Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Konsultacje społeczne nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej

2010-08-19 17:22:00

Poselski projekt Ustawy o zmianie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3292) trafił do konsultacji społecznych. Projekt nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej będzie konsultowany przez

więcej

KOMUNIKAT PFRON Z 18 SIERPNIA 2010 r.: Ustalanie efektu zachęty

2010-08-19 17:18:00

OBPON informuje, że w dniu 18.08.2010r. pojawił się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych komunikat pt. 'Ustalanie efektu zachęty' o następującej treści: Stosownie do art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

więcej

Stanowisko Business Centre Club w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw - 'POSELSKI PROJEKT JEST ZBYT DRASTYCZNY'

2010-08-18 20:48:00

Poselski projekt jest zbyt drastyczny 17.08.10 Zofia Żuk Stanowisko Business Centre Club w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: ANKIETA OBPON.ORG - EFEKT ZACHĘTY - zapraszamy do wypełnienia

2010-08-18 14:41:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia ANKIETĘ DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTYCZĄCĄ ZMIANY INTERPRETACJI W SPRAWIE EFEKTU ZACHĘTY. PROSIMY O WYPEŁNIENIE NASZEJ ANKIETY.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: KOLEJNE ZAPYTANIE Z PROŚBĄ O JEDNOZNACZNE STWIERDZENIE czy pracodawcy w dalszym ciągu mogą ubiegać się w PFRON o dofinansowanie dla tzw. 'starych' pracowników ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 23.07.2010r.

2010-08-18 14:24:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się w dniu 24.06.2010 r. do PFRON o jednoznaczne potwierdzenie stanowiska Funduszu dot. kwestii czy   pracodawcy w dalszym ciągu mogą ubiegać się w PFRON o dofinansowanie

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Komunikat PFRON: dotyczący ustalania efektu zachęty - opublikowany w systemie SODiR w dniu 18.08.2010r.

2010-08-18 14:07:00

Szanowni Państwo, OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH publikuje KOMUNIKAT PFRON W SPRAWIE EFEKTU ZACHĘTY opublikowany w /systemie SODiR w dniu 18.08.2010r. widoczny po zalogowaniu w zakładce "komunikaty". Komunikat ten mówi, iż:

więcej

Stanowisko Business Centre Club w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw - 'POSELSKI PROJEKT JEST ZBYT DRASTYCZNY'

2010-08-18 11:46:00

Poselski projekt jest zbyt drastyczny 17.08.10 Zofia Żuk Stanowisko Business Centre Club w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: W sprawie stosowania nowych interpretacji i wyjaśnień dotyczących uzyskiwania pomocy publicznej na tzw. 'starych pracowników' oraz konsekwencji korzystania z tych dofinansowań

2010-08-16 23:57:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG  wystosowała w dniu 17.08.2010r. pismo do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z zamieszczonymi w dniu 12 sierpnia br. na stronie internetowej PFRON (

więcej

KOMUNIKAT OBPON: UZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZENIA NA TZW. 'STAREGO PRACOWNIKA'

2010-08-16 16:06:00

W związku z wieloma pytaniami kierowanymi do naszej firmy ze strony pracodawców osób niepełnosprawnych dotyczących dofinansowania do wynagrodzenia tzw. "starego pracownika" , który w trakcie zatrudnienia otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Pismo do Pana Marka Plury - Posła na Sejm, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych z propozycją spotkania z Zarządem OBPON.ORG celem omówienia kwestii dot. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji

2010-08-16 12:23:00

Organizacja OBPON.ORG w dniu 16.08.2010r. wystosowała pismo do Pana Marka Plury - Posła na Sejm, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Członka Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z propozycją spotkania celem omówienia kwestii dot. poselskiego

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych inny ustaw (druk sejmowy nr 3292) w dniu 10.08.2010 r. trafił do konsultacji społecznych do organizacji pracodawców i związków zawodowych reprezentowanych w Komisji Trójstronnej

2010-08-16 11:49:00

Jak podała w dniu dzisiejszym (16.08.2010r.) na stronie internetowej Krajowa Izba Gospodarczo - Rehabilitacyjna poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych inny ustaw (druk sejmowy nr 3292) w

więcej

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków PFRON w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. wraz z uzasadnieniem

2010-08-13 21:16:00

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków PFRON w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. Uzasadnienie Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie

więcej

Plura: tysiąc dni rządu Tuska dobre dla niepełnosprawnych

2010-08-13 19:40:00

Wzrost zatrudnienia wśród niepełnosprawnych, zwiększenie środków na warsztaty terapii zajęciowej oraz innych świadczeń, a także nowe rozwiązania prawne - to, wg posła Marka Plury (PO), niektóre dobre dla osób niepełnosprawnych rozwiązania, wprowadzone w ciągu tysiąca dni

więcej

KOMUNIKAT OBPON e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2010-08-13 18:16:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób

więcej

OPINIA ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2010 r. (druk sejmowy nr 3292)

2010-08-13 17:38:00

Przedstawiamy Państwu OPINIĘ ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG z dnia 11 sierpnia 2010 roku o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: EFEKT ZACHĘTY, WYLICZANIE WSKAŹNIKÓW ZATRUDNIENIA - ZAPYTANIE DOTYCZĄCE UZYSKIWANIA DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2010-08-09 13:31:00

09.08.2010r.  Sz. Pan Wojciech Skiba - Prezes Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa Szanowny Panie Prezesie, Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG. DO BON I UOKiK: w sprawie wyjaśnienia kwestii możliwości wydatkowania odsetek ze środków zgromadzonych na rachunku ZFRON. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 19 MARCA 2010r. + ODPOWIEDŹ UOKiK Z DNIA 02.08.2010r.

2010-08-09 10:49:00

ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG w dniu 08.02.2010r. zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zapytaniem odnośnie wyjaśnienia

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Spotkanie Zarządu Organizacji OBPON.ORG z Dyrekcją Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - 13.08.2010r.

2010-08-06 11:40:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że w dniu 13.08.2010r. (piątek) odbędzie się w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych spotkanie Zarządu Organizacji OBPON.ORG z Dyrekcją Biura.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Wniesienie aportem do sp. z o.o. przedsiębiorstwa po utracie statusu zpchr a prawo do dysponowania środkami zfron przez nowego właściciela ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 28.07.2010r.

2010-08-05 19:14:00

 W dniu 28.06.2010r. Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z pytaniem dot. kwestii w niesienia aportem do sp. z o.o. przedsiębiorstwa po utracie statusu zpchr i

więcej

Nowelizacja ustawy rehabilitacyjnej w UOKiK - posłowie przewidują, że opinia, którą wyda urząd, będzie pozytywna, bo projekt dotyczy zmniejszania, a nie zwiększania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw z rynku otwartego i chronionego zatrudniających osoby z niepełnosprawnością

2010-08-05 17:51:00

Poselski projekt ustawy o zmianie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie miało się odbyć na posiedzeniu plenarnym Sejmu 4 sierpnia, trafił do zaopiniowania do Urzędu Ochrony

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.