Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Pracodawcy RP: Umożliwienie uzyskiwania wyższych dochodów przez rencistów opłaci się wszystkim

2010-11-30 19:29:00

Przepisy uzależniające wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy lub niepełnosprawności od wysokości przychodów osiąganych z tytułu pracy zarobkowej powinny zostać uchylone. Zdaniem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej umożliwienie osiągania wyższych dochodów z pracy

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: WYROK WSA (prawomocny) dotyczący terminu przekazywania na ZFRON środków pochodzących ze zwolnienia z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4)

2010-11-30 19:16:00

W związku z napływającymi do nas zapytaniami ze strony pracodawców osób niepełnosprawnych prowadzących zakłady pracy chronionej dotyczącymi TERMINU PRZEKAZANIA NA ZFRON SRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ZWOLNIEŃ ZALICZEK NA POCZET PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT-4)

więcej

Jest jeszcze wiele do zrobienia - Krzysztof Kosiński, dyrektor biura Pełnomocnika rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych zapewnia, że dla włączenia niepełnosprawnych w normalne życie społeczne zrobiono wiele, ale wiele pozostało jeszcze do zrobienia

2010-11-30 16:37:00

Sytuacją niepełnosprawnych zajmuje się wiele resortów. Często barierą w ich pracy jest brak wiedzy. A pracy dużo. Krzysztof Kosiński (L) w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską (P) fot: W. Kusiński/PR Krzysztof Kosiński , dyrektor biura Pełnomocnika rządu do spraw Osób

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: czy pracodawca powinien przy finansowaniu robót budowlanych z ZFRON kierować się pojęciem obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego czy ujęciem w ewidencji bilansowej zakładu ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 23.11.2020 r.

2010-11-30 14:29:00

Organizacja OBPON.ORG skierowała w dniu 03.11.2010 r. zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:   Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe

więcej

Głuchoniewidomi: nowelizacja szansą dla organizacji i stowarzyszeń

2010-11-29 21:22:00

Nowelizacja ustawy o niepełnosprawnych daje szansę na kontynuację wsparcia ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych oraz organizacji i stowarzyszeń, które je wspierają - uważa prezes Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Grzegorz Kozłowski. Prezydent Bronisław

więcej

Pracodawcy RP: rozważamy skierowanie ustawy o niepełnosprawnych do TK

2010-11-29 21:20:00

Pracodawcy RP rozważają skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych podpisanej w poniedziałek przez prezydenta. W ocenie organizacji godzi ona m.in. w zasadę praw nabytych. Ustawa zmniejsza dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych w

więcej

Związki apelują do prezydenta w obronie niepełnosprawnych pracowników

2010-11-29 15:00:00

Zmiany w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pogorszą sytuację tych pracowników – alarmuje NSZZ „Solidarność”. Związek, razem z OPZZ i Forum Związków Zawodowych, wystąpił dziś do prezydenta Bronisława Komorowskiego o sprawdzenie

więcej

Zmniejszy się dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych - ustawa podpisana

2010-11-29 14:56:00

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która zmniejsza dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim, a zwiększa - dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

więcej

USTAWA O REHABILITACJI PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA RP (29.11.2010r.)

2010-11-29 14:22:00

W dniu 29.11.2010 r. Prezydent TP Bronisław Komorowski podpisał  Ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw plik z ustawą do pobrania >>>

więcej

PFRON wstrzymuje dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnych

2010-11-29 12:31:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wstrzymuje dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tym firmom, które postawiły na rozwój i inwestycje. Powodem jest tzw. Metoda Altmana. Pomoc ze środków PFRON nie może być

więcej

Kto się boi Edwarda Altmana?

2010-11-29 12:24:00

700 firmom, które zatrudniają niepełnosprawnych, wstrzymano dofinansowanie do ich pensji. PFRON ma wątpliwości, czy mają płynność finansową. Bez pewności nie zapłaci. Kim jest Altman? To profesor finansów na uniwersytecie w Nowym Jorku. We wczesnych latach 60., wykorzystując

więcej

Rozliczenie wynagrodzenia pracownika, który uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie miesiąca

2010-11-29 10:15:00

Jesteśmy zakładem pracy chronionej, wynagrodzenia płacimy 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za lipiec wypłaciliśmy 10 sierpnia, a ZUS DRA 01082010 sporządziliśmy do 15 września. Dnia 1  sierpnia pracownik otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności. W ZUS

więcej

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier

2010-11-28 14:21:00

   Komisja Europejska ogłosiła Europejską strategię w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier KOM(2010) 636 15 listopada 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła Europejską strategię w sprawie niepełnosprawności 2010. Ogólnym

więcej

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne otrzymają niższe dofinansowanie?

