Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

NOWE PRAWO. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (weszło w życie 14.01.2011 r.)

2011-01-19 13:56:00

Dnia 14 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

więcej

Warto poszukać niepełnosprawnych

2011-01-18 10:23:00

Firma borykająca się z kłopotami finansowymi może się postarać o dofinansowanie z PFRON

więcej

Jedno dofinansowanie do pensji dla kilku firm

2011-01-18 08:45:00

Przyjmując do pracy osobę niepełnosprawną, pracodawca nie może być pewny, czy otrzyma dofinansowanie do jej pensji. Zyska takie prawo, jeśli niepełnosprawny nie pracuje w innej firmie na cały etat.

więcej

PONOWNY APEL ORGANIZACJI OBPON.ORG DO WSZYSTKICH PRACODAWCÓW, KTÓRYM PFRON WSTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE O PRZESŁANIE DO NAS INFORMACJI NA TEMAT STANU FAKTYCZNEGO

2011-01-17 16:34:00

Szanowni Państwo, wszyscy pracodawcy osób niepełnosprawnych, pobierający dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych z PFRON. W dniu 14.01.2011 roku PFRON zamieścił na stronie internetowej Funduszu informację, w której czytamy m.in, że:

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: DZIAŁANIA ORGANIZACJI OBPON.ORG W SPRAWIE BLOKOWANIA PRZEZ PFRON DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z ANALIZĄ SYTUACJI EKONOMICZNEJ WNIOSKODAWCÓW

2011-01-17 12:51:00

    Szanowni Państwo, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, pracodawcy osób niepełnosprawnych. W dniu 14 stycznia 2011 roku, na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, został opublikowany komunikat pt. " Analiza sytuacji

więcej

Zaświadczenie nie wystarczy do zwiększenia dofinansowania - Edyta Sieradzka

2011-01-14 07:31:00

Dokument wystawiony przez lekarza specjalistę można użyć ostatni raz ubiegając się o dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi, za grudzień ubiegłego roku. Za styczeń już nie

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG DO PFRON: W sprawie wstrzymania dofinansowania bez podania przyczyny

2011-01-13 17:50:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 13.01.2011 r. zapytanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwestii

więcej

KOMUNIKAT OBPON: MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEJ PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ PRACODAWCÓW M.IN. W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2011-01-13 12:08:00

Informacja dla pracodawców osób niepełnosprawnych zainteresowanych pozyskaniem pracowników. W związku z napływającymi do naszej firmy zapytaniami w kwestii potrzeb zatrudnienia osób niepełnosprawnych informujemy, że w ramach świadczonych przez naszą firmę

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWY CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU TEMATYKI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2011-01-13 10:13:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA CYKL SZKOLEŃ OGÓLNOPOLSKICH pt.: Obowiązujące przepisy dotyczące wydatkowania środków ZFRON oraz wobec uchwalonych zmian (ustawa z 29.10.2010

więcej

WĄTPLIWOŚCI OBPON.ORG: do artykułu autorstwa Łukasza Guzy pt. 'Zasady otrzymywania przez przedsiębiorców dofinansowania do wynagrodzeń' opublikowanego w dniu 10.01.2011 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej - zapytanie do BON

2011-01-12 15:20:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 12.01.2011 roku zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestii

więcej

OPRACOWANIE OBPON: WZÓR ZAŻALENIA DO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE PRZEKROCZENIA PRZEZ PFRON USTAWOWO OKREŚLONEGO TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY (w przypadku gdy PFRON nie wypłacił należnego dofinansowania ani nie wydał ewentualnej decyzji o odmowie jego wypłaty)

2011-01-12 14:35:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych przedstawia: WZÓR ZAŻALENIA DO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE PRZEKROCZENIA PRZEZ PFRON

więcej

OPRACOWANIE OBPON: TEKST UJEDNOLICONY Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 29.10.2010 r.

2011-01-12 11:21:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje TEKST UJEDNOLICONY Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 29.10.2010 r.   Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

więcej

Dopłata tylko za etat

2011-01-12 09:00:00

NIEPEŁNOSPRAWNI - Pracodawcy, którzy zatrudnią osobę niepełnosprawną pracującą już na cały etat, nie otrzymają dofinansowania do jej pensji

więcej

ODPOWIEDŻ KANCELARII PREZYDENTA RP: na pismo jednego z pracodawców dotyczące skutków wprowadzenia nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 29.10.2010r.

2011-01-11 14:33:00

Przedstawiamy treść odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta RP na pismo jednego z pracodawców dotyczące skutków wprowadzenia nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 29.10.2010r. Treść tej odpowiedzi niewiele odbiega od odpowiedzi, jaką otrzymała Organizacja OBPON.ORG na przekazany w

więcej

Zakłady pracy chronionej dostaną mniej pieniędzy

2011-01-11 14:28:00

Nowe regulacje prawne, to koniec zakładów pracy chronionej – komentuje Franciszek Misiewicz, prezes Podlaskiej Spółdzielni Pracy Jubilat. – Dla nas nie ma w tej ustawie dobrych zapisów, widzimy same zagrożenia. Pracodawcy prowadzący zakłady pracy

więcej

Fundusz zaciska pasa

2011-01-11 11:04:00

Radosław Skowron: Przed zatrudnieniem niepełnosprawnego warto się dowiedzieć, czy nie pracuje on już w innej firmie

więcej

Dopłaty do pensji niepełnosprawnych. Emeryci będą zatrudnieni na zlecenie

2011-01-11 10:25:00

Pracującym osobom o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają ustalone prawo do emerytury, nie będzie już przysługiwać dofinansowanie do wynagrodzenia. Pracodawcy mogą ich zatrudniać na zlecenie, ale tylko jeśli warunki pracy nie wymagają zawarcia umowy o pracę. W

więcej

Mniej przedsiębiorców będzie korzystać z ulg

2011-01-11 09:08:00

ZATRUDNIENIE - Pracodawca może obniżyć wpłaty na PFRON, jeżeli zakupi usługę od firmy zatrudniającej osoby ze schorzeniami szczególnymi

więcej

USŁUGA OBPON: USŁUGA W ZAKRESIE WYDATKOWANIA I DYSPONOWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZGROMADZONYCH PRZED 1 STYCZNIA 2011 ROKU W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ

2011-01-10 23:51:00

      Szanowni Państwo, dysponenci środków zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z dniem 1 stycznia 2011 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

Nowe prawo 2011. Wsparcie dla niepełnosprawnych

2011-01-10 12:02:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wsparcie dla niepełnosprawnych Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 2 (730) z dn. 2011.01.07, strona 18 Z początkiem 2011 r. zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej

więcej

Zasady otrzymywania przez przedsiębiorców dofinansowania do wynagrodzeń. Firmy łatwiej ustalą prawo do dopłat

2011-01-10 09:04:00

Nawet w okresie, gdy pracownik czeka na wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, firma będzie mogła otrzymywać dofinansowanie jego pensji.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: BIULETYN INFORMACYJNY DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI OBPON.ORG

2011-01-09 17:54:00

    Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że do wszystkich członków Organizacji rozsyłany jest cyklicznie biuletyn informacyjny zawierający najnowsze informacje dla pracodawców osób

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.