Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON. ORG: Odpowiedź PFRON dla OBPON.ORG dot. efektu zachęty z dnia 6 września - NIESTETY NIE JEST JESZCZE DO KOŃCA WIĄŻĄCA - dodatkowe informacje

2010-09-17 16:36:00

Szanowni Państwo z przykrością informujemy, iż niestety na dzień dzisiejszy (17.09.2010r.) PFRON wycofał się z potwierdzenia, iż odpowiedź udzielona naszej organizacji OBPON.ORG dot. efektu zachęty w dniu 6 września nr WDR/34025w/IF/2010, potwierdzona dodatkowo w dniu wczorajszym, tj.

więcej

PFRON: tykająca bomba czy wyschnięte źródło?

2010-09-17 14:49:00

Czy pracodawcy utrzymają dofinansowanie dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, co może doprowadzić do załamania finansowego PFRON w przyszłym roku? Czy organizacje pozarządowe i samorządy pozostaną bez środków do działania? Odpowiedzi na te pytania poszukiwano 16

więcej

Popłyną miliony na rzekomo 'niepełnosprawnych' pracowników? Gdańsk alarmuje (Gazeta Wyborcza 16.09.2010r.) KOMENTARZ OBPON.ORG

2010-09-17 10:48:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje: z doniesień prasowych oraz informacji środowiskowych wynika, iż organizacje samorządowe prowadzą kampanię na rzecz poparcia projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji oraz

więcej

NAJNOWSZA KSIĄŻKA OBPON JUŻ W SPRZEDAŻY! 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie...'

2010-09-16 17:18:00

*** Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że prace przy najnowszej książce WYDAWNICTWA OBPON, pt.: 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -

więcej

KOMUNIKAT OBPON. ORG - dot. ustalania efektu zachęty dla tzw. starych pracowników - dodatkowe informacje, które zostały omówione na spotkaniu w PFRON w dniu 14.09.2010 r. - Edyta Sieradzka

2010-09-16 12:38:00

Szanowni Państwo - jednoznacznie chcemy poinformować wszystkich pracodawców, iż PFRON podtrzymuje swoje stanowisko dot. ustalania efektu zachęty, które zawarł w odpowiedzi dla naszej Organizacji OBPON.ORG z dnia 6 września. Z odpowiedzi Funduszu wynika, iż: "od chwili

więcej

Rzeczpospolita: Nie oddadzą pomocy po zmianie interpretacji

2010-09-16 08:29:00

Firmy nie będą zwracały wsparcia na zatrudnianie osób, które orzeczenie o niepełnosprawności uzyskały już w trakcie pracy Tak wynika z pisma, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierował do Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców

więcej

USŁUGA OBPON: ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POD KĄTEM UZYSKIWANIA POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON

2010-09-13 11:08:00

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH rozpoczął procedury związane z analizą sprawozdań finansowych za lata 2007, 2008, 2009 przesyłanych do Funduszu przez beneficjentów pomocy publicznej - pracodawców, uzyskujących miesięczne dofiannsowania do

więcej

OBPON.ORG: ANKIETA DO OCENY WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN W USTAWIE O REHABILITACJI WG PROJEKTU Z DNIA 20 LIPCA 2010 r. - dla zakładów pracy chronionej ANKIETY PRZYJMUJEMY DO 30 WRZEŚNIA 2010r. - PRACODAWCO, MIEJ SWÓJ GŁOS W OBRONIE WŁASNYCH INTERESÓW - WYPEŁNIJ NASZĄ ANKIETĘ! KOMUNIKAT Z DNIA 24.09.2010r.

2010-09-11 17:28:00

POMÓŻ SOBIE I SWOJEMU ZAKŁADOWI, ZAANGAŻUJ SIĘ W AKCJĘ NASZEJ ORGANIZACJI - WYPEŁNIJ ANKIETĘ! Apelujemy do WSZYSTKICH ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ W POLSCE o wypełnienie naszej ankiety i przesłanie jej do dnia 20 września 2010 roku.     

więcej

KOMUNIKAT PFRON Z DNIA 10.09.2010r.: Status wniosków Wn-D w systemie SODiR

2010-09-11 14:19:00

Stosownie do art. 48a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: OFICJALNE STANOWISKO PFRON dot. zmiany interpretacji MPiPS (BON) dot. wykazywania tzw. efektu zachęty dla tzw. starych pracowników oraz nowych, którzy w miesiącu zatrudnienia byli pełnosprawni a w późniejszych miesiącach nabyli status pracownika niepełnosprawnego - Edyta Sieradzka

2010-09-11 14:02:00

Szanowni Państwo, ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: W dniu 10 września 2010 roku otrzymaliśmy z PFRON odpowiedź na na wilokrotne interwencje naszej Organizacji OBPON.ORG, z której wynika, iż: od chwili

więcej

Pismo KRAZON skierowane do Prezesa Zarządu PFRON Pana Wojciecha Skiby w sprawie stosowania modelu Altmana jako kryterium oceny sytuacji finansowej firm ubiegających się o pomoc publiczną w formie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

2010-09-11 13:37:00

Warszawa, 10 września 2010 r. Pan Wojciech Skiba Prezes Zarządu PFRON Szanowny Panie Prezesie! W nawiązaniu do spotkania w dniu 31 sierpnia 2010 r., poświęconego stosowaniu modelu Altmana jako kryterium oceny sytuacji finansowej firm ubiegających się o pomoc

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: W sprawie stosowania nowych interpretacji i wyjaśnień dotyczących uzyskiwania pomocy publicznej na tzw. 'starych pracowników' oraz konsekwencji korzystania z tych dofinansowań ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 06.09.2010 R.

2010-09-11 13:32:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG  wystosowała w dniu 17.08.2010r. pismo do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z zamieszczonymi w dniu 12 sierpnia br. na stronie internetowej PFRON (

więcej

W Łodzi w dniach 23-25 września odbędą się jedne z największych w Europie Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA

2010-09-10 10:07:00

Łódź europejskim centrum rehabilitacji W  Łodzi w dniach 23-25 września odbędą się jedne z największych w Europie Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 250 wystawców z kraju i zagranicy. Odwiedzając imprezę będzie można

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG: w sprawie opublikowania przez PFRON informacji dot. ustalania efektu zachęty (po zmianie interpretacji BON)

2010-09-09 12:29:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zainterweniowała w dniu 08.09.2010 r. w PFRON w sprawie  opublikowania przez PFRON informacji dot. ustalania efektu zachęty (po zmianie interpretacji BON). Treść interwencji przedstawiamy poniżej.

więcej

ZESTAWIENIE KWOT OSZCZĘDNOŚCI ORAZ ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW PFRON NA PODSTAWIE PROJEKTU ZMIANY USTAWY (…) z dnia 20.07.2010 - Druk nr 3292

2010-09-09 10:21:00

FIRMA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSTAWIA: ZESTAWIENIE KWOT OSZCZĘDNOŚCI ORAZ ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW PFRON NA PODSTAWIE PROJEKTU ZMIANY USTAWY (…) z dnia 20.07.2010 - Druk nr 3292 dokument do pobrania po zalogowaniu

więcej

SPECJALNY ARKUSZ KALKULACYJNY DO AUTOMATYCZNEGO PRZELICZANIA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH FIRMY WG MODELU ALTMANA OCENIAJĄCEGO SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ W KONTEKŚCIE ZAKWALIFIKOWANIA JEJ DO OTRZYMYWANIA DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ BĄDŹ JEGO UTRATY UWAGA! NOWA WERSJA ARKUSZA KALKULACYJNEGO UWZGLĘDNIAJĄCA AKTUALNĄ METODĘ PRZYJĘTĄ PRZEZ PFRON!

2010-09-09 10:05:00

  MODEL ALTMANA JAKO METODA WYBRANA DO OCENY FINANSOWEJ JEDNOSTKI WNIOSKUJĄCEJ O UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ W FORMIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYPOMINAMY, IŻ FIRMA OBPON OPRACOWAŁA:   SPECJALNY ARKUSZ

więcej

Efekt zachęty - jak go wykazać ubiegając się o pomoc z PFRON?

2010-09-09 07:32:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Efekt zachęty - jak go wykazać ubiegając się o pomoc z PFRON? Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 72 (696) z dn. 2010.09.09, strona 14 Pracodawcy prowadzący ZPChr lub zatrudniający mniej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Spotkanie Zarządu Organizacji OBPON.ORG z Dyrekcją PFRON w dniu 14.09.2010r.

2010-09-08 17:17:00

    Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że w dniu 14 września 2010 r. o godz. 11.00 w Biurze PFRON odbędzie się spotkanie Zarządu OBPON.ORG z Dyrekcją Funduszu. Potrzebę spotkania uzasadniamy

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Wniesienie aportem do zakładu pracy chronionej wkładu niepieniężnego w postaci środka trwałego w budowie sfinansowanego z ZFRON, mającego stanowić bazę wypoczynkową

2010-09-08 17:04:00

W dniu 16.07.2010r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z zapytaniem dotyczącym w niesienia aportem do zakładu pracy chronionej wkładu niepieniężnego w postaci środka trwałego w budowie sfinansowanego z ZFRON, mającego stanowić

więcej

BON: Zaproszenie na konferencję 'Zatrudnienie wspomagane'

2010-09-08 14:04:00

Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych , a w szczególności: przedstawicieli administracji samorządowej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz organizacji pozarządowych na konferencję pt.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - dyżur Pani JOANNY WAWRZYŃCZAK w dniu 09.09.2010 r. (czwartek) przesunięty na piątek 10.09.2010 r.

2010-09-08 12:24:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org . Firma OBPON, jako

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - dyżury Pani MAŁGORZATY TYLEWICZ w dniach 10.09.2010 r. i 17.09.2010 (piątki) zostają odwołane

2010-09-07 13:02:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org . Firma OBPON, jako

więcej

Pracodawcy RP. Pomysł na reformę PFRON jest bardzo niebezpieczny dla pracodawców

2010-09-06 10:08:00

Pracodawcy RP nie godzą się, by reforma PFRON odbywała się wyłącznie kosztem pracodawców i osób niepełnosprawnych - jednoosobowych przedsiębiorców. Zabezpieczenie środków na realizację potrzeb Funduszu nie może się bowiem ograniczać jedynie do cięć różnych form

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG: w związku z niemożliwym do zastosowania w praktyce przez pracodawców nowym brzmieniem przepisu art. 26 a ust. 1 ustawy o rehabilitacji, który został zaproponowany przez Posłów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2010 r. (druk sejmowy 3292)

2010-09-03 18:55:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zainterweniowała w związku z niemożliwym do zastosowania w praktyce przez pracodawców nowym brzmieniem przepisu art. 26 a ust. 1 ustawy o rehabilitacji, który został zaproponowany przez

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.