2010-11-27 14:37:00

17 listopada br. Senat przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wydłużenie czasu pracy, zniesienie dofinansowań do wynagrodzeń emeryta, zamrożenie kwoty minimalnego wynagrodzenia i zwiększenie progu zatrudnienia dla

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG W PFRON: W ZWIĄZKU Z BLOKADĄ W SYSTEMIE SODiR I BRAKIEM WYPŁAT MIESIĘCZNYCH DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2010-11-26 13:56:00

Szanowni Państwo, pracodawcy osób niepełnosprawnych. W związku z coraz częściej napływającymi do naszej Organizacji prośbami o interwencję w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącymi coraz częściej występujących blokad wypłaty należnego dofinansowania do

więcej

Spór o 'efekt zachęty', czyli zwracać czy nie zwracać dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych?

2010-11-26 13:26:00

Sierpień tego roku dla wielu pracodawców pobierających dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych przyniósł zatrważające wiadomości. Okazało się bowiem, że według stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Funduszu - zamieszczonego na

więcej

Pieniądze dla nowego podwładnego - Edyta Sieradzka

2010-11-26 08:27:00

Jeżeli w firmie w miesiącu zatrudnienia nowej niepełnosprawnej osoby nie można wykazać tzw. efektu zachęty, stosując jedną z metod jej ustalenia, dofinansowanie wynagrodzenia na tego pracownika nie przysługuje

więcej

ODPOWIEDŹ BON DLA OBPON.ORG: W kwestii przekazanego przez naszą Organizację do Biura opracowania 'WYNIKI ANKIET oceny wpływu proponowanych zmian w ustawie o rehabilitacji wg projektu z dnia 20 lipca 2010 r. na podstawie 80 badanych firm'

2010-11-25 15:12:00

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG przeprowadziła badania ankietowe mające na celu ustalenie, w jaki sposób zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych według projektu

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: – odpowiedź Pani Edyty Sieradzkiej- Wiceprezes OBPON.ORG na zamieszczone na stronie internetowej (www.mpips.gov.pl) wyjaśnienie w związku z artykułem Pani Edyty Sieradzkiej 'Dofinansowanie z PFRON przy ponownym zatrudnieniu' Rzeczpospolita 12 listopada 2010 r.

2010-11-25 10:28:00

KOMUNIKAT OBPON.ORG – odpowiedź Pani Edyty Sieradzkiej- Wiceprezes OBPON.ORG na zamieszczone na stronie internetowej ( www.mpips.gov.pl ) wyjaśnienie w związku z artykułem Pani Edyty Sieradzkiej „Dofinansowanie z PFRON przy ponownym zatrudnieniu” (Rzeczpospolita 12 listopada

więcej

OPRACOWANIE OBPON: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O BRAKU VACATIO LEGIS. INFORMACJE W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW USTAWY O REHABILITACJI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25.06.2002r.)

2010-11-23 13:45:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG prezentuje materiał TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O BRAKU VACATIO LEGIS. INFORMACJE W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW USTAWY O REHABILITACJI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU.    W

więcej

Nie wszyscy niepełnosprawni mają dłuższe wakacje

2010-11-23 12:03:00

Dziesięć dni dodatkowego urlopu dostanie osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Ale nie wtedy, gdy jest nauczycielem lub pracuje w służbie cywilnej

więcej

Mniej zwolnień z podatków

2010-11-23 10:38:00

Od 2011 roku ograniczone zostanie zwolnienie z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego dla prowadzących zakłady pracy chronionej.

więcej

Niepełnosprawni będą pracować dłużej

2010-11-23 10:28:00

Począwszy od 2012 r., osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą musiały pracować 40 godz. tygodniowo. Tylko lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną będzie mógł skrócić ich czas pracy do siedmiu godzin na

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.