Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

III czytanie w Sejmie w dniu 29 października 2010 r. - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

2010-10-28 10:39:00

  PLANOWANY PORZĄDEK DZIENNY 77. POSIEDZENIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w dniach 27, 28 i 29 października 2010 r. (po zmianach) w dniu 29 października 2010 r.

więcej

PISMO OBPON.ORG DO PFRON: Prośba o wyznaczenie terminu spotkania w sprawie w sprawie stosowanej przez PFRON oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy publicznej w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. – za pomocą modelu Altmana

2010-10-28 10:17:00

W dniu 28.10.2010 roku Organizacja OBPON.ORG wystosowała do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osłób Niepełnosprawnych nastepujące pismo:   Sz. P. Wojciech Skiba - Prezes Zarządu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

Kiedy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń

2010-10-28 09:11:00

Z uwagi na utratę kluczowego kontrahenta jesteśmy zmuszeni do redukcji zatrudnienia w firmie. Czy będzie to miało jakikolwiek wpływ na otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania do wynagrodzeń już zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych?

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG: Prośba o weryfikację wniesionej poprawki do art. 26a ust.1b - dot. podwyższenia dofinansowań o 40% w przypadku tzw. schorzeń specjalnych

2010-10-26 23:11:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG skierowała w dniu 26.10.2010 roku do Posła Marka Plury pismo w sprawie  weryfikacji wniesionej poprawki do art. 26a ust.1b - dot. podwyższenia dofinansowań o 40% w przypadku tzw. schorzeń

więcej

Dofinansowania do wynagrodzeń. Deficyt nie zagrozi dopłatom do pensji

2010-10-26 09:17:00

Budżet przekaże mniej pieniędzy na pomoc w zatrudnieniu niepełnosprawnych, jeśli dług publiczny będzie wzrastał. Nie powinno to zagrozić dofinansowaniu pensji tych osób. Jeżeli dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB, dotacja budżetowa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

więcej

Nie zwracajmy dofinansowań na niepełnosprawnych dobrowolnie - Edyta Sieradzka (Rzeczpospolita 26.10.2010r.) SKAN ARTYKUŁU Z RZECZPOSPOLITEJ

2010-10-26 08:14:00

Pracodawca nie musi oddawać pieniędzy otrzymanych z PFRON po 1 stycznia 2009 r. na podstawie komunikatu ze strony internetowej. Powinien mieć decyzję urzędu

więcej

260 tys. zatrudnionych ma się czego bać

2010-10-22 14:00:00

Komisja opowiedziała się za poprawkami do ustawy o zatrudnieniu niepełnosprawnych. Projekt przewiduje obniżenie dofinansowania do zatrudnienia osób z lekką niepełnosprawnością, a podwyższenie dofinansowania do osób o znacznej niepełnosprawności. Zgodnie z

więcej

Konferencja w Poznaniu: 'Osoby Niepełnosprawne a przedsiębiorczość społeczna. Kwestia zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych'

2010-10-22 11:57:00

Informujemy, że w dniach 18-19 października 2010 roku w Poznianiu odbyła się konferencja "Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej" IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. W ramach konferencji jako Warsztat 13 odbył się warsztat pt. „Osoby Niepełnosprawne a

więcej

Komisja za poprawkami do ustawy o zatrudnieniu niepełnosprawnych- opracowanie PAP. Komentarz OBPON: informujemy, iż w relacji PAP jest kila błędów, a więc prosimy o dokładne zapoznanie się z obecnym kształtem projektu nowelizacji (plik sprawozdania z prac komisji), który przedstawiamy

2010-10-22 10:46:00

Komisja za poprawkami do ustawy o zatrudnieniu niepełnosprawnych- opracowanie PAP. Komentarz OBPON: informujemy, iż w relacji PAP jest kila błędów, a więc prosimy o dokładne zapoznanie się z obecnym kształtem projektu nowelizacji (plik sprawozdania z prac komisji), który

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG Relacja z obrad Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 21.10.2010 r.

2010-10-21 19:22:00

Organizacja OBPON.ORG. przedstawia relację z obrad Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 21.10.2010 r. nad przyjęciem poprawek zgłoszonych w II czytaniu do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z ramienia

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG Drugie czytanie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2010-10-21 13:26:00

Organizacja OBPON.ORG informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 20.10.2010 r. odbyło się 76 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, na którym miało miejsce II czytani projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

Kluby za projektem nowelizacji ustawy o zatrudnieniu

2010-10-21 12:29:00

Kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji niepełnosprawnych, przewidujący obniżenie dofinansowania do zatrudnienia osób z lekką niepełnosprawnością, a podwyższenie dofinansowania do osób o znacznej niepełnosprawności.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG Drugie czytanie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2010-10-21 11:56:00

Organizacja OBPON.ORG informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 20.10.2010 r. odbyło się 76 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, na którym miało miejsce II czytani projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG Drugie czytanie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2010-10-21 11:56:00

Organizacja OBPON.ORG informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 20.10.2010 r. odbyło się 76 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, na którym miało miejsce II czytani projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

Niższe dopłaty do pensji

2010-10-21 09:06:00

Firmy zatrudniające niepełnosprawnych otrzymają niższe dofinansowania do ich pensji. Dzięki temu więcej środków na pomoc tym osobom otrzymają samorządy i organizacje pozarządowe.

więcej

Zagrożone etaty niepełnosprawnych

2010-10-21 07:56:00

PFRON masowo wstrzymuje dofinansowania do płac pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Od kwietnia tego roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązany jest do analizowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców zatrudniających

więcej

Jak liczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2010-10-20 07:33:00

Aby go ustalić, musimy najpierw określić, ile mamy razem pełnych etatów. Potem je sumujemy z każdego dnia danego miesiąca, a wynik dzielimy przez liczbę dni tego miesiąca. To jeszcze nie koniec reguł

więcej

Chroniona praca nie jest nieuczciwa

2010-10-19 09:34:00

ADAM HADŁAW - Pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie zaburza uczciwej konkurencji między firmami. Większość pracodawców woli płacić kary, niż przyjmować te osoby do pracy

więcej

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu niepełnosprawnych

2010-10-18 07:52:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmiany w przepisach o zatrudnianiu niepełnosprawnych   Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 83 (707) z dn. 2010.10.18, strona 14 Przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników mogą liczyć na wsparcie ze

więcej

Złodzieje i altruiści. W odpowiedzi Doradcy Zarządu PKPP LEWIATAN Jeremiemu Mordasewiczowi

2010-10-17 17:58:00

Niezmiernie cieszy fakt, że największe organizacje pracodawców kłócą się o niepełnosprawnych. Po latach marginalizacji tego tematu w tych organizacjach niepełnosprawni poróżnili centrale pracodawców.

więcej

PKPP Lewiatan: Państwo wspiera zatrudnianie osób lekko niepełnosprawnych bardziej niż tych rzeczywiście niepełnosprawnych

2010-10-15 13:37:00

Osobom niepełnosprawnym powinniśmy pomagać w zdobyciu zatrudnienia. Ale obecny system wsparcia jest anachroniczny i nieefektywny - preferuje zatrudnianie w zakładach pracy chronionej osób o lekkim stopniu niepełnosprawności. Im więcej osób niepełnosprawnych pracuje, tym mniej

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.