Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

PISMO OBPON.ORG DO PFRON: w kwestii realizacji przez PFRON zadania z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 214, poz. 1407 ze zm.) - w roku 2011 ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 24.01.2011 r.

2011-01-31 12:08:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG w dniu 16.12.2010 roku wystosowała do Prezesa PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pismo w kwestii realizacji przez PFRON zadania z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27

więcej

Cieszą się pracodawcy. Niepełnosprawni mają pracować 8 godzin

2011-01-31 11:19:00

Anna Pochopień z Nowego Sącza ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jest sprzątaczką. - Szukałam pracy od roku, ostatnio odpowiedziałam na ofertę pewnej firmy zajmującej się sprzątaniem. Praca ciężka po 3,4 godzinach ledwo żyję. Jeśli szef każe mi pracować godzinę

więcej

KOMUNIKAT PFRON: - dot. DEK-II dla pracodawców prowadzących zpchr

2011-01-31 01:46:00

Data publikacji : dn.30 stycznia 2011 Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej   W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. przepisów ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Pisemne zapytania lub wyjaśnienia dotyczące Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji

2011-01-28 16:04:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z uprzejmą prośbą do beneficjentów ubiegających się o refundację składek dla osób niepełnosprawnych lub dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, którzy składają pisemne zapytania

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG W PFRON (28.10.2010r.): Blokady miesięcznego dofinansowania w systemie SODiR bez podania przyczyny ODPOWIEDŹ PFRON (24.01.2011r.)

2011-01-27 11:49:00

W związku z licznymi, niepokojącymi sygnałami kierowanymi do naszej Organizacji ze strony pracodawców osób niepełnosprawnych, Organizacja OBPON.ORG skierowała w dniu 28.10.2010 roku pismo do PFRON o poniższejj treści. W DNIU 27 STYCZNIA 2011 ROKU, OTRZYMALIŚMY ODPOWIEDŹ Z PFRON

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Informacje przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2011-01-27 11:33:00

Informacje przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z dniem 14 stycznia 2011 r. weszło w życie

więcej

Komisja krajowa Solidarności: ustawa o rehabilitacji do TK

2011-01-27 01:57:00

O skierowaniu dwóch wniosków do Trybunału Konstytucyjnego zdecydowała komisja krajowa Solidarności, obradująca 25 stycznia w Katowicach. Pierwszy z nich dotyczy nowelizacji Kodeksu pracy, wprowadzonej na mocy ustawy, która przywraca dzień wolny w Święto Trzech

więcej

Ustawa o rehabilitacji do Trybunału

2011-01-27 01:56:00

Złamanie zasad demokratycznego państwa prawa, poprawnej legislacji oraz szczególnej pomocy osobom niepełnosprawnym zarzuca NSZZ „Solidarność” nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

NSZZ Solidarność: Trybunał zbada czas pracy niepełnosprawnych

2011-01-27 01:51:00

(25.01.2011) Złamanie zasad demokratycznego państwa prawa, poprawnej legislacji oraz szczególnej pomocy osobom niepełnosprawnym, zarzuca "S" nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komisja Krajowa jednogłośnie podjęła dzisiaj

więcej

PFRON KANDYDATEM DO MALIN GOSPODARCZYCH 2010

2011-01-27 01:06:00

Zgodnie z wolą naszych Czytelników, kandydatem do Malin Gospodarczych 2010 w kategorii instytucja jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za co? Za nadmierne przywiązanie do

więcej

PISMO OBPON.ORG DO PFRON: Apel o usprawnienie procedury rejestracji w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji podmiotów, które zdecydowały się po raz pierwszy aplikować o subsydia płacowe do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 14.01.2011 r.)

