzka, Wiceprezes Zarządu Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przeprowadziła telefoniczną rozmowę z Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Panią Teresą Hernik. Podczas rozmowy

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Sejm uchwalił w dniu 24 czerwca 2010 r. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r.

2010-06-30 10:35:00

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org informuje, że Sejm uchwalił w dniu 24 czerwca 2010 r. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. Poniżej

więcej

Ministrze, pomóż niepełnosprawnym!

2010-06-29 17:58:00

Najnowsza interpretacja ministerstwa finansów w sprawie podatku od nieruchomości jest niekorzystna dla zakładów pracy chronionej. Mowa o interpretacji z marca br. dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej podatek od

więcej

OPINIA OBPON.ORG do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

2010-06-29 15:39:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCVÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia  opinię do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. PRZYPOMINAMY:

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Spotkanie z Panią Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Teresą Hernik w dniu 17.08.2010r.

2010-06-29 13:19:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, iż na dzień 17 sierpnia 2010 r. w Warszawie zostało zaplanowane  spotkanie z Panią Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Teresą Hernik .

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON, PFRON I UOKiK: dot. metody wybranej do oceny sytuacji finansowej jednostki wnioskującej o udzielenie pomocy innej niż de minimis oraz de minimis - w zwiazku z wejściem w życie rozporządzenia RM z dnia 29 marca 2010r. ODPOWIEDŹ BON DOT. PRZEKAZANIA PISMA OBPON.ORG DO OPINII UOKiK

2010-06-29 12:40:00

W dniu 07.06.2010r. Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKIEROWAŁA DO Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - dyżur Pani EDYTY SIERADZKIEJ w dniach 07 i 14.07.2010r. (środy)

2010-06-29 12:24:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org . Firma OBPON, jako

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - dyżur Pani Joanny Wawrzyńczak w dniu 22.06.2010r. (wtorek)

2010-06-29 11:27:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org . Firma OBPON, jako

więcej

Komisja Trójstronna o pomocy dla powodzian - Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

2010-06-29 10:25:00

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. przedstawił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Stachańczyk. – Przyjęte przez Radę Ministrów 8 czerwca 2010 r. rozwiązania przewidują m.in.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.