Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

PISMO OBPON.ORG DO PFRON: w kwestii realizacji przez PFRON zadania z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 214, poz. 1407 ze zm.) - w roku 2011 ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 24.01.2011 r.

2011-01-31 12:08:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG w dniu 16.12.2010 roku wystosowała do Prezesa PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pismo w kwestii realizacji przez PFRON zadania z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27

więcej

Cieszą się pracodawcy. Niepełnosprawni mają pracować 8 godzin

2011-01-31 11:19:00

Anna Pochopień z Nowego Sącza ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jest sprzątaczką. - Szukałam pracy od roku, ostatnio odpowiedziałam na ofertę pewnej firmy zajmującej się sprzątaniem. Praca ciężka po 3,4 godzinach ledwo żyję. Jeśli szef każe mi pracować godzinę

więcej

KOMUNIKAT PFRON: - dot. DEK-II dla pracodawców prowadzących zpchr

2011-01-31 01:46:00

Data publikacji : dn.30 stycznia 2011 Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej   W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. przepisów ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Pisemne zapytania lub wyjaśnienia dotyczące Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji

2011-01-28 16:04:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z uprzejmą prośbą do beneficjentów ubiegających się o refundację składek dla osób niepełnosprawnych lub dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, którzy składają pisemne zapytania

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG W PFRON (28.10.2010r.): Blokady miesięcznego dofinansowania w systemie SODiR bez podania przyczyny ODPOWIEDŹ PFRON (24.01.2011r.)

2011-01-27 11:49:00

W związku z licznymi, niepokojącymi sygnałami kierowanymi do naszej Organizacji ze strony pracodawców osób niepełnosprawnych, Organizacja OBPON.ORG skierowała w dniu 28.10.2010 roku pismo do PFRON o poniższejj treści. W DNIU 27 STYCZNIA 2011 ROKU, OTRZYMALIŚMY ODPOWIEDŹ Z PFRON

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Informacje przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2011-01-27 11:33:00

Informacje przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z dniem 14 stycznia 2011 r. weszło w życie

więcej

Komisja krajowa Solidarności: ustawa o rehabilitacji do TK

2011-01-27 01:57:00

O skierowaniu dwóch wniosków do Trybunału Konstytucyjnego zdecydowała komisja krajowa Solidarności, obradująca 25 stycznia w Katowicach. Pierwszy z nich dotyczy nowelizacji Kodeksu pracy, wprowadzonej na mocy ustawy, która przywraca dzień wolny w Święto Trzech

więcej

Ustawa o rehabilitacji do Trybunału

2011-01-27 01:56:00

Złamanie zasad demokratycznego państwa prawa, poprawnej legislacji oraz szczególnej pomocy osobom niepełnosprawnym zarzuca NSZZ „Solidarność” nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

NSZZ Solidarność: Trybunał zbada czas pracy niepełnosprawnych

2011-01-27 01:51:00

(25.01.2011) Złamanie zasad demokratycznego państwa prawa, poprawnej legislacji oraz szczególnej pomocy osobom niepełnosprawnym, zarzuca "S" nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komisja Krajowa jednogłośnie podjęła dzisiaj

więcej

PFRON KANDYDATEM DO MALIN GOSPODARCZYCH 2010

2011-01-27 01:06:00

Zgodnie z wolą naszych Czytelników, kandydatem do Malin Gospodarczych 2010 w kategorii instytucja jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za co? Za nadmierne przywiązanie do

więcej

PISMO OBPON.ORG DO PFRON: Apel o usprawnienie procedury rejestracji w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji podmiotów, które zdecydowały się po raz pierwszy aplikować o subsydia płacowe do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 14.01.2011 r.)

2011-01-25 13:13:00

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org, jako   reprezentant interesów pracodawców osób niepełnosprawnych, zwróciła się do PFRON w dniu 28.12.2010 r. z apelem o usprawnienie procedury rejestracji w

więcej

Mniej formalności dla przedsiębiorców

2011-01-25 09:28:00

Fundusz zwolnił niepełnosprawnych właścicieli firm uzyskujących refundację składek ZUS z comiesięcznego składania informacji o pomocy de minimis

więcej

'Solidarność' zaskarży do TK święto Trzech Króli oraz ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych

2011-01-24 21:23:00

Zapowiadane już wcześniej wystąpienia "Solidarności" do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją dwóch ustaw: przywracającej wolne w święto Trzech Króli i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych. zatwierdzi

więcej

NOWE SZKOLENIA OBPON: CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU TEMATYKI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM SZKOLENIA

2011-01-24 11:43:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA CYKL SZKOLEŃ OGÓLNOPOLSKICH pt.:

więcej

GOSPODARCZE MALINY 2010. Weź udział w plebiscycie. Wskaż palcem tych, którzy szkodzili gospodarce w roku 2010

2011-01-24 11:40:00

Weź udział w plebiscycie. Wskaż palcem tych, którzy szkodzili gospodarce w roku 2010! Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, iż „Puls Biznesu” wraz z Pracodawcami RP   ogłosili plebiscyt

więcej

Małym przedsiębiorstwom łatwiej o środki z PFRON

2011-01-24 09:45:00

Firmy zatrudniające do 50 pracowników nie będą musiały przekazywać sprawozdań, aby otrzymać dofinansowanie do pensji osób niepełnosprawnych

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Nowe zasady wypełniania obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

2011-01-21 10:25:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w oparciu o doświadczenia z pierwszego roku realizacji zadania dotyczącego oceny sytuacji ekonomicznej beneficjentów wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu

więcej

Dofinansowanie na niepełnosprawnych w 2011 r. - Edyta Sieradzka

2011-01-21 09:23:00

- U pracodawcy z otwartego rynku (OR) koszty płacy pracowników wynoszą 1600 zł. Jak ma wyliczyć dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnych, jeżeli jeden pracownik ma stopień lekki, a drugi umiarkowany?

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Czy z 'dużego' ZFRON w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na podst. Rozp. MPiPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie ZFRON można zakupić samochód. KOLEJNE ZAPYTANIE DO BON (kwestie szczegółowe) ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 14.01.2011 r.

2011-01-20 16:20:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się w dniu 05.01.2010 roku do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z nastepującym zapytaniem: PLIK ZAPYTANIA OBPON DO BON Z DNIA 05.01.2010r. DO

więcej

ODPOWIEDŹ BON DLA OBPON,ORG: INTERWENCJA OBPON.ORG DO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRAWIE DZIAŁAŃ PFRON DOTYCZĄCYCH WSTRZYMYWANIA WYPŁAT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2011-01-20 13:54:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje: w dniu 10.12.2010 roku, w ramach podjętych działań interwencyjnych w związku z blokowaniem wypłaty dofinansowań przez PFRON, wysłaliśmy do Pełnomocnika Rządu ds. Osób

więcej

Ustalanie stanu zatrudnienia do wpłat na PFRON

2011-01-20 10:32:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Ustalanie stanu zatrudnienia do wpłat na PFRON Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (734) z dn. 2011.01.20, strona 3 Wpłat na konto PFRON dokonywać muszą pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników

więcej

Zmiany w prowadzeniu ZFRON

2011-01-20 10:00:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmiany w prowadzeniu ZFRON Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (734) z dn. 2011.01.20, strona 4 Środki Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przeznaczane na:

więcej

Obowiązki pracodawców wobec PFRON na nowych zasadach. Dofinansowanie do wynagrodzeń

2011-01-20 09:49:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dofinansowanie do wynagrodzeń Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (734) z dn. 2011.01.20, strona 1 Pracodawcy prowadzący ZPChr lub zatrudniający mniej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) albo

więcej

W styczniu upływają terminy złożenia rocznego rozliczenia wpłat na PFRON

2011-01-20 07:36:00

Styczeń 2011 roku jest miesiącem, w którym na pracodawcach zatrudniających osoby niepełnosprawne ciążą szczególne obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem poprzedniego roku. Jednocześnie w związku z uzyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych lub

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.