2011-01-25 13:13:00

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org, jako   reprezentant interesów pracodawców osób niepełnosprawnych, zwróciła się do PFRON w dniu 28.12.2010 r. z apelem o usprawnienie procedury rejestracji w

więcej

Mniej formalności dla przedsiębiorców

2011-01-25 09:28:00

Fundusz zwolnił niepełnosprawnych właścicieli firm uzyskujących refundację składek ZUS z comiesięcznego składania informacji o pomocy de minimis

więcej

'Solidarność' zaskarży do TK święto Trzech Króli oraz ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych

2011-01-24 21:23:00

Zapowiadane już wcześniej wystąpienia "Solidarności" do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją dwóch ustaw: przywracającej wolne w święto Trzech Króli i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych. zatwierdzi

więcej

NOWE SZKOLENIA OBPON: CYKL SZKOLEŃ Z ZAKRESU TEMATYKI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM SZKOLENIA

2011-01-24 11:43:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAPRASZA NA CYKL SZKOLEŃ OGÓLNOPOLSKICH pt.:

więcej

GOSPODARCZE MALINY 2010. Weź udział w plebiscycie. Wskaż palcem tych, którzy szkodzili gospodarce w roku 2010

2011-01-24 11:40:00

Weź udział w plebiscycie. Wskaż palcem tych, którzy szkodzili gospodarce w roku 2010! Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, iż „Puls Biznesu” wraz z Pracodawcami RP   ogłosili plebiscyt

więcej

Małym przedsiębiorstwom łatwiej o środki z PFRON

2011-01-24 09:45:00

Firmy zatrudniające do 50 pracowników nie będą musiały przekazywać sprawozdań, aby otrzymać dofinansowanie do pensji osób niepełnosprawnych

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Nowe zasady wypełniania obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

2011-01-21 10:25:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w oparciu o doświadczenia z pierwszego roku realizacji zadania dotyczącego oceny sytuacji ekonomicznej beneficjentów wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu

więcej

Dofinansowanie na niepełnosprawnych w 2011 r. - Edyta Sieradzka

2011-01-21 09:23:00

- U pracodawcy z otwartego rynku (OR) koszty płacy pracowników wynoszą 1600 zł. Jak ma wyliczyć dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnych, jeżeli jeden pracownik ma stopień lekki, a drugi umiarkowany?

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Czy z 'dużego' ZFRON w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na podst. Rozp. MPiPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie ZFRON można zakupić samochód. KOLEJNE ZAPYTANIE DO BON (kwestie szczegółowe) ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 14.01.2011 r.

2011-01-20 16:20:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się w dniu 05.01.2010 roku do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z nastepującym zapytaniem: PLIK ZAPYTANIA OBPON DO BON Z DNIA 05.01.2010r. DO

więcej

ODPOWIEDŹ BON DLA OBPON,ORG: INTERWENCJA OBPON.ORG DO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRAWIE DZIAŁAŃ PFRON DOTYCZĄCYCH WSTRZYMYWANIA WYPŁAT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2011-01-20 13:54:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje: w dniu 10.12.2010 roku, w ramach podjętych działań interwencyjnych w związku z blokowaniem wypłaty dofinansowań przez PFRON, wysłaliśmy do Pełnomocnika Rządu ds. Osób

więcej

Ustalanie stanu zatrudnienia do wpłat na PFRON

2011-01-20 10:32:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Ustalanie stanu zatrudnienia do wpłat na PFRON Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (734) z dn. 2011.01.20, strona 3 Wpłat na konto PFRON dokonywać muszą pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników

więcej

Zmiany w prowadzeniu ZFRON

2011-01-20 10:00:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmiany w prowadzeniu ZFRON Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (734) z dn. 2011.01.20, strona 4 Środki Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przeznaczane na:

więcej

Obowiązki pracodawców wobec PFRON na nowych zasadach. Dofinansowanie do wynagrodzeń

2011-01-20 09:49:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dofinansowanie do wynagrodzeń Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (734) z dn. 2011.01.20, strona 1 Pracodawcy prowadzący ZPChr lub zatrudniający mniej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) albo

więcej

W styczniu upływają terminy złożenia rocznego rozliczenia wpłat na PFRON

2011-01-20 07:36:00

Styczeń 2011 roku jest miesiącem, w którym na pracodawcach zatrudniających osoby niepełnosprawne ciążą szczególne obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem poprzedniego roku. Jednocześnie w związku z uzyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych lub

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry