Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

MF: Turnusy rehabilitacyjne zwolnione z podatku VAT

2011-03-01 10:14:00

28.02.2011 r., podpisano rozporządzenie przywracające zwolnienie z VAT usług rehabilitacyjnych świadczonych przez podmioty inne niż zakłady opieki zdrowotnej. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określa,

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Od 1 marca br. pracodawcy stracą możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy posiadają ustalone prawo do emerytury

2011-03-01 09:55:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od 1 marca br. pracodawcy stracą możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy posiadają ustalone prawo do emerytury.

więcej

Emeryci nie dostaną dopłat do pensji

2011-03-01 09:06:00

WCHODZI W ŻYCIE - Od dziś pracodawcy nie mają już prawa do dofinansowania pensji zatrudnionej osoby lekko lub umiarkowanie niepełnosprawnej, która ma prawo do emerytury.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: WAŻNE - ZMIANA PRAWA. UZASADNIENIE DO NOWYCH ROZPORZĄDZEŃ: zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

2011-02-28 20:41:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje  UZASADNIENIE DO NOWYCH ROZPORZĄDZEŃ: zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Modyfikacja systemu SODiR, wdrożenie nowej wersji INF-O-PP

2011-02-28 20:39:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w związku z koniecznością wdrożenia modyfikacji system SODiR będzie niedostępny dla Beneficjentów od 28 lutego 2011 r. od godziny 24:00 do 1 marca 2011 r. do godziny 20:00. ZAKRES PRAC:  Wdrożenie w SODiR

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: dot. wysyłania dokumentów Wn-D, INF-D-P oraz INF-O-PP do PFRON za luty 2011 roku - opracowanie Edyta Sieradzka

2011-02-28 14:27:00

Komunikat w sprawie wysyłania dokumentów Wn-D i INF-D-P do PFRON za luty 2011 r. korzystając z systemu SODiR oraz czy trzeba będzie dokonać korekt za styczeń i luty na nowych drukach oraz kiedy bedą dostępne w systemie nowe druki. 

więcej

OGŁOSZENIE! POSZUKUJEMY OFERT KUPNA - SPRZEDAŻY FIRM (ochrona mienia, status zpchr, bez statusu, sp z.o.o. lub niekoniecznie, inne)

2011-02-28 09:34:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH poszukuje ofert KUPNA lub SPRZEDAŻY firm:    -  z branży ochrony mienia posiadających status zakładu pracy chronionej  -  firm (niekoniecznie ze statusem zpchr,

więcej

Mniej formalności przy ubieganiu się o refundację składek ZUS

2011-02-28 07:54:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Mniej formalności przy ubieganiu się o refundację składek ZUS Gazeta Podatkowa nr 17 (745) z dn. 2011.02.28, strona 2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na swojej stronie internetowej (www.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Czy przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na potrzeby zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazane w art 28 ustawy o rehabilitacji rodzaje niepełnosprawności można traktować łącznie czy rozłącznie?

2011-02-27 16:12:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia wstępne wyjaśnienia dotyczące zagadnienia:  Czy przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na potrzeby zwolnienia z podatku od

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: dotyczący nowych wzorów druków WN-D i INF-D-P - opracowanie Edyta Sieradzka

2011-02-25 10:12:00

Szanowni Pracodawcy-   informujemy, iż zgodnie z podpisanym nowym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – w stosunku do wcześniej

więcej

PISMO OBPON.ORG DO BON: W sprawie przedłużających się odpowiedzi na pytania skierowane przez naszą Organizację do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

2011-02-25 09:54:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG skierowała w dniu 22.02.2011 roku do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pismo w sprawie ponaglenia do udzielenia odpowiedzi na szereg zapytań istotnych z punktu widzenia

więcej

Nowe przepisy dla niepełnosprawnych i pracodawców

2011-02-25 09:28:00

Minister pracy podpisała długo oczekiwane przez przedsiębiorców rozporządzenia w sprawie dofinansowań z PFRON Chodzi o trzy rozporządzenia z 22 i jedno z 18 lutego 2011 r. Pierwsze z nich: zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób

więcej

WAŻNE - NOWE PRAWO: NOWE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O REHABILITACJI

2011-02-24 21:47:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH prezentuje podpisane przez Minister Pracy i Polityki Społecznej Panią Jolantę Fedak trzy nowe rozporządzenia (akty wykonawcze) do ustawy o rehabilitacji (...) dotyczące:  - refundacji składek na ubezpieczenia

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: ZMIANA PRAWA – od 1 marca 2011 roku dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON będzie przysługiwało wyłącznie na pracowników w stopniu znacznym oraz umiarkowanym i lekkim, jeżeli te dwie ostatnie grupy nie będą miały ustalonego prawa do emerytury - Edyta Sieradzka

2011-02-24 17:14:00

Do 28 lutego 2011 r. miesięczne dofinansowanie przysługuje na wszystkich niepełnosprawnych pracowników ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Ważne: Od 1 marca 2011 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Uproszczenie procedury ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

2011-02-24 16:24:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż od 2011 r. nastąpiło uproszczenie procedury ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą. Uproszczenie polega na zwolnieniu osób

więcej

Dofinansowanie z PFRON dla emerytów (sprostowanie do art. zamieszczonego w dniu 22.02.2011 r. w Rzeczpospolitej)

2011-02-24 13:54:00

Wynagrodzenia za luty mogą zostać wypłacone także po zmianie przepisów, przedsiębiorcy nadal będą mieli prawo do pomocy

więcej

Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń niepełnosprawnych

2011-02-24 13:03:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń niepełnosprawnych Gazeta Podatkowa nr 16 (744) z dn. 2011.02.24, strona 2 Z dniem 1 marca br. wchodzi w życie art. 26a ust. 1a 1 ustawy o rehabilitacji

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy informuje pracodawców w spr. hasła dostępu do systemu SODiR oraz hasło do certyfikatu

2011-02-24 13:02:00

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, bądź rozwiązania umowy na świadczenie usług z firmą bądź osobą fizyczną wyznaczoną przez pracodawcę do kontaktów z Funduszem,

więcej

KOMUNIKAT OBPON: – dot. nowych wzorów druków DEK dla zpchr. Dotychczasowy DEK-II zastąpi DRUK o nazwie DEK-IIa – opracowanie Edyta Sieradzka

2011-02-23 08:12:00

  Szanowni Pracodawcy mający status zpchr – informujemy, iż zgodnie z podpisanym nowym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Ważne - projekty rozporządzeń dla pracodawców osób niepełnosprawnych

2011-02-22 16:46:00

Organizacja OBPON.ORG informuje, iż zostały opublikowane projekty rozporządzeń w sprawie: - zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych; - w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

więcej

Sprostowanie OBPON: dotyczy nieprawdziwych i błędnie podanych oraz przesłanych do pracodawców osób niepełnosprawnych informacji przez jedną z firm dotyczącej artykułu z Rzeczpospolitej ‘Niepełnosprawni emeryci masowo tracą pracę’ w sprawie uzyskania dofinansowania za marzec dla emerytów w stopniku umiarkowanym i lekkim

2011-02-22 15:42:00

  Informujemy, iż zgodnie z nowelizacją z 29.10.2010 r. ustawy o rehabilitacji, przepis wykluczający pracowników z ustalonym prawem do emerytury w stopniu umiarkowanym i lekkim ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przypominamy, iż

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Ważne - Nowe prawo. Pierwsze nowe rozporządzenie dla pracodawców osób niepełnosprawnych podpisane

2011-02-22 14:30:00

Organizacja OBPON.ORG informuje, iż zostało podpisane pierwsze ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Tabela z terminami oraz okresami sprawozdawczymi wysłania do PFRON przez ZPCHR deklaracji DEK-II i informacji INF-1 w 2011 roku - Edyta Sieradzka

2011-02-22 12:29:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie  T abela z terminami oraz okresami sprawozdawczymi wysłania do PFRON przez ZPCHR deklaracji DEK-II i informacji INF-1 w 2011 roku opracowanie:  Edyta Sieradzka - Dyrektor ds.

więcej

Niepełnosprawni emeryci masowo tracą pracę

2011-02-22 11:56:00

Wielu pracowników nie chce się przyznać, że ma świadczenie z ZUS

więcej

Niepełnosprawnych emerytów wliczamy do wskaźników zatrudnienia

2011-02-21 08:26:00

- Czy pracowników niepełnosprawnych w stopniu lekkim lub umiarkowanym z ustalonym prawem do emerytury, za których nie będzie przysługiwało dofinansowanie z PFRON, będzie można nadal wliczać do wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych?

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.