Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Dopłaty do zatrudnienia niepełnosprawnych - nowelizacja

2010-10-08 08:13:00

Zwiększenie dopłat do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym, a zmniejszenie - w przypadku zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych.

więcej

Pracodawcy: PO straciła nasze zaufanie

2010-10-08 08:06:00

Rządowe cięcia dosięgły i PFRON. Stracą firmy zatrudniające niepełnosprawnych. Ale nie tak bardzo, jak chciały organizacje pozarządowe. - PO nie jest partią proprzedsiębiorczą - mówili pracodawcy Receptą na kłopoty finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Rezultat działań w sprawie przyjęcia Organizacji OBPON.ORG do struktury członkowskiej KRAZON mającego na celu dążenie do wypracowania jednolitego stanowiska wobec działań na rzecz pracodawców osób niepełnosprawnych i wspólnego reprezentowania ich interesów w okresie prac dot. projektu ustawy o rehabilitacji

2010-10-07 19:22:00

W związku z wieloma pytaniami od pracodawców osób niepełnosprawnych (Członków OBPON.ORG) w kwestii konsolidacji działań Organizacji OBPON.ORG z innymi organizacjami zrzeszającymi pracodawców osób niepełnosprawnych, Zarząd OBPON.ORG informuje: Zarząd

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: RELACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI SEJMOWEJ DS. ROZPATRZENIA POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNYCH USTAW (druk nr 3292) KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 06.10.2010r.

2010-10-07 12:35:00

W dniu 06.10.2010r. odbyło się POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ DS. ROZPATRZENIA POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNYCH USTAW (druk nr 3292). Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15. W

więcej

SPRAWOZDANIE PODKOMISJI DS. ZMIAN W USTAWIE REHABILITACYJNEJ ZAOPINIOWANE POZYTYWNIE PRZEZ KOMISJĘ POLITYKI SPOŁECZNEJ

2010-10-07 09:52:00

W środę, 6 października odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej ds. poselskiego projektu zmian w ustawie rehabilitacyjnej. Posłowie pozytywnie zaopiniowali projekt,

więcej

Niższe dopłaty do pensji

2010-10-07 09:31:00

O niecałe 1/3 zmniejszy się wysokość dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym.

więcej

PFRON: brakuje pieniędzy na rozpoczęte projekty

2010-10-07 08:03:00

W sytuacji wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i dopłat do tego zatrudnienia z PFRON, potrzebuje on około 1 mld zł na kontynuację dotychczasowych zadań.

więcej

Zmiany w dopłatach do zatrudnienia niepełnosprawnych

2010-10-07 07:59:00

Zwiększenie dopłat do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym, a zmniejszenie - w przypadku zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych.

więcej

PFRON potrzebuje około 1 mld zł

2010-10-07 07:49:00

W sytuacji wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i dopłat do tego zatrudnienia z PFRON, potrzebuje on około 1 mld zł na kontynuację dotychczasowych zadań - tworzenie nowych programów celowych dla niepełnosprawnych, wsparcie organizacji pozarządowych oraz samorządów.

więcej

Komisja o zmianach w dopłatach do zatrudnienia niepełnosprawnych

2010-10-07 07:47:00

Zwiększenie dopłat do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym, a zmniejszenie - w przypadku zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych.

więcej

SPRAWOZDANIE Z PRAC PODKOMISJI SEJMOWEJ DS. ROZPATRZENIA POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNYCH USTAW (druk nr 3292) KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH 04 I 05.10.2010R.

2010-10-06 19:14:00

PRZEDSTAWIAMY SPRAWOZDANIE Z PRAC PODKOMISJI SEJMOWEJ DS. ROZPATRZENIA POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNYCH USTAW (druk nr 3292) KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH 04 I 05.10.2010R. w obradach

więcej

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY ROZPATRUJE SPRAWOZDANIE PODKOMISJI DS. USTAWY REHABILITACYJNEJ

2010-10-06 17:19:00

Po godzinie 15. rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.Obradom przewodniczy poseł Sławomir Piechota (PO). Wśród gości jest Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, minister Jarosław Duda i prezes Państwowego

więcej

SPROSTOWANIE OBPON.ORG: Błąd w artykule Rzeczpospolitej 'Czy efekt zachęty działa' opublikowanym w dniu 1 października 2010 r.

2010-10-06 13:32:00

Szanowni Państwo informujemy, iż w przykładzie nr 2 jest błąd. S koro autor powołuje się na art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji - to nie może pisać, iż w tym art. nie wymieniono osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie macierzyńskim. Z tego art. wprost wynika, iż wszystkie

więcej

CZY PFRON POWINIEN WSPIERAĆ FINANSOWO PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY Z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI? - ankieta posła Plury

2010-10-06 11:26:00

Ze strony organizacji pozarządowych padła propozycja zaprzestania dofinansowania pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, za wyjątkiem tych ze schorzeniami specjalnymi. Dzisiaj Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odniesie się do niej, bo

więcej

Prace nad nowelizacją ustawy o PFRON

2010-10-06 07:23:00

4 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W trakcie posiedzenia debatowano m.in. nad 11. zmianą w ustawie.

więcej

Pracodawcy i pracownicy krytykują nowelizację ustawy o PFRON

2010-10-06 07:21:00

  Pracodawcy i pracownicy krytykują nowelizację ustawy o PFRON W poniedziałek 4 października odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej podkomisji ds. poselskiego projektu zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. -

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Wstępna relacja z obrad podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (04-05.10.2010r.)

2010-10-06 00:49:00

          W dniach 04 i 05 października 2010 roku odbyły się posiedzenia podkomisji specjalnej ds. ustawy o rehabilitacji. Jej przewodniczącym był poseł Marek Plura (PO). W składzie podkomisji zasiadały też posłanki PO Magdalena Kochan i Janina Okrągły

więcej

Czy pracownicy z lekką niepełnosprawnością stracą pracę?

2010-10-05 23:02:00

Sejm proceduje zmiany w ustawie o rehabilitacji niepełnosprawnych. Poselski projekt ogranicza pewne przywileje pracodawców, ale organizacje społeczne chcą więcej i żądają, aby nie dotować pracy osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

więcej

RELACJA OBPON.ORG Z PIKIETY (zgromadzenia) OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZED SEJMEM RP W DNIU 04.10.2010r.

2010-10-05 22:55:00

     W dniu 4 października 2010r. (poniedziałek) odbyło się w Warszawie przed Sejmem RP ZGROMADZENIE (pikieta) osób (pracowników) niepełnosprawnych, mająca na celu obronę miejsc pracy w zakładach pracy chronionej. Organizacja

więcej

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych – pracodawcy mówią nie

2010-10-05 22:45:00

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poruszył środowisko pracodawców. Zmiany, które w założeniu projektodawcy mają ratować finanse Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą

więcej

W ŚRODĘ SPRAWOZDANIE Z PRAC PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ DS. USTAWY REHABILITACYJNEJ

2010-10-05 18:29:00

Dwa dni trwały obrady Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Jej przewodniczącym był poseł Marek Plura. W

więcej

PODKOMISJA NADZWYCZAJNA WZNOWIŁA PRACE

2010-10-05 13:20:00

Krótko po godzinie 9. wznowiła prace Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczy dzisiaj Pełnomocnik

więcej

W obronie miejsc pracy

2010-10-05 11:20:00

Pracownicy zakładów chronionych domagali się wczoraj pod Sejmem zachowania obowiązujących dopłat do zatrudnienia.

więcej

Nowa ustawa uderzy w niepełnosprawnych

2010-10-05 08:12:00

ANDRZEJ MALINOWSKI - Zmiany przepisów regulujących pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych spowodują, że będą oni zwalniani z pracy, a ich pracodawcy mogą zbankrutować. Finansowanie rehabilitacji społecznej to zadanie państwa, a nie firm

